11 Οκτ 2013

Αὐγουστίνος Καντιώτης! Ἐξαίσιο θρησκευτικὸ καὶ ἐθνικὸ σύμβολο κια ἀκάματος κοινωνικὸς ἐργάτης!


Γράφει ὁ Λυκοῦργος Νάνης
Ὁ μακαριστὸς ἱεράρχης, δὲν ὑπῆρξε μόνο μία ἐξέχουσα ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα ἀλλά, ἐπιπλέον, διαθέτει καὶ ἔνδοξες περγαμηνὲς ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς δράσεως. Στὴν κατεχόμενη Κοζάνη, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπαισίας μνήμης Γερμανικῆς κατοχῆς, μὲ τὰ θρυλικὰ συσσίτια, τὰ ὁποῖα διοργάνωσε, διέσωσε ἀπὸ τὸν ἐκ πείνης θάνατο 8150 ψυχές! Συνεπεία τῆς ἐθνικῆς του δράσεως ἐπέσυρε τὴ μῆνι τῶν ἀρχῶν κατοχῆς ἕνεκα τῆς ὁποίας ἀποφασίστηκε ἡ ἐκτέλεσή του ἀπ' τὴν ὁποία γλύτωσε ἐκ θαύματος! Κι ὅμως, ὁ δῆμος Κοζάνης, παρ΄ ὅλο ποὺ ὁ δήμαρχος σὲ ὁμιλία του ἐνώπιόν το πατριάρχη Βαρθολομαίου, πλήθος μητροπολιτῶν, ἐπισήμων ἀρχῶν καὶ χιλιάδων Κοζανιτῶν, ἀναγνώρισε τὴν ἀτίμητη προσφορά του, ὅπως καὶ αὐτὴν τοῦ μακαριστοῦ Ζακύνθου καὶ εἴτα Κιλκισίου Ἀποστόλου Παπακωνσταντίνου, ποὺ ἐπίσης δραστηριοποιήθηκε ποιμαντικὰ στὴν Κοζάνη, οὔτε σὲ μία πάροδο δὲν ἔδωσε ὄνομα πρὸς τιμὴν τοῦ ἐξαίσιου ἱεράρχη, τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποίαν τιμῶνται ποικίλα μηδενικὰ καὶ ἀσημαντότητες! Ἐν ἔτει 1942, διέτρεξε τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ τοῦ νομοῦ Φλωρίνης, τοῦ ἐγκαταλελειμμένου ποιμαντικά, ἂπ τὸν προκάτοχό του, εὐαγγελιζόμενος τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Σωτηρίας, συγκακακουχούμενος μὲ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἱερουργώντας, ἐξομολογώντας, κηρύττοντας, παρηγορώντας. Καρπὸς τῆς ἐν θέματι δραστηρότητας ὑπῆρξε καὶ ἡ ἵδρυση τῆς ἀδελφότητος ΑΓΑΠΗ ποὺ διακονεῖ στὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου μέχρι σήμερα. Γι΄ αὐτὸ καὶ οἱ Φλωρινιῶτες, διὰ τοῦ τότε δημάρχου τους, ἀειμνήστου ἰατροῦ Ἀθανασίου Σιούλα, ζήτησαν ἀπ΄ τὴν ἀριστίνδην Ἱερὰ Σύνοδο, ἐν ἔτει 1967, γιὰ μητροπολίτη τους, τὸ θρυλικὸ πατέρα Αὐγουστίνο. Καὶ ἡ ἀριστίνδην ἐκείνη σύνοδος, ποὺ φρόντισε νὰ ἀνυψωθοῦν στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο, ἀγλαίσματα καὶ σεμνώματα, κι ὄχι σκανδαλοποιοὶ καὶ σπουδαρχίδες ἀρχιμανδρίτες, ὅπως σὲ μεγάλη κλίμακα συνέβαινε πρὸ τῆς συγκροτήσεώς της, δὲν κώφευσε στὴν ἀγωνιώδη ἔκκληση τοῦ ποιμνίου τῆς ἐν λόγω μητροπόλεως, ἀλλὰ ἀνταποκρίθηκε μὲ θετικὴ ἐνέργεια, ἐκλέγοντας καὶ καθιστώντας τὸν π.Αὐγουστίνο, μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας...


