24 Οκτ 2013

Τὰ φύλλα τοῦ φθινοπώρου θὰ "γκριζάρουν" τὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὸ Αἰγαῖο τὸ ἀρχιπέλαγος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ἡ θάλασσα τῶν Ἀγγέλων ποῦ ψάλλουν σεβαστικᾶ τὸ ἄξιον ἐστὶν στὴν ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ποῦ τὸ ἐποπτεύει. Σὲ αὐτὴν τὴν θάλασσα σημαδευτήκαμε ὅλοι μας μὲ τὰ αἰώνια νάματα τῆς Ρωμηοσύνης.  Καὶ τί εἶναι Ρωμηοσύνη  μὲσ τοῦ Αἰγαίου τὰ νερά; Εἶναι ἡ διαχρονικὴ χαρμολύπη τῆς ράτσας, ἡ χαρὰ καὶ τὸ μοιρολόι στὸ τραγούδι ,ἡ ζωὴ  ποῦ συνεχίζεται ἀνάμεσα στὸ γαλάζιο του οὐρανοῦ καὶ τῆς θάλασσας. Ἔτσι "μές του Αἰγαίου τὰ νερὰ" ἀνήμερα τοῦ Ἀη – Γιώργη στὸ Λεβεντόνησο τῆς Ναυτοσύνης, τὸ Ἡρωικὸ Καστελλόριζο,  μᾶς ἀνακοινώθηκε πρὶν τρεῖς καὶ χρόνους ἐπίσημα ἡ νέα τραγωδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
ΦΕΥ, ἀλλοίμονο τῆς ΑΙΣΧΥΝΗΣ "τὸ κεφάλαιο". Νόμιζε ὅτι θὰ  "ἔσωζε"  τὸν Ἕλληνα. Ὅμως δὲν ξέρει τί τῆς ἔλαχε νὰ πάθει, σὰν τὰ πεσμένα φύλλα τοῦ φθινοπώρου  νὰ φυλλοροεῖ  καὶ σὲ λίγο νὰ  χαθεῖ στὴν λήθη στὰ  ἀνεμοδαρμένα   βράχια του Ἀρχιπελάγους. Οἱ νεράιδες καὶ τὰ ξωτικὰ τῆς τὸ διαμηνύουν μὲ τὸν πιὸ κατηγορηματικὰ τρόπο:
-Στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸ χρέος της στὸ 160%, δὲν ἀναγνωρίζει κανεὶς ὅτι θὰ σταθεῖ κάποτε στὰ πόδια της. Κάθε μικρὴ ἀνάπτυξη καὶ κάθε μείωση τοῦ ἐλλείμματος ξεθωριάζει μπροστὰ σὲ αὐτὸ τὸ γιγάντιο βουνό. Γιὰ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ.... ἀποφευχθεῖ ἡ ἐλάφρυνση τοῦ χρέους τῆς Ἀθήνας μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο», ἀναφέρει (Suddeutsche Zeitung: «Βουνὸ» χρέους τὸ ἑλληνικὸ).
-Ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ἐπιστρέψει ἄμεσα στὶς ἀγορὲς λέει ἡ Goldman Sachs καὶ ὅλοι ἔπεσαν κάτω ἀπὸ τὴν καρέκλα.. Ὅλοι ἀνέμεναν τὴν ἐπάνοδο τῆς Ἑλλάδας στὶς χρηματαγορές, παρὰ τὶς ἀναβολὲς ποῦ ἔπαιρνε συνέχεια αὐτὴ ἡ ἀπόφαση.- ἐδῶ μᾶλλον μᾶς κοροιδεύουν..
Ἤδη ἡ περπατησιὰ τῆς προδοσίας ζωγραφίζεται μπροστά μας καὶ σήμερα βιώνουμε τὶς ὀδύνες τῶν μνημονίων ποῦ δῆθεν θὰ μᾶς ἔσωζαν καὶ μιλᾶμε γιὰ αὐτὰ μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια μας,  προσπαθώντας νὰ καταλάβουμε τὸ κακὸ ποῦ μᾶς βρῆκε.
