6 Οκτ 2014

Ἕνας ἀρχιαντάρτης Ἅγιος ( Ἅγιος Εὐθύμιος Ἐπίσκοπος Ζήλων)

Ἐπειδὴ τὸν τελευταίο καιρὸ πληθαίνει ἡ τάση νὰ εὐνουχίζεται τεχνηέντως  μαρτυρική μας Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία γέννησε τοὺς χιλιάδες νεομάρτυρες καὶ ἥρωες, ξεχνώντας τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ: “ Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἴνα τὶς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῆ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΕ' -13 ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: “Εἰ δὲ τὶς τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.” ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α'- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-8 
Παρουσιάζουμε συνοπτικὰ τὸν λεβέντικο βίο τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Εὐθυμίου, ἀρχιαντάρτη καὶ ἀρχικαπεταναίου Ἐπίσκοπου Ζήλων (Πόντου).
Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐθύμιος, κατὰ κόσμον Εὐστράτιος Ἀγρίτης ἢ Ἀγριτέλλης, γεννήθηκε στὶς 6 Ἰουλίου 1876 μ.Χ. στὰ Παρακουλά τς Λέσβου. Τὸ 1910 μ.Χ. χειροτονεῖται πρεσβύτερος καὶ ἀργότερα ἀναλαμβάνει πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μηθύμνης. Τὸ 1911 μ.Χ. χειροτονεῖται στὴν....
Κωνσταντινούπολη Ἐπίσκοπος καὶ ἀναλαμβάνει νὰ διαποιμάνει τὴ Ἐπισκοπὴ Ζήλων. Ἀπὸ τὴν Ἀμισὸ (Σαμψούντα), ὅπου ἐγκαθίσταται, ἐπιδίδεται σὲ ἕναν εὐγενῆ καὶ σπάνιο ἀγώνα γιὰ τὴν μόρφωση τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς, ἔχοντας στὴν εὐθύνη του 340 περίπου ἐνορίες καὶ 150.000 Ἕλληνες.
Τὸ 1914 μ.Χ. πολλοὶ Παφρηνοί, μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Εὐθυμίου, ἀρνήθηκαν νὰ καταταγοῦν στὸν Τουρκικὸ στρατὸ καὶ βγῆκαν στὰ βουνὰ ὡς φυγόστρατοι, ὅπου ἀρχίζουν νὰ δημιουργοῦνται τὰ πρῶτα ἀντάρτικα τμήματα. Φοβερὴ γενοκτονία ξεσπᾶ, ἰδιαίτερα στὴν περιοχὴ τῆς Πάφρας καὶ Σαμψούντας, μεταβάλλοντας τὴν δράση τοῦ Ἐπισκόπου Εὐθυμίου ἀπὸ προσπάθεια ἀναπτύξεως σὲ προσπάθεια περισσυλογής. Τὸ 1917 μ.Χ. ἀναλαμβάνει ἡγετικὸ ρόλο σὲ ἔνοπλες ὁμάδες ἀνταρτῶν κατευθύνοντας τὶς κατὰ τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἐνόπλων, ποὺ δροῦσαν ὡς ἔμμισθοί των Τούρκων κατὰ τῶν Ἑλλήνων.
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1917 μ.Χ., μεγάλη δύναμη τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ περικυκλώνει στὸ βουνὸ Νελτὲς τὴ μονὴ τῆς Παναγίας, τῆς Μάαρα, κλείνοντας 650 γυναικόπαιδα καὶ 60 ἔνοπλους ἀντάρτες. Μετὰ ἀπὸ ἑξαήμερη ἀντίσταση, οἱ περισσότεροι ἔγκλειστοι σκοτώνονται ἢ αὐτοκτονοῦν. 
Τὸ 1919 μ.Χ., σὲ ἀνταπόδοση τῶν προηγουμένων, ἀνήμερά τς Παναγίας, ὁ Εὐθύμιος συγκεντρώνει 12.000 ἀντάρτες ἔξω ἀπὸ τὴν κωμόπολη Τσασοὺρ μὲ γενικὸ ἀρχηγὸ τὸν Κυριάκο Παπαδόπουλο μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὁλοσχερῆ καταστροφὴ τῆς πόλεως καὶ τὸν ἀφανισμὸ τῶν Τούρκων ἐνόπλων. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα οἱ Τοῦρκοι καταζητοῦν τὸν Εὐθύμιο, θεωρώντας τὸν ἐπίσημο ἀρχηγὸ τῶν ἀνταρτῶν τοῦ Δυτικοῦ Πόντου.
Στὶς 21 Ἰανουαρίου τοῦ ἴδιου ἔτους, οἱ Κεμαλικοὶ συλλαμβάνουν τὸν Εὐθύμιο, τὸν Ἀρχιμανδρίτη Ἀϊβαζίδη μαζὶ μὲ προύχοντες τῆς πόλης. Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁδηγεῖται στὴν Ἀμάσεια, ὅπου καταδικάζεται σὲ θάνατο καὶ κλείνει στὶς φυλακὲς Σούγια τῆς Ἀμασείας, ποὺ ἔχουν μετατραπεῖ σὲ τόπο κολάσεως ἀπὸ τὶς ὀδύνες καὶ τὸν πόνο τῶν βασανιστηρίων, ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐθύμιος ὑποκύπτει ἀπὸ τὸ βάρος τῶν πληγῶν του τὸ 1921 μ.Χ. καὶ λαμβάνει τὸν ἁμαράντινο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.
Τὸ 1992 μ.Χ. ὁ Εὐθύμιος κατατάσσεται στὴ χορεία τῶν Ἁγίων ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ 1998 μ.Χ. ἀνοικοδομεῖται παρεκκλήσιο πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου στὴ μονὴ Λειμῶνος, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μηθύμνης.
Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται, ἐπίσης, τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

