25 Ιαν 2014

Πόσο σίγουροι εἴμαστε γιά τήν κατάργηση τῆς Ἀργίας τῆς Κυριακῆς;

Τοῦ Στυλιανοῦ Παν. Σούρλα, Δικηγόρου - Πτυχιούχου Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Ἔκπληκτος ὁ νομικός κόσμος ἀλλά καί ὁ πιστός λαός παρακολουθεῖ μία διαρκῆ καταπάτηση τῶν ἐργατικῶν δικαιωμάτων ἀλλά καί βασικῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Παραδόσεως καί Θεολογίας ἡ ὁποία μέρα μέ τή μέρα ἐκτρέπεται σέ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς. Καταργεῖται ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς ἡ ὁποία θεσπίστηκε ἀπό τόν ἴδιο το Θεό στήν Π.Δ. "πρός Δόξαν Θεοῦ καί ἀνάπαυσιν ἀνθρώπου". Ἡ Χριστιανοσύνη – ἡ ὁποία στήριξε πολλάκις αὐτό τό γένος τῶν Ἑλλήνων σέ κάθε δύσκολη στιγμή – ἔχει θεσπίσει τήν ἡμέρα αὐτή καί τήν ἔχει ἀφιερώσει στό Θεό καί κατά συνέπεια στόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη τόν ἄνθρωπο ἀλλά ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό. Τό νά μή σεβόμαστε τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τῆς πίστεως μᾶς ἀποτελεῖ ἀναφαίρετο δικαίωμα καί ἐπιλογή τοῦ καθενός μας. Κανείς δέν μᾶς ἐπιβάλει τήν τήρησή τους μέ τή βία, τουναντίον ὁ ἴδιος ὁ Θεός θέλει ὅτι κάνουμε νά τό κάνουμε ἐπειδή πιστεύουμε σέ αὐτόν καί ὄχι ἐπειδή "ἔτσι πρέπει" ἤ λόγω φόβου. Ὁ Θεός δέν εἶναι τιμωρός ἀλλά δέν εἶναι καί ἄδικος…!! Πλήν ὅμως ἐνεργώντας τοιουτοτρόπως ἅς μήν ἔχουμε τήν ἀπαίτηση ἕνα ἑτοιμόρροπο κράτος νά ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί νά ὀρθοποδήσει. Ἐπιθυμοῦμε τήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς Ἀργίας;; Ἅς τήν κάνουμε ἀλλά μετά ἅς ἤμαστε ἕτοιμοι νά δεχθοῦμε καί τίς συνέπειες τῶν πράξεών μας. Ὄχι γιατί ὁ Θεός θά μᾶς τιμωρήσει!! Κάθε ἄλλο!! Ἀλλά ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ δέ μπορεῖ νά σταθεῖ σέ μία τέτοια κοινωνία ἡ ὁποία ἀπεμπολεῖ τόν ἴδιο το Θεό καί ἡ ἀπομάκρυνση τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ συνεπάγεται καί ἀπώλεια τῆς ἐλπίδος. Ὅταν ἡ Ὀρθοδοξία ἀπετέλεσε θεμέλιο λίθο τῆς ἐλευθερίας τοῦ....
γένους τῶν Ἑλλήνων, μέ τό νά καταργοῦμε τίς βασικές ἀρχές αὐτῆς εἶναι σάν νά ἀποτραβᾶμε τά θεμέλια αὐτῆς. Ἄραγε αὐτό θέλουμε;; Ἄραγε γνωρίζουμε τί πᾶμε νά κάνουμε;; Πόση ἀχαριστία δείχνουμε ἐμεῖς οἱ καταναλωτές ἀλλά καί οἱ καταστηματάρχες μέ τό νά στηρίζουμε τήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας πρός τήν Ὀρθοδοξία ἡ ὁποία κατά τήν Τουρκοκρατία ὑπῆρξε τό ἀποκούμπι τοῦ Γένους; Προδίδουμε μία πίστη ἡ ὁποία ὅταν τήν εἴχαμε ἀνάγκη μᾶς στάθηκε, τώρα ὅμως πού – θεωρητικά τουλάχιστον "ἀπελευθερωθήκαμε καί ὀρθοποδήσαμε" - τήν καταργοῦμε ἀπό τήν καθημερινότητά μας;;; Πόσο τίμιο καί ἠθικό εἶναι αὐτό ἔναντί του Θεοῦ;;
Πόσο ἐγωιστική ἄραγε εἶναι μία κοινωνία καί πόσο δύσκολο εἶναι νά ἀντιληφθεῖ ὁ κάθε πολίτης ὅτι – ἀργά ἡ γρήγορα - θά ἔρθει καί ἡ σειρά του εἴτε εἶναι ἀκόμη καί Δημόσιος ὑπάλληλος. Δέν ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι αὐτό εἶναι ἡ ἀπαρχή;; Συμβιβαζόμαστε σέ μία ἰδέα ἡ ὁποία ἔμμεσα θέλει νά μᾶς καθιερώσει ὡς σκλάβους ἐργασίας συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως!! Μέ τό νά στηρίζουμε τήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας οἱ ἴδιοι ἀπό μόνοι μας εἴτε ὡς καταναλωτές εἴτε ὡς καταστηματάρχες καταργοῦμε στήν πράξη τά ἐργασιακά μας δικαιώματα τά ὁποῖα μέ τόσους ἀγῶνες καί κόπους οἱ προηγούμενες γενιές μᾶς κληροδότησαν. Δέ σεβόμαστε οὔτε τούς ἀγῶνες οὔτε τίς θυσίες τῆς ἐργατικῆς τάξης ἡ ὁποία μάτωσε γιά τήν κατάκτηση αὐτῶν τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων!! Δέν ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο εὐνοοῦνται οἱ Πολυεθνικές ἑταιρεῖες εἰς βάρος τῆς τοπικῆς ἀγορᾶς;; Ἐάν ὄχι τότε ἅς ἑτοιμαστοῦμε νά ὑποστοῦμε ἀκόμη περισσότερα…!! Καί "εἰς χειρότεραν" καθότι ἐμεῖς εἴμαστε ὑπεύθυνοί των πράξεών μας καί ἐάν δέν εἴμαστε ἐ καιρός κάποτε νά γίνουμε!! Μέ μία διαφορά, ὅτι τώρα δέ θά δικαιούμαστε πλέον νά λέμε δέν ξέραμε!! Ὄχι μόνο ξέραμε ἀλλά συμβάλλαμε καί σέ αὐτό ἄμεσα εἴτε μέ ἐνέργεια (ψώνια κατά τήν Κυριακή) εἴτε μέ παράλειψη (σιωπήσαμε καί δέν ἀντιδράσαμε). Ἅς ἐπιλέξουμε λοιπόν…