Ἄνεμος ἀναγεννήσεως ἄρχισε νὰ πνέει στὴν ταλαιπωρημένη, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπραξίας τοῦ προκατόχου του, ἐπισκοπῆ. Κυψέλη πνευματικῆς ἐργασίας ἀπέβη ὑπὸ τὴν ἔμπνευση τοῦ ἀκάματου ἐπισκόπου καὶ μὲ τὴ συνέργεια τοῦ ἐκλεκτοῦ ἐπιτελείου του. Καινούριοι καὶ σύγχρονοι ἱεροὶ ναοί, οἰκοτροφεῖα, γηροκομεῖα, πνευματικὰ κέντρα, οἶκοι χειροτεχνίας, ἐνοριακὲς βιβλιοθῆκες, ἐπισκοπεία, οἶκοι ἱερέως, κηρύγματα, οἱ θαυμάσιες κατασκηνώσεις στὴν Πρώτη Φλωρίνης, ποὺ ἔφθασαν νὰ φιλοξενοῦν κὰτ ἔτος 3000 παιδιά!!!! Κι ὅλα αὐτὰ ἀπ΄ τὸ μηδέν! Μὲ μικρὴ κρατικὴ βοήθεια ἀλλὰ μὲ τὴν ἀνταπόκριση τοῦ ἁπλοῦ καὶ ἄδολου κόσμου στὶς ἐκκλήσεις τοῦ ἱεράρχη του! Οἱ πιστοὶ γνώριζαν ἀπ΄ τὴ μέχρι τότε πορεία τοῦ μακαριστοῦ ποιμενάρχη ὅτι ὁ ὀβολός τους δὲ θὰ γίνει βίλλα καὶ πισίνα τοῦ δεσπότη ἀλλὰ ναοὶ καὶ ἱδρύματα. Πέρα ὅμως ἀπ΄ τοὺς ναοὺς καὶ τὰ ὑλικὰ κτίσματα, ἡ σημαντικότερη προσφορὰ τοῦ μεγάλου ἱεράρχη ὑπῆρξε ἡ καλλιέργεια τῶν ἔμψυχων ναῶν, τουτέστιν τοῦ πεινῶντος καὶ διψῶντος, πνευματικῶς, ποιμνίου. Πολλὲς ψυχὲς πλησίασαν τὸ πετραχήλι γιὰ πρώτη φορὰ καὶ προσῆλθαν ἀξίως στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Μέχρι τότε, τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, ἦταν σχεδὸν ἄγνωστο στὴ μητρόπολη Φλωρίνης! Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν ὅμως τοῦ π.Αὐγουστίνου καλλιεργήθηκε, ὁδηγώντας ψυχές, ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανεν, στὸν ἀκύμαντο λιμένα τῆς Ἄνω Βασιλείας! Καλλιεργήθηκαν ἐπίσης τὸ προφορικὸ καὶ γραπτὸ κήρυγμα, τὰ κατηχητικά, οἱ κύκλοι συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς κ.τ.ο. σὲ πόλεις καὶ χωριά!

Ἐπιπλέον ὁ μακαριστὸς ἐπίσκοπος πολέμησε τὰ αἰσχρὰ καλλιστεῖα, τὴ διεξαγωγὴ τῶν ὁποίων ματαίωσε τὴ συμπαραστάσει τοῦ εὐγενοῦς λαοῦ, στὴ Φλώρινα καὶ τὴν Πτολεμαίδα, τὸ σατανοκίνητο καρνάβαλο ποὺ ἐπίσης κατόρθωσε νὰ ματαιώσει στὴν πόλη τοῦ Ἀμυνταίου, τὰ διάφορα εἰδωλολατρικὰ ἔθιμα, ὅπως π.χ. τῆς ἀδελφοποίας, τῶν φωτιῶν δύο ἡμέρες!!! πρὸ τῶν Χριστουγέννων, τῆς συνοικήσεως τῶν μεμνηστευμένων κ.α. Ἀντιστάθηκε σθεναρῶς, καὶ ἐν τέλει  κατόρθωσε, νὰ ματαιώσει τὴν ἵδρυση διαφθορείου-καζίνου, ποὺ θὰ διέλυε τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ τῆς ἐσχατιᾶς αὐτῆς τῆς ἑλληνικῆς γής. Πέτυχε ἐπίσης νὰ ματαιώσει τὴν ἵδρυση πολυεθνικοῦ super-market ποὺ θὰ ἀπομυζοῦσε τὴν ἀγορὰ τῆς Φλώρινας μὲ πρόδηλες συνέπειες. ΒΑΠΤΙΣΕ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΕ ΤΟΥΣ ΑΘΙΓΓΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΣΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ! 

