22 Δεκ 2013

Ὅταν περικυκλώσουν τοὺς λύκους στὴν Τουρκία αὐτοὶ ἀπὸ ποῦ θὰ βροῦνε ἔξοδο;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἡ Γεωπολιτικὴ εἶναι ἕνα κομμάτι  τῆς Ἱστορίας ποὺ γράφεται διαρκῶς.  Σήμερα ἡ  διεθνὴς ἐνεργειακὴ σκακιέρα, ἀναπόσπαστο καὶ δομικὸ κομμάτι τῆς παγκόσμιας σκακιέρας προσπαθεῖ  νὰ θέσει στὶς σωστὲς γραμμὲς τὰ πιόνια της καὶ νὰ ἀπαντήσει στὸ ἐρώτημα:  "ποιὸς ἐλέγχει τὶς πηγὲς καὶ τὶς ροὲς τῆς ἐνέργειας;"  Στὴν προσπάθεια μάλιστα αὐτὴ κάποιων νὰ κάνουν κινήσεις μὰτ περικύκλωσαν "κάπου στὴν ἐγγὺς Ἀνατολὴ μία ὁλόκληρη ἀγέλη λύκων".
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013: Χτενίζει τὴ Κύπρο τὸ τουρκικὸ Barbaros γιὰ ὑδρογονάνθρακες Κάποιοι ἔχουν πάρει σοβαρὰ τὸ θέμα τῶν ὑδρογονανθράκων στὴν γειτονιά μας...κι αὐτοὶ δὲν εἶναι Ἕλληνες! Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡ γραφειοκρατεία στὴν Ἑλλάδα ἀγγίζει κόκκινο καὶ οἱ Ἑλληνικοὶ Ὑδρογονάνθρακες κρατοῦνται "καλὰ φυλαγμένοι" στὰ ἔγκατα τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπεδάφους καὶ τῶν ὑποθαλάσσιων περιοχῶν, ἡ Τουρκία ἔχει ἀμολήσει τὸ ὁλοκαίνουριο ἐρευνητικό της σκάφος στὰ ἀνοιχτά της Βορειο-Ανατολικῆς Κύπρου! Τὸ κρατικῶν συμφερόντων Barbaros, πλέοντας μὲ ταχύτητα σάρωσης (περίπου 4 knots) "χτενίζει" τὴ συγκεκριμένη περιοχή, πραγματοποιώντας σεισμικὲς ἔρευνες στὸν κόλπο τῆς Ἀμμοχώστου. Καὶ τὸ ἐρώτημα πού ἀναφύεται εἶναι....
πῶς συμμαζεύεις  τὴν ἀγέλη πού βγῆκε παγανιά;
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου: Ἡ πρώτη βολὴ S-300 ἀπὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος ἔγινε ἀπὸ τὸ Πεδίο Βολῆς Κρήτης, στὸ Ἀκρωτήρι Χανίων. Ἀπὸ τὸ Μάρτιο τοῦ 1999 ὅταν τὰ ρωσικὰ συστήματα ἔφθασαν στὴ Κρήτη πολλοὶ περίμεναν αὐτοὶ τὴ στιγμὴ καὶ ἀκόμη περισσότεροι προσπάθησαν καὶ κατάφεραν μέχρι σήμερα νὰ τὴν ἀποτρέψουν. Οἱ καιρικὲς συνθῆκες δὲν ἦταν ἰδανικὲς -ὄχι γιὰ τὸ σύστημα ἀλλὰ γιὰ τὴν πτήση τοῦ ἐναέριου στόχου- ἀλλὰ δὲν στάθηκαν ἱκανὲς νὰ ἐμποδίσουν τὴ βολὴ τῶν S-300 ἡ ὁποία πῆγε καλὰ ὅπως λένε οἱ πρῶτες ἐκτιμήσεις.  Ἡ ἀξιοπιστία τοῦ ρωσικοῦ ἀντιαεροπορικοῦ - ἀντιπυραυλικοῦ συστήματος δὲν ἔχει τεθεῖ ποτὲ καὶ ἀπὸ κανέναν σὲ ἀμφισβήτηση. http://kranosgr.blogspot.gr/
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου: Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα ποὺ ἐμφανίστηκε στὴν ἐφημερίδα Yenisafak  daily ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς στὴν Τουρκία Francis Ricciardone φέρεται νὰ εἶπε στοὺς πρεσβευτὲς τῆς ΕΕ ποὺ ἐπίσης ὑπηρετοῦν στὴν Ἄγκυρα σὲ ἰδιωτικὴ  συνάντηση στὶς 17 Δεκεμβρίου (στὶς ἀρχὲς δηλαδὴ διερεύνησης τοῦ σκανδάλου) ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶχαν  ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα νὰ διακόψει τὶς οἰκονομικές της σχέσεις ἡ τουρκικὴ τράπεζα Halkbank μὲ τὸ Ἰρᾶν.
