23 Μαΐ 2013

Τὰ πετρέλαια τοῦ Αἰγαίου πίσω ἀπὸ τὴν ἀερομαχία τῆς 23ης Μαΐου;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μία διαφορετικὴ ἐκδοχή, γιὰ τὴν ἀερομαχία τῆς 23ης Μαΐου ποὺ στοίχησε τὴν ζωὴ στὸν ἡρωικὸ Ἕλληνα πιλότο Κωνσταντῖνο Ἡλιάκη, ἔδωσε ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα «Μπουγκιοῦν», σὲ πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της στὸ φύλο τῆς 1ης Ἰουλίου 2006. Τὸ ἐνδιαφέρων εἶναι ὅτι ἡ ἐκδοχὴ αὐτὴ ἔρχεται σήμερα νὰ συνδυαστεῖ μὲ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τοῦ Αἰγαίου καὶ τὶς γνωστὲς προκλητικὲς τουρκικὲς διεκδικήσεις.
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸ τουρκικὸ πρωτοσέλιδο τὰ τουρκικὰ μαχητικὰ ποὺ εἶχαν βγεῖ στὶς 23 Μαΐου στὸν νότιο Αἰγαῖο δὲν πήγαιναν νὰ φωτογραφήσουν τὶς βάσεις τῶν ρωσικῶν πυραύλων στὴν Κρήτη, (ὅπως ἐσπευσμένα μετάδωσαν ὅλα σχεδὸν τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ),  ἀλλὰ νὰ ἐντοπίσουν καὶ νὰ φωτογραφήσουν τρία «πλοῖα φαντάσματα», (ὅπως ἐνδεικτικὰ χαρακτηριστῆκαν ἀπὸ τὸ τουρκικὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο), ποὺ διεξήγαγαν ἐκεῖνες τὶς μέρες ἔρευνες γιὰ πετρέλαιο στὴν περιοχή, σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τῆς ἐφημερίδα ἀπὸ τὸ τουρκικὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο  καὶ τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.
Ὅπως ἀναφέρετε, τὰ τουρκικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη μαζὶ μὲ τὸ ἀεροφωτογραφικὸ ποὺ πετοῦσαν στὶς 23 Μαΐου στὸν νοτιοανατολικὸ...
Αἰγαῖο, ὅποτε καὶ εἴχαμε τὸ ἀεροπορικὸ δυστύχημα, ἐκτελοῦσαν ἐντεταλμένη ὑπηρεσία,  μετὰ ἀπὸ μεγάλη καὶ ἔκτακτη κινητοποίηση στὸ τουρκικὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ἔγινε ἐκεῖνες τὶς μέρες γνωστὴ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅπως ἀποκαλύπτετε δίνει μία τελείως διαφορετικὴ διάσταση στὸ ἐπεισόδιο τῆς σύγκρουσης τῶν δύο ἀεροσκαφῶν, καθὼς  ἀνοίγει ἕνα μεγάλο κεφαλαῖο πάνω στὸ ὁποῖο δὲν ἀποκλείετε νὰ ἔχουμε ἀπρόβλεπτη συνέχεια, πολὺ σύντομα, μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες γιὰ ὅλη τὴν περιοχὴ καὶ γιὰ τὴν γνωστὴ διαμάχη τοῦ Αἰγαίου. Ἔτσι, σύμφωνα πάντα μὲ τὶς «ἀποκαλύψεις» ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, τὰ τουρκικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη δὲν πήγαιναν νὰ φωνογραφήσουν τὶς βάσεις τῶν πυραύλων S-300, ποὺ βρίσκονται ἀπὸ τὸ 1998 στὴν Κρήτη, ἀλλὰ ὁ σκοπὸς τῆς ἀποστολῆς τους ἦταν ἄλλος. Ἡ ἀποστολὴ τους ἦταν νὰ ἐντοπίσουν καὶ νὰ φωτογραφίσουν τρία «πλοῖα φαντάσματα», ὅπως χαρακτηρίστηκαν ἀπὸ τὸ τουρκικὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο, καθὼς καὶ κυρίως τὶς συγκεκριμένες περιοχὲς ποὺ διεξήγαγαν ἔρευνες γιὰ πιθανὰ κοιτάσματα πετρελαίου, στὴν περιοχὴ τοῦ νοτίου Αἰγαίου, βορείως τῆς Κρήτης.

