19 Σεπ 2013

"Ὁ «ἐχθρὸς» δὲν χτυπάει τοὺς «ἀριστεροὺς» καὶ βοηθάει τοὺς «δεξιούς», ἢ τὸ ἀντίθετο, ἀλλὰ κάνει κάτι πολὺ πιὸ ἔξυπνο, γυρνάει τὸν ἕναν πόλο ἀπέναντι στὸν ἄλλο"

Τοῦ Δρ. Γεωργίου Κ. Φίλη
Εἰρήνη ὑμίν: Ὁ ἐχθρὸς δὲν εἶναι μεταξὺ μας ἀλλὰ ἀπέναντι…
Εἴμαστε πολὺ λίγοι – καὶ ἀδύναμοι αὐτὴ τὴ στιγμὴ – γιὰ νὰ εἴμαστε διαιρεμένοι. Ἡ σημερινὴ δολοφονία δὲν ἀποτελεῖ δυστυχῶς ἕνα τυχαῖο γεγονός, ὑπὸ τὴν εὐρεία ἔννοια τοῦ λόγου, τὸ ὁποῖο ὡς «κεραυνὸς ἐν αἰθρία» χτύπησε τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἀποτελεῖ ἕνα ἀποτέλεσμα τῆς κοινωνικῆς ἐξαθλίωσης τὴν ὁποία ἔχει ἐπιβάλλει ἡ Pax Germanica στὸν εὐρωπαϊκὸ νότο τὰ τελευταία τριάμισι ἔτη.
Δὲν χρειάζεται νὰ ἔχεις δέκα πτυχία γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖς τὸ αὐτονόητο, ὅτι δηλαδὴ σὲ καταστάσεις οἰκονομικοῦ καὶ κοινωνικοῦ μεσαίωνα τὸ «κέντρο» ἀποδυναμώνεται καὶ οἱ φυγόκεντρες δυνάμεις κινοῦνται πρὸς τὰ «ἄκρα» – ἀπὸ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ – τὰ ὁποία καὶ ἰσχυροποιοῦνται, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ κοινωνίες νὰ γίνονται περισσότερο ριζοσπαστικές, ἀλλὰ καὶ λιγότερο ἀνεκτικὲς πρὸς τὸν «ἀντίπαλο».
Τὸ παράδειγμα τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης ἂν καὶ χιλιοειπωμένο ἀποτελεῖ τὸ ἀρχετυπικὸ ὑπόδειγμα μίας τέτοιας κατάστασης ἡ ὁποία ξεκίνησε ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀνέχεια καὶ τὸ δυσβάσταχτο χρέος τοῦ Βερολίνου – ὑπὸ τὴ μορφὴ τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων πρὸς τὶς δυνάμεις τῆς Ἀντὰντ – ἀκολούθησε τὸν δρόμο τῶν Σπαρτακιστῶν καὶ τῶν Φράικορπς, δημιούργησε μία «ἀνάπηρη» δημοκρατία τῆς ὁποίας τὸ Σύνταγμα θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι.... ἀποτελεῖ ἀκόμα καὶ σήμερα μνημεῖο προοδευτικότητας…
Κατέληξε δέ, μέσω τῆς πολιτικῆς βίας καὶ τῆς κοινωνικῆς δυσαρέσκειας στὴν ἀνάδυση τοῦ Τρίτου Ράιχ ὑπὸ τὴ μορφὴ ἑνὸς Ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ὁ ὁποῖος θράφηκε ἀπὸ τὰ δάκρυα ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ ὁ ὁποῖος δὲν ἔβλεπε καμία προοπτικὴ σὲ κανένα κόμμα καὶ πολιτικὸ σχηματισμό το
… δημοκρατικοῦ τόξου. Πέραν ὅλων τῶν ἄλλων λοιπόν, ἀποτελεῖ τεράστιο ἠθικό, καὶ στρατηγικὸ ὀλίσθημα γιὰ τὴν σύγχρονη Γερμανία νὰ μὴν ἔχει διδαχτεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια τῆς τὴν Ἱστορία καὶ νὰ πιστεύει ὅτι αὐτὸ ποὺ βίωσε ἀπὸ τοὺς Συμμάχους μὲ τὴν Συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν θὰ τὸ ἐπιβάλει στοὺς λαοὺς τοῦ νότου, χωρὶς νὰ «ἀνοίξει ρουθούνι».
