11 Σεπ 2014

Τὸ ἐπαίσχυντο δῆθεν "ἀντιρατσιστικὸ" νομοσχέδιο ἔγινε νόμος τοῦ κράτους μὲ τὴ σκανδαλώδη ἀνοχὴ τῆς "διοικοῦσας" Ἐκκλησίας!

Γράφει ὁ Λυκοῦργος Νάνης, ἰατρὸς
Τὸ ἔγκλημα συνετελέσθη! Τὸ ἄνομο νομοσχέδιο περιεβλήθη, ἐπὶ τέλους, γιὰ κάποιους, ἀγωνιωδῶς ἀναμένοντες, παράγοντες τῆς ἀποσύνθεσης καὶ τῆς ἀνωμαλίας, τῆς συμφορᾶς καὶ τῆς παρακμῆς, τὴν ἰσχὺ νόμου! Τὸ ἔκτρωμα καὶ τερατούργημα ποὺ στραγγαλίζει τὴν ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως καὶ ποινικοποιεῖ τὴν ἐκφορὰ καὶ κατάθεση τοῦ γνήσιου, ἁγιογραφικοῦ καὶ ἁγιοπατερικο, ἐκκλησιαστικοῦ λόγου κατέστη νόμος τοῦ κράτους πρὸς αἰώνια καταισχύνη τῶν ὅσων συνετέλεσαν, καθ΄ οἱονδήποτε τρόπο, στὴ δρομολόγηση τῆς ἀπευκταίας αὐτῆς ἐξελίξεως!
Τὸ ἐπαίσχυντο δῆθεν "ἀντιρατσιστικὸ" νομοσχέδιο ἔγινε νόμος τοῦ κράτους μὲ τὴ σκανδαλώδη ἀνοχὴ τῆς "διοικοῦσας" Ἐκκλησίας! Ἐκτὸς ὀλίγων ἐπαινετέων ἐξαιρέσεων ποὺ διέσωσαν τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὸ κύρος τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος οἱ πλεῖστοι τῶν ἱεραρχῶν διακρίθηκαν γιὰ τὴν ἐκκωφαντική τους σιωπή, τὴ βοώσα καὶ κράζουσα ἀπραξία, ἀφωνία καὶ ἀτολμία τους! Μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν, κρίμασιν οἶς οἶδε Κύριος, κατέχοντα τὴν ἀρχιεπισκοπικὴ καθέδρα τῆς κατ΄ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας καὶ ἀκολουθούσης τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν τοῦ ἀρχιερατικοῦ σώματος οἱ ποιμένες μας ἀποδείχθηκαν ἐπιεικῶς κατώτεροι τῶν περιστάσεων καθιστώντας τὴν Ἐκκλησία θεραπαινίδα τοῦ ἀντίχριστου Καίσαρα στὸν ὁποῖο οὔτε μία...
ντουφεκιὰ δὲν εἶναι ἱκανοὶ νὰ δώσουν!
Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθανε ἡ σιωπὴ καὶ ὁ συμβιβασμὸς εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ κάποιες ἐπιεικῶς ἀτυχεῖς, μολονότι βαρύτερη ἔκφραση θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιήσουμε, ἐπισκοπικὲς δηλώσεις γνωστῆς σκέψεως καὶ κατευθύνσεως ἱεραρχῶν, σφόδρα ἀρεστῶν στὸ πολιτικο-δημοσιογραφικὸ(καφρικὸ) κατεστημένο ποὺ διαφεντεύει τὴ δημόσια ζωὴ καὶ "ἐκλεκτῶν" τῶν συστημικῶν μέσων μαζικῆς ἐξαχρειώσεως (ΜΜΕ), ποὺ ἐπεχείρησαν νὰ ἀπαξιώσουν στὰ μάτια τῆς, ἀνηλεοῦς πλύσεως ἐγκεφάλου ὑφισταμένης, κοινῆς γνώμης ἐκείνους τοὺς ποιμένες ποὺ δὲν ταύτισαν τὴν ἀρχιερατική τους τιμὴ καὶ ἀξιοπρέπεια μὲ τὴν ἀπαθῆ θέαση τῶν ὅσων σατανικῶν τεκταίνονται στὸ ἐρεβῶδες παρασκήνιο ἀλλά, ὑπείκοντες στὴ φωνὴ τῆς ἀρχιερατικῆς τους συνειδήσεως καὶ κατὰ ποιμαντικὸ χρεὸς ἐνεργοῦντες, καυτηρίασαν καὶ στηλίτευσαν τὸ ἐλεεινὸ προιὸν τοῦ περιεχομένου τῆς ἐγκεφαλικῆς κάψας ἐνίων πολιτικῶν "φωστήρων", ὑπηρετῶν τῆς νέας θεότητας τοῦ αἰώνα μας, τῆς περιβόητης καὶ διαβόητης καὶ δυσώνυμης "θεότητας" τοῦ "αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος καὶ καταργουμένου", τῆς "πολιτικῆς ὀρθότητας" δηλονότι!
Παρὰ τὸν ἔνοχο συμβιβασμό, ὅμως, τῆς "διοικοῦσας" Ἐκκλησίας τὰ πιστά της μέλη, κληρικοὶ καὶ λαικοί, δὲν πρόκειται νὰ ὑποστείλουν τὴ σημαία τοῦ ἀγώνα ἀναντίον τῆς νομοθετικῆς κατοχυρώσεως τοῦ στραγγαλισμοῦ τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως ποὺ ἀπεργάζεται, χρησιομοποιώντας ποικίλες καὶ γελοῖες σοφιστεῖες, τὸ ἐπαίσχυντο αὐτὸ νομοθέτημα.
"Νῦν κρίσις ἐστι"! Ὄχι μόνο τῶν συμβιβασμένων ποιμένων ἀλλὰ καὶ τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, καί, εἰδικά, τῶν ἐπιφορτισμένων μὲ τὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης! "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις" ἐντέλλεται ὁ ἀπολύτου κύρους καὶ αἰωνίας ἰσχύος νόμος τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πρὸς τοὺς ἐπιφορτισμένους μὲ τὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης!! Νόμος μὲ Ν κεφαλαῖο καὶ ὄχι νόμος μὲ ν μικρό, ἄνομος καὶ ἄθεσμος, ποὺ "ἀντινομοθετεῖ τῷ αἰωνίω νομοθέτη Χριστῷ" κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Χρυσόστομο!
Ἡ νέα τάξη καὶ οἱ ὑπηρέτες της ἔχουν "λυσσάξει" νὰ μᾶς ἀπο-ὀρθοδοξοποιήσουν, νὰ μᾶς ἀφελληνίσουν, νὰ μᾶς ἐκμαυλίσουν, νὰ παραλύσουν τὶς ἀντιστάσεις μας. Καὶ στοχεύουν στὴν ἀλλοίωση τοῦ φρονήματός μας! Χτυπᾶνε μὲ μένος τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν Πατρίδα, τὴν Οἰκογένεια, τὸ γάμο, τὴν πολυτεκνία. Προάγουν τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν ἐκκοσμίκευση στὴν Ἐκκλησία, ἀπαξιώνουν τὸν πατριωτισμὸ καὶ ἐθνισμὸ "βαφτίζοντάς" τον "ἐθνικισμό", καλλιεργοῦν τὸ διεθνισμὸ καὶ τὴν κατάργηση τῶν συνόρων, λανσάρουν τὴ σεξουαλικὴ ἀνωμαλία καὶ διαστροφὴ σὰν "ἐναλλακτικὸ τρόπο σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς" ἀνατρέποντας τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία καὶ φυσιολογία, φορολογοῦν ἀγρίως τοὺς πολυτέκνους, ἐξοβελίζουν τοὺς ἱερεῖς-ἐξομολόγους π΄ τὰ σχολεῖα, ἀπο-ὀρθοδοξοποιοῦν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μᾶς ἔχουν ζεύξει στὸ ἅρμα τῆς "πολυπολιτισμικότητας" καὶ τοῦ "πολυθρησκειασμοῦ".
Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, (ψευδο)πνευματικοὶ ἄνθρωποι, κανάλια, ἱστολόγια ὅλα ὑπηρετοῦν τὸ δαιμονικὸ αὐτὸ σκοπό. Κι ἀπὸ κοντά, μὲ τὸν τρόπο τους, κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἴσως καὶ ἀνεπιγνώστως, "ἀβαντάρουν" τὴν ὅλη κατάσταση καὶ κάποιοι ἐκκλησιαστικοὶ καθὼς καὶ κάποιοι ἐκπρόσωποί των, κατ΄ ὄνομα καὶ κατ΄ εὐφημισμόν, θεολογικῶν σχολῶν!
Θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ ἀγῶνες! Γιὰ ὕβρεις, ἀπαξιώσεις, λοιδορίες, χλεύη, καγχασμούς, ἀπαξίωση, ἐπαγγελματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξουθένωση καὶ γιὰ μαρτύριο ἀκόμη! Οἱ πιστοὶ ὅμως δὲν εἶναι φορεῖς συστολῆς τῆς ἀγωνιστικότητας καὶ ὑποστολῆς τῆς σημαίας τοῦ ἀγώνα ἀλλὰ φορεῖς ἡρωικοῦ καὶ ἀγωνιστικοῦ πνεύματος!