Ἡ ὅλη ὑπόθεση  ἀποκαλύφτηκε ὡς ἑξῆς, ὅπως ἔγραψε ὁ Τοῦρκος δημοσιογράφος, Οὐγοὺρ Ἀκμπᾶς, στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Μπουγκιοῦν: Στὶς 30 Ἰουνίου ἔγινε γνωστὸ πὼς συγκαλεῖτε στὴν Ἄγκυρα ἔκτακτη σύσκεψη στὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, στὴν ὁποία μετέχουν στελέχη τοῦ ὑπουργείου, ἐκπρόσωπος τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ὁ καθηγητὴς σεισμολογίας τοῦ Τεχνητοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κωνσταντινούπολης, Τουντζάι Ταιμάζ,  ἐπιστήμονες τοῦ «Κέντρου Ἐρευνῶν Ἀνατολικῆς Μεσογείου»  καὶ ὁ καθηγητὴς  σεισμολογίας τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Μαρμαρά, Μπαρτὶν Σελφίν. Ἡ σύσκεψη αὐτὴ κίνησε τὸ ἔντονο ἐνδιαφέρων κάποιων Τούρκων δημοσιογράφων, ποὺ ἔσπευσαν νὰ μάθουν τί συμβαίνει. Τότε ἀποκαλύφθηκε ἡ εἴδηση «βόμβα». Στὴ σύσκεψη αὐτὴ ἐξετάστηκε τὸ περιεχόμενο τῶν ἐρευνῶν   τριῶν ἐρευνητικῶν πλοίων ποὺ ἐκτελοῦσαν (καὶ συνεχίζουν νὰ ἐκτελοῦν;), σεισμολογικὲς ἔρευνες στὴν περιοχὴ τοῦ νοτιοανατολικοῦ Αἰγαίου,  γιὰ ἀνεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου. Νὰ σημειωθεῖ πὼς γιὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς σύσκεψης, μετὰ τὸ πέρας της, ἐρωτήθηκε ἐκπρόσωπος τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὁ ὁποῖος  ἀφοῦ ἐπιβεβαίωσε τὸ ἀντικείμενο τῆς σύσκεψης,  παραδέχτηκε πὼς τὸ θέμα εἶναι πολὺ σοβαρὸ καὶ πὼς δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει συγκεκριμένα.
Σύμφωνα πάντα μὲ τὶς ἴδιες ἀποκαλυπτικὲς πληροφορίες, τὸ θανατηφόρο ἐπεισόδιο τῆς ἀερομαχίας πάνω ἀπὸ τὴν Κάρπαθο, τὸ μεσημέρι τῆς 23ης Μαΐου, ἔχει ὡς ἑξῆς: Τὸ τουρκικὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο πληροφορήθηκε πὼς στὴν περιοχὴ βρίσκονταν τρία ἐρευνητικὰ πλοῖα ποὺ διεξήγαγαν σεισμολογικὲς ἔρευνες. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ θορύβησε τὴν Ἄγκυρα, διότι σύμφωνα μὲ τοὺς Τούρκους ὑπάρχει ἀπαγόρευση διεξαγωγῆς ἐρευνῶν στὸ Αἰγαῖο καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ  ὀγδόντα, μετὰ τὰ γνωστὰ ἐπεισόδια ποὺ εἶχαν ὁδηγήσει τότε τὶς δύο χῶρες στὰ πρόθυρα τοῦ πολέμου. Στὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο σήμανε συναγερμὸς καὶ ἀμέσως ἀπογειώθηκε ἀριθμὸς τουρκικῶν μαχητικῶν F-16,  μαζὶ  μὲ ἕνα κατασκοπευτικὸ φωτογραφικὸ γιὰ νὰ σπεύσουν στὴν περιοχὴ νὰ ἐξετάσουν τί γίνεται. Παράλληλα διατάχτηκε ἀριθμὸς πλοίων τῆς τουρκικῆς ἀκτοφυλακῆς, ἀλλὰ καὶ τουρκικῶν πολεμικῶν, νὰ σπεύσουν ἐπίσης στὴν περιοχὴ γιὰ νὰ κατασκοπεύσουν τὰ τρία πλοῖα ποὺ ἔκαναν τὶς ἔρευνες. Στὴ συνέχεια τὸ τουρκικὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο ἐπικοινώνησε μὲ τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ ζήτησε πληροφορίες γιὰ τὸ ποιᾶς ἐθνικότητας εἶναι τὰ πλοῖα ποὺ βρίσκονται στὴν περιοχὴ  καὶ διεξάγουν σεισμολογικὲς ἔρευνες καὶ ἀπὸ ποὺ ἔχουν πάρει ἄδεια γιὰ αὐτὲς τὶς ἔρευνες αὐτές. Μετὰ ἀπὸ σχετικὴ  κινητοποίηση τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν πληροφορήθηκε πὼς τὸ ἕνα πλοῖο ἦταν γερμανικό, τὸ ὁποῖο ὅπως ἔγινε γνωστό, ὀνομάζονταν «Ποσείδιον».  