21 Σεπ 2012

Ἔκκληση πρὸς τοὺς Πολιτικούς: Μὴν δίνετε ἄλλες μάχες

Πρέπει νὰ ἀπευθύνουμε μαζικὰ ὡς λαός, ἔκκληση στοὺς Πολιτικούς μας. Μὴν μᾶς βοηθᾶτε ἄλλο. Μὴν δίνετε ἄλλες μάχες. Ἔχετε καταστρέψει τὸ λεξιλόγιό μας. Δεῖτε πὼς ἐνδέχεται νὰ  μεταφραστοῦν στὸ ἑπόμενο λεξικὸ Μπαμπινιώτη:
Μάχη: Ἡ ὑποκριτικὴ προσπάθεια προστασίας μίας πληθυσμιακῆς ὁμάδας (π.χ. Ἔθνους) ποὺ στὴν οὐσία στρέφεται στὴν δόλια δυνάστευσή του
Μάγκας: Εἶναι τύπος πολιτικῆς προσωπικότητας ποὺ ξεγελώντας τοὺς ψηφοφόρους του, καὶ ἀμειβόμενος ἀπὸ τὸ ὑστέρημα ἑνὸς Λαοῦ, στρέφεται μὲ κάθε μέσο καὶ κατὰ κερδοσκοπικὸ τρόπο, στὴν πώληση κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. (Κάθε συσχέτιση μὲ γνωστὰ πολιτικὰ πρόσωπα ποὺ χρησιμοποίησαν τὸν ὄρο "Τζάμπα Μάγκες" εἶναι τυχαία)
Βελτίωση Ἀνταγωνιστικότητας: Εἶναι ἡ συστηματικὴ προσπάθεια τῶν Πολιτικῶν ἑνὸς Ἔθνους νὰ συμπιέσουν τὰ εἰσοδήματα τῶν ψηφοφόρων τους ἔτσι ὥστε....
 οἱ Ἐπιχειρηματίες νὰ τολμήσουν νὰ ἐπενδύσουν σὲ μία χώρα ὅπου τὸ ἴδιο τὸ Κράτος λεηλατεῖ τοὺς Πολίτες του
Διαπραγμάτευση: Εἶναι ἡ ἀρχικὴ φάση διερεύνησης τῶν δικαιωμάτων ποὺ πρέπει νὰ ξεπουληθοῦν, μὲ σκοπὸ τὴν μεγιστοποίηση τοῦ οἰκονομικοῦ ὀφέλους γιὰ τὶς πολιτικὲς δυνάμεις ποὺ συμπαραστέκονται στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Κυριαρχία.
Ἐπαναδιαπραγμάτευση: Εἶναι ἡ κάθε ἑπόμενη φάση μίας διαπραγμάτευσης, κατὰ τὴν ὁποία οἱ Πολιτικοὶ ἔχοντας ἀνακαλύψει τί ἔχουν ξεχάσει νὰ ξεπουλήσουν, καλοῦν τοὺς Ξένους Συνεργάτες στὴν Λεηλασία Μίας Χώρας.
Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης: Εἶναι τὰ μαγαζάκια τῶν μεγάλο-ἐργολάβων ποὺ λόγω ἀπουσίας μεγάλων ἔργων, ἔχουν ἀναλάβει νὰ ἀφανίσουν καὶ τὶς τελευταῖες πνευματικὲς ἀντιστάσεις τῶν Καναπεδάτων Ἰθαγενῶν ἔτσι ὥστε νὰ ἀποδεχθοῦν ὅτι οἱ ἐπαναστάτες Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης καὶ λοιποὶ Ἀντιστασιακοί της ἀποκαλούμενης Ἐπανάστασης τοῦ '21, δὲν ἦταν τίποτα ἄλλο παρὰ οἱ προγόνοι τῶν ἀναρχικῶν τῶν Ἑξαρχείων.
Τὸ Λόμπυ τῆς Δραχμῆς: Εἶναι τὸ σύνολο τῶν νοσηρῶν Ἑλλήνων ποὺ θέλουν νὰ παραμείνουν Ἀνατολίτες παρὰ τὶς ὀθωμανικοῦ τύπου θυσίες τῶν Εὐρωπροσκυνημένων Πολιτικῶν μας. Νισάφι πιά...Εὐρὼ καὶ πάλι εὐρώ.
Εὐρωπαϊστὲς: Γόνοι μεγάλων τζακιῶν, μὲ σπουδὲς στὸ Ἀμερικάνικο Κολέγιο, σὲ Ἀμερικάνικα, Γερμανικά, Ἀγγλικὰ Πανεπιστήμια ποὺ ἔχουν τὴν ἀπόλυτη πεποίθηση ὅτι τὸ μέλλον μᾶς ἀνήκει στὴν Εὐρώπη τῆς Μέρκελ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.