Φυσικά, δὲν ἐννοοῦμε ὅτι ἡ Γερμανία ἢ κάθε ἄλλο κράτος ὅσο «ἑταῖρος» καὶ νὰ εἶναι μὲ τὴν Ἑλλάδα θὰ ἐνδιαφερθεῖ ἐὰν ἐμεῖς στὴν Ἀθήνα σκοτωθοῦμε μεταξὺ ἢ ὄχι, χάριν ἀνθρωπισμοῦ. Τὸ ἐντυπωσιακὸ στὴν συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Βερολίνο δὲν δείχνει νὰ ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχει ἐκθρέψει μὲ τὴν ἀνάλγητη συμπεριφορά του στὸν νότο, θὰ δημιουργήσει μία τέτοια κατάσταση ἡ ὁποία θὰ γυρίσει μπούμερανγκ κατὰ τῆς ἴδιας της πολιτικῆς τοῦ ἀναφορικὰ μὲ τὴν «κατάκτηση» τῆς Εὐρώπης.
Περνώντας στὰ δικά μας, τὴν ὥρα ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς ἡ κατάσταση σὲ ἀρκετὲς πόλεις τῆς χώρας μᾶς εἶναι τεταμένη, ἐνῶ ἡ κηδεία τοῦ ἄτυχου νεαροῦ, ἴσως καὶ νὰ ἀποτελέσει τὸ σημεῖο καμπῆς ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ δοῦμε ἐὰν θὰ ζήσουμε σὲ χειρότερη μορφὴ – τότε δὲν εἴχαμε κρίση – τὰ Δεκεμβριανά του 2008, ἢ ἐὰν ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἀναταραχὴ θὰ ἐκτονωθεῖ χωρὶς περαιτέρω δράματα.
Δυστυχῶς, ἀκόμα καὶ ἐὰν ἡ κατάσταση ἠρεμίσει – παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἐνδείξεις συντείνουν πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση – θὰ πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι οἱ ἀναγκαῖες καὶ ἱκανὲς συνθῆκες γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὸ ἑπόμενο ἐπεισόδιο τοῦ συγκεκριμένου ἔργου δὲν πρόκειται νὰ ἐκλείψουν, ὅποτε εἶναι θέμα χρόνου γιὰ τὸ πότε θὰ ὑπάρξει μία ἔκρηξη ἀπὸ ἕνα «τυχαῖο» – μὲ ἢ χωρὶς εἰσαγωγικὰ -γεγονὸς ἀπὸ τὴν μία ἢ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά.
Θὰ πρέπει νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ πραγματικὴ αἰτία τῆς κατάστασης ποὺ βιώνουμε τὶς τελευταῖες ὧρες δὲ σχετίζεται μὲ τὴν σύγκρουση «ἀριστερὰ-δεξιά», στὴν οὐσία ὁ πραγματικὸς ἐχθρὸς εἶναι ἡ σταδιακὴ καὶ χρόνια κοινωνικὴ ἐξαθλίωση μεγάλων μαζῶν τῆς μεσαίας ἀστικῆς τάξης τῆς χώρας, ἡ ὁποία μὲ τὸ ἔτσι θέλω, ἀναγκάστηκε τὰ τελευταία χρόνια νὰ μπεῖ σὲ μία πρέσα ἡ ὁποία θὰ τὴν κάνει πιό… κινεζική, δηλαδὴ «ἀνταγωνιστικὴ» στὸ πλαίσιο τῆς ἐπιτυχοῦς «προσαρμογῆς» τῆς Ἑλλάδα καὶ γενικά της Εὐρώπης στὶς ἀνάγκες τῆς παγκοσμιοποίησης.
Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ «ἐχθρὸς» δὲν χτυπάει τοὺς «ἀριστεροὺς» καὶ βοηθάει τοὺς «δεξιούς», ἢ τὸ ἀντίθετο, ἀλλὰ κάνει κάτι πολὺ πιὸ ἔξυπνο, γυρνάει τὸν ἕναν πόλο ἀπέναντι στὸν ἄλλο, μὲ σκοπὸ μὲ τὴν τακτική του «διαίρει καὶ βασίλευε» νὰ πετάξει τὴν μπάλα στὴν ἐξέδρα καὶ νὰ ἀποπροσανατολίσει τὸν λαὸ ἀπὸ τὴν πραγματική του στόχευση, ἡ ὁποία δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἐπίδειξη πραγματικῆς ὁμοψυχίας ἀπέναντι σὲ ἕναν κοινὸ ἀντίπαλο.