 Ὅμως πίσω ἀπὸ τὸ παραβὰν τῶν μνημονίων φαίνεται νὰ  κρύβεται καλὰ κάτι, πολὺ χειρότερο καὶ  εἶναι ἡ  ἀπόφαση – ἡ προαποφασισμένη στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο στρατηγικῆς διαχείρισης τοῦ Ἔθνους μας ἀπὸ ἀλλότριες δυνάμεις.
Νὰ κλείσουν ΕΑΣ καὶ ΕΛΒΟ "ἐδῶ καὶ τώρα" ἀπαίτησε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δείχνοντας ποιὸς κάνει κουμάντο στὴν χώρα καὶ ἀφήνοντας τὶς ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις χωρὶς τὴν παραμικρὴ δυνατότητα παραγωγῆς ἔστω καὶ ἁπλῶν σφαιρῶν ἀλλὰ καὶ ὑποστήριξης-ἀνακατασκευῆς ὀχημάτων ἢ καὶ παραγωγῆς ὀχημάτων παντὸς εἴδους. Ἡ τρόικα ἔχει θέσει ὡς προαπαιτούμενο τὸ κλείσιμο τῶν δύο βιομηχανιῶν γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ δόση τῶν 2 δισ. Εὐρώ. (defencenet.gr 21/10/13)
Πρέπει κανεὶς νὰ "κοιμᾶται μὲ τὰ τσαρούχια"  καὶ νὰ μὴν καταλαβαίνει τί συμβαίνει. Ἄραγε τὸ πολιτικὸ δυναμικὸ τουλάχιστον   ἔβγαλε τὰ τσαρούχια γιὰ νὰ κοιμηθεῖ πιὸ ἄνετα; Ἀπὸ τὶς παραπάνω ἐνδεικτικὲς  Ἐρινύες εἶναι εὔκολο νὰ διακρίνουμε στοιχεῖα αὐτῆς τῆς προαποφασισμένης- ἀπόφασης ποῦ ἀφοροῦν τὴν νέα  Ἐθνικὴ πορεία  στὴν ὁποία μὲ τὸ ζόρι  μᾶς τροχιοδρομήσανε σὲ λεωφόρους  οἰκονομικῆς δουλείας. Καὶ ἐνῶ βιώνουμε ἀντιφάσεις ταυτόχρονα  στὸ μυαλὸ  στριφογυρίζουν ἐρωτηματικά.
Α. Ἦρθαν οἱ  τοκογλύφοι γιὰ νὰ διασφαλίσουν ὅτι θὰ πάρουν  πίσω τὰ χρεωθέντα κέρδη μέσω διαφημιζόμενης ἀνάπτυξης μὲ πρωτογενῆ πλεονάσματα; Ἀφοῦ μόνοι τους τονίζουν ὅτι δὲν σωζόμαστε καὶ θὰ παραμείνουμε μὲ ἕνα βουνὸ χρέος!

Β. Ἤρθανε νὰ  ἀνταλλάξουνε τὰ ὅποια δημιουργηθέντα χρέη μὲ τὶς ἐνεργειακὲς ἀποθῆκες τῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια; Ἀφοῦ ξέρουν ὅτι ὁ Τοῦρκος καραδοκεῖ γιὰ  χοντρὴ μοιρασιά. Γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Τουρκία φτάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ δεσμεύσει περιοχὴ ποῦ φτάνει μέχρι τὰ βράχια της Καλύμνου(!) γιὰ ἔρευνες ἐρευνητικοῦ-ὠκεανογραφικοῦ της σκάφους ὅπως ἀποτυπώνεται στὸ κείμενο τῆς NAVTEX καὶ στοὺς χάρτες τοὺς ὁποίους παρουσιάζει τὸ defencenet.gr21/10/13 - 13:39  καὶ συνεχίζει ἀπτόητα νὰ παραγγέλνει πολεμικὸ ὑλικὸ ἀνατρέποντας τὶς ἰσορροπίες ¨¨ Κανονικὰ πρόκειται νὰ ὑλοποιήσει τὴν προμήθεια τῶν 100 F-35 ἡ Τουρκία ὅπως δήλωσε ὁ γ.γ. τῆς ὑπηρεσίας γιὰ τὴν ἀμυντικὴ βιομηχανία (SSM)  Murad Bayar. (22/10/13 - 22:20 defencenet.gr)

