2 Φεβ 2014

Λογοτεχνικός διαγωνισμός ἀπό τόν Σύλλογο φίλων των ἁπανταχοῦ κρυπτοχριστιανῶν καί τήν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἕνα ταξίδι στό Βυζάντιο μέ ὄχημα τή λογοτεχνική σας φαντασία. Ζωντανέψτε μέ τήν πένα σας τίς μέρες τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορα δημιουργώντας ἕνα διήγημα ἕως 2500 λέξεις καί παίρνοντας μέρος στόν λογοτεχνικό διαγωνισμό πού διοργανώνει ὁ Σύλλογος Φίλων των Ἁπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν καί ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη.
Πέρα ἀπό τά βραβεῖα, τά δῶρα καί τίς τιμητικές διακρίσεις τοῦ διαγωνισμοῦ, ἡ συμμετοχή σέ ἕνα λογοτεχνικό διαγωνισμό εἶναι μία συναρπαστική καί ἀνεπανάληπτη ἐμπειρία, ἕνα ταξίδι στίς πιό δημιουργικές πτυχές τοῦ ἐαυτοῦ σας!        
Κανόνες Συμμετοχῆς:
- Ὁ Διαγωνισμός ἀπευθύνεται σέ δύο κατηγορίες:
α. Μαθητῶν (Γυμνασίου-Λυκείου)
β. Ἐνηλίκων.
Γιά κάθε κατηγορία θά ὑπάρξει ξεχωριστή διάκριση.
- Δικαίωμα συμμετοχῆς ἔχουν οἱ ὁμιλοῦντες τήν ἑλληνική γλώσσα ἀνεξαιρέτως λοιπῶν στοιχείων.
- Ἡ ἔκταση τῶν ἔργων δέν πρέπει νά....
ὑπερβαίνει τίς 2500 λέξεις (περίπου πέντε σελίδες).
- Οἱ ὑποψήφιοι μποροῦν νά συμμετέχουν μέ ἕνα μόνο διήγημα, τό ὁποῖο νά μήν ἔχει δημοσιευθεῖ ποτέ σέ ὁποιοδήποτε ἐπίσημο ἔντυπο (βιβλίο-ἐφημερίδα-περιοδικό).
- Τά ἔργα ὑποβάλλονται σέ ἑπτά (7) δακτυλογραφημένα ἀντίτυπα, μέ ψευδώνυμο στό κάτω δεξιά μέρος τῆς σελίδας καί θά ὑποβάλλονται σέ κλειστό φάκελο, ἀπαραιτήτως μέ ψευδώνυμο.
Ἐντός του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ θά πρέπει νά βρίσκεται καί ἕνας ἄλλος φάκελος ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΣ μέσα στόν ὁποῖο θά βρίσκεται τό πραγματικό ὄνομα καί τά λοιπά στοιχεῖα τοῦ διαγωνιζομένου (διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο), ἐνῶ ἐξωτερικά αὐτοῦ θά ἀναγράφεται τό ψευδώνυμο, καί ὁ ὁποῖος θά ἀποσφραγιστεῖ μετά τή ἀξιολόγηση-κρίση.
Μέ τόν τρόπο αὐτό διασφαλίζεται τό ἀπόρρητο καί τό ἀδιάβλητό του διαγωνισμοῦ.
Ἔργα, στά ὁποῖα δέν διασφαλίζεται ἡ ἀνωνυμία τοῦ διαγωνιζόμενου, θά ἀποκλείονται ἐξ ἀρχῆς.
- Τά διαγωνιζόμενα ἔργα πρέπει νά ἀποσταλοῦν στή Διεύθυνση: ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Μοναστηρίου 225, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη καί μέ τήν ἔνδειξη: Γιά τόν Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, κατηγορία μαθητῶν ἤ κατηγορία ἐνηλίκων ἀντίστοιχα.

- Ἡ κρίση τῶν ἔργων θά γίνει ἀπό :
Ἀρχιμ. Χρίστο Κυριαζόπουλο, Ph. D. Βυζαντινῆς Ἱστορίας, M. Sc. Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, πρώην Σχόλ. Σύμβουλο Φιλολόγων Ἀνατολικῆς Θεσσαλονίκης.
Βαβαροῦτσο Βίκτωρα, Φιλόλογο
Θεοδωρόπουλο Ἀθανάσιο, Φιλόλογο
Καραμήτρου Ἀμαλία, Δρ. Φιλολογίας
Καραμῆτρο Ἰωάννη, Θεολόγο, Φιλόλογο, τ. Διευθυντή Β/θμιας Ἐκπαίδευσης
Σαρρή Βασίλειο, Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας
Στεργιούλη Χαράλαμπο, Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας

- Ὁ διαγωνισμός θά διαρκέσει ἀπό τήν 1η Φεβρουαρίου 2014 ἕως καί τήν 31η Ἰουλίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
- Ὁ πρῶτος νικητής κάθε κατηγορίας θά κερδίσει ταξίδι γιά ἕνα ἄτομο σέ Κωνσταντινούπολη ἤ Ἀττάλεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τιμητική πλακέτα.
Στούς συμμετέχοντες πού θά καταλάβουν τήν 2η , 3η , 4η  καί 5η θέση (κάθε κατηγορίας) θά ἀπονεμηθοῦν τιμητικές πλακέτες καί θά λάβουν βιβλία ἀπό τούς ἐκδοτικούς οἴκους Ἁγιορείτικη Ἑστία, Σταμούλη, Ὀρθόδοξη Κυψέλη, τό Παλίμψηστον, Ι. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων καί Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη.
Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες τοῦ διαγωνισμοῦ θά λάβουν τιμητικό ἔπαινο καθώς καί ἕνα ἔντυπο ὡς ἐπιβράβευση γιά τήν συμμετοχή τους.

- Ἡ ἀνακοίνωση τῶν νικητῶν θά γίνει σέ εἰδική τιμητική ἐκδήλωση, πού θά πραγματοποιηθεῖ σέ συνεργασία μέ τήν ἐνορία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Χανίων καθώς καί μέσα ἀπό τίς ἰστοσελίδες τῶν συλλόγων.
Ὁ χρόνος διεξαγωγῆς τῆς ἐκδήλωσης καί ἀνακοίνωσης τῶν νικητῶν θά ὁριστεῖ μέσα ἀπό τίς ἰστοσελίδες τῶν συλλόγων.

- Ἡ συμμετοχή στό διαγωνισμό προϋποθέτει καί συνεπάγεται τήν πλήρη καί ἀνεπιφύλακτη ἀποδοχή τοῦ συνόλου τῶν παραπάνω ὅρων.
Καλή ἐπιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.