6 Νοε 2013

650.000 οἱ λιποτάκτες στὸν Τούρκικο Στρατὸ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Σοβαρὰ προβλήματα ἔχουν δημιουργηθεῖ στὸν τουρκικὸ στρατὸ ἐξ’ αἰτίας τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν λιποτακτῶν ποὺ ἀνάγκασε τὶς ἀρχὲς νὰ λάβουν δραστικὰ μέτρα. Παράλληλα οἱ ἀλλεπάλληλες παρατήσεις ἀνωτέρων καὶ κατωτέρων ἀξιωματικῶν, δημιουργοῦν μεγάλα κενὰ στὶς ἔνοπλες δυνάμεις ποὺ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δείχνουν τὴν διαμαρτυρία τοὺς ἐνάντια της καταδίκης Τούρκων στρατηγῶν γιὰ ἐμπλοκή τους στὶς ὑποθέσεις «Ἐργκενεκὸν» καὶ «Μπαλιόζ».
Ὅπως ἀναφέρουν οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο Γραφεῖο Στρατολόγησης τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ἀνακοινώθηκε ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνυπότακτων ἔχει ἀνέλθει στὶς… 650.000. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει θορυβήσει τὴν ἡγεσία τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ τὴν ἔχει ἀναγκάσει νὰ λάβει δραστικὰ μέτρα. Οἱ λόγοι ποὺ ὁδήγησαν τόσους πολλοὺς Τούρκους στὴν λιποταξία, φαινόμενο ποὺ ἔχει νὰ ἐμφανιστεῖ ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ἐνενήντα ὅταν τότε ὁ ἐσωτερικὸς πόλεμος ἐναντίον τῶν Κούρδων ἀνταρτῶν ἦταν στὸ ζενὶθ καὶ οἱ ἀνυπότακτοι ἀνέρχονταν σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες, εἶναι ἡ ἐκρηκτικὴ κατάσταση ποὺ ὑπάρχει στὸν περίγυρο τῆς Τουρκίας μὲ τὸν ἀνὰ πάσα στιγμὴ κίνδυνο ἄμεσης ἐμπλοκῆς σὲ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ δραστικὰ αὐτὴ ἡ κατάσταση, τὸ ὑπουργεῖο Ἄμυνας ἀποφάσισε νὰ δώσει τὴν δυνατότητα παρουσίας τῶν ἀνυπότακτων ἐντὸς   μικρῆς χρονικῆς προθεσμίας. Γιὰ τοὺς πιὸ παλιοὺς λιποτάκτες ἀνακοινωθῆκαν βαριὲς χρηματικὲς ποινὲς καὶ στὴν περίπτωση ποὺ ἀνταποκριθοῦν θὰ τύχουν...
ἐπιείκειας γιὰ τὴν λιποταξία τους. Παράλληλα ὅμως  ἔχει δοθεῖ ἐντολὴ σὲ ὅλες τὶς ἀρχὲς τῆς χώρας νὰ ἀρχίσει ἕνα ἀνθρωποκυνηγητὸ γιὰ νὰ ἐντοπιστοῦν οἱ λιποτάκτες ἀκόμα καὶ σὲ ξενοδοχεῖα, σὲ νοσοκομεῖα καὶ σὲ παραθαλάσσια θέρετρα καὶ νὰ συλληφθοῦν καὶ νὰ μεταφερθοῦν στὶς στρατιωτικὲς ἀρχὲς γιὰ νὰ ὑποστοῦν τὶς κυρώσεις.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ μεγάλο πρόβλημα τῶν ἀνυπότακτων, ὁ τουρκικὸς στρατὸς ἀντιμετωπίζει καὶ ἄλλο σημαντικὸ  πρόβλημα ποὺ εἶναι οἱ ἀλλεπάλληλες παραιτήσεις ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν. Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Milliyet, μέσα σὲ ἕνα μήνα εἴχαμε τὶς παραιτήσεις 2 στρατηγῶν καὶ 710 ἀξιωματικῶν τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες εἴχαμε τὶς παραιτήσεις δύο ἀντιναυάρχων ποὺ προκάλεσαν μεγάλο πρόβλημα στὴν ἐπετηρίδα τοῦ τουρκικοῦ ναυτικοῦ καὶ τώρα νέες ἀθρόες παραιτήσεις ποὺ ἐπίσης δημιουργοῦν σοβαρὰ προβλήματα στὴν εὔρυθμο λειτουργία τοῦ στρατεύματος. Οἱ παραιτήσεις αὐτὲς ἔρχονται μετὰ τὶς καταδικαστικὲς ἀποφάσεις κατὰ ἀνώτατων ἀξιωματικῶν ποὺ ἐνέχονται στὶς ὑποθέσεις «Ἐργκενεκὸν» καὶ «Μπαλιόζ», ὅπως ὁ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ στρατοῦ, στρατηγὸς Cetin Dogan, τῆς ἀεροπορίας, ἀντιπτέραρχος Ibraim F?rt?na καὶ τῶν στρατηγῶν, Bilgin Balanl?, Engin Alan, Engin Saygun, Nejat Bek, Suha Tanyeri. Ἕκτος ἀπὸ τὶς παραιτήσεις τῶν ἀξιωματικῶν εἴχαμε καὶ 1.308 παραιτήσεις ὑπαξιωματικῶν, γεγονὸς ποὺ δείχνει ὅτι καὶ στὶς κατώτερες τάξεις  ὑπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ τουρκικὸ στράτευμα.

Ὅλα αὐτὰ δείχνουν μία τελείως διαφορετικὴ εἰκόνα ἀπὸ τὴν φοβικὴ ἄποψη ποὺ μᾶς ἔχουν ὑποβάλει τὰ τελευταία χρόνια γιὰ τὴν Τουρκία οἱ διάφοροι τουρκολάγνοι καὶ οἱ σύγχρονοι γενίτσαροι. Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἕνα «ἡφαίστειο» μὲ ἔντονες διαλυτικὲς τάσεις ποὺ μὲ τὸν καιρὸ αὐξάνονται ἀντὶ νὰ μειώνονται. Αὐτὸ τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ;

1 σχόλιο:

  1. Πάντοτε θρασύδειλοι και ψευτοπαλληκαράδες οι Τούρκοι...

    Μόνον όταν βρίσκουν διχασμένους τους Έλληνες τολμούν να κάνουν κάτι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.