ΤΙ ΗΡΘΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ;
Μήπως  ἦρθαν γιὰ νὰ προετοιμάσουν τὴν ἐξαθλίωσή μας, ἀργότερα σὲ συγκεκριμένη στιγμὴ νὰ φύγουν λόγω δῆθεν τεχνητῶν προβλημάτων καὶ νὰ ξανάρθουν  ὡς "εἰρηνοποιοὶ  καὶ σωτῆρες"; Καὶ τί θὰ ἀφήσουν πίσω τους καὶ τί ἐπιθυμοῦν νὰ βροῦν μπροστά τους ἅμα τὴ ἐπάνοδό τους; Σπασμένα κομμάτια, συντρίμμια ψυχικά, σωματικὰ καὶ οἰκονομικά. Αὐτὴ  θὰ εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη ἱστορικὴ ἐπιτυχία τους, κάτι ποῦ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸ κάνουν στὸ παρελθὸν οἱ πρόγονοί τους. Βιώνουμε μέρες ἅλωσης, πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς καὶ τὸ  βαθύτερο σκοτάδι ἀποκαλύπτεται ἐνώπιόν μας μὲ δραματικὲς συνέπειες .  Γνωρίζουν οἱ  τοκογλύφοι – δανειστὲς ὅτι μία  χώρα ποῦ  ἐξαθλίωσαν εἶναι εὔκολη βορρᾶ στὸ στόμα τοῦ ὁποιουδήποτε λύκου. Τοὺς εἶναι στρατηγικὰ ἀνέξοδο  νὰ φύγουν μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία καὶ νὰ ξανάρθουν γιὰ νὰ μαζέψουν τὰ ὑπολείμματα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπικαιροποιήσουν τὰ μνημόνια τους μὲ ἐθνικὰ μνημόσυνα.
Οἱ στρατηγικοὶ ἀναλυτὲς γνωρίζουν ὅτι τὸ Αἰγαῖο αὐτὲς τὶς στιγμὲς ποῦ διανύουμε εἶναι ἕνα τεράστιο "γεωπολιτικὸ ἡφαίστειο" ἕτοιμο νὰ ἐκραγεῖ σὲ συγκυρίες μὲ ἀποφάσεις τέτοιες ποῦ θὰ δρομολογήσουν γεγονότα σὲ ὅλο τὸν πλανήτη. Ἐδῶ λοιπὸν στὸ Αἰγαῖο ποῦ γεννήθηκε ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός, κάποιοι γιὰ τὴν ἀπληστία τοὺς θέλουν νὰ τὸν καταστρέψουν. Ὅμως τὸ Αἰγαῖο εἶναι πολὺ βαθύ, μὰ πάρα πολὺ βαθὺ καὶ μπορεῖ νὰ ρουφήξει ὅλες τὶς προδοσίες καὶ τὶς συνομωσίες. Ἔχει καὶ ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ εἶναι πολὺ γαλάζιο, μὰ πάρα πολὺ γαλάζιο. Αὐτὸ τὸ ἀπόλυτο γαλάζιο τὸ   ἀτενίζει μόνο  ὁ Ἕλληνας ποῦ ἀφομοίωσε τὶς ὀπτικὲς μνῆμες  στὸ διάβα τῶν αἰώνων καὶ μὲ αὐτὲς σμίλεψε ΠΙΣΤΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ καὶ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Οἱ ἐπίδοξοι διεκδικητὲς τοῦ ἐνεργειακοῦ πλούτου τοῦ ἀρχιπελάγους τὸ βλέπουν πάντα γκρίζο. Γὶ αὐτὸ καὶ φτιάχνουν γκρίζες ζῶνες. Ἔτσι τὸ φθινόπωρο τοὺς ταιριάζει αἰσθητικὰ καὶ συνωμοτικά.
Ὅμως ὅσα "φθινοπωρινὰ φύλλα" καὶ νὰ πέσουν στὸ ΑΙΓΑΙΟ αὐτὸ δὲν πρόκειται νὰ γκριζαρισθεῖ ποτέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.