28 Μαΐ 2014

Ἐνῶ ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε, κάποιοι Τοῦρκοι ἀντιδροῦν νὰ γίνει ἡ Ἁγία Σοφία τζαμὶ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Ἔγινε καὶ αὐτὸ τὸ καταπληκτικό! Ἐνῶ ἐδῶ στὴν χώρα μας τὸ ζήτημα τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης καὶ ἡ ἐπιδίωξη τοῦ νέου «σουλτάνου» τῆς Τουρκίας, Ταΐπ Ἐρντογάν, νὰ ξανακάνει τὸ μεγάλο αὐτὸ ἀρχιτεκτονικὸ σύμβολο τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδοξίας, μουσουλμανικὸ τζαμὶ συναντᾶ χαρακτηριστικὴ ἀδιαφορία, στὴν ἴδια τὴν Τουρκία ἄρχισε ἐκστρατεία συλλογῆς ὑπογραφῶν νὰ μὴν γίνει ἡ Ἁγία Σοφία τζαμὶ καὶ νὰ παραμείνει ἕως ἔχει, δηλαδὴ σὰν μουσεῖο καὶ σὰν προστατευόμενο πολιτιστικὸ μνημεῖο μὲ μεγάλη διεθνῆ ἀξία. 
Ἡ εἴδηση αὐτὴ ποὺ δημοσιεύεται στὴν τούρκικη ἐφημερίδα, Haber Turk, ἀναφέρει ὅτι τὸ Ἵδρυμα Ἱστορίας τῆς Τουρκίας συγκρότησε μιὰ «Πλατφόρμα Προστασίας  τῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς τῆς Ἁγίας Σοφίας». Ἡ Πλατφόρμα αὐτὴ θὰ προβάλει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἀπαιτεῖται ἡ Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης νὰ παραμείνει σὰν μουσεῖο. Ἀλλὰ τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία προβολῆς τοῦ μνημείου καὶ τῆς πολιτιστικῆς του ἄξιας, ἔχει ἀρχίσει καὶ ἐκστρατεία συλλογῆς ὑπογράφων ἐπώνυμων Τούρκων ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ἱστορίας, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς διανόησης γιὰ νὰ μὴν γίνει ἡ Ἁγία Σοφία τζαμί. Μάλιστα ἡ Ἐπιτροπὴ ποὺ συγκροτήθηκε γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ δίνει καὶ....
συνέντευξη τύπου στὴν 28 Μαΐου στὴν Κωνσταντινούπολη, στὸ Cezayir Lokanatsi,  γιὰ νὰ προβάλει τὶς θέσεις της νὰ παραμείνει ἡ Ἁγία Σοφία μουσεῖο καὶ νὰ μὴν γίνει τζαμὶ ὅπως ἐξεδήλωσε τὴν πρόθεση ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός. Τὴν ἐκστρατεία αὐτὴ ὑπογράφουν οἱ γνωστοὶ Τοῦρκοι καθηγητὲς  ποὺ εἶναι καὶ οἱ ὀργανωτὲς τῆς συνέντευξης τύπου, Engin Akarli, Sevket Pamuk, Aydin Ugur, Ugur Tanyeli καὶ ὁ πολὺ γνωστὸς δημοσιογράφος καὶ ἱστορικός, Murat Belge.
Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ ὑποβαθμίσουμε τὴν προσπάθεια αὐτὴ κάποιων Τούρκων διανοούμενων νὰ ἀρχίσουν ἐκστρατεία γιὰ νὰ παραμείνει ἡ Ἁγία Σοφία μουσεῖο, δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε πὼς τὸ μεγάλο αὐτὸ ἀρχιτεκτονικὸ θαῦμα καὶ σύμβολο τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο τουριστικὸ ἔσοδο τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας, γι’ αὐτὸ καὶ πολλοί, κυρίως οἰκονομικοὶ παράγοντες τῆς Τουρκίας, εἶχαν ἀπὸ τὴ ἀρχὴ τῆς δημοσιοποίησης τῆς ἐπιθυμίας τοῦ Ἐρντογάν νὰ τὴν ξανακάνει τζαμί, ἐκδηλώσει  τὶς ἀντιρρήσεις τοὺς ἐπισημαίνοντας τὶς ζημιὲς ποὺ θὰ ἔχει ἡ Τουρκία καὶ κυρίως τὸ πόσο θὰ βλάψει γενικότερα τὴν τουριστικὴ κίνηση καθὼς ἕνα τέτοιο γεγονὸς θὰ δυσφημήσει τὴν χώρα τους σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο. Πέραν τούτου, ἡ κίνηση αὐτὴ τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ ἔχει ἐκληφθεῖ σὲ μέρος ἑνὸς γενικότερου σχεδίου περεταίρω ἐξισλαμισμοῦ τῆς Τουρκίας, μιὰ προοπτικὴ ποὺ ὅμως συναντᾶ ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπὸ πολλοὺς κύκλους, ὅπως ἄλλες θρησκευτικὲς μειονότητες καὶ κυρίως τοὺς Ἀλεβῆτες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ φιλοδημοκρατικοὺς κύκλους, καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ κόμματα τῆς κοσμικῆς ἀντιπολίτευσης. 
Τὸ ζήτημα ὅμως δὲν εἶναι τὸ τί κάνουν οἱ Τοῦρκοι γιὰ τὸ τεράστιο αὐτὸ θέμα ποὺ ἔχει προφανῶς καὶ μεγάλες διεθνεῖς διαστάσεις, ἀλλὰ τὸ πῶς ἔχει μέχρι σήμερα ἀντιδράσει ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ στὴν προοπτικὴ νὰ ξαναγίνει ἡ Ἁγία Σοφία τζαμί. Ἐκτὸς ἀπὸ μερικὰ σκόρπια «ψελλίσματα» κάποιων κυβερνητικῶν παραγόντων, οὐσιαστικὰ δὲν ὑπῆρξε καμία ἀντίδραση. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δείχνει γιὰ ἄλλη μιὰ φορά το πὼς ἀντιμετωπίζουν οἱ κυβερνῶντες αὐτῆς τῆς χώρας τέτοια θέματα ποὺ  θὰ μποροῦσαν νὰ τὰ ἐκμεταλλευτοῦν διπλωματικὰ καθὼς ἔχουν, ὅπως τονίσαμε καὶ παραπάνω, διεθνεῖς διαστάσεις εἰδικὰ γιὰ ἕνα παγκόσμιο σύμβολο τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλὰ τί νὰ περιμένει κανεὶς ἀπὸ ἕνα καθεστὼς ὅπως τὸ σημερινὸ ἑλληνικὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ κατοχικὸ καθεστὼς; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.