Ἀγωνίστηκε γιὰ τὰ δικαιώματα πολλῶν ἐπαγγελματικῶν τάξεων τῆς Φλώρινας ὅπως π.χ. τῶν ὁδηγῶν ταξί.Πρότεινε νὰ ἱδρυθεῖ μὲ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία στὴ Φλώρινα ἐργοστάσιο κλωστουφαντουργίας,μπῆκε μπροστὰ στοὺς ἀγῶνες γιὰ νὰ ἀναγκασθεῖ ἡ ΔΕΗ νὰ τοποθετήσει εἰδικὰ φίλτρα προκειμένου νὰ περιορισθεῖ ἡ ρύπανση καὶ νὰ προστατευτεῖ ἡ δημόσια ὑγεία κ.α. Μπῆκε ἐπικεφαλῆς στὸν ἀγώνα τῶν χωρικῶν το Φιλώτα καὶ τοῦ Περδίκα ποὺ ἀδικοῦνταν γιατί δὲν ἀποζημίωναν τὰ χωράφια τοὺς ὅσο τοὺς εἶχαν ὑποσχεθεῖ. 

Πρότεινε τὸ 1977 τὴν ἵδρυση ἐργοστασίου γούνας, ἐνῶ τὸ 1993 μὲ ὑπόμνημά του στὸν τότε πρωθυπουργὸ Κ.Μητσοτάκη περιγράφει τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ ἀκριτικοῦ νομοῦ καὶ κάνει συγκεκριμένες προτάσεις π.χ. νὰ κατασκευασθεῖ ἀεροδρόμιο, νὰ ἱδρυθοῦν σχολὲς ἁλιείας καὶ γεωργίας κ.α. (βλ.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ης 4ετίας). 

Ἐπέσυρε τὴ μῆνι τῶν ἀνιστόρητων Σκοπιανῶν ποὺ ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ ἀπειλήσουν καὶ τὴ ζωὴ τοῦ ἐξ αἰτίας τῆς ἐθνεγερικῆς τοῦ δράσεως! Λυσσαλέες ἐξ ἄλλου δημοσιογραφικὲς ἐπιθέσεις ὑπέστη κι ἂπ τὴ μεριὰ τῆς γνωστῆς καὶ μὴ ἐξαιρετέας, ἀγαπημένης τῶν τρομοκρατῶν ὅπως προσφυῶς ἀπεκλήθη, κιτρινοφυλλάδας "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ", συστατικὰ στοιχεῖα τῆς δημοσιογραφικῆς ὑποστάσεως τῆς ὁποίας ὑπῆρξαν, ὁ ἐθνομηδενισμὸς καὶ ἡ ἐκκλησιομαχία. Στὴν ἐν λόγω φυλλάδα βρῆκαν δημοσιογραφικὸ καταφύγιο εὐάριθμοι φιλοσκοπιανοὶ κάλαμοι ποὺ ἐπιχείρησαν, ἀνεπιτυχῶς βέβαια, νὰ ἀπαξιώσουν στὴ συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸ γίγαντα Αὐγουστίνο "βαφτίζοντας" τὸν "ἐθνικιστή", "φονταμενταλιστή", "ἐπαρχιώτη" καὶ ἄλλα "κοσμητικὰ ἐπίθετα", θολοκουλτουριάρικης κοπῆς καὶ προέλευσης! 
Ἐπιπροσθέτως, ὁ ἀοίδιμος  ἱεράρχης συνέγραψε καὶ βιβλίο μὲ τίτλο "Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ" ἐνῶ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὶς 2/2/1970 ἀπέστειλε στοὺς ὓπ αὐτὸν κληρικοὺς τὴν ὓπ ἀριθμὸν 104 ἐγκύκλιο τῆς ὁποίας παραθέτω ἕνα ἀπόσπασμα: "Θερμῶς παρακαλοῦμεν καὶ προτρέπομεν τοὺς ἐφημερίους μας, ὅπως ἐν συνεργασία μετὰ τῶν διδασκάλων ἢ ἄλλου τινὸς λογίου περιγράψουν εἰς εἰδικὴν ἔκθεσιν ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱστορικὰ μνημεῖα, ναούς, ἐξωκκλήσια καὶ διαλελυμένας μονάς.Εἰς τὴν ἔκθεσιν ταύτην θὰ ἀναφέρουν καὶ τὴν ἱστορίαν τῶν μνημείων τούτων, ὡς καὶ πᾶν ὅ,τι ἡ παράδοσις διασώζει περὶ αὐτῶν...". Ἐπίσης καὶ σὲ συνεδριάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἔθεσε πλειστάκις τὸ λεγόμενο "μακεδονικὸ θέμα" καὶ ζήτησε ἂπ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία νὰ ὑψώσει φωνὴ διαμαρτυρίας γιὰ τὴν ὀργιάζουσα προπαγάνδα τῶν Σκοπιανῶν. 