Τὸ νὰ φαγωθοῦμε οἱ Ἕλληνες μεταξύ μας, εἶναι σίγουρο ὅτι μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε πολὺ εὔκολα καὶ νὰ τὸ κρατήσουμε τόσο ὥστε ἡ καταστροφὴ ποὺ θὰ προκαλέσουμε στὸν ἑαυτό μας νὰ καταδικάσει τὶς ἑπόμενες γενεές, ἐὰν ὄχι στὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαφάνιση, τουλάχιστον σὲ μία μακροχρόνια παρακμὴ καὶ τὴν ὑπανάπτυξη.
Ἡ ἀπάντησή μας λοιπὸν στὸν κίνδυνο ὁ ὁποῖος ἐλλοχεύει μέσα ἀπὸ παρόμοιες καταστάσεις, σὲ μία ἄκρως πονηρὴ περίοδο ἀπὸ κάθε ἄποψη, εἶναι μία καὶ μόνο:
Ἐθνικὴ ὁμοψυχία καὶ ἐγρήγορση ἀπέναντι σὲ κάθε προσπάθεια δημιουργίας μίας ἔριδας στὸ ἐσωτερικό της χώρας ἡ ὁποία θὰ μᾶς φέρει σὲ πολὺ μεγαλύτερη θέση ἀδυναμίας ἀπέναντι στοὺς δανειστὲς «ἑταίρους» μας, ἀλλὰ καὶ θὰ τρώσει τὴν ἱκανότητα τοῦ ἔθνους νὰ ἐπιβάλει τὰ ἐθνικά του δίκαια στὴν περιοχή μας. Ἡ διαφύλαξη τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας καὶ ἡ ἀποτροπὴ κάθε προσπάθειας δημιουργίας «θεμάτων» (πάσης φύσεως καὶ μὲ τὴν ὁποιαδήποτε δικαιολογία) ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια, ἀποτελεῖ μία πραγματικὴ «κόκκινη γραμμὴ» γιὰ κάθε Ἕλληνα καὶ Ἑλληνίδα.
Κλείνουμε τὴ σύντομη αὐτὴ τοποθέτηση μὲ μία παρατήρηση: Σὲ πεῖσμα ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι θὰ ἔτριβαν τὰ χέρια ἐὰν στὴν χώρα δημιουργοῦνταν συνθῆκες πραγματικῆς ἀντιπαράθεσης μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων, νὰ τοὺς ἐνημερώσουμε ὅτι 300 «ἀριστεροὶ» καὶ 300 «δεξιοί», ἀκόμα κι ἐὰν συγκρουστοῦν στὸ στὺλ «Συμμορίες τῆς Νέας Ὑόρκης», δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι «πρόβατα» γιὰ νὰ «ὁδηγηθοῦν» πέραν τῆς οἰκονομικῆς τους σφαγῆς σὲ συνθῆκες βιολογικῆς ἀλληλοεξόντωσης. Ὄχι αὐτὴ τὴ φορὰ τουλάχιστον. Ἔχει κάποιος δεῖ στὶς γειτονιὲς καὶ στὰ χωριά του στὰ διάφορα «καφενεῖα» νὰ συμπλέκονται Ἕλληνες μεταξύ τους ἀναφορικὰ μὲ τὸ τί ἀκριβῶς βιώνουμε σήμερα; Ὄχι, καὶ μᾶλλον δὲν πρόκειται νὰ τὸ δεῖ.
Τὸ πιθανότερο ἀποτέλεσμα μέσα ἀπὸ μία τέτοια ἀναμπουμπούλα θὰ εἶναι, ὁ λαὸς στὴν συντριπτική του πλειοψηφία νὰ στρέψει τὴν πλάτη τοῦ ὄχι ὁ ἕνας στὸν ἄλλον ἀλλὰ στὸ πολιτικὸ σύστημα ὡς σύνολο – χωρὶς μὲ αὐτὴ τὴν ἐκτίμηση νὰ ἐννοοῦμε ὅτι δὲν ὑπάρχουν καὶ ἄξιοι πολιτικοὶ οἱ ὁποῖοι πραγματικὰ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν τύχη τῆς χώρας καὶ τοῦ ἔθνους.
Ἂς μὴν χαίρονται κάποιοι λοιπὸν καὶ ἂς ἔχουμε οἱ ὑπόλοιποι τὰ μάτια μᾶς ἀνοιχτά, κυρίως ὅμως ἂς ἔχουμε ἕτοιμες τὶς καρδιές μας νὰ δεχτοῦν τὸν συμπολίτη μας εἴτε αὐτὸς εἶναι «ἀριστερός», εἴτε «δεξιός», εἴτε «κεντρῶος». Ὁ ἐχθρὸς δὲν εἶναι μεταξὺ μας ἀλλὰ ἀπέναντι…
kostasxan

