7 Οκτ 2013

Διδακτικὴ πατερικὴ ἱστορία γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ...

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Τὸ Γεροντικό τοῦ Σινᾶ», ἐκδόσεις Ι. Μονῆς τοῦ Θεοβαδίστου Ὅρους Σινᾶ.
Ἕνας νεαρὸς μοναχὸς στάλθηκε ἀπὸ τὸν γέροντά του σὲ κάποιον ἄλλο μοναχὸ ποὺ εἶχε κῆπο στὸ Σινὰ γιὰ νὰ τοῦ φέρει κανένα φροῦτο. Αὐτὸς μόλις μπῆκε λέγει στὸν ἰδιοκτήτη τοῦ κήπου μοναχό: «Ἔχεις, πάτερ, κανένα φροῦτο, ρωτᾶ ὁ γέροντάς μου;». Ἐκεῖνος τοῦ ἁπαντά: «Ναὶ παιδί μου, ἂν θέλεις κάτι ἀπ΄ αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν ἐδῶ, πάρτο μὲ τὴν εὐχή μου». Ρωτᾶ ὁ νεαρὸς μοναχός: «Ἄραγε ὑπάρχει ἐδῶ, γέροντα, τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ;». Ἐκεῖνος μόλις ἄκουσε στάθηκε σκεφτικὸς κοιτάζοντας τὴ γῆ καὶ λέει στὸν νεαρό: «Τί εἶπες παιδί μου;». Τοῦ ξαναλέει ὁ νεαρός: «Εἶπα, γέροντα, ἂν ὑπάρχει ἐδῶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ». Καὶ πάλι γιὰ Τρίτη φορὰ τοῦ ἔκανε τὴν ἴδια ἐρώτηση ὁ νεαρός. Ἀφοῦ στάθηκε γιὰ μία ὥρα σιωπηλὸς ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ κήπου, δὲν εὕρισκε τί νὰ ἀπαντήσει στὸ παιδὶ καὶ ἀφοῦ ἀναστέναξε εἶπε: «Ἂς μᾶς βοηθήσει ὁ Θεὸς παιδί μου». 
Ἔτσι ἀφοῦ ξεπροβόδισε τὸν νεαρό, ἀμέσως πῆρε τὸ πανοφώρι του καὶ τράβηξε γιὰ τὴν ἔρημο μονολογώντας ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν μικρό του κῆπο: «Ἂς ξεκινήσουμε κι ἂς ἐπιδιώξουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ ἕνα μικρὸ παιδὶ μὲ ρώτησε καὶ δὲν μπόρεσα νὰ τοῦ δώσω ἀπάντηση, τί θὰ κάνω ὅταν θὰ ρωτηθῶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό;».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.