Ἐπιλείψει γὰρ μὲ διηγούμενον ὁ χρόνος γιὰ τὸν ἔνδοξο ἱεράρχη ποὺ ἀπέβη μὲ τὴν ἐν γένει βιοτὴ τοῦ ὄχι μόνο ἕνα ἐξαίσιο θρησκευτικὸ καὶ ἐθνικὸ σύμβολο ἀλλὰ καὶ ἕνας ἀκάματος κοινωνικὸς ἐργάτης!
Λ.Ν.

17 σχόλια:

 1. Πραγματικά έφαγε πολλή λάσπη απ τον Ιό της Ελευθεροτυπίας όπως λέει ο κ.Νάνης αλλά και από άλλα ψευτοπροδευτικά έντυπα που όμως επιστρέφει πάνω τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προφητικοί οι λόγοι του
  http://niksothropoulos.wordpress.com/2013/09/28/a-382a/

  Μικρός διάλογος του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με τον κ. Γεώργιο Ζερβό για τον π. Αυγουστίνο
  http://niksothropoulos.wordpress.com/2013/08/30/a-361/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μια διευκρίνηση:Έχοντας ακούσει δεκάδες κηρύγματα του πατρός Αυγουστίνου, δεν μπορώ να πω ότι συνήθιζε να κάνει "προφητείες",
   αυτά που ακούγονται ως προφητείες, ήταν ουσιαστικά τελεσίγραφα γιατί που θα οδηγηθούμε αν αφήσουμε τον δρόμο του Θεού. Σαν να σου λέει ότι αν τρέχει υπερβολικά θα τρακάρεις.
   Ήταν ίσως ο πιο μεγάλος και αληθινός επαναστάτης που γνώρισα στη ζωή μου.
   "Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης: Ο ασυμβίβαστος ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ για το Χριστό και την Ελλάδα. "
   http://antiparakmi.blogspot.com/2010/08/blog-post_28.html

   Να επισημάνω ακόμη ότι για 1η φορά άκουσα κάποιον Ιεράρχη να μιλάει ενάντια στην ΕΟΚ, αναφέροντας την ως θηρίο της αποκάλυψης. Μου κακοφάνηκε τόσο πολύ όταν το πρωτοάκουσα. Σήμερα, 35 χρόνια μετά, καταλαβαίνω το πόσο δίκιο είχε και ότι ήταν η ταφόπλακα της ταυτότητας του έθνους μας.

   Τέλος, πριν λίγες μέρες με αηδία διάβασα στον ιστότοπο γνωστού Ορθόδοξου Σωματείου, κείμενο που επαινούσε τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ. Έχοντας διαβάσει τα βιβλία "Συνοδικά" που έγραφε ο πατήρ Αυγουστίνος, καταγγέλοντας την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε στην Ιερά Σύνοδο, όπου δεν μπορούσε να ακουστεί η φωνή της αλήθειας, λυπήθηκα τόσο πολύ για την διαστρέβλωση της αλήθειας.

   Διαγραφή
  2. Μαχητή της Θεσσαλονίκης δεν συνηθίζε να κάνει προφητείες αλλά πάντως έκανε και ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.
   Εκτός όμως απο προφητείες έκανε και τις πολλές συμβουλές που λες ότι "αν τρέχεις υπερβολικά θα τρακάρεις".

   Διαγραφή
  3. "Τέλος, πριν λίγες μέρες με αηδία διάβασα στον ιστότοπο γνωστού Ορθόδοξου Σωματείου, κείμενο που επαινούσε τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ".
   ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ!

   Διαγραφή
  4. ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΜΑΧΗΤΗ. Ο ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΚΑΝΕ.