2 σχόλια:

 1. Έχουμε ξαναπεί ότι τελικός στόχος της Νέας Τάξης είναι όχι μόνον η πνευματική, αλλά και η βιολογική εξαφάνιση του Ελληνισμού - και κατ'επέκταση όλων των Χριστιανικών Εθνών.

  Βεβαίως τον Ελληνισμό χτυπούν με περισσότερη λύσσα, διότι αφ'ενός μεν είναι το Αρχαιότερο Χριστιανικό Έθνος, αφ'ετέρου δε κατέχει την Αληθινή Πίστη, δηλ. την Ορθοδοξία.

  Ο "αντιρατσισμός" είναι η νέα καραμέλα των νεοταξιτών για να επιτύχουν αυτό τον στόχο.

  Το σύμπλεγμα ξεπουλημένων πολιτικών - ΜΜΕ - "διανοουμένων" , με άφθονο χρήμα και υποστήριξη από διεθνή Σιωνιστικά κέντρα ( Σόρος, Ρότσιλντ κλπ ) προωθούν το τρίπτυχο : ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ - ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

  Φυσικά αυτά προωθούνται στα Χριστιανικά Έθνη.

  Κανείς δεν μιλάει για "αντιρατσισμό" στα Ισλαμικά κράτη ή στο Ισραήλ.

  Και η Ελληνική Εκκλησιαστική Ηγεσία - πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων - παρακολουθεί ως θλιβερός κομπάρσος το έργο της καταστροφής του Ελληνισμού.

  Ας μας λυπηθεί ο Θεός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο μητροπολίτης Ναυπάκτου πήρε τέλεσε τον αγιασμό σε διάφορα σχολεία της περιφέρειάς του και καυτηρίασε το...ρατσισμό! Για το αντιρατσιστικό μίλησε καθόλου ο συγκεκριμένος επίσκοπος ή δεν έβγαλε άχνα;
  http://www.amen.gr/article19211

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.