28 Σεπ 2012

Ἦρθε ἡ μεγάλη ὥρα, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, νὰ ἀναλάβεi τὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση προστασίας τοῦ σκληρὰ δοκιμαζόμενου Ἑλληνικοῦ λαοῦ!

Πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος  κ. Ἱερώνυμο
 Μακαριώτατε,
 Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἀναδείξεώς σας στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, προσπαθήσατε καὶ ἤλθατε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑκάστοτε πολιτικὴ ἡγεσία, σὲ μία προσπάθεια ἐπίλυσης πολλῶν θεμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Προσπαθεῖτε νὰ δοθοῦν λύσεις στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ὀξυτάτων κοινωνικῶν προβλημάτων ποὺ μαστίζουν τὸν λαό μας, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι, νὰ ἐπιβάλλετε τὴν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Γὶ΄ αὐτὸ ἄλλωστε, θεωρῶ, ζητᾶτε νὰ λυθοῦν καὶ οἱ ἐκκρεμότητες ποὺ ὑπάρχουν ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ὥστε νὰ μπορέσει ἡ Ἐκκλησία νὰ τὴν ἀξιοποιήσει πρὸς ὄφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
 Ὡστόσο, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω πὼς σήμερα ἡ πατρίδα μᾶς βρίσκεται ὑπὸ νέας μορφῆς κατοχή. Τῆς κατοχῆς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου (ΔΝΤ), τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας (ΕΚΤ) καὶ τῶν διεθνῶν κερδοσκοπικῶν ἀγορῶν. Σὲ αὐτὴ τὴν κατοχή, συνέπραξαν, δυστυχῶς, οἱ κυβερνήσεις τῶν Γιώργου Παπανδρέου, Λουκᾶ Παπαδήμου καὶ Ἀντώνη Σαμαρά. Αὐτές, οἱ Κυβερνήσεις,  παρέδωσαν τὴ χώρα στὶς δαγκάνες τῶν διεθνῶν κερδοσκόπων καὶ τοκογλύφων καὶ ἐξαθλίωσαν μὲ τὶς ἀποφάσεις τοὺς τὸ λαό μας, ὁ ὁποῖος πένεται καὶ δυστυχεῖ. Ἕνα λαό, ὁ ὁποῖος βλέπει τὰ παιδιά του νὰ μεταναστεύουν, τοὺς νέους ἀνθρώπους νὰ μὴν ἔχουν τὴ δυνατότητα δημιουργίας οἰκογένειας, λόγω τῶν δυσβάσταχτων φοροεισπρακτικῶν μέτρων καὶ....
 τῆς δραστικῆς περικοπῆς τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων. Ἕνα λαὸ ποὺ βλέπει αὐτὲς τὶς Κυβερνήσεις νὰ εἶναι διῶκτες τῆς παιδείας μὲ τὶς συνεχεῖς καὶ ἀλλοπρόσαλλες ἀποφάσεις τους, οἱ ὁποῖες βιάζουν καὶ καταρρακώνουν τὴ θρησκεία μας, τὴ γλώσσα μας, τὶς παραδόσεις μας, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας. Ἕνα λαὸ ποὺ βλέπει αὐτὲς τὶς Κυβερνήσεις, ἐν ὀνόματι τῆς δουλικότητας ποὺ τὶς διακρίνει, νὰ ἀπεμπολοῦν τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα καὶ νὰ παραιτοῦνται ὁποιασδήποτε ἀσυλίας πηγάζει ἀπὸ διεθνεῖς συνθῆκες καὶ συμβάσεις.

 Σ΄αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμὲς γιὰ τὸ Ἔθνος καὶ τὴν πατρίδα μας, ὁ λαός μας θὰ περίμενε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ ἐσᾶς προσωπικά, ὡς προεδρεῦον αὐτῆς, νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν ἄνευ προσκλήσεως ἀθρόα προσέλευση τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος στὶς ἐκκλησίες καὶ ἀπὸ τοῦ βήματος τῶν, νὰ ὀρθώσει τὸ ἀνάστημά της, ἐνημερώνοντας καὶ διεγείροντας τὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων, κατὰ τῶν βουλῶν αὐτῆς τῆς καθεστηκυίας τάξεως, τῶν μικρόψυχων καὶ μικρόμυαλων πολιτικῶν ταγῶν ποὺ καθημερινὰ μὲ τὶς ἀποφάσεις τοὺς ξεπουλοῦν τὴν πατρίδα καὶ τὸ λαό της. Ἄλλωστε, ἂν δὲν ὑπάρχει πιὰ πατρίδα καὶ λαὸς τότε δὲν ὑπάρχει καὶ λόγος ὕπαρξης φιλανθρωπικοῦ ἔργου.