Ἀμέσως ἡ Τουρκία ἐπέδωσε διπλωματικὴ νότα στὴν Γερμανία γιὰ  τὶς ἔρευνες ποὺ διεξάγει τὸ πλοῖο αὐτό, βορείως τῆς Κρήτης, γεγονὸς ποὺ ἐνόχλησε ἔντονα τὴν Ἀθήνα. Τὸ δεύτερο πλοῖο κάποιοι ἰσχυριστῆκαν πὼς ἦταν κατὰ πασὰ πιθανότητα τὸ πλοῖο τοῦ Παναμά, ποὺ ὅλως «τυχαία» βρέθηκε στὴν περιοχὴ καὶ περισυνέλλεξε πρῶτο τὸν Τοῦρκο πιλότο ποὺ ἔπεσε μετὰ τὴν σύγκρουσή του μὲ τὸ ἑλληνικὸ F-16   καί, τὸ τρίτο καί, ἐδῶ οἱ Τοῦρκοι ἐνοίωσαν ἔντονα   ἀμηχανία, ἦταν ἀμερικανικό. Μάλιστα  τὸ πλοῖο αὐτό,  σύμφωνα μὲ τὶς ἀναφορὲς ποὺ ἔρχονταν συνεχῶς στὴν Ἄγκυρα, συνοδεύονταν ἐξ ἀποστάσεως μὲ πολεμικὸ πλοῖο τοῦ ἀμερικανικοῦ στόλου. Γιατί ἤθελαν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν περιοχὴ  νὰ διεξαχθοῦν σεισμολογικὲς ἔρευνες καὶ γιατί δὲν εἶχε ἐνημερωθεῖ ἐπίσημα ἡ Ἄγκυρα, ἦταν ἕνα μεγάλο ἐρώτημα ποὺ ἀπασχόλησε τοὺς ἰθύνοντες τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ τουρκικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου.  Ἐντωμεταξὺ ὅπως εἶναι γνωστό, μόλις ἔγιναν ἀντιληπτὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα τὰ τουρκικὰ μαχητικὰ νὰ πετᾶνε στὴν περιοχὴ καὶ ἐνῶ ὁ συναγερμὸς ἦταν σὲ ἐξέλιξη στὴν Τουρκία, ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες ἀναχαίτισης ἀπογείωσε μὲ τὴν σειρὰ τῆς ἀριθμὸ μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν, ποὺ ἔσπευσαν ἐπίσης στὴν ἴδια περιοχή, γιὰ νὰ ἀναχαιτίσουν τὰ τουρκικὰ τὰ ὁποῖα προέβαιναν σὲ συνεχεῖς προκλητικὲς παραβιάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου. Προκληθῆκαν ἀερομαχίες, ὅπως γίνεται ἐδῶ καὶ χρόνια στὶς περιπτώσεις αὐτὲς καὶ τότε ἔγινε τὸ γνωστὸ ἀτύχημα μὲ θύμα τὸν ἡρωικὸ Κρητικὸ πιλότο.

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἐρωτηθεῖς ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Μπουγκιοῦν, ἡ ὁποία δημοσίευσε τὶς ἀποκαλύψεις αὐτὲς ὅπως ἀναφέραμε στὸ φύλο της στὶς 1 Ἰουλίου, ἀνέφερε μὲ σαφήνεια ὅτι μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας ὑπάρχει ἀπαγορευτικό, μέχρι νεότερης διευθέτησης, διενέργειας σεισμολογικῶν ἐρευνῶν στὸ Αἰγαῖο γιὰ ἀνεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου. Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἐνδιαφέρων εἶναι πὼς στὶς δηλώσεις τοῦ  ὑπαινίχτηκε ὅτι ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχουν ἐντατικοποιηθεῖ οἱ ἔρευνες  καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ προσπαθοῦν  νὰ ἀνακαλύψουν κοιτάσματα πετρελαίου στὸ Αἰγαῖο καὶ ὅτι οἱ ἔρευνες αὐτὲς οὐσιαστικὰ δὲν σταμάτησαν παρὰ τὴν γνωστὴ διαμάχη ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας στὴν περιοχή, μία διαμάχη ἡ ὁποία ὅπως εἶναι γνωστὸ ὑπάρχει ἐξ αἰτίας τῆς τουρκικῆς προκλητικότητας. Φαίνεται πὼς τὴν διαφορὰ αὐτὴ ἔσπευσαν νὰ τὴν «λύσουν» κάποια πλοῖα ξένης ἐθνικότητας χωρὶς βεβαῖα νὰ ὑπολογίζουν ὁποιαδήποτε συνέπεια καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ  προκλήθηκε  καὶ τὸ γνωστὸ αἱματηρὸ ἀεροπορικὸ ἐπεισόδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.