16 Σεπ 2014

Πανισλαμισμὸς: Ἡ νεοοθωμανικὴ τουρκικὴ ἀπειλὴ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἕνα καινούργιο καὶ ἀρκετὰ ἐπικίνδυνο στοιχεῖο ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὸν ὁλοένα καὶ αὐξανόμενο νοεοθωμανικὸ πανισλαμικὸ ἐπεκτατισμὸ τῆς Τουρκίας. Μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἐρντογάν στὴν προεδρία  καὶ τὴν πρωθυπουργοποίηση τοῦ νοοεθωμανιστῆ, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, φαίνεται πὼς «λύθηκαν» τὰ χέρια τῶν νεοοθωμανιστῶν πανισλαμιστῶν γιὰ τὰ ἑπόμενα βήματα τῆς προώθησης τῆς πολιτικῆς τους. Αὐτὴν τὴν φορὰ ἐκεῖνος ποὺ πρωτοστατεῖ στὴ νοεοθωμανικὴ καὶ πανισλαμικὴ ἐκστρατεία, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ  θρησκευτικὸς ἡγέτης τῆς Τουρκίας, ὁ Mehmet Gornez. 
Σὲ ἕνα πολὺ ἐνδεικτικὸ δημοσίευμα τῆς ἰσλαμικῆς φιλοκυβερνητικῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Yeni Safak, ὁ θρησκευτικὸς ἡγέτη τῆς Τουρκίας μὲ ἄκρατο κομπασμὸ καὶ χαρακτηριστικὴ ὑπεροψία, ἀνακοινῶσε ὅτι ἡ Τουρκία θὰ «πάει» παντοῦ ὅπου ὑπάρχουν μουσουλμάνοι καὶ μουσουλμανικὲς μειονότητες γιὰ νὰ κάνει ἔντονη τὴν παρουσία της, κάτι σὰν ὁ προστάτης τοῦ παγκοσμίου Ἰσλάμ. Προφασιζόμενος τὴν....
ἀνάγκη ἐπαφῆς καὶ μὲ ἄλλες θρησκεῖες, ἀνέφερε ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξει μέρος ὅπου ἀκούγεται τὸ Κοράνι καὶ δὲν θὰ εἶναι παρὼν ἡ Τουρκία γιὰ νὰ προστατεύει τοὺς μουσουλμάνους.  Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό, ὅπως ἔκανε γνωστὸ ὁ θρησκευτικὸς ἡγέτης τῆς Τουρκίας στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, ἱδρύονται μιὰ σειρὰ ἀπὸ «πλατφόρμες» ποὺ θὰ διευθύνουν αὐτὴ τὴν τουρκικὴ πανισλαμικὴ ἐκστρατεία.  Οἱ πλατφόρμες αὐτὲς εἶναι οἱ ἑξῆς: «Ἰσλαμικὸ Συμβούλιο Εὐρασίας», «Σύνοδος Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν Μουσουλμάνων Ἀφρικῆς», «Συνέυρεση Μουσουλμάνων Εὐρώπης», «Συνέλευση Πρόεδρων Θρησκευτικῶν Θεμάτων Βαλκανίων», (αὐτὸ ἀφορᾶ ἄμεσα καὶ τὴν Ἑλλάδα). Ἀλλὰ οἱ φιλοδοξίες τοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτη τῆς Τουρκίας δὲν ἀρκέστηκαν σὲ αὐτὲς τὶς περιοχές. Ὅπως ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος, τὸν ἑπόμενο Νοέμβριο θὰ κάνει ἐξόρμηση στὴν… λατινικὴ Ἀμερικὴ γιὰ νὰ κινητοποιήσει καὶ ἐκεῖ το μουσουλμανικὸ ποίμνιο καὶ νὰ τὸ φέρει φυσικὰ πιὸ κοντὰ στὴν νέα παγκόσμια προστάτιδα τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων, δηλαδὴ τὴν Τουρκία.
Ο Mehmet Gornez ποὺ πραγματοποίησε αὐτὲς τὶς μέρες ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν δημοκρατίας τῆς Γεωργίας, σὰν πρῶτο δεῖγμα τῶν προθέσεων τοῦ ἐπισκέφτηκε τὴν μουσουλμανικὴ μειονότητα τῶν Ah?ska, ποὺ μιλεῖ ἕνα τουρκογενὲς γλωσσικὸ ἰδίωμα, μὲ κύριο σκοπὸ νὰ ἐνισχύσει, ὅπως ἰσχυρίστηκε, τὴν καταπιεσμένη θρησκευτική τους πίστη. Παράλληλα νὰ ἐπισημάνει καὶ στὴν ἡγεσία τῆς Γεωργίας ὅτι ἡ μειονότητα αὐτὴ ἔχει ὑποφέρει μιὰ μορφὴ γενοκτονίας ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς τοῦ νοτίου Καυκάσου. Μάλιστα, ὅπως δήλωσε, ἡ Τουρκία θὰ σταθεῖ δίπλα στὴν μειονότητα αὐτὴ καὶ θὰ τὴν στηρίξει στὴν ἐπιβίωση τῆς μέσα στὴν Γεωργία. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐπίσκεψής του στὴν χώρα αὐτή, ὅπως ἀνέφερε ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, ὁ θρησκευτικὸς ἡγέτης τῆς Τουρκίας ἐπισκέφτηκε καὶ τὸν ὀρθόδοξο Πατριάρχη τῆς Γεωργίας, καθὼς καὶ τὸν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἐνδιαφέρων σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν περιοδεία τοῦ Mehmet Gornez, ἦταν ἡ δήλωσή του ὅτι θὰ κάνει μιὰ σχετικὴ ἀναφορὰ στὸν ἴδιο τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας, Ἐρντογᾶν, γιὰ νὰ ὑπάρξει ἄμεση ἐνημέρωση καὶ ἀντίληψη τοῦ τί συμβαίνει σὲ ἐκείνη τὴν περιοχή. 
Σὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι προφανὲς ἡ μὲ κάθε μέσο ἐκμετάλλευση τοῦ μουσουλμανικοῦ θρησκευτικοῦ στοιχείου ἀπὸ τὴν «Νέα Τουρκία», γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν πανισλαμικῶν ἐπεκτατικῶν της σχεδιασμῶν μὲ βασικὸ σκοπὸ νὰ ἀναδυθεῖ σὰν μιὰ  παγκόσμια ἰσλαμικὴ ὑπερδύναμη. Καὶ ὅλα αὐτά σε μιὰ περίοδο ὅπου το θρησκευτικὸ στοιχεῖο παίζει σημαντικὸ ρόλο στὴν διαμόρφωση τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων. Σκεφτεῖτε ἂν αὔριο δοῦμε καὶ στὴν Δ. Θράκη τὸν κύριο αὐτό, ποὺ πρόσφατα ζήτησε ἡ Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης νὰ γίνει τζαμί, νὰ κάνει περιοδεία μὲ τὶς «εὐλογιὲς» τῶν ἀνεύθυνων ἑλληνικῶν ἀρχῶν καὶ ὅλων των τουρκολάγνων τῆς χώρας μας καὶ νὰ ξεσηκώνει τούς τουρκόφωνους μουσουλμάνους τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μὲ τὴν Ἄγκυρα «καταπιέζονται» παράφορα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, (γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στοὺς μουσουλμάνους τῆς Ἀθήνα καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς χώρας). Σίγουρα τότε  θά… γελάσει ὁ κάθε «πικραμένος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.