 Ἡ Ἐκκλησία μας, ἔχει προσφέρει πολλὰ μέχρι σήμερα στοὺς Ἐθνικοὺς ἀγῶνες τῆς πατρίδος μας καὶ συνδέθηκε πολὺ μὲ τοὺς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μᾶς δίνοντας πολλὲς φορὲς τὴν ἴδια τὴ ζωὴ κληρικῶν της γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος. Κληρικοὶ ποὺ θυσίασαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν πίστη τους στὸ Θεὸ καὶ τὸ χρέος τους στὴν πατρίδα. Ἁπτὰ παραδείγματα, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ἐ΄, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἠσαίας, ὁ Γρηγόριος Δικαῖος (Παπαφλέσσας), ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ καλόγηρος Σαμουήλ, οἱ Μητροπολίτες Σμύρνης Ἅγιος Χρυσόστομος, Κυδωνίων Γρηγόριος, Μοσχονησίων Ἀμβρόσιος καὶ πολλοὶ ἄλλοι.

 Τρανταχτότερο, ὅμως, παράδειγμα γιὰ ὅλους μας, ὁ Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Αὐτὸς ὁ Μεγάλος Διδάσκαλος, Ἰσαπόστολος, Ἐθναπόστολος καὶ Ἱερομάρτυρας Κοσμᾶς, περιόδευε ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ρακένδυτος, μὲ μόνο περιουσιακὸ στοιχεῖο τὸ ράσο του καὶ τὴν μεγάλη του πίστη στὸ Χριστό. Ὅπου πήγαινε, ἔστηνε δίπλα του τὸ Σταυρὸ τοῦ Κυρίου καὶ ἀνεβαίνοντας στὸ σκαμνάκι του, δίδασκε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ ἀναζωπύρωνε στοὺς πιστοὺς- μαρτυρικοὺς Ἕλληνες, τὴν ἐλπίδα τῆς Ἐλευθερίας τῆς πατρίδος.

 Αὐτὴ ἡ φλόγα τοῦ Πατροκοσμᾶ πρέπει καὶ σήμερα νὰ μεταλαμπαδευτεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα, προκειμένου νὰ ἀφυπνιστοῦν οἱ συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ἐπερχόμενη παγκοσμιοποίηση, τὴ νέα τάξη  πραγμάτων ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης-δικτατορίας.

 Μακαριώτατε,
 Τὴν 1η Ὀκτωβρίου 2012 συνέρχεται ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὅλος ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θὰ περιμένει στὴν ψυχὴ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, νὰ ἠχήσει τὸ πατριωτικὸ ἐγερτήριο: «Ὢ παιδιά μου, ὀρφανά μου, σκορπισμένα ἐδῶ καὶ ἐκεῖ διωγμένα ὑβρισμένα ἂπ΄τὰ Ἔθνη πανοκέ! Ξυπνῆστε τέκνα κι ἦλθεν ἡ ὥρα. Ξυπνῆστε ὅλα τρέξατε τώρα κι ἦλθεν ὁ Δεῖπνος ὁ Μυστικός!». Θὰ περιμένει ἀπὸ τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, νὰ λάβει γενναῖες ἀποφάσεις, ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ἔχουν ἀποφασίσει νὰ βρίσκεται τὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας σὲ συνεχῆ διωγμὸ καὶ νὰ τοὺς κηρύξει ἀνάξιούς της Ἑλλάδος, θέτοντάς τους σὲ δημόσια διαπόμπευση. Αὐτὸ ἐπιτάσσει ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ ἀναπτύσσεται διὰ μέσω τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. 
 Ἦρθε ἡ μεγάλη ὥρα, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος καὶ κυρίως, ἐσεῖς προσωπικὰ νὰ ἀναλάβετε τὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση προστασίας τοῦ σκληρὰ δοκιμαζόμενου Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἶναι χρέος ὅλων σας. Μὴ μᾶς ἀπογοητεύσετε!!!

 Εὐσεβάστως,
 Παναγιώτης Ἀποστόλου

πενταπόσταγμα

3 σχόλια:

  1. Ευστοχοτατος ο κυριος Αποστολου!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σημασία έχει να μην κάνουμε υποδείξεις στην Δ.Ι.Σύνοδο αλλά να αναλάβουν πρωτοβουλίες ανάλογες των περιστάσεων και του κύρους. Λυπάμαι που το λέω και μακάρι να διαψευστώ, αλλά η εντύπωση που δίνεται, είναι ότι εξαγοράστηκε η σιωπή της Δ.Ι.Σ. με την απειλή της φορολόγησης της εκκλησιαστικής περιουσίας, όπως παλαιότερα ο εκάστοτε σουλτάνος εξασφάλιζε αγαστή συνεργασία με κάποιους πατριάρχες και επισκόπους με ανταλλάγματα αφορισμούς επαναστατικών κινημάτων και προστάγματα υποταγής στο οθωμανικό κράτος, προεστούς και κοτζαμπάσηδες. Δυστυχώς πάσχουμε από αμνησία της Ιστορίας μας... Ο Θεός να μας ελεήσει...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.