22 σχόλια:

 1. Θεωρώ ότι η ενότητα θα υπάρχει σε μια ουτοπική κοινωνία. Αν δω κάποιον να προσβάλλει τα ιερά και τα όσια του γένους μας π.χ καίγοντας τη σημαία δεν πρέπει να αντιδράσω και μάλιστα δυναμικά;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο εχθρός είναι απέναντι και λέγεται Σαμαράς, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, τοκογλύγοι, μέρκελ, ΕΕ, ΔΝΤ. Όσο δεν χτυπάμε αυτούς αλλά συνανθρώπους μας δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δυστυχώς και πάλι κάνει λάθος ο καλοπροαίρετος - πλην αφελής - αρθρογράφος.

  Τι είδους "εθνική ομοψυχία" μπορεί να υπάρξει και με ποιους ;;

  Όταν εγώ θέλω την Μεγάλη Ελλάδα, την Ορθοδοξία και δεν θέλω να γίνει η Πατρίδα μου Ισλαμική χώρα, τι "ενότητα" μπορώ να έχω με τον αναρχοκομμουνιστή που καίει την Ελληνική Σημαία, θέλει να χτίσει τζαμιά και μισεί το Έθνος του ;;

  Τι "ενότητα" μπορεί να υπάρξει ανάμεσα σ'εμένα και στην Ρεπούση ;;

  Επιτέλους σταματήστε να είστε αφελείς, για όνομα του Θεού !!

  Είναι επίσης ΛΑΘΟΣ ότι υπάρχουν δύο αντίθετοι πόλοι που συγκρούονται.

  Υπάρχει μόνο η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΜΟΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ !!

  24 ώρες το 24ωρο, ΟΛΑ τα τσοντοκάναλα, ΟΛΑ τα κόμματα - από την άκρα αριστερά εως την δήθεν "δεξιά" - βρίζουν και λασπολογούν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

  Όλοι - πράσινοι, μπλε, κόκκινοι, ροζ - ομονοούν και συμφωνούν σε ΕΝΑ πράγμα :

  Να απαλλαγούν από την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

  Βλέπετε, οι εντολές του Παγκόσμιου Εβρα'ι'κού Συμβουλίου είναι σαφείς : Να τεθεί εκτός νόμου η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, διότι τολμάει να λέει ΑΛΗΘΕΙΕΣ, και μάλιστα σκληρές.

  Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τόλμησε να διαβάσει μέσα στην Ελληνική βουλή αποσπάσματα από τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, και αυτό ήταν το κόκκινο πανί για τους Σιωνιστές.

  Στις μυστικές δημοσκοπήσεις έβλεπαν ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ πλησίαζε το 20%, και έπρεπε να κάνουν κάτι για να την σταματήσουν.

  Στήθηκε λοιπόν η προβοκάτσια με έναν ποδοσφαιρικό καυγά, όπου σκοτώθηκε ένας γνωστός αναρχοαριστερός.

  Έτσι η αριστερά βρήκε την αφορμή που ήθελε για να ξανακάψει την Ελλάδα.

  Αν φυσικά ήταν νεκρός ο "χρυσαυγίτης" ή κάποιος αστυνομικός, τίποτα δεν θα γινόταν.

  Επαναλαμβάνω λοιπόν : ΔΕΝ υπάρχουν δύο αντίθετοι πόλοι που συγκρούονται.

  Υπάρχει μόνο η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΜΟΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πολύ σωστόοοος με λίγες κουβέντες...."ενότητα υπάρχει μόνο στα νεκροταφεία αγαπητέ αρθρογράφε".....και πάλι στον σχολιαστή ...Ευγε!!!!

   Διαγραφή
 4. Δυστυχώς όλα ειναι προσχεδιασμένα. Αφου εχουν εξαφλιώσει τον λαό και εχουν υποδουλώσει την Ελλάδα το επόμενο βήμα ειναι ο εμφύλιος πόλεμος. Το Διαίρει και βασίλευε ειναι η πάγια τακτική τους ανα τους αιώνες. Το κόλπο ειναι δοκιμασμένο. Εχουν διαχωρίσει τον λαό σε αριστερούς και δεξιούς. Ο λαός τρωει οτι τον ταϊζουν τα ΜΜΕ και μέσω της προπαγάνδας οι ανθρωποι τυφλόνωντε απο μίσος και φανατισμό. Επόμενοι ειναι αφου ανάψει το φυτίλι η βόμβα να σκάσει. Αλλα σε αυτή την περιπτωση θα σκάσει στα χέρια μας..... Ο Θεός να μας φυλάει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Με αφορμή ένα τραγικό συμβάν, η διαλεύκανση του οποίου ανήκει στην αρμοδιότητα της δικαιοσύνης, της οποίας την ετυμηγορία θα πρέπει, το δίχως άλλο, να αναμείνουν με ψυχραιμία και σεβασθούν άπαντες, υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να επαναληφθούν τα έκτροπα του Δεκεμβρίου του 2008 και εντεύθεν. Είναι φανερό ότι τα "μπουκωμένα" ΜΜΕ της διαπλοκής, με την παντελώς ανεύθυνη στάση τους, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά, κατά το δη λεγόμενο, συντελούν στην περαιτέρω διαιώνιση και αύξηση του ήδη τεταμένου και εκρηκτικού κλίματος με πρόδηλες, ανατρεπτικές της κοινωνικής συνοχής, συνέπειες. Το αυτό ισχύει και για κάποιες πολιτικές δυνάμεις, που με αφορμή το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, προσπαθούν να αντλήσουν κομματικά και πολιτικά κέρδη. Σαφέστατα τυγχάνει καταδικαστέα η δολοφονία ενός νέου ανθρώπου για πολιτικούς λόγους (αν φυσικά ισχύει η συγκεκριμένη εκδοχή). Απείρως όμως περισσότερο καταδικαστέα είναι η δόλια επιχείρηση δολοφονίας της κοινωνικής συνοχής που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες και τραγικότερες καταστάσεις!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μήπως θυμάται κανείς τη δολοφονία στη Marfin με δράστες άτομα του "αντιεξουσιαστικού" χώρου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλήθεια πότε θα μας πεί κανείς τι έγινε με τη ΜΑΡΦΙΝ;
   Πώς γίνεται τότε που πήρε φωτιά η τράπεζα να περνούσε το μπλόκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από μπροστά;
   Μια απάντηση για τα τραγικά θύματα της επαναστατικής αριστεράς θα έχουμε;

   Διαγραφή
  2. Ρε άνθρωποι του Θεού όταν βγαίνουν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις διαβάστε τες και μην αρχίζετε να λέτε ό,τι σας κατέβει στο άδειο κεφάλι σας.

