22 Ιαν 2014

Καλῶς τους καὶ λέγαμε ὅτι μᾶς ξεχάσανε

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Well and say that we forget…no democracy μᾶς εἶπαν ἀλλὰ τὸ μέλι - μέλι.
Καὶ τὸ ἐνεργειακὸ μέλι ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ τρυγήσουν στὰ γεωλογικὰ ἀντίκλινα τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Λεκάνης τῆς Μεσογείου, σὲ ἕνα χῶρο ποὺ τοὺς εἶναι ἱστορικὰ οἰκεῖος.
Ἀπὸ τὰ παρακάτω γεγονότα φαίνεται ὅτι τὸ Βρετανικὸ ἐπιχειρεῖν εἶναι πιὸ μπροστὰ ἀπὸ τοὺς Γεωπολιτικοὺς Ἀναλυτὲς, προκαταλαμβάνει θέσεις καὶ προεξοφλεῖ κέρδη.
Κάθε ἐπενδυτὴς εἶναι εὐπρόσδεκτος ἂν ἡ ἑταιρικὴ κουλτούρα τοῦ στοχεύει στὴν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ποὺ δραστηριοποιεῖται, στὴν δημιουργία θέσεων ἐργασίας καὶ στὴν γεωπολιτικὴ σταθερότητα τῆς περιοχῆς ἐνδιαφέροντός του.
Ἂν  ὄχι.. τότε μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ὅτι τὸ ἐπιχειρεῖν ἐφαρμόζει προκαθορισμένους οἰκονομικὸ-στρατηγικοὺς σχεδιασμοὺς ποὺ τὰ ἀποτελέσματα τοὺς  διακρίνονται στὸ ἄμεσο μέλλον.
Τελικὰ τὴν ρεβὰνς τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2014 τὴν παίρνουν οἱ Βρετανοί. Καὶ τὸ ἐρώτημα ποῦ μπαίνει εἶναι ποῦ βρίσκονται οἱ Γερμανοὶ ¨φίλοι¨ μας;
Δευτέρα 13 Ἰανουαρίου 2014
Συμφωνία γιὰ τὴν πώληση τοῦ συνόλου τῆς παραγωγῆς πετρελαίου ἀπὸ τὰ κοιτάσματα...
τοῦ Πρίνου στὴν πολυεθνικὴ ΒΡ ὑπεγράφη σήμερα στὸ ΥΠΕΚΑ, μεταξύ της ἑταιρείας Energean Oil, ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὰ κοιτάσματα τῆς περιοχῆς καὶ τῆς ἑταιρείας BP Oil International.
Πρόκειται γιὰ συμβόλαιο ἀξίας 500 ἑκατ. δολ. ποῦ σηματοδοτεῖ σύμφωνα μὲ πηγὲς τῆς ἐνεργειακῆς ἀγορᾶς τὴν ἐπαναδραστηριοποίηση τῆς BP στὴν Ἑλλάδα καθώς, ὑπενθυμίζεται, ἡ πολυεθνικὴ εἶχε ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴ χώρα τὸ 2009 μεταβιβάζοντας τὶς ἐμπορικές της δραστηριότητες στὸν ὅμιλο τῶν ΕΛΠΕ.
Σημαντικὸ εἶναι ἐπίσης ὅτι ἡ συμφωνία δημιουργεῖ τὶς προϋποθέσεις χρηματοδότησης καὶ ὑλοποίησης νέων γεωτρήσεων στὴν περιοχή, οἱ ὁποῖες ἀποσκοποῦν στὸν διπλασιασμὸ τῆς παραγωγῆς πετρελαίου, στὰ 5.000 βαρέλια ἡμερησίως ἀπὸ 2.500 ποὺ εἶναι σήμερα.
Ἡ ἐπανάκαμψη τῆς BP στὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ πηγὲς τῆς ἀγορᾶς ὡς ἰδιαίτερα σημαντικὸ γεγονὸς ἰδιαίτερα ἐνόψει τῶν ἐξελίξεων ποὺ ἀναμένονται τὸ ἑπόμενο διάστημα στὸν τομέα τῆς ἔρευνας γιὰ ὑδρογονάνθρακες στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.
Σύμφωνα μὲ τὸ ΥΠΕΚΑ ἡ συμφωνία συνεπάγεται σημαντικὰ οἰκονομικὰ ὀφέλη γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ καταδεικνύει τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς ΒΡ στὴν ἐνεργειακὴ ἀγορὰ τῆς χώρας
Ὁ Βρετανὸς πρεσβευτὴς χαιρέτισε τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας τονίζοντας ὅτι αὐτὴ ἐπιβεβαιώνει το γεγονός οτι ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ συντελέσει στὴ διασφάλιση παροχῆς ἐνεργειακῶν πόρων γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ ἀποτελεῖ ἄλλο ἕνα σημάδι ἐμπιστοσύνης στὴν Ἑλλάδα.
Σάββατο, 18 Ἰανουαρίου 2014
Κύπρος: Ἱκανοποίηση γιὰ τὴν ἐπίσκεψη Ἀναστασιάδη στὸ Λονδίνο naftemporiki.gr
Τρίτη 21 Ἰανουαρίου 2014
Οἱ αἰώνιοι Βρετανοί: Βάζουν τὴν Τουρκία στὸ παιχνίδι τοῦ κυπριακοῦ φυσικοῦ ἀερίου.
Συμπερίληψη καὶ τῆς Τουρκίας στοὺς σχεδιασμοὺς συνεργασίας γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο προκρίνει τὸ Λονδίνο.
Σὲ συνέντευξη στὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τοῦ ΡΙΚ «Ἀπὸ μέρα σὲ μέρα», ὁ Βρετανὸς ὕπατος ἁρμοστής, Μάθιου Κίντ, ἐπιβεβαίωσε τὸ ἐνδιαφέρον βρετανικῶν ἐπιχειρήσεων στὸν τομέα τῆς ἐνέργειας νὰ συνεργαστοῦν μὲ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία.

