27 Μαΐ 2013

Ὁ Ἰβᾶν Σαββίδης χτίζει ναό στὸ Ἅγιον Ὅρος

Προσωπικότητα δυναμικὴ καὶ ἐπιτυχημένη τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς διασπορᾶς, πολιτικὸς, ἐπιχειρηματίας καὶ προσφάτως ἀθλητικὸς παράγοντας (ὡς μεγαλομέτοχός της ὁμάδας τοῦ ΠΑΟΚ), ὁ Ἰβᾶν Σαββίδης εἶναι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὰ τελευταία χρόνια συζητιέται ἔντονα. Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ ἐπιχειρηματική του δράση, αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι γνωστὸ εἶναι ὅτι ὁ Ἰβᾶν Σαββίδης ἀναλαμβάνει χωρὶς τυμπανοκρουσίες τὸ χτίσιμο ἱερῶν ναῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ Ρωσία. Ὑπερήφανος γιὰ τὴ βαθιὰ πίστη του, κρατάει καλὰ κρυμμένες ἀπὸ τὴ δημοσιότητα τὶς προσπάθειές του γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ὅποιον τρόπο μπορεῖ.
 Πρόσφατα ὁ Ἰβᾶν Σαββίδης ἀνέλαβε τὸ κόστος γιὰ τὸ χτίσιμο τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικοδήμου στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἐνῶ χρηματοδοτεῖ τουλάχιστον ἄλλους δύο ναούς. Γιὰ τὴν προσωπικότητά του ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἔργα ποὺ σιωπηρὰ ἐπιχειρεῖ νὰ φέρει εἰς πέρας μίλησε στὴ «δημοκρατία» ὁ π. Θεωνᾶς ἀπὸ τὸ ἱερὸ κελὶ Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ὁ γέροντας π. Θεωνᾶς διατηρεῖ ἐπὶ χρόνια πνευματικὴ σχέση μαζί του καὶ....

μᾶς ἀποκαλύπτει ὅσα ὁ Ἰβᾶν Σαββίδης δὲν θὰ δημοσιοποιοῦσε πότε.

Πάτερ Θεωνά, μαθαίνουμε ὅτι μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἰβᾶν Σαββίδη χτίζεται ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Νικοδήμου στὸ Ἅγιον Ὅρος. Πῶς ἔχει τὸ γεγονός;

Νὰ πῶ καταρχᾶς ὅτι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, μὲ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας, ἦρθε νὰ μᾶς βοηθήσει ἐδῶ στὸ ἱερὸ κελὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων.

Τὸν κύριο Ἰωάννη Σαββίδη ἢ Ἰβᾶν Σαββίδη τὸν γνωρίζουμε ἀπὸ τὸ 2007, τότε ἦρθε γιὰ νὰ προσκυνήσει στὸ κελὶ καὶ βρῆκε ἕναν ναὸ ποὺ χτίστηκε τὸ 1970 πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, γιατί σὲ αὐτὸ τὸ κελὶ ἐκοιμήθη ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
Αὐτὸς ὁ ναὸς ὅμως κρίθηκε ἀκατάλληλος, διότι εἶχε πρόβλημα στατικό, γιατί εἶχε χτιστεῖ μὲ ἄμμο θαλασσινή, ἐμεῖς κάναμε μία μελέτη γιὰ νὰ μεγαλώσουμε τὸν ναό, ἐκφράσαμε αὐτὴ τὴν ἐπιθυμία στὸν κ. Σαββίδη καὶ εἶπε ὅτι θὰ μᾶς καλύψει ὅλο τὸ ποσό.
Νὰ πῶ ὅτι μὲ ἀπόφαση τοῦ Κέντρου Διαφύλαξης Ἁγιορειτικῆς Κληρονομιᾶς καὶ μὲ ἀπόφαση τῆς μονῆς ὁ ναὸς κατεδαφίστηκε γιατί ὑπῆρχαν προβλήματα στατικότητας. Ἔτσι, πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, τὴν 14η Ἰουλίου, μπῆκαν τὰ θεμέλια του νέου ναοῦ καὶ ὁ κ. Σαββίδης ἦταν αὐτὸς ποὺ ἔβαλε τὸν θεμέλιο λίθο, μὲ εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
Ὁ ἅγιος Λαγκαδὰ καὶ ὁ ἅγιος Θεουπόλεως ἦταν ἐδῶ καὶ κάνανε τὸν ἁγιασμό, ὅπως καὶ ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς μονῆς μας, ὁ ὁποῖος δίνει ψυχὴ καὶ σῶμα γι' αὐτὸν τὸν ναό.
Ἔτσι ὁ κ. Σαββίδης θεωρεῖται ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ καὶ ἔτσι κτίζεται ὁ ναὸς ὄχι μόνο πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Νικοδήμου ἀλλὰ καὶ τοῦ γέροντά του, τοῦ ἁγίου Παρθενίου τοῦ Σκούρτου.

