2 Φεβ 2014

Τὸ Κοράνι ὑπό… τὴν σκέπη τοῦ Παντοκράτορα - Ἰησοῦ Χριστοῦ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Σίγουρα κανεὶς δὲν θὰ τὸ πίστευε ἂν δὲν ἔβλεπε τὸ δημοσίευμα-ὁμολογία τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Aksam, μὲ τὴν πραγματικὰ πρωτοφανῆ καὶ συνάμα ἐκπληκτικὴ φωτογραφία ὅπου προβάλλεται ἕνας Τοῦρκος ἰμάμης νὰ ἀναγινώσκει περικοπὲς ἀπὸ τὸ Κοράνι στοὺς μουσουλμάνους ὑπό… τὴν σκέπη τοῦ Παντοκράτορα Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σημεῖα τῶν καιρῶν;
Τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ γεγονὸς ἔγινε στὴν περιοχὴ τῆς Ἀμάσειας, μία περιοχὴ ποὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν κατοικοῦσε πυκνὸς ἑλληνορθόδοξος πληθυσμὸς καθὼς καὶ πολλοὶ κρυπτοχριστιανοὶ ποὺ ἄλλοι μὲν διασώθηκαν φεύγοντας γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἢ τὴν Ρωσία, πολλοὶ ὅμως καὶ μὲ τὶς ἴδιες τὶς τουρκικὲς μαρτυρίες παρέμειναν καὶ ἴσως ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν, (οἱ ἀπόγονοί τους), στὰ μέρη ἐκεῖνα ὅπου γράφτηκαν πολλὲς μαρτυρικὲς σελίδες τοῦ ἡρωικοῦ Πόντου.
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα στὴν περιοχὴ τῆς Ἀμάσειας καὶ συγκεκριμένα στὴν κωμόπολη, Gumushacikoy καὶ στὸ μουσουλμανικὸ τζαμὶ ποὺ λειτουργοῦσε μέχρι τὸ 1923 σὰν ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία, ὁ τοπικὸς Ἰμάμης ὄρθιος διαβάζει τὸ Κοράνι ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ Παντοκράτορα Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅπως φαίνεται καὶ στὴν ἀποκαλυπτικὴ φωτογραφία...
τοῦ δημοσιεύματος, οἱ ντόπιοι μουσουλμάνοι, (;;;), δὲν θέλησαν νὰ καταστρέψουν τὴν εἰκόνα παρά το ὅτι  ἡ ἀπεικόνιση μορφῶν θεωρεῖται γιὰ τὸ Ἰσλὰμ μεγάλη ἁμαρτία. Ἔτσι στὸν τροῦλο αὐτοῦ το τζαμιοῦ διακρίνει κανεὶς μία περίτεχνη ἁγιογραφία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ - Παντοκράτορα καθὼς καὶ τοὺς δώδεκα ἀποστόλους ποὺ τὸν πλαισιώνουν ἀπὸ ὅλες τὶς μεριές. Μία πραγματικὰ ἐντυπωσιακὴ τοιχογραφία ποὺ δεσπόζει ἐν ἔτη 2014 μέσα σὲ ἕνα μουσουλμανικὸ τέμενος. Ἡ ἐκκλησία αὐτὴ ποὺ σήμερα εἶναι τζαμί, ὅπως ἀναφέρεται κτίστηκε τὸ 1800 ὅταν ἀνθοῦσαν τὰ τοπικὰ μεταλλεῖα ἀπὸ Ἕλληνες ἐργάτες καὶ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο τῆς περιοχῆς ἀριθμοῦσε πάνω ἀπὸ 100.000 κατοίκους μὲ πάνω ἀπὸ 300 ἐνορίες μὲ ἰσάριθμες ἐκκλησίες ἐνῶ ἦταν καὶ ἕδρα Μητρόπολης. Σήμερα στὴν πόλη τῆς Ἀμάσειας ἐπιβιώνουν οἱ παλιὲς ἑλληνικὲς γειτονιές, μὲ σπίτια-φαντάσματα. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ βρίσκονται στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Ἴρι, ποὺ διασχίζει τὴν πόλη.

Ἀλλὰ τὸ ἐντυπωσιακό, ὅπως ἀναφέρεται στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα ποὺ παίρνει τὶς διαστάσεις θαύματος, εἶναι ὅτι στὴν ἐκκλησία αὐτὴ ἡ ὁποία μετὰ τὸ 1924 ἔγινε τζαμί, ἡ μεγαλοπρεπῆ αὐτὴ τοιχογραφία τοῦ Ἰησοῦ Χρηστοῦ ποὺ μέχρι τότε ἦταν καλυμμένη ἐμφανίστηκε μετὰ ἀπὸ ἕνα τοπικὸ σεισμό. Οἱ ντόπιοι μουσουλμάνοι δὲν τόλμησαν στὴ συνέχεια νὰ τὴν καταστρέφουν ἢ νὰ τὴν σκεπάσουν μὲ ἄσβεστη ὅπως εἶναι ἡ συνήθης πρακτικὴ τῶν μουσουλμάνων γιὰ τὶς τοιχογραφίες ὅταν μία ἐκκλησία μετατρέπεται σὲ τζαμί. Ἔτσι σήμερα ποὺ ἡ ἐκκλησία αὐτὴ συγκεντρώνει τοῦ μουσουλμάνους γιὰ τὴν προσευχή, ἀναδίδει τὸ ἄρωμα τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητάς της καὶ μάλιστα στὸ κορυφαῖο σημεῖο τοῦ κτίσματος, δηλαδὴ στὸν τροῦλο μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ τῶν Ρωμηῶν ποὺ λατρεύονταν ἐπὶ αἰῶνες στὴ περιοχή. Ἴσως ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἄλλο ἕνα δεῖγμα μπερδεμένων θρησκευτικῶν συνειδήσεων, ἴσως ἀκόμα καὶ γιὰ κάποια ἴχνη κρυπτοχριστιανῶν ποὺ ἐκδηλώνονται μὲ αὐτὸν τὸν  τρόπο κάτω ἀπὸ ἕνα καταπιεστικὸ ἰσλαμικὸ καθεστώς. Εἶναι γνωστὸ πὼς ὁ Πόντος ἐπὶ αἰῶνες  εἶχε ζήσει τὸ μεγάλο δράμα τῶν κρυπτοχριστιανῶν ποὺ ἐπιφανειακὰ ζοῦσαν σὰν μουσουλμάνοι ἐνῶ στὴν πραγματικότητα καὶ κρυφὰ λάτρευαν τὸν ἑλληνορθόδοξο Ἰησοῦ Χριστό. Ἔχουν γραφεῖ ἄπειρες ἱστορίες ἀπὸ ζωντανὲς μαρτυρίες γιὰ τὰ χρόνια αὐτὰ ποὺ οἱ κρυπτοχριστιανοὶ μὲ χίλια βάσανα κράτησαν κρυφὰ τὴν πίστη τους, εἶχαν διπλὰ ὀνόματα, ἕνα μουσουλμανικὸ καὶ ἕνα χριστιανικὸ καὶ ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα  οἱ περισσότεροι ἐκδηλώθηκαν φανερὰ πὼς εἶναι χριστιανοὶ καὶ ὄχι μουσουλμάνοι. Ὅταν ἔγινε ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἔφυγαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὄχι ὅμως ὅλοι, κάποιοι παρέμειναν ἐκεῖ στὴν πατρίδα τους καὶ οἱ ἀπόγονοί τους ζοῦν μέχρι σήμερα τὸ δικό τους συνειδησιακὸ δράμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.