"Ζητήσαμε τὸ τέλος τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων τῆς Halkbank μὲ τὸ Ἰρᾶν ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν μᾶς ἄκουσαν. Αὐτὸ τὸν καιρὸ παρακολουθεῖτε τὴν κατάρρευση μίας αὐτοκρατορίας"  (ἐννοώντας τὴν Τουρκία), φέρεται νὰ εἶπε ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, ἐξοργίζοντας τὸν Ἐρντογᾶν, ἀκόμη περισσότερο. Ὁ τελευταῖος μιλώντας σήμερα σὲ συγκέντρωση στὴν Σαμψούντα δὲν μέτρησε τὰ λόγια του οὔτε καὶ συγκράτησε τὴν, οὕτως ἢ ἄλλως, ἐλάχιστη ψυχραιμία ποὺ διαθέτει:
"Τις τελευταῖες ἡμέρες καὶ ἐντελῶς περίεργα πρεσβευτὲς ἀνακατεύονται σὲ προβοκατόρικες πράξεις καὶ ἐνέργειες. Τοὺς καλῶ ἀπὸ ἐδῶ ποὺ εἶμαι σήμερα κάντε τὴ δουλειά σας. Ἐὰν ξεφύγετε ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ καθήκοντός σας αὐτὸ μπορεῖ νὰ φτάσει στὴν δική μας περιοχὴ ἁρμοδιοτήτων. Δὲν ὑποχρεωνόμαστε νὰ σᾶς κρατήσουμε (Ricciardone) στὴ χώρα μας" εἶπε ὁ Ἐρντογᾶν ὑπαινισσόμενος σαφῶς γιὰ τὴν ἀπέλαση τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτῆ. Παράλληλα μεγάλα ἀμερικανικὰ think tanks ὅπως αὐτὰ ποὺ ἐκφράζονται μέσα ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ Foreign Policy καὶ τὰ ὁποία οὐσιαστικὰ δίνουν κατευθυντήριες γραμμὲς στὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ σὲ ἐκτενῆ τους ἄρθρα μιλοῦν γιὰ τὸ πολιτικὸ τέλος τοῦ Ἐρντογᾶν, γιὰ τὴ μεγαλομανία τοῦ ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ πάλη ποὺ διεξάγεται αὐτὸ τὸν καιρὸ στὸ βαθὺ κράτος τῆς Τουρκίας μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει αἰτία γιὰ τὴν πτώση τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ (defencenet.gr21/12/13 - 22:21).
