29 Ιαν 2014

Ὁ πρόεδρος τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης μιλᾶ γιά τό ἐθνικό θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου στόν Ἐρευνητικό Ὀργανισμό Ἑλλήνων

Ὁ Εὐάγγελος Κέλμαλης καί ὁ Ἐρευνητικός Ὀργανισμός Ἑλλήνων φιλοξενοῦν τόν πρόεδρο τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης Φιλόθεο Κεμεντζετζίδη γιά νά μιλήσουν γιά τό ἐθνικό θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τήν κήρυξη τῆς Αὐτονομίας της.
eoellas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.