Τὸ καλύτερο ἀποτέλεσμα, εἶπε, «θὰ ἦταν μία συνεργασία στὴν περιοχή, στὴν ὁποία θὰ ἔπαιρναν μέρος καὶ ἡ Βρετανία καὶ ἡ Τουρκία». Ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα πὼς στὸ μέλλον θὰ μπορέσει νὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο. onalert.gr
Τὴν ἴδια ἡμέρα ἡ ΕΕ ζητάει  ἀπὸ τὸν Ἐρντογᾶν ἄμεση ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. naftemporiki.gr
Ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια ἡμέρα γίνεται καὶ κάτι ἄλλο σημαντικό.
Ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα γιὰ νὰ γίνει πιὸ εὔκολη ἡ συμμετοχὴ τῶν Τουρκοκυπρίων στὶς εὐρωεκλογὲς τοῦ ἐρχόμενου Μαΐου. 

Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Ἰωάννης Κασουλίδης τονίζει, μάλιστα ὅτι οἱ Τουρκοκύπριοι μποροῦν νὰ ἐκλεγοῦν δικαιωματικὰ ἂν τὸ ἐπιθυμοῦν, ἐκλέγοντας κανονικὰ μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου μέσα ἀπὸ ἕνα ἑνιαῖο κατάλογο. protothema.gr
Ὅταν πρὶν χρόνια συζητούσανε γιὰ τὸ σχέδιο Ἀνᾶν κάποιοι γνωρίζανε καλὰ τὸ ὑποθαλάσσιο ἐνεργειακὸ τοπίο τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.
Ὅμως σιωποῦσαν καὶ περίμεναν νὰ ἔχουν τὴν συγκατάθεση τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ποὺ δὲν γνώριζε τὸν θησαυρὸ ποὺ εἶχε μέσα στὰ πόδια του. Καὶ ἔτσι αὐτοὶ μεταγενέστερα θὰ κόβανε  τὴν  ἐνεργειακὴ πίτα κατὰ τὴν ἐπιθυμία τους.
Τελικὰ ἦταν τὸ σχέδιο Ἀνᾶν πιλοτικὸ πρόγραμμα μὲ εὐρύτερες γεωπολιτικὲς  ἐφαρμογές;
Ἂν τὸ  παραπάνω σκεπτικό του ὕπατου ἁρμοστῆ, Μάθιου Κὶντ τὸ καλύτερο ἀποτέλεσμα, εἶπε, «θὰ ἦταν μία συνεργασία στὴν περιοχή, στὴν ὁποία θὰ ἔπαιρναν μέρος καὶ ἡ Βρετανία καὶ ἡ Τουρκία» ἐπεκταθεῖ σὰν ἰδέα καὶ σχεδιασμὸς ὄχι μόνο στὴν Κύπρο ἀλλὰ καὶ  στὰ γειτονικὰ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΛΙΝΑ τοῦ Αἰγαίου βλ. ΒΡ, Πρίνος, Λαδοξέρα τότε γιατί τί πράγμα θὰ μιλᾶμε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.