Σημαντικὴ ὅμως, ὅπως μαθαίνουμε, εἶναι καὶ ἡ προσφορὰ τοῦ κ. Σαββίδη στὴν Παναγία Σουμελὰ τοῦ Πόντου.

Ὅταν κάποτε τὸν ρώτησα «ἐντάξει, εἶστε ποντιακῆς καταγωγῆς, πῶς ἔτσι μὲ τὴν Παναγία Σουμελά;», μοῦ εἶπε ὅτι εἶχε κάνει ἕνα ταξίδι μὲ 100 ἄτομα, μὲ ὑπαλλήλους ποὺ ἔχει στὶς ἐταιρίες στὸ Ροστόφ, καὶ ἐκεῖ αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη νὰ κάνει κάτι γιὰ τὸ μοναστήρι, νὰ ἀνοίξει τὸ μοναστήρι καὶ νὰ γίνει ἔπειτα ἀπὸ τόσα χρόνια Θεῖα Λειτουργία.
Μοῦ εἶπε ὅτι ὅσα ξόδεψε τὴν πρώτη φορά, ἡ Παναγία τοῦ τὰ ἔδωσε διπλὰ καὶ τριπλά. Μετέπειτα, ὅταν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔκανε ἐκεῖ τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία, ὁ κ. Γιάννης ἔφερε δύο ἀεροπλάνα ἀπὸ τὸ Ροστὸφ καὶ ἕνα ἀεροπλάνο ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, στὸ ὁποῖο ἦταν καὶ ἡ ταπεινότητά μου.
Τὸ μοναστήρι ὁ κ. Γιάννης τὸ ἐφτίαχνε ἐπὶ τρία χρόνια. Αὐτὸς αὐτὸ τὸ ἔργο τὸ θεωρεῖ μεγάλη εὐλογία τῆς Παναγίας. Ὅμως ὁ κ. Γιάννης δὲν χτίζει μόνο τὸν δικό μας ναό, χτίζει καὶ τὸν παλαιὸ ὀρθόδοξο ναὸ στὸ Ροστόφ, ὅπου μένουν 3.000 Ἕλληνες.
Τὸν ναὸ αὐτὸν τὸν καταστρέψανε ἐπὶ κομμουνισμοῦ, ὁ ναὸς αὐτὸς τελείωσε καὶ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἔγινε ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία. Ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα βοηθάει καὶ ἕνα γυναικεῖο μοναστήρι καὶ χτίζει καὶ ἀκόμα ἕναν ναὸ κάπου στὴν Ἀθήνα.

Πῶς εἶναι ὡς ἄνθρωπος ὁ Ἰβᾶν Σαββίδης;

Εἶναι ἕνας πάρα πολὺ ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἔχει τὴ σύζυγό του τὴν κυρία Κυριακὴ καὶ δύο παιδιά, τὸν Γεώργιο καὶ τὸν Νικόλαο. Τί νὰ σᾶς πῶ. Εἶναι πολὺ ἁπλός, ξέρω μάλιστα ὅτι δὲν τρώει κρέας, παρὰ λαδερὸ φαγητὸ μία φορὰ τὴν ἡμέρα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχω δεῖ καὶ ἔχω ζήσει ἐγὼ ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ στὴ Ρωσία ὅπου μὲ φιλοξένησε.
Εἶναι πολὺ ἐλεήμων, βοηθάει πάρα πολλοὺς ἀνθρώπους, ὄχι μονάχα στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ στὸ Ροστόφ, ὅταν ἀκούει ὅτι κάποια οἰκογένεια ἔχει πόνο, κάποιο παιδὶ ἄρρωστο, συνδράμει καὶ μὲ γιατροὺς καὶ μὲ χρήματα. Τὸν ἔχει στείλει ἡ Παναγία γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ βοηθήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.