27 Οκτ 2013

«Ω τοῦ παραδόξου θαύματος»: Μήπως ζοῦμε προδρομικὲς ἡμέρες τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ 1897; Ἀλλὰ τώρα μαζὶ μὲ τὸν Ταξιάρχη.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
"-Πόσων χρονῶν εἶναι ἡ εἰκόνα γνωρίζεται;
Τὸ 1896."
ΑΝΗΜΕΡΑ τοῦ Αι-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Δάκρυσε ἡ εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχη στὴν Ἰαλυσό Ρόδου
Μὲ ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονὸς ἦρθαν ἀντιμέτωποι τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου οἱ πιστοὶ στὴν Ἰαλυσό.
Συγκεκριμένα στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ταξιάρχη… στὸ παλαιὸ Νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ ἡ εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου ἄρχισε νὰ...
δακρύζει. 26/10/2013
Οἱ ἐπισημάνσεις καὶ οἱ θαρραλέες διευκρινήσεις τῶν κληρικῶν ὅπως αὐτὲς ἐμπεριέχονται σὲ βίντεο τοῦ TVKOSMOS καὶ κάνουν τὸν γύρο τοῦ κόσμου εἶναι συγκλονιστικὲς καὶ συνιστοῦν καθαρὴ ὁμολογία τοῦ αἰωνίου Θαύματος τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 
Διάλογος δημοσιογράφου μὲ τὸν  παρευρισκόμενο Ἱερέα.
"-Πόσων χρονῶν εἶναι ἡ εἰκόνα γνωρίζεται;
Τὸ 1896.
Ἡ Ἱστορία της;
Δὲν γνωρίζω πολλὰ πράγματα γιὰ τὴν Ἱστορία της. Πάντως εἶναι πρόσφατα συντηρημένη ἀπὸ τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία.(3.44  μέχρι 3.50 βίντεο)".

Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, μετέβη ὁ ἴδιος στὸν χῶρο ὅπου βρίσκεται ἡ εἰκόνα ὕστερα ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς τῶν πιστῶν, γιὰ νὰ διαπιστώσει ὁ ἴδιος ἐὰν πρόκειται γιὰ θαῦμα ἢ γιὰ κάποιο ἄλλο γεγονός.
Δηλώσεις Σεβασμιώτατου:
ναι ἕνα παράδοξο πραγματικὸ σημεῖο γιατί ὅπως εἴδατε ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ ΤΑΞΙΑΡΧΗ βγαίνει ὑγρὸ σὰν δάκρυ σὲ μεγάλη ποσότητα, δὲν δικαιολογεῖται νὰ εἶναι μία ἁπλὴ ὑγρασία, ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ, ἡ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο ἔχουμε τὸ ἴδιο φαινόμενο (6.21 μέχρι 6.49 βίντεο)".
Ἡ Ἁγιογράφηση τῆς συγκεκριμένης Εἰκόνας τοῦ Ταξιάρχη μᾶς πάει πίσω σὲ μία δύσκολη στιγμὴ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό.
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1896 τὴν Ἑλλάδα κυβερνοῦσε ὁ Θεόδωρος Δηλιγιάννης, πολιτικὸς μὲ δημαγωγικὲς τάσεις. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ μεγάλα καὶ δυσεπίλυτα οἰκονομικὰ προβλήματα, εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει καὶ τὴν κατάσταση στὴν Κρήτη, ποὺ βρισκόταν τότε ὑπὸ ὀθωμανικὸ ζυγό. Ἡ διακυβέρνηση τῆς μεγαλονήσου ἀπὸ τὸν ἑλληνικῆς καταγωγῆς Καραθεοδωρῆ Πασὰ εἶχε στεφθεῖ ἀπὸ ἀποτυχία. Τὰ φιλελεύθερο καὶ φιλοδίκαιο πνεῦμα του ἐξόργισε τοὺς Τουρκοκρητικούς, οἱ ὁποῖοι ἀποφάσισαν νὰ καταστήσουν ἀδύνατη τὴν περαιτέρω παραμονή του στὸ νησί. Ταραχὲς ἐξερράγησαν καὶ δολοφονίες χριστιανῶν προκρίτων σημειώθηκαν, ὄχι κάτι ἀσυνήθιστο στὴ μακραίωνα διαβίωση μουσουλμάνων καὶ χριστιανῶν στὴν Κρήτη.
Τὸν Καραθεοδωρὴ Πασὰ διαδέχθηκε ὁ τουρκαλβανὸς Τουρχᾶν Πασάς, ὁ ὁποῖος οὔτε καὶ αὐτὸς ἔγινε ἀποδεκτὸς ἀπὸ τοὺς ὁμοδόξους του. Μὲ προτροπὴ τῶν μεγάλων δυνάμεων, τὴ διοίκηση τῆς Κρήτης ἀνέλαβε ὁ χριστιανὸς Γεώργιος Βέροβιτς, πρώην διοικητὴς τῆς Σάμου. Ἡ κατάσταση, ὅμως, παρέμεινε ἔκρυθμη καὶ τὸ αἷμα ἔρεε ἄφθονο. Οἱ χριστιανοὶ Ἕλληνες, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ 80% τῶν κατοίκων τῆς Κρήτης, εἶχαν ξεσηκωθεῖ καὶ ζητοῦσαν αὐτονομία γιὰ τὸ νησί τους.
Πολεμικὴ ἀναμέτρηση μεταξύ το Βασιλείου τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, μὲ ἀφορμὴ τὸ Κρητικὸ Ζήτημα. Ἡ πρώτη τουφεκιὰ ἔπεσε στὶς 6 Ἀπριλίου 1897 καὶ οἱ πολεμικὲς συγκρούσεις τερματίστηκαν στὶς 8 Μαΐου τοῦ ἴδιου χρόνου μὲ ἥττα τῆς Ἑλλάδας
   