2 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ7 Οκτωβρίου 2014 - 1:42 π.μ.

  Εκείνη την εποχή η ταύτιση Ελληνισμού - Ορθοδοξίας ήταν απόλυτη και αυτονόητη. Δεν αποτελούσε "ιδεολογία", αλλά Βίωμα. Ήταν αδύνατο να διαχωριστούν αυτές οι έννοιες.

  Σήμερα - δυστυχώς - είμαστε υποχρεωμένοι να εξηγούμε και να αναλύουμε το αυτονόητο, καθόσον η μεταπολιτευτική "δημοκρατική" εκπαίδευση δημιούργησε στρατιές ημιμαθών - αμαθών αφελληνισμένων και αποχριστιανοποιημένων "προοδευτικών".

  Σήμερα δίνουμε αγώνα σε δύο μέτωπα :

  ΠΡΩΤΟΝ, εναντίον των "αρχαιολατρών" που προσπαθούν να διαχωρίσουν τον Ελληνισμό από την Ορθοδοξία και διαδίδουν ότι ο Χριστιανισμός "κατέστρεψε" δήθεν τον Ελληνισμό.

  Μαζί με αυτούς συντάσσονται και οι πάσης φύσεως "προοδευτικοί" και μαρξιστές αριστερίζοντες , οι οποίοι λόγω μίσους και κόμπλεξ προς την Ορθοδοξία πρεσβεύουν τα ίδια.

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ, εναντίον των Ορθοδόξων μεν - αλλά πεπλανημένων - οικουμενιστών, οι οποίοι έχουν πάει στο άλλο άκρο και θεωρούν ότι η ταύτιση Ελληνισμού - Ορθοδοξίας αποτελεί...."εθνοφυλετισμό".

  Καταλήγουν λοιπόν κι αυτοί στον διαχωρισμό Ελληνισμού - Ορθοδοξίας, παίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι των αρχαιολατρών και των μαρξιστών χωρίς να το συνειδητοποιούν.

  Πρέπει να είμαστε σαφείς και κάθετοι : κάθε προσπάθεια διαχωρισμού μεταξύ Ελληνισμού - Ορθοδοξίας είναι καταστροφική για το Γένος μας, προέρχεται από σκοτεινά κέντρα και πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και δραστικά.

  Ο Άγιος Εθνομάρτυρας Ευθύμιος είναι η καλύτερη απόδειξη γι'αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνω, δεχθειτε την ευχαριστια μου για την αρτια
  και ευψυχη απαντηση σας. Τυγχανει ο εκ πατρος προπαππος μου να εχει μαρτυρησει δι απαγχονισμου στην Αμασεια μαζι με τον αρχιμανδριτη Πλατωνα Αιβατζιδη και τους συν αυτω.. Αιωνια τους η μνημη , επιτελους η θυσια τους δεν πρεπει να μενει κρυμμενη υπο το μοδιον..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.