18 Σεπ 2013

Γιατί δὲν πέρασε στὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν

Tοῦ Σπύρου Δημητρέλη
Ἐπαναστατικὴ πρόταση γιὰ τὴν πλήρη κατάργηση τῶν μετρητῶν καὶ τὴν πραγματοποίηση ὅλων τῶν συναλλαγῶν μὲ πλαστικὸ χρῆμα ἔπεσε στὸ τραπέζι τῶν συσκέψεων τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου γιὰ τὴ νέα μορφὴ τοῦ μέτρου τῶν ἀποδείξεων. Ἡ πρόταση δὲν προκρίθηκε, ὡστόσο, ὅσοι γνωρίζουν πρόσωπα καὶ πράγματα στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τονίζουν ὅτι δὲν εἶναι πολὺ μακριὰ ἡ ἡμέρα ποὺ ὑποχρεωτικὰ ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ διενεργοῦνται μὲ πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς κάρτες, καθὼς καὶ  μὲ ἄλλα τραπεζικὰ μέσα πληρωμῆς (π.χ. ἐπιταγές).
Ἡ πρόταση προέβλεπε τὰ ἑξῆς:
- ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ συναλλαγές, ἀνεξαρτήτως ἀξίας θὰ ἔπρεπε νὰ πραγματοποιοῦνται μὲ τὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος ἢ ἄλλων τραπεζικῶν μέσων πληρωμῆς.
- ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις καὶ οἱ ἐπαγγελματίες θὰ ὑποχρεώνονταν νὰ ἐγκαταστήσουν συσκευὲς ἠλεκτρονικῆς πληρωμῆς, τὰ γνωστὰ POS- Point Of Sale.
- οἱ τράπεζες θὰ ἐπέβαλαν στοὺς.... πελάτες τοὺς μεγάλη μείωση τοῦ ἡμερήσιου ὁρίου ἀνάληψης μετρητῶν ἀπὸ τὰ ΑΤΜs.
- οἱ ἐπιχειρήσεις θὰ ὑποχρεώνονταν νὰ ἀναφέρουν σὲ εἰδικὴ ὑπηρεσία τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν φορολογούμενους οἱ ὁποῖοι ἐπέμειναν καὶ πλήρωσαν μὲ μετρητά.

Τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο, ὡστόσο, ποὺ κρίθηκε ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ὅτι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ξεπεραστεῖ ἦταν τὰ μεγάλα προβλήματα ποὺ θὰ δημιουργοῦσε τὸ νέο σύστημα συναλλαγῶν στοὺς ἡλικιωμένους φορολογούμενους. Ὡστόσο, ἀκόμη καὶ γί? αὐτοὺς ἡ πρόταση προέβλεπε ὅτι θὰ ἀποκτοῦσαν εἰδικὲς χρεωστικὲς κάρτες ποὺ θὰ ἀποτελοῦσαν μέσο πληρωμῶν χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται ἡ χρήση PIN. Οὐσιαστικὰ θὰ ἦταν μετρητὰ μὲ τὴ μορφὴ πλαστικοῦ χρήματος.  Τελικὰ ἡ πρόταση δὲν πέρασε καὶ τὸ μέτρο τῆς συλλογῆς ἀποδείξεων πρόκειται νὰ διατηρηθεῖ σὲ νέα μορφὴ ἢ σὲ μία παραλλαγὴ τῆς ὑφιστάμενης.

Ἀνώτερο στέλεχος τοῦ ΥΠΟΙΚ σημειώνει ὅτι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν θὰ ἐπέφερε καθοριστικὸ πλῆγμα στὴ φοροδιαφυγὴ ἀλλὰ καὶ στὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα, καθὼς καὶ τὰ δύο βασίζονται κατὰ κύριο λόγο στὴ χρήση μετρητῶν. Μάλιστα ἀναφέρουν τὰ πολὺ πετυχημένα παραδείγματα ἄλλων χωρῶν ὅπου τὰ μετρητὰ ἔχουν σχεδὸν ἐξαφανιστεῖ καὶ ἡ χρήση τους ἀπὸ ἕναν φορολογούμενο οὐσιαστικὰ κινεῖ ὑποψίες ἐναντίον του. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ Δανία ὅπου πλέον ὑπάρχουν συσκευὲς POS παντοῦ, ἐνῶ στὸν ἴδιο δρόμο βρίσκονται ἡ Αὐστρία καὶ ἡ Γερμανία. Σταδιακὰ τὰ μετρητὰ ἐξαφανίζονται καὶ ὅλες οἱ δαπάνες καὶ τὰ ἔσοδα τῶν φορολογούμενων καταγράφονται στὸ τραπεζικὸ σύστημα. Στὴ συνέχεια εἶναι διαθέσιμα γιὰ φορολογικὸ ἔλεγχο ἀπὸ τὶς φορολογικὲς ἀρχές.

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ τελευταία χρόνια ὅλο καὶ περισσότεροι Ἕλληνες ἐξοικειώνονται μὲ τὴν ἰδέα ὅτι δὲν θὰ ἔχουν μετρητὰ στὸ πορτοφόλι τους. Ἂν καὶ ἡ κρίση ὁδήγησε σὲ μεγάλη μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πιστωτικῶν καρτῶν, ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ χρήση τῶν χρεωστικῶν καρτῶν αὐξάνεται κατακόρυφα. Στοιχεῖα τῶν τραπεζῶν δείχνουν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν πιστωτικῶν καρτῶν τὸ 2009 ἦταν 6 ἑκατ., ἐνῶ σήμερα ἔχει ὑποχωρήσει περίπου στὰ 3 ἑκατομμύρια. Ἀντίθετα ὁ ἀριθμὸς τῶν χρεωστικῶν καρτῶν ἔχει αὐξηθεῖ ἀπὸ τὰ 9 στὰ 10 ἑκατ. εὐρὼ ἐνῶ σημαντικὴ αὔξηση ἔχει σημειώσει ὁ τζίρος τῶν χρεωστικῶν καρτῶν.
capital

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.