Κάποιοι ἀπὸ τὴν πέρα πλευρὰ τοῦ Ἀντλαντικοῦ  δὲν περικυκλώνουν μόνο λεκτικὰ τὸν "φίλο" τοὺς Τοῦρκο ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πρόσφατη ἀναθεώρηση τῆς ποσοτικῆς χαλάρωσης τῆς FED στεροῦν ἀπὸ τὴν τουρκικὴ οἰκονομία τηνπροηγούμενη ἄνεση τῆς οἰκονομικῆς ρευστότητας ποὺ εἶχε ἀπὸ τὶς διεθνεῖς ἀγορές. Οἱ ταραχὲς στὴν πλατεία ΤΑΞΙΜ ἑτοίμασαν ἀπὸ ὅτι φαίνεται καὶ τὸ ΤΑΞ Ἰ ποὺ θὰ πάρει ὁ ἡγέτης γιὰ νὰ φύγει ἀπὸ τὴν ἐξουσία. Εἶναι ὅμως εὔκολο νὰ τὴν παραδώσει παρόλα αὐτὰ  πού τοῦ κάνουν;
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου: Προφυλακίστηκαν οἱ γιοὶ δύο ὑπουργῶν τῆς κυβέρνησης Ἐρντογᾶν, ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς τράπεζας Halkbank, καθὼς καὶ 13 ἀκόμη ἀτόμων, στὸ πλαίσιο τῆς ἔρευνας γιὰ τὸ σκάνδαλο διαφθορᾶς καὶ δωροδοκίας στοὺς κόλπους τῶν κρατικῶν λειτουργῶν, μετέδωσε τὸ CNN Turk καὶ ἄλλα μέσα ἐνημέρωσης Ἅπαντες εἶναι ὕποπτοι γιὰ διαφθορά, ἀπάτη καὶ ξέπλυμα χρημάτων στὸ πλαίσιο μίας πρώτης ἔρευνας σχετικὰ μὲ πωλήσεις χρυσοῦ καὶ χρηματοπιστωτικὲς συναλλαγὲς ἀνάμεσα στὴν Τουρκία καὶ στὸ Ἰρᾶν, ποὺ βρίσκεται ὑπὸ ἐμπάργκο.
Καὶ ἐνῶ συμβαίνουν αὐτὰ ἐντός της "φίλης" γείτονος χώρας κάποιοι πρώην συνεταῖροι τοὺς προδιαγράφουν μὲ συμφωνίες τὴν γεωπολιτικὴ περικύκλωσή της. Σύμφωνα μὲ τὴν ἰσραηλινὴ ἐφημερίδα Maariv, ὁ Β.Netainyagu συναντήθηκε μὲ τὸν Β.Πούτιν στὴ Μόσχα ,ὅπου ὁ Β.Νετανιάχου κατάφερε νὰ πάρει ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Ρωσίας "ἐκτεταμένες ἐγγυήσεις" γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ ἰσραηλινοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου. Τὴν ἴδια στιγμὴ , ὁ  ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ἀβιγκντὸρ Λίμπερμαν πραγματοποίησε σημαντικὲς συνομιλίες μὲ τὸν ἐξ ἀπορρήτων σύμβουλο τοῦ Ρώσου Προέδρου , YuriUshakov . Ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν συνομιλιῶν εἶναι νὰ δοθεῖ τὸ "πράσινο φώς" στὴν  συμμετοχὴ  ρωσικῶν ἑταιρειῶν στὴν ἐξόρυξη καὶ ἐκμετάλλευση  τῶν ἰσραηλινῶν κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων. Τὸ γεωστρατηγικὸ παιχνίδι στὴν περιοχὴ τῆς Μ.Ἀνατολῆς μὲ ἔπαθλο τὰ τεράστια κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων μόλις ἔχει ξεκινήσει . Οἱ παγκόσμιοι  παῖκτες εἶναι μεγάλοι καὶ ἰσχυροί (defencenet.gr 21/12/13).
Ἐδῶ εἶναι καὶ τὸ πιὸ  λεπτὸ σημεῖο ποὺ ὅταν ἡ ἀγέλη τῶν λύκων καταλάβει πὼς περικυκλώνεται θὰ ἀντιδράση καὶ θὰ θελήσει νὰ "περικυκλώσει" τοὺς "πολιορκητές" τῆς κάνοντας  μάλιστα καὶ μία θεαματικὴ ἔξοδο κατὰ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους ποὺ τὸ θεωρεῖ καὶ δικό της. Φαίνεται λογικὸ σήμερα ὅτι ὅποιος θελήσει  νὰ  ἐλέγξει   μονομερῶς τὰ Στενὰ τῶν Δαρδανελίων αὐτομάτως βάζει καὶ τὴν Παγκόσμια Οἰκονομία σὲ Στενωπό.
Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι κάποιοι  μὲ ἕνα μαντρότοιχο ἔχουν σήμερα περικυκλώσει  αὐτὴ τὴν ἀγέλη,  ταυτόχρονα οἱ ἴδιοι φρόντισαν σὲ κάποιο σημεῖο τὸ ντουβάρι αὐτὸ νὰ εἶναι σαθρὸ , ὥστε μὲ ἕνα κτύπημα νὰ ἀνοίγει εὔκολα.
3 Ἀπριλίου 2009: Στὸ περιθώριο τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Στρασβοῦργο  τῆς συνάντησης  Ὀμπάμα – Καραμανλῆ. Ἡ ἀποκαλυπτικὴ στιχομυθία γιὰ τὸ Βουκουρέστι καὶ τοὺς ἀγωγούς, ποὺ καθόρισε τὶς τότε ἐκλογὲς μὲ τὸ σύνθημα "λεφτὰ ὑπάρχουν" καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας ὅπως τὸ βιώνουμε σήμερα.
 Ὁ «πλανητάρχης:
– Θέλω κι ἐγὼ ἀπὸ τὴν πλευρά μου νὰ σᾶς θέσω, κύριε πρωθυπουργέ, δύο θέματα: Πρῶτον, δὲν συνάδει μὲ τὸ κεκτημένο τοῦ ΝΑΤΟ ἕνα κράτος μέλος νὰ σπάει τὴν ὁμοφωνία τῶν ἀποφάσεων.  Δεύτερον, δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸ ἕνα κράτος μέλος τοῦ ΝΑΤΟ νὰ ἀναπτύσσει προνομιακὲς σχέσεις μὲ κράτος τὸ ὁποῖο δὲν μετέχει στὸ ΝΑΤΟ.
Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ διάλογο ξεκίνησε ἡ ἀντίστροφη πορεία μας ποὺ φυσικὰ ἦταν βάσει παλαιοτέρων γεωπολιτικῶν προδιαγραφῶν. Καὶ μεῖς σήμερα καταλαβαίνουμε ὅτι πίσω ἀπὸ τὶς πλάτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ παίχθηκαν τὰ χειρότερα γεωπολιτικὰ- οἰκονομικὰ διαστροφικὰ σενάρια ἀπὸ καταβολῆς τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας.   Ἔτσι θέλησαν νὰ στήσουν  στὰ μέρη τῆς  Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου τὸ οἰκονομικὰ- σάπιο καὶ χαλαρὸ σημεῖο τοῦ  ντουβαριοῦ μὲ τὸ ὁποῖο περικύκλωσαν τοὺς πρώην φίλους τους. Καὶ αὐτὸ ἔγινε  γιὰ νὰ ἐκτονωθεῖ ἀπὸ ἐδῶ ἡ ὀργίλη ἀντίδραση τοῦ Τούρκου καὶ μὲ μία εὔκολη κλωτσιὰ νὰ τὸ κατακρημνίσει,  τώρα μάλιστα  ποὺ τὸν ἐκνευρίζουν  καθημερινά…
Βλέπετε θέλουν καὶ τὸν λύκο χορτάτο καὶ τὴν ἐνεργειακὴ πίτα ἀπείραχτη. Γίνονται ὅμως αὐτὰ τὰ πράγματα; Μᾶλλον τοὺς περιμένει μία  διαχρονικὴ ἔκλπηξη… ΠΟΙΟΣ ΚΛΩΤΣΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΝΕΣΕ;
"Σαούλ Σαούλ, τί μὲ διώκεις; σκληρὸν σοὶ πρὸς κέντρα λακτίζειν. 15 ἐγὼ δὲ εἶπον· τὶς εἰ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν· ἐγὼ εἰμι Ἰησούς" (ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.