2 σχόλια:

 1. ...Έχουν βλέπετε τόσα χρήματα οι Έλληνες σήμερα, ώστε δεν τους φτάνουν οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, αλλά χρειάζονται και την Κυριακή για να τα...ξοδέψουν !!

  Έργα και ημέρες της .... χριστιανικής και πατριωτικής ΝΔ :

  - Υπερψήφιση μνημονίων και υποδούλωση της Πατρίδας.
  - Κατάργηση της Κυριακής αργίας.
  - Κατάργηση του υποχρεωτικοιύ εκκλησιασμού στα σχολεία την ημέρα των Τριών Ιεραρχών.
  - Προώθηση του συμφώνου συμβιώσεως των κιναίδων.
  - Έναρξη κατασκευής τζαμιού στην Αθήνα.

  Ξέχασα τίποτα ;;

  Ευτυχώς δηλαδή που μας κυβερνούν τέτοιοι ...Χριστιανοί και Πατριώτες, οι οποίοι φιλούν και τα χέρια των Ιερέων και στέκονται πρώτοι στους Αγιασμούς και στους Επιταφίους βεβαίως - βεβαίως !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χρειάζεται ριζική αλλαγή το πολιτικό μας σκηνικό. Ανθρώπους που δε έχουν καμία σχέση με τους προδότες και τους λωποδύτες που τόσα χρόνια εξυπηρετούσαν και στήριξαν τα συμφέροντα που μας έφτασαν σε αυτή την εξαθλίωση. Έλληνες τίμιους,ηθικούς και να αγαπούν τον Χριστό και την Πατρίδα τους. Η πρόταση είναι: πολιτική παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
  http://www.koinwnia.com/2010-01-19-10-29-58/tautotita/politikes-theseis

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.