9 Ιαν 2013

Ἀναβίωση τοῦ Βυζαντίου στὴν Κωνσταντινούπολη ζητᾶ Τοῦρκος ἀρθρογράφος

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης - Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μὲ ἕνα πραγματικὰ καταπληκτικὸ ἄρθρο ὁ Τοῦρκος ἀρθογράφος τῆς ἐφημερίδας Sabah, Hasan Bulent Kahraman, στὸ κυριακάτικό της φύλο τῆς 6 Ἰανουαρίου, ἀφοῦ κάνει μία μακρὰ περιγραφὴ τῆς μεγάλης βυζαντινῆς κληρονομιᾶς τῆς Κωνσταντινούπολης, ζητεῖ μὲ ξεκάθαρο τρόπο τὴν ἐπαναφορὰ καὶ ἀναβίωση αὐτῆς τῆς κληρονομιᾶς ποὺ σήμερα εἶναι καλυμμένη κάτω ἀπὸ τοὺς μουσουλμανικοὺς σοβάδες ποὺ καλύπτουν τοὺς τοίχους τῶν ἐκκλησιῶν ποὺ ἔγιναν τζαμιά.
Ο Hasan Kahraman ἀρχίζει τὸ ἄρθρο τοῦ κάνοντας ἐκτενῆ ἀναφορὰ στὴν μονὴ τοῦ Παντοκράτορος καὶ στὴν ἐκκλησία τῆς Παμμακάριστου ποὺ σήμερα εἶναι τὸ Fethiye τζαμί. Ἐνῶ τὸ βυζαντινὸ αὐτὸ περίτεχνο κτίσμα πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια ἀνακηρύχτηκε ἀπὸ τὴν UNESCO σὰν παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιά, ὁ Kahraman κατηγορεῖ τὶς τουρκικὲς πολιτιστικὲς ἀρχὲς ὅτι δὲν ἔκαναν τίποτα ἀπὸ τότε γιὰ νὰ ἀξιοποιήσουν αὐτὸ τὸ θαυμάσιο βυζαντινὸ μνημεῖο μὲ τόσο μεγάλη παγκόσμια προβολή.
Σήμερα, ὅπως παραδέχεται Τοῦρκος ἀρθογράφος, ζοῦμε σὲ μία Κωνσταντινούπολη ὅπου κυριαρχοῦν τὰ ἰσλαμικὰ σύμβολα ἀλλὰ στὸ ὑπόβαθρο αὐτῆς τῆς προαιώνιας πόλης ὑπάρχει....
 μία τεράστια βυζαντινὴ πολιτικὴ κληρονομιά, τὴν ὁποία σκεπάζουν τὰ σύγχρονα μνημεῖα καὶ τὴν ὁποία ἀγνοοῦμε. -Που εἶναι αὐτὸς ὁ Βυζαντινὸς πολιτισμὸς, ἀναρωτιέται μὲ θλίψη, -Ποῦ εἶναι τὸ  Βυζάντιο, τὸ ὁποῖο,  ὅπως παραδέχεται, ἔχει γίνει τὸ ἀντικείμενο μελέτης γιὰ τὴν συμβολή του στὸν παγκόσμιο πολιτισμὸ ἀπὸ Εὐρωπαίους καὶ Ἀμερικανικούς, ἀλλὰ ἀγνοεῖτε σκόπιμα ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς κατοίκους τῆς Πόλης.
Συνεχίζοντας ὁ Hasan Kahraman στὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ ἄρθρο ποὺ δείχνει γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν ψυχικὴ ἀναζήτηση τῶν σημερινῶν Τούρκων στὸ βυζαντινὸ παρελθὸν πάνω στὸ ὁποῖο ζοῦν καὶ κινοῦνται, κάνει ἔκκληση στὶς τουρκικὲς ἀρχὲς νὰ ἐπέμβουν στὶς ἐκκλησίες τῆς Παμμακάριστου ποὺ εἶναι Fethiye τζαμί, στὸ Fenari Isa Camisi  καὶ στὸ Kalenterhane Camisi ποὺ εἶναι ἡ βυζαντινὴ ἐκκλησία τῆς Θεοτόκου Κυριότητας καὶ νὰ τὰ μετατρέψουν ἀπὸ τζαμιὰ σὲ μουσεῖα. Σὰν πρῶτο σημαντικὸ βῆμα στὴν ἀνάδειξη τῆς βυζαντινῆς πολιτιστικῆς τους κληρονομιᾶς, προτείνει νὰ βγάλουν τοὺς σοβάδες ποὺ καλύπτουν τοὺς τοίχους αὐτῶν τῶν τζαμιῶν γιὰ νὰ ἀποκαλυφτοῦν τὰ ὑπέροχα, ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικά, βυζαντινὰ  μωσαϊκὰ ποὺ κρύβονται ἐξ αἰτίας τῆς χρήσης αὐτῶν τῶν χωρῶν σὰν τόπους ἰσλαμικῆς λατρείας.
Ὅπως γράφει μὲ χαρακτηριστικὸ τρόπο,  «ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς κατέλαβε τὴν πόλη καὶ στὴν συνέχεια κάναμε τὶς βυζαντινὲς ἐκκλησίες τζαμιά, βγάλαμε τὶς εἰκόνες καὶ σκεπάσαμε τὰ ψηφιδωτὰ καταργώντας ἔτσι τὴν βυζαντινὴ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ ποὺ ἐπὶ αἰῶνες ἀνθησε στὴν Κωνσταντινούπολη». Ἡ ἀναβίωση τοῦ Βυζαντίου στὴν Κωνσταντινούπολη, συμπεραίνει ὁ Hasan Kahraman, δὲν ἀντιτάσσετε στὴν ἰσλαμικὴ παρουσία στὴν βασιλεύουσα καὶ παράλληλα θὰ συμβάλλει στὴν πολιτιστικὴ ἀνάδειξη καὶ παγκόσμια προβολὴ τῆς Πόλης
anavaseis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.