   Διαγραφή
 7. ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πρώτη και καλύτερη σέρνει το χορό του μίσους η "πατσαβούρα" της δημοσιογραφίας, η "εφημερίδα των συντακτών", η πρώην Ελευθεροτυπία, η αγαπημένη των τρομοκρατών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. η ΒΟΘΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΑ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΝΙΤΣΗΣ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι λυπηρό, πραγματικά, να αφορμώνται κάποιοι, γνωστοί και μη εξαιρετέοι, απ το τραγικό συμβάν του χαμού του νεαρού, προκειμένου να επιτεθούν, κατά τρόπο αήθη, στο λαμπρό επίσκοπο της Κόνιτσας.
   Τον άξιο διάδοχο του μεγάλου Σεβαστιανού, το λιτό, σεμνό,πτωχό, πεπαρρησιασμένο ομολογητή π.Ανδρέα. Σε μια χρονική συγκυρία που η εκκλησιαστική ζωή έχει στρατοπεδεύσει στην κοιλάδα της συμβατικότητας, που η "αγία σιωπή", η δειλία και ο καιροσκοπισμός, ο συμβιβασμός και ο συσχηματισμός με τον κόσμο και το φρόνημά του, αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή της πολιτείας ικανού αριθμού μητροπολιτών, με επικεφαλής τον κρίμασιν οις οίδε Κύριος κατέχοντα τον επισκοπικό θρόνο των Αθηνών, αρχιερατικά αναστήματα, όπως αυτό του άξιου ποιμένα της ακριτικής Κόνιτσας, βγάζουν την Εκκλησία μας ασπροπρόσωπη. Είναι γνωστό, ότι οι σκοταδιστικοί κύκλοι της εγχώριας θολοκουλτούρας και το ποικίλο "ιερατείο" της "πολιτικής ορθότητας"(εκκλησιαστικό,πολιτικό,δημοσιογραφικό κ.ά.), λυσσωδώς αντιδρούν στις θεοφιλείς παρεμβάσεις του ρηθέντος ιεράρχη, επειδή, οι τελευταίες, ανθίστανται σθεναρά, στη θρησκευτική, εθνική και πολιτιστική μας ομογενοποίηση. Είναι ακόμη νωπή η επίθεση που εξαπέλυσε ο επιδέξιος οιακοστρόφος της τοπικής Εκκλησίας της Κόνιτσας, υπείκων στη φωνή της αρχιερατικής του συνειδήσεως, εναντίον της παναιρέσεως του οικουμενισμού, του νεοταξίτικου αυτού εργαλείου, που υπηρετεί το πανθρησκειακό όραμα, όπως τυγχάνει παγκοίνως γνωστό. Είναι πασίγνωστοι οι αγώνες του, όπως και του εκλεκτού του ιεροκήρυκα π.Ιωήλ Κωνστάνταρου, εναντίον του επάρατου νεονικολαιτισμού, που ναρκοθετεί την πνευματική ζωή των πιστών και υπονομεύει τη σωτηρία τους. Είναι επίσης γνωστές οι σθεναρές αντιδράσεις του, όπως και άλλων επισκόπων, εναντίον της επιχειρούμενης, απ τη φράξια των διασπαστών του θεολογικού χώρου που ακούει στο όνομα ΚΑΙΡΟΣ, μετατροπής του μαθήματος των Θρησκευτικών σε στοιχεία θρησκειολογίας. Επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος και για τους ιερούς του αγώνες για τη Βόρειο Ήπειρο, τη στιγμή κατά την οποία, κάποιοι φίλοι και θαμώνες της διαβόητης Ακαδημίας του Βόλου, της αντιπατερικής και πατρομάχου, διαβάλλουν την επαινετέα εθνοκεντρική δράση των πυρπολούμενων απ τα εθνικά ιδεώδη ιεραρχών ως...εθνικισμό!
   Ο μητροπολίτης Κονίτσης είναι υπεράνω κομμάτων, όπως αποδεικνύει η λαμπρή του σταδιοδρομία. Δύο αγάπες έχει, το Χριστό, πρωτίστως, και την Ελλάδα δευτερευόντως. Και επί τη βάσει αυτών πολιτεύεται. Δυστυχώς, κάποιοι, έχοντες, προφανώς, την μυίαν,μυιάζονται. Παρεξηγούν δηλονότι κάποιες εκδηλώσεις του, ως ευνοούσες συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς, ενώ κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Αν εγκύψει κανείς προσεκτικά, και απαλλαγμένος από πολιτικές προκαταλήψεις και αγκυλώσεις, στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις θα διαπιστώσει ότι το κριτήριο των ενεργειών του σεβασμιωτάτου Κονίτσης είναι η αγάπη προς το Χριστό και την Ελλάδα, τις θρησκευτικές και εθνικές μας παραδόσεις. Γι αυτό και δε χαρίζεται σε πρόσωπα και παρατάξεις όταν αυτές αντιστρατεύονται τα δύο αυτά μείζονα μεγέθη.
   Άξιος, λοιπόν, επαίνου και όχι ψόγου είναι ο μητροπολίτης Ανδρέας. Μακάρι να είχαμε πολλούς ιεράρχες σαν κι αυτόν, μαχητές, ομολογητές,ανύστακτους ποιμένες, που αφουγκράζονται την αγωνιώδη κραυγή του ποιμνίου τους, αφιλοχρήματους, ασκητικούς, που δεν εκλαμβάνουν τον επισκοπικό θώκο σαν θρόνο επηρμένο αλλά σαν βήμα διακονίας του ποιμνίου τους!
   Λ.Ν.

