30 Ιαν 2014

Καινούργιες φυλετικὲς διακρίσεις στοὺς Ρωμηοὺς τῆς Τουρκίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Στὴν σημερινὴ «δημοκρατικὴ» Τουρκία τοῦ Ἐρντογᾶν, οἱ Ρωμηοὶ ἑλληνορθόδοξοι μαθητὲς δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ φοιτοῦν σὲ τουρκικὰ σχολεῖα σύμφωνα μὲ τὸ κωδικοποιημένο φακέλωμα τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν. Αὐτὰ τὰ ἀπίστευτα γεγονότα ἀποκαλύπτονται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν τουρκικὸ τύπο καὶ σίγουρα ἀποτελοῦν κόλαφο γιὰ τὴν γειτονικὴ χώρα καὶ σκληρὸ μάθημα γιὰ τοὺς γνωστοὺς καὶ μὴ ἐξαιρετέους Ἕλληνες τουρκολάγνους.
Ὅπως εἶναι γνωστὸ πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες ἀποκαλύφτηκε, προκαλώντας μεγάλη αἴσθηση, πὼς στὴν Τουρκία φακελώνονταν οἱ μειονότητες καὶ μάλιστα μὲ κωδικοὺς γιὰ νὰ γίνεται πιὸ εὔκολη ἡ διάκρισή τους ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχές. Οἱ ἀποκαλύψεις ἀνέφεραν ὅτι τὸ τουρκικὸ κράτος παραβιάζοντας κάθε νομιμότητα φακέλωνε τὶς μὴ μουσουλμανικὲς μειονότητες γιὰ νὰ τὶς μεταχειριστεῖ «διαφορετικὰ» καὶ εἰδικά τούς Ρωμηούς, Ἀρμενίους καὶ Ἰουδαίους, μὲ τοὺς μυστικοὺς κωδικούς, Νο1 γιὰ τοὺς Ρωμιούς, (οἱ Ρωμιοὶ ἦταν οἱ πρῶτοι στὸ φακέλωμα), Νο2 γιὰ τοὺς Ἀρμένιους καὶ Νο3 γιὰ τοὺς Ἰουδαίους,  ἐφημερίδα Radikal, (2/8/2013). 
Τὸ φακέλωμα αὐτὸ ἀποκαλύφτηκε τότε ὅταν ἕνα ἀρμενόπουλο ποὺ ἡ μητέρα του εἶχε ἐξισλαμιστεῖ ἀλλὰ στὴν συνέχεια εἶχε ἐπιστρέψει στὴν χριστιανικὴ θρησκεία θέλησε νὰ κάνει...
ἐγγραφὴ σὲ τουρκικὸ γυμνάσιο.  Ἐκεῖ ὅμως καὶ παρά του ὅτι ὁ πατέρας τοῦ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι μουσουλμάνος, οἱ ἀρχὲς τοῦ ζήτησαν ἐπίσημα ἔγραφα ὅπου θὰ καταγράφονταν ἡ θρησκεία τῶν προγόνων του μέχρι καί… 90 χρόνια πίσω, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Τότε ἀποκαλύφτηκε ὅτι γίνονταν παράνομο φακέλωμα τῶν χριστιανικῶν καταγωγῆς Τούρκων πολιτῶν, μὲ τοὺς  κωδικοὺς Νο 1, 2 καὶ 3 καὶ ὅλα αὐτὰ  στὴν σύγχρονη Τουρκία τοῦ ὑποτιθέμενου ὀπαδοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας  ἰσλαμιστή, Ταΐπ Ἐρντογᾶν. Ὑπῆρξαν κάποιες διαμαρτυρίες τότε καὶ τὸ θέμα ξεχάστηκε ἐνῶ ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς, (ἀλήθεια ποιὰ ἑλληνικὴ πλευρὰ;;;), δὲν ὑπῆρξε καμία παρέμβαση διαμαρτυρίας γιὰ αὐτὴ τὴν καταφορη καὶ ρατσιστικὴ παραβίαση τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων καὶ δὴ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας.

Τώρα, σύμφωνα μὲ τὶς καινούργιες ἀποκαλύψεις τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Taraf, (δημοσίευμα 29/1/2014), ἕνα καινούργιο ἐπεισόδιο καταφορης διάκρισης σὲ βάρος τῶν Ρωμηῶν ἐπιβεβαιώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ὄχι μόνο συνεχίζεται τὸ φακέλωμα τῶν μειονοτήτων μὲ κωδικούς, ἀλλὰ ἐφαρμόζονται καὶ σὲ βάρος τοὺς οἱ παράνομες διακρίσεις ποὺ ξευτιλίζουν κάθε ἔννοιας ἰσότητας ἑνὸς ἔννομου κράτους. Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὸ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, ἡ τοπικὴ διεύθυνση τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Παιδείας στὴν περιοχὴ τοῦ Sisli τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀποφάσισε νὰ ἐκδιωχτοῦν  δύο μαθητὲς ποὺ φοιτοῦσαν ὁ ἕνας στὴν πέμπτη καὶ ὁ ἄλλος στὴν ἔνατη τάξη τοῦ τουρκικοῦ σχολείου τῆς περιοχῆς. Τό… ἔγκλημα αὐτῶν τῶν δύο μαθητῶν ἦταν ὅτι δηλῶσαν πὼς εἶναι Ρωμηοί, δηλαδὴ ἑλληνορθόδοξοι χριστιανοί. Ὅπως ἀναφέρεται, οἱ δύο αὐτοὶ μαθητὲς φοιτοῦσαν στὸ τουρκικὸ σχολεῖο ἀλλὰ δὲν εἶχε γίνει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀντιληπτὸ πὼς εἶχαν δηλώσει πὼς εἶναι Ρωμιοί, δηλαδὴ ὑπάγονταν στοὺς κωδικοὺς διάκρισης τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Μόλις ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὴν τοπικὴ διεύθυνσης παιδείας ὅτι οἱ δύο αὐτοὶ μαθητὲς δὲν εἶναι Τοῦρκοι μουσουλμάνοι, ἀποφασίστηκε ἀμέσως καὶ μάλιστα μέσα στὴν σχολικὴ περίοδο νὰ ἐκδιωχτοῦν ἀπὸ τὸ σχολεῖο ὅπου μόνο Τοῦρκοι μουσουλμάνοι καὶ χωρὶς τοὺς κωδικοὺς διακρίσεως ἔχουν τὸ δικαίωμα  νὰ φοιτοῦν. Ἄκουσον ἄκουσον!

Ἀλήθεια τί ἔχουν νὰ ποῦν γιὰ ὅλα αὐτὰ οἱ ἐδῶ περίφημοι «προοδευτικοὶ» καὶ ὑποτιθέμενοι «ὑπερασπιστὲς» τῶν ἀνθρωπινῶν δικαιωμάτων ποὺ κόπτονται γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν φανατικῶν μουσουλμάνων ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἀζημίωτη συνδρομὴ καὶ τῆς τουρκικῆς  μαφίας, ὅταν τὴν ἴδια στιγμὴ παραβιάζονται κατάφορα τὰ δικαιώματα τῶν μὴ μουσουλμανικῶν μειονοτήτων στὴν Τουρκία μὲ φακελώματα ποῦ θυμίζουν τὶς πιὸ σκοτεινὲς ἐποχὲς τῆς ἱστορίας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.