Ἡ πρώτη ἑβδομάδα τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων (6-11 Ἀπριλίου) ἀναλώθηκε σὲ μάχη χαρακωμάτων κατὰ μῆκος τῶν Θεσσαλικῶν συνόρων. Στὶς 11 Ἀπριλίου, ὁ Ἐτὲμ Πασὰς καὶ οἱ ἄνδρες τοῦ εἰσῆλθαν στὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος ἀπὸ τὰ στενὰ τῆς Μελούνας καὶ διέσπασαν γρήγορα τὶς ἑλληνικὲς δυνάμεις στὸν Τύρναβο (12 Ἀπριλίου). Οἱ ἕλληνες στρατιῶτες ὑποχώρησαν ἄτακτα καὶ συμπτύχθηκαν στὰ Φάρσαλα, ὅπου ἀντέταξαν νέα γραμμὴ ἄμυνας. Ἡ Λάρισα ἀφέθηκε στὴν τύχη της καὶ καταλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους στὶς 13 Ἀπριλίου, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἐκκενωθεῖ ἀπὸ τοὺς κατοίκους της. Τὴν ἴδια μέρα, τουρκικὴ δύναμη κατευθύνθηκε στὸ Βελεστίνο, ὅπου ἀντιμετωπίστηκε ἀπὸ τὸν Συνταγματάρχη Σμολένσκη καὶ τὴν ταξιαρχία του.
Μὲ πεσμένο τὸ ἠθικό, οἱ Ἕλληνες ὑπέστησαν καὶ νέα ἥττα στὰ Φάρσαλα, στὶς 24 Ἀπριλίου, ὑποχωρώντας αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ τάξη. Ὁ Σμολένσκης διατάχθηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὸ Βελεστίνο καὶ νὰ μεταβεῖ μὲ τὶς δυνάμεις του στὸν Δομοκό, ὅπου ὁ Ἕλληνες προετοίμαζαν νέα γραμμὴ ἄμυνας. Μάταια, ὅμως, ἀφοῦ ὁ ὑπέρτερος τουρκικὸς στρατὸς πέτυχε μία ἀκόμη νίκη στὶς 5 Μαΐου, ἔχοντας πλέον ἀνοιχτὸ τὸ δρόμο γιὰ τὴν Ἀθήνα. Σὲ μία ὕστατη προσπάθεια, ὁ Σμολένσκης, ποὺ ἀποδείχθηκε ὁ πιὸ ἀξιόπιστος στρατιωτικός, διατάχθηκε ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο νὰ κρατήσει τὸ πέρασμα στὶς Θερμοπύλες. Δὲν χρειάστηκε, γιατί ἐπενέβησαν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις. http://www.sansimera.gr/articles/242#ixzz2iwCsoUwz
Φυσικὰ τότε δὲν ἐπαληθεύτηκε ἡ προφητεία τοῦ Πατρο- Κοσμᾶ.
"Οἱ ἀντίχριστοι θὰ φύγουν, ἀλλὰ θάρθουν πάλι· ἔπειτα θὰ τοὺς κυνηγήσετε ἕως τὴν Κόκκινη Μηλιὰ" ἡ ὅπως διατυπώνεται παρακάτω "Οἱ Τοῦρκοι θὰ φύγουν, ἀλλὰ θὰ ξανάρθουν πάλι καὶ θὰ φθάσουν ὡς τὰ Ἑξαμίλια. Στὸ τέλος θὰ τοὺς διώξουν εἰς τὴν Κόκκινη Μηλιά. Ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1/3 θὰ σκοτωθεῖ, τὸ ἄλλο τρίτο θὰ βαπτισθεῖ καὶ μονάχα τὸ 1/3 θὰ πάει στὴν Κόκκινη Μηλιά". Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς" τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὔγ. Καντιώτη, ἔκδ. Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητας "Ὁ Σταυρὸς"
ΘΑΡΣΕΙΤΕ, τὰ αἰγαιοπελαγίτικα σύνορά μας Ἄγγελο –φρουροῦνται ἀπὸ πάνω ἴσα κάτω. "μές το Αἰγαίου τὰ νερὰ Ἄγγελοι φτερουγίζουν"
Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ στὴν Θάσο.
Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ στὸ Μανταμάδο.
Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ στὴν Σύμη.
Καὶ τώρα ὁ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ στὴν Ἰαλυσὸ τῆς Ρόδου κάθε μέρα δύσκολη γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ἐκτελοῦν τὰ δικά τους ἀεροναυτικὰ γυμνάσια καὶ περιμένουν καρτερικὰ τὴν μεγάλη στιγμὴ τοῦ ξεκαθαρίσματος τῶν λογαριασμῶν.

3 σχόλια:

 1. Τί σημαίνει το θαυματουργικό δάκρυσμα και το μάτωμα των εικόνων http://niksothropoulos.wordpress.com/2013/05/29/a...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν φαίνεται η διεύθυνση του ιστολογίου. Γιατί;

   Διαγραφή
 2. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΡΔΑΚΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.