   Διαγραφή
  2. ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΙΡΙΤΕΣ!

   Διαγραφή
  3. πες τα χρυσόστομε ΛΥΚΟΥΡΓΕ ΝΑΝΗ

   Διαγραφή
  4. Να κλείσει η βορθολογία μεσοπέλαγα. Αρκετά!

   Διαγραφή
  5. http://e-theologia.blogspot.gr/2013/09/blog-post_22.html
   Κάποιος αριστερόστροφος προφανώς, ονόματι Κοντογουλίδης, τα βάζει στη ΒΟΘΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΑ με κάποιους πνευματικούς που τάχα υπαγορεύουν στα πνευματικοπαίδια τους να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή!

   Διαγραφή
 10. Οι 73 δολοφονίες από τις αριστερές παρθένες της μεταπολίτευσης (ντοκουμέντα)

  http://antiparakmi.blogspot.com/2013/09/73.html

  Προφανώς αυτά περνάνε στα ψιλά των ειδήσεων γιατί "καίνε"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 19/9 4.41 ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΕΙΣ ΤΗ Χ.Α;ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑ; ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ ΕΙΣΑΙ Η ΠΟΥΛΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχετε χαζέψει τελείως;;;;
   Τι είναι η Χ.Α;;;;θρησκευτική οργάνωση;!;!;
   Το ζητούμενο είναι να σέβεται την επικρατούσα θρησκεία των Ελλήνων και να την διευκολύνει.
   Τα υπόλοιπα, ας τα αναλάβουν οι ιεράρχες μας, που είναι και το αντικείμενό τους (βέβαια, η αλήθεια είναι πως έχουν πέσει σε "λήθαργο")
   Έλεος πια...

   Διαγραφή
  2. σωστοοοοοοοοοοός....

   Διαγραφή
 12. http://e-theologia.blogspot.gr/2013/09/blog-post_22.html#comment-form
  Ακόμη και εκκλησιομάχοι, όπως ο Φαίδων Θεοφίλου, που συστηματικά λοιδορεί τον ιερό κλήρο βρήκαν καταφύγιο στη βοθρολογία μεσοπέλαγα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.