30 Οκτ 2013

Γερμανικὸ πλοῖο βγάζουν οἱ Τοῦρκοι γιὰ ἔρευνες στὴν ἀνατολικὴ μεσόγειο

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Σὲ νέα προκλητικὴ κίνηση προχωροῦν οἱ Τοῦρκοι, αὐτὴ τὴν φορὰ μὲ τὴν συνεργασία τῶν «σωτήρων» τῆς χώρας μας, τῶν Γερμανῶν, βγάζοντας ἕνα εἰδικὸ γερμανικὸ πλοῖο γιὰ ἔρευνες κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου στὴν εὐρύτερη ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου καὶ συγκεκριμένα τῶν ἐφημερίδων, Sabah, Milliyet, καὶ Yeni Safak, (30/10), τὸ γερμανικὸ ἐρευνητικὸ πλοῖο μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ ἑλληνικὴ ὀνομασία, «POSEIDON», ἔφτασε στὴν Σμύρνη καὶ πρόκειται νὰ κατευθυνθεῖ στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο γιὰ ἔρευνες σὲ πρώτη φάση γιὰ ἴχνη ἔνυδρου μεθανίου τὰ ὁποία εἶναι σημάδια γιὰ ὕπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου. Οἱ ἔρευνες αὐτὲς τῶν Τούρκων γίνονται σὲ συνεργασία τῶν εἰδικῶν ἐπιστημονικῶν τμημάτων τοῦ πανεπιστήμιου τῆς Σμύρνης, «Dokuz Eylul», καὶ τοῦ Κέντρου Θαλασσίων καὶ Περιβαλλοντολογικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ γερμανικοῦ πανεπιστήμιου τῆς Βρέμης. 
Οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὸ γερμανικὸ πλοῖο ποὺ ἀναμένεται νὰ πλεύσει στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μόλις ἔφτασε στὴ Σμύρνη τὸ ἐπισκέφτηκε ὁ Γερμανὸς πρόξενος Σμύρνης, Margit Haberle, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι τὸ πλοῖο αὐτὸ θὰ συνεχίσει τὶς ἔρευνές του καὶ κατὰ τὸ 2014 στὰ πλαίσια τῆς στενῆς συνεργασίας τῶν τουρκικῶν καὶ γερμανικῶν ἐπιστημονικῶν ὁμάδων στὸ τομέα τῆς ἔρευνας ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων. Τὸ πλοῖο εἶναι ἐξοπλισμένο μὲ.... ὅλα τὰ σύγχρονα εἰδικὰ μηχανήματα ἐρευνῶν καὶ ὅπως ἀνέφερε ὁ Γερμανὸς καθηγητής, Gerhard Borman, στὸ πλοῖο βρίσκεται μία ἐδικὴ ὁμάδα ἀποτελούμενη ἀπὸ 15 Γερμανοὺς ἐπιστήμονες ποὺ θὰ ἐποπτεύσει τῶν ἐρευνῶν σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Τούρκους συναδέλφους τους.  Οἱ ἔρευνες, ὅπως ἀνακοινώθηκε, θὰ διαρκέσουν περὶ τὶς τέσσερεις ἑβδομάδες καὶ οἱ δυνατότητες τοῦ ἐδικοῦ αὐτοῦ ἐρευνητικοῦ πλοίου εἶναι νὰ διεξάγει ἔρευνες σὲ βάθος δύο χιλιάδων μέτρων στὸν βυθὸ τῆς θάλασσας. Ὅπως τονίζει στὸ δημοσίευμά της ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Sabah, τὸ πλοῖο αὐτὸ εἶναι εἰδικὸ γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου καὶ τὸ κόστος τῶν ἐρευνῶν αὐτῶν στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἀλλὰ καὶ στὴν Μαύρη Θάλασσα, ἀνέρχεται στὰ 200 ἑκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα ἡ ἄλλη τουρκικὴ ἐφημερίδα, ἡ Milliyet, ἀναφέρει ὅτι σὲ δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Θαλασσίων Ἐπιστημῶν, Gunay Cifci, τὸ πρόγραμμα ἐρευνῶν  στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο εἶχε καταρτιστεῖ ἀπὸ τὸ 2004 ὅταν εἶχαν ἀρχίσει τότε οἱ πρῶτες ἔρευνες στὸν Εὔξεινο Πόντο καὶ τώρα ἡ Τουρκία προχωρεῖ στὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐρευνῶν γιὰ ἀνεύρεση ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου καὶ στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
Ἡ νέα αὐτὴ τουρκικὴ πρόκληση γίνεται ἐνῶ βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη καὶ σὲ πολὺ «λεπτὸ» σημεῖο οἱ «ὑπόγειες» διεργασίες γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ, ἐνῶ ἐντείνεται ὁ παρασκηνιακὸς πόλεμος τῶν ἐνεργειακῶν ἀγωγῶν γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα στὴ ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ ὅταν ἡ Κύπρος καὶ ἡ Ἑλλάδα περνοῦν ἀπὸ τὶς χειρότερες κρίσεις στὴ ἱστορία τους. Ἀντιλαμβάνεται κάνεις ὅτι ὅλα αὐτὰ σκιαγραφοῦν ἕνα ζοφερὸ πλαίσιο γιὰ τὰ ἑλληνικὰ καὶ κυπριακὰ συμφέροντα στὴν περιοχὴ καὶ σίγουρα δὲν προοιωνίζουν κάτι τὸ αἰσιόδοξο. Τὸ ἐρώτημα βέβαια εἶναι τὸ πῶς θὰ ἀπαντήσει ἡ ἑλληνικὴ καὶ κυπριακὴ πλευρὰ στὴν νέα αὐτὴ τουρκικὴ πρόκληση. Ἔτσι ὅπως πᾶμε  σὲ λίγο καιρὸ τὰ τουρκικῶν συμφερόντων ἐρευνητικὰ πλοῖα θὰ ἔρχονται καί… ἔξω ἀπὸ τὸ Σούνιο καὶ ἔξω… ἀπὸ τὸν Θερμαϊκὸ γιὰ νὰ ἐρευνήσουν γιὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα καὶ ἐμεῖς θὰ τοὺς παρακολουθοῦμε χωρὶς καμία ἀντίδραση.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.