   Διαγραφή
  5. Κατ αρχήν τρέφω άπειρο σεβασμό στον γέροντα Αυγουστίνο. Δεν ξέρω τι θα ήμουν τώρα και αν θα είχα γνωρίσει τον Χριστό αν δεν είχα πάει στην ευλογημένη κατασκήνωση της Μητρόπολης, στην Πρώτη Φλωρίνης. Μπορώ να πω ότι σε εκείνη την κατασκήνωση έζησα μια αληθινή "επανάσταση". Όμορφες κατανυκτικές προσευχές σε παρακείμενο αγρό μπροστά σε έναν απέριττο ξύλινο σταυρό, αγωνιστικά συνθήματα με Χριστό και Ελλάδα, όλη η πλαγιά σειόταν από τα μαχητικά τραγούδια του κ.Κουντουρά. Νυχτερινές και ημερήσιες πορείες στα γύρω βουνά, τήρηση όλων των νηστειών, ομιλίες, συζητήσεις, αγωνιστική διάθεση.
   Θα ενημερώσω τους αναγνώστες ότι άκουσα δεκάδες κασέτες με τα κηρύγματά του π.Αυγουστίνου, αλλά και τον ίδιο να μιλάει δια ζώσης, αρκετές φορές..
   Η μοναδική "προφητεία" του, ήταν ότι έρχεται το εξπρες, και φεύγει, ότι θα τον πάρει ο Θεός (αυτό το έλεγε από το 1990 περίπου), αλλά τελικά ο Θεός τον πήρε 20 χρόνια αργότερα. Ο π.Αυγουστίνος δεν συνήθιζε να προφητεύει για το τι θα γίνει.
   Απλά ήταν τόσο καταπέλτης το κήρυγμά του, τόσο έντονα φορτισμένο, που προειδοποιούσε τον κόσμο για τα δεινά αν δεν επιστρέψει στην μετάνοια. Αλλά αυτό δεν το χαρακτηρίζω ως "προφητεία" για συγκεκριμένα γεγονότα που θα συμβούν.
   Παρακαλώ αν κάποιος θυμάται κάτι διαφορετικό από τον π.Αυγουστίνο, ας αναφέρει σχετικό σύνδεσμο σε ομιλία ή κείμενό του.

   Διαγραφή
  6. KANEIΣ ΛΑΘΟΣ ΜΑΧΗΤΗ! ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ!
   ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ Ή ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

   Διαγραφή
 3. Και πολέμιος του αντίχριστου Καζαντζάκη τον οποίο σήμερα τιμούν στο Βαφοπούλειο της Θεσσαλονίκης ο μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Ανδρέας Νανάκης, ο καθηγητής Θεολογίας; Σταμούλης και η υμνήτριά του θεολόγος; Μαρία Χατζηαποστόλου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://www.inews.gr/63/seismos-sto-arkalochori-tis-kritis.htm
   Σεισμός πριν λίγες ώρες κοντά στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης! Την ίδια στιγμή ο δεσπότης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υμνήσει τον αντίχριστο Καζαντζάκη! Τυχαίο άραγε;;;

   Διαγραφή
  2. Και στη Θεσσαλονίκη είχαμε σεισμό!!

   Διαγραφή
  3. Προς 10:57: ο σημερινός ισχυρός σεισμός δεν έγινε στο Αρκαλοχώρι αλλά στην Κρήτη με επίκεντρο 62 χτλιόμετρα δυτικά της πόλης των Χανίων.

   Διαγραφή
  4. Πόσο λύπη αισθάνομαι όταν βλέπω δεσποτάδες να σπεύδουν να τιμήσουν δηλωμένους άθεους.
   Πόσο λύπη αισθάνομαι όταν βλέπω δεσποτάδες να σπεύδουν να τιμήσουν μία ακόμη φορά τον Οικουμενικό Πατριάρχη (και συνεπώς τους προδοτικούς εναγκαλισμούς με τους Παπικούς και κάθε είδους αιρετικούς).

   Διαγραφή
 4. http://katanixis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_1352.html
  Για τη δήθεν συγγνώμη του πατρός Αυγουστίνου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πολύ καλό και κατατοπιστικό κείμενο-απάντηση στην δόλια ενέργεια να δικαιολογήσουν με την τάχα συγνώμη του π.Αυγουστίνου, τις Οικουμενιστικές παρεκτροπές τους.

   Διαγραφή
 5. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗ ΣΠΙΘΑ! ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΘΕΟΚΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΣΠΙΘΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠ.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ !!!!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.