15 Φεβ 2013

Ἐθνικὸς μαζοχισμὸς ἢ ἐσχάτη προδοσία;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος
Οἱ σκηνὲς τῆς ἐθνικῆς ντροπῆς ποὺ εἴδαμε ὅλοι πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας μὲ τὶς οὐρὲς καὶ τὰ ὑψωμένα χέρια ποὺ παρακαλοῦσαν γιὰ λίγα τρόφιμα, ἂν δὲν τὸ ἔχουμε καταλάβει εἶναι μόνο ἡ ἀρχή, (ἔπρεπε νὰ βλέπατε μὲ τί εἰρωνεία παρουσίαζαν αὐτὲς τὶς σκηνὲς τὰ κανάλια τῶν «φίλων» μας τῶν Τούρκων, ποὺ ἐμεῖς τοὺς ἀγοράζουμε τὰ σήριαλ). Ἕπονται ὅμως πολὺ χειρότερα ἂν δὲν γίνει τίποτα καὶ ἂν ἀφήσουμε τὸ ποτάμι νὰ μᾶς πνίξει. Ἀλλὰ πὼς νὰ γίνει κάτι ποὺ νὰ σταματήσει αὐτὴ τὴν ἐθνοκτόνο πορεία, ὅταν βλέπουμε πὼς ἕνα σοβαρὸ ποσοστὸ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ μετὰ καὶ ἀπὸ ὅσα ἔχουν γίνει, συνεχίζει, μὲ περισσὴ ἀναισθησία, νὰ ὑποστηρίζει αὐτὴ τὴν κυβέρνηση, (τουλάχιστον  αὐτὸ ἐμφανίζουν οἱ διάφορες  «δημοσκοπήσεις»;;;). Αὐτὸ  τὸ φαινόμενο, ποὺ ἴσως  χρειάζεται ψυχιατρικὴ ἀνάλυση,  ἐκτὸς τῶν σοβαρῶν συνεπειῶν γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ, μᾶς προκαλεῖ νὰ ἀπευθυνθοῦμε σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς «ὀπαδοὺς» τῶν μνημονίων καὶ νὰ τοὺς ἐπισημάνουμε κάποια «χρήσιμα» πράγματα.
Ἀφοῦ ἐσεῖς κύριοι πιστεύετε πὼς ἡ σημερινὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση πράττει σωστά, τότε νὰ δείξετε καὶ ἔμπρακτα τὴν ὑποστήριξή σας γιὰ  νὰ «ἀγαλλιάσουν» οἱ κύριοι Σαμαράς, Βενιζέλος καὶ τὸ ἀριστερὸ-μπουρδούκλωμα τοῦ κ. Κουβέλη. Κατ’ ἀρχὴν νὰ ζητήσετε νά τριπλασιαστοῦν τὰ χαράτσια γιὰ τὴν ἀκίνητη περιουσία σας χωρὶς καμία ἐξαίρεση γιὰ  ἀνέργους κλπ.  Νὰ ζητήσετε νέες μεγάλες.....
 μειώσεις στοὺς  μισθοὺς καὶ τὶς συντάξεις σας γιὰ νὰ αὐξήσετε τὰ ἔσοδα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Νὰ σταματήσετε νὰ παίρνετε φάρμακα, καὶ ἀκόμα καλύτερα νὰ σταματήσετε νὰ ἀρρωσταίνετε γιὰ νὰ μὴν αὐξάνονται οἱ δαπάνες γιὰ τὴν ὑγεία. Ὅσοι μάλιστα εἶστε συνταξιοῦχοι τὸ καλύτερο θὰ εἶναι νὰ τὰ τινάξετε  μία ὥρα ἀρχύτερα, ἔτσι ὥστε τὰ ταμεῖα νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν σύνταξή σας καὶ νὰ μειωθεῖ τὸ ἔλλειμμά τους. Ὅσοι ἔχουν παιδιὰ νὰ μὴν τὰ στέλνουν στὰ σχολεῖα ἔτσι ὥστε νὰ μειωθοῦν καὶ ἄλλο οἱ σχολικὲς αἴθουσες γιὰ νὰ μειωθεῖ ἀκόμα περισσότερο τὸ κόστος τῆς παιδείας, ἐνῶ ὅσοι ἐπιμένουν, τότε τὰ παιδιά τους νὰ μαθαίνουν προφορικὰ ὅτι μποροῦν νὰ μαθαίνουν, (ὅπως στὸ κρυφὸ σχολειό), ἔτσι ὥστε νὰ μὴν χρειάζεται νὰ τοὺς δίνονται βιβλία ἢ φωτοτυπίες, κατὰ τὸ «διὰ βίου μάθηση», τῆς «ἀξέχαστης»  κ Διαμαντοπούλου. Ὅσοι ἐπιμένουν ἀκόμα νὰ ἔχουν αὐτοκίνητο νὰ ζητήσουν νὰ αὐξηθοῦν καὶ ἄλλο τὰ τέλη κυκλοφορίας, ἔτσι ὥστε νὰ αὐξηθοῦν τὰ ἔσοδα τοῦ κράτους. Παράλληλα νὰ αἰτήσουν νὰ πενταπλασιαστοῦν τουλάχιστον τὰ εἰσιτήρια τῶν ΜΜΜ, ἐνισχύοντας ἔτσι τὸν κρατικὸ κορβανά. Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, (αὐτοὶ οἱ «ἐγκληματίες»), νὰ αἰτήσουν  νὰ δουλεύουν δώδεκα ὧρες τὸ εἰκοσιτετράωρο καὶ τὸ Σάββατο καὶ τὶς Κυριακές, γιὰ νὰ  ὠφεληθεῖ ἡ ἐθνικὴ οἰκονομία. Ὅσοι εἶχαν μαγαζιὰ ποὺ ἔκλεισαν λόγω ἀναδουλειᾶς, νά… τὰ ἀνοίξουν ξανὰ γιὰ νὰ πληρώνουν τὸ ΦΠΑ αὐξάνοντας ἔτσι τὰ δημόσια ἔσοδα. Νὰ ζητήσετε νὰ ἀπαγορευτοῦν οἱ σόμπες μὲ ξύλα καὶ  ὅλοι ὑποχρεωτικὰ νὰ χρησιμοποιοῦν πετρέλαιο γιὰ τὴν θέρμανση καὶ νὰ  ζητήσετε νὰ αὐξηθεῖ καὶ ἄλλο ὁ φόρος καυσίμων. Στὸ σπίτι νὰ ἀπαγορεύσετε νὰ βλέπουν στὴν τηλεόραση ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τουρκικὰ σήριαλ καί… τὸ κεντρικὸ δελτίο εἰδήσεων τοῦ MEGA. Τέλος ὅσοι νομίζουν ὅτι θὰ ὠφεληθεῖ ἡ ἐθνικὴ οἰκονομία ἐξαλείφοντας τὴν παρουσία τους, τότε ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι αὐτοκτονίας κατὰ τὸ «φωτεινὸ» παράδειγμα τῶν χιλιάδων αὐτοκτονιῶν τὰ δύο τελευταία χρόνια.

Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξετε ὅτι πράγματι στηρίζετε τὴν κυβέρνηση, εἶναι στὸ μεγάλο ζήτημα τοῦ ξεπουλήματος ὅλης της δημόσιας περιουσίας καὶ ὅλων τῶν δημοσίων καὶ ἐπικερδῶν ἐπιχειρήσεων, ὅσο  ὅσο,  ἀκόμα καὶ στοὺς Τούρκους.  Καὶ γιὰ νὰ στηρίξουμε περισσότερο τὴν «ἐθνικὴ κυριαρχία» θὰ πρέπει νὰ ζητήσετε νὰ καθιερωθοῦν τὰ γερμανικά, καὶ κυρίως τουρκικά, σὰν ἐπίσημες γλῶσσες. Ἔτσι θὰ καταλαβαίνετε ἀπὸ πρῶτο χέρι τὰ τουρκικὰ σήριαλ. Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς στήριξης τῆς αὐτῆς τῆς κυβέρνησης, θὰ εἶναι στὸ τέλος καὶ μὲ τὶς εὐλογιές της, νὰ ζητήσετε νὰ φορέσουμε ὅλοι τουρκικὰ φέσια,  καὶ νὰ χορεύουμε ὁμαδικὰ τσιφτετέλι πέφτοντας στὸν γκρεμὸ τῆς ἐθνικῆς μας καταστροφῆς.

Ὅλα αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ χαρακτηριστοῦν σὰν παραλογισμός, ἀλλὰ τὸ ζήτημα δὲν εἶναι τόσο ἁπλό. Στὴν περίπτωση μᾶς  διακυβεύεται ἢ ἴδια ἡ ὕπαρξή  μας.  Παλαιοτέρα οἱ προδότες εἶχαν τὴν τιμωρία ποὺ τοὺς ἄξιζε, σήμερα βρίσκουν ἄσυλο στὸν ἐθνικό μας μαζοχισμὸ μέχρι ποὺ αὐτὸς ὁ ἐθνικὸς μαζοχισμὸς δὲν θὰ εἶναι καν ἐθνικός, γιατί δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον ἑλληνικὸ ἔθνος.

Ἂν λοιπὸν θέλουμε νὰ σβήσουμε ἱστορία τριῶν χιλιάδων ἐτῶν, ἐμπρὸς λοιπόν. Πεδίο δόξης, (καὶ προδοσίας), λαμπρό. Μόνο ποὺ γιὰ αὐτὸ τὸν ἐθνικό μας «ἐπιτάφιο»  θὰ λογοδοτήσουμε ὅλοι μας, κυβέρνηση, ἐκκλησία, στρατός, δικαστές, δημοσιογράφοι, ἐπιχειρηματίες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, δημόσιοι καὶ ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι, ἀγρότες καὶ γενικὰ ὅλοι ἐμεῖς ποὺ παραμένουμε… Πόντιοι  Πιλάτοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.