27 Οκτ 2013

Ἡ κυβέρνηση καταργεῖ τὸ ἔνδοξο Β΄ Σῶμα Στράτου ποὺ τσάκισε τοὺς Ἰταλοὺς τὸ 1940!

Καταργούν πλήρως σὲ λίγες ἡμέρες τὸ ἔνδοξο Β΄ Σῶμα Στρατοῦ, ποῦ τσάκισε τοὺς Ἰταλοὺς τὸ 1940 καὶ ἔφθασε προελαύνοντας νικηφόρα ὡς τὴν ἡρωικὴ Χειμάρρα τῆς Βορείου Ἠπείρου! Ἡ ἀπόφαση ἔχει παρθεῖ - ὅπως εἶναι γνωστὸ - ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ καὶ καθὼς πλησιάζει ἡ ἡμερομηνία θανάτου στὰ τέλη Νοεμβρίου, κορυφώνεται ἡ ἀντίδραση ὅσων ἔχουν ἀκόμη συνείδηση καὶ δὲν ὑποκλίνονται στὶς διαταγὲς περικοπῶν τῆς Γερμανίας τοῦ Χίτλερ, ποῦ ὡς τώρα δὲν ἔχει πληρώσει τὰ Ἐγκλήματα, τὰ Ὁλοκαυτώματα, τὰ Δάνεια καὶ τὶς Ἐπανορθώσεις της πρὸς τὴν Ἑλλάδα!
Τὸ Β' Σ.Σ. συγκροτήθηκε στὴν Ἀθήνα στὶς 17 Αὐγούστου 1913 καὶ τὸ Δεκέμβριο τοῦ ἴδιου ἔτους, ἀναδιοργανώθηκε καὶ ἐγκαταστάθηκε στην Πάτρα. Ἔλαβε μέρος, στὸν A' Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ ἡ συμμετοχή του στὸ "Μακεδονικὸ Μέτωπο", μὲ τὶς συμμαχικὲς δυνάμεις τῆς ΑΝΤΑΝΤ, ἤταν καθοριστικη, συμβάλλοντας ἀποφασιστικὰ στὴ συμμαχικὴ νίκη, ἀφού απετελεσε τὴν "αἰχμὴ τοῦ δόρατος", στὶς διεξαχθεῖσες ἐπιχειρήσεις.  Ἔλαβε ἐπίσης μέρος στὴ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία. Ἀνασυγκροτήθηκε κατόπιν στὶς 7 Σεπτεμβρίου 1922, στὴν Ἀνατολική Μακεδονια καὶ.... ἐντάχθηκε στὴ Στρατιὰ Ἔβρου.
   Ἡ δὲ 28η Ὀκτωβρίου 1940, βρίσκει τὸ Β’ Σ.Σ. νὰ ἀντιμετωπίζει τὴν Ἰταλική επιθεση, δεχόμενο τὸν κύριο ὄγκο τῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων στὴν περιοχὴ εὐθύνης του! Μάλιστα τον τομέα τῆς Πίνδου τὸ Β΄ Σ.Σ. κατόρθωσε νὰ ἐκδιώξει τοὺς Ἰταλοὺς ἀπὸ τὸν θύλακα τῆς Κόνιτσας, νὰ εἰσχωρήσει στὸ βορειοηπειρωτικὸ ἔδαφος καὶ νὰ καταλάβει τὸ Λεσκοβίκι καὶ τὴν Ἐρσέκα!
   Τὸ Β΄ Σ.Σ., συνεχίζοντας τὴν προέλασή του στὸν ὀρεινὸ ἄξονα Ἰωάννινα - Κλεισούρα - Βεράτι καὶ στὴν περιοχὴ τῆς Κολωνίας, κατέλαβε κατόπιν τὴν Πρεμετὴ καὶ τὸ Φράσερι!
 Πριν συμπληρωθεί ὁ τρίτος μήνας ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, οἱ ἔνοπλες δυναμείς της χώρας μᾶς εἶχαν καταλάβει ὁλόκληρο σχεδὸν τὸ χῶρο της Βόρειου Ἠπείρου, μὲ τὸ Β' Σ.Σ. νὰ δίνει σημαντικοὺς καὶ νικηφόρους ἀγώνες φθανοντας στὶς ἀρχὲς Μαρτίου 1941, μέχρι τὸ Πόγραδετς καὶ τὴν Χειμάρρα στὴν Ἀδριατική!

   ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ Β΄ Σ.Σ.
  Τὸ πάθημα τῶν Ἰμίων τὸ 1996 καὶ ἡ ἔλλειψη μία ὁλοκληρωμένης ἐπιθετικῆς ἢ ἐνεργητικὰ ἀμυντικῆς Δύναμης, ἔγινε μάθημα γιὰ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, ποῦ βλέποντας τὸ μεγάλο κενό, ἀποφάσισαν τὸ 1998 τὴ μετατροπὴ τοῦ Β΄ Σ.Σ. μὲ ἕδρα τὴ Βέροια, σὲ μία αὐτόνομη, πανίσχυρη ΔΥΝΑΜΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ καὶ Στρατηγικὴ ταυτόχρονα Ἐφεδρεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ! Μὲ δυνατότητα νὰ προστρέξει σὲ κάθε σημεῖο Κρίσης ἢ ἀνάγκης, νὰ στήση δυναμικὴ ἄμυνα ἢ νὰ πραγματοποιήσει ἐπίθεση, ἀνεξάρτητα ἢ σὲ συνεργασία μὲ ἄλλα Σώματα ἢ Μονάδες.
   Τὸ ἀποτέλεσμα φυσικὰ ἦταν νὰ δημιουργηθεῖ ἕνας Ταχύτατος καὶ αὐτομεταφερόμενος "Ἡρακλῆς" ἱκανὸς γιὰ κάθε ἄθλο, σὲ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες μέρας ἢ νύχτας, σὲ κάθε σημεῖο τῶν συνόρων!

  Ο ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑ...
  Στὴν ἐποχὴ ποῦ ἦταν Ὑπουργὸς Ἄμυνας ὁ Μπεγλίτης, τὸ 2011 καὶ ἀπὸ τὸ φόβο "πραξικοπήματος" κατὰ τοῦ Γιωργάκη, "ἀποκεφαλίστηκε" ὁλόκληρη ἡ στρατιωτικὴ Ἡγεσία τῆς χώρας!
  Ὁ φόβος ἦταν ἡ ἐκδήλωση ὄχι "κλασικοῦ πραξικοπήματος",  ἀλλὰ ἑνὸς "Κινήματος τύπου Βέλους", σὰν ἐκεῖνο δηλαδὴ ποῦ ἑτοιμαζόταν ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Χούντας καὶ εἶχε  στόχο τὴν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἐπάνοδο τοῦ τέως καὶ ἀντιστασιακοῦ (13-12-1967) Βασιλιᾶ Κωνσταντίνου, ὡς ἀνώτατου ἄρχοντα καὶ τὴν δημιουργία πολιτικῆς Κυβέρνησης Ἐθνικῆς Ἑνότητας! Ἑνὸς "Κινήματος-Γουδὶ" δηλαδή, μὲ εὐρεία λαϊκὴ ὑποστήριξη...
   Ἡ συγκέντρωση λοιπὸν μεγάλης καὶ κυρίως ἱκανῆς καὶ αὐτόνομης Στρατιωτικῆς Δύναμης Ταχείας Ἀντίδρασης σὲ μία κομβικὴ γωνιὰ τῆς χώρας, φαίνεται πῶς ἦταν "ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ".... Καὶ προφανῶς ἔπρεπε νὰ διαλυθεῖ...
   Παρότι τὸ πάθημα τῶν Ἰμίων, ἀπαιτεῖ τὴν ὕπαρξή της, ὅπως καὶ οἱ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις τῶν Βαλκανίων καὶ κυρίως τὰ ὅσα ἑτοιμάζουν οἱ Ἀλβανοὶ κατὰ τῆς Ἠπείρου μας!

  ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ Σ.Σ.
   Τὴν διατήρηση τοῦ Β΄ Σ. Σ. ἀπαιτεῖ καὶ ἡ ὀργισμένη ἐπιστολὴ τοῦ πρώην Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ καὶ Ὑπηρεσιακοῦ τὸ 2012 ΥΕΘΑ Στρατηγοῦ Φράγκου Φραγκούλη, πρὸς τὸν νῦν Ὑπουργὸ Ἄμυνας Δημήτρη Ἀβραμόπουλο, τὴν ὁποία ἀποκαλύπτει ἡ ἐφημερίδα "Παραπολιτικὰ" καὶ ὅπου ὁ Φράγκος κάνει λόγο γιὰ "στρατηγοὺς τῆς πολυθρόνας" ποῦ παίρνουν τὶς κρίσιμες ἀποφάσεις, ἐνῶ τονίζει κατηγορηματικὰ ὅτι "τυχὸν διάλυση τοῦ Β' Σ.Σ. θὰ συντελέσει σ΄ ἕναν ἀποδυναμωμένο στρατό, μὲ διχασμένη προσωπικότητα, ὑστεροῦντα σοβαρὰ στὴν ἐνεργητικὴ ἄμυνα"!
spaei

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.