13 Σεπ 2012

Μία συμβουλὴ ἀπὸ τὴν Ἀργεντινή: "Χρεωκοπῆστε τώρα και φέρτε πίσω τη δραχμή"

Μία προφητικὴ ματιὰ δίνει σὲ ἄρθρο-ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ὁ Ἀργεντινὸς ἀναλυτῆς Adrian Salbuchi. Στὸ ἄρθρο τοῦ –τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται στὸ ρωσικὸ ἰστολόγιο τοῦ Russia Today- ὁ Salbuchi κάνει μία παράλληλη περιγραφὴ τῶν γεγονότων ποὺ ἔφεραν στὴν Ἀργεντινὴ στὴν οἰκονομικὴ κατάρρευση καὶ τὴν πτώχευση μία δεκαετία πρὶν σὲ σχέση μὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα σήμερα, ἀλλὰ καὶ πρόκειται νὰ συμβοῦν. Πολλὲς λεπτομέρειες τῶν δύο αὐτῶν ἱστοριῶν εἶναι «ἀνατριχιαστικὰ» παρόμοιες σὲ σημεῖο ποὺ ὅλοι νὰ ἀποροῦν: Θὰ ζήσουμε αὐτὰ ποὺ πέρασε ἡ Ἀργεντινὴ τὸ 2001 καὶ 2002; 
Μία συμβουλὴ ἀπὸ τὴν Ἀργεντινή: "Χρεωκοπῆστε τώρα... Ἐδῶ στὴν Ἀργεντινὴ παρακολουθοῦμε τὰ τραγικὰ πράγματα ποὺ συμβαίνουν σήμερα στὴν Ἑλλάδα καὶ μποροῦμε νὰ δώσουμε μόνο μία ἐξήγηση γιὰ ὅλα αὐτά: Ε, αὐτὸ εἶναι ὅτι ἀκριβῶς συνέβη στὴν Ἀργεντινὴ τὸ 2001 καὶ τὸ 2002...! Δέκα χρόνια πρὶν καὶ ἡ Ἀργεντινὴ ἐπίσης πέρασε μία συστημικὴ οἰκονομικὴ κατάρρευση ἐξαιτίας τοῦ ἐξωτερικοῦ της χρέους, τὸ ὁποῖο κατέληξε σὲ κοινωνικὴ ἀναταραχή, μεγάλη ταλαιπωρία γιὰ τοὺς ἐργαζομένους, βία καὶ....
 συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία.
Μερικοὺς μῆνες πρὶν ἡ Ἀργεντινὴ «ἐκραγεῖ», καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὶς 20 Μαρτίου 2001 ὁ τότε πρόεδρος τῆς χώρας Fernando de la Rua – ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἀναγκάστηκε νὰ παραιτηθεῖ κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς κοινωνικῆς κρίσης- κάλεσε στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ὡς ὑπουργὸ τὸν διαβόητο Domingo Cavallo φίλο τῶν τραπεζῶν, μέλος τῆς γνωστῆς trilateral καὶ προστατευόμενο τοῦ συστήματος Rockefeller/Soros/Rhodes.
Ο Cavallo ἦταν ὁ φρικτὸς ἀρχιτέκτονας τῆς οἰκονομικῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ἀργεντινῆς στὶς ΗΠΑ καὶ τὴ Βρετανία, ὅταν ἦταν πάλι ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀλλὰ καὶ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ ΄90 ἐπὶ προεδρίας Carlos Menem. Ο Menem καὶ ὁ Cavallo εἶναι οἱ βασικοὶ πρωτεργάτες, τῆς παράδοσης τῆς Ἀργεντινῆς στὶς ΗΠΑ καὶ τὴ Βρετανία μετὰ τὸν πόλεμο τῶν νησιῶν Falklands, ἀνοίγοντας τὴν οἰκονομία στὶς ἀνεξέλεγκτες ἰδιωτικοποιήσεις, στὴν ἀπελευθέρωση καὶ στὴν ὑπερχρέωση στὸ ἀμερικανικὸ δολάριο κάτι ποὺ ὁδήγησε στὴν αὔξηση τοῦ ἐξωτερικοῦ δανεισμοῦ σχεδὸν τρεῖς ἐπάνω μέσα σὲ λίγα χρόνια.
Τὸ σχέδιο αὐτὸ προετοίμασε πρακτικὰ τὴν κατάληψη τῆς Ἀργεντινῆς ἀπὸ τοὺς τραπεζίτες, καὶ χρειάστηκε ἕνας συγκεκριμένος κύκλος γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Cavallo ἐπέστρεψε στὸ πόστο τοῦ τὸ 2001, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο του. Τῆς παραίτησης τῆς κυβέρνησης –στὶς 20 Δεκεμβρίου παραιτήθηκε ἡ κυβέρνηση de la Rua καὶ μαζί της καὶ ὁ Cavallo- διαδέχθηκε μία πρωτοφανὴς ἀκυβερνησία στὴ χώρα.
Κατὰ τὴ διάρκεια ἐκείνου τοῦ ζεστοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 2001 οἱ κυβερνήσεις ἄλλαζαν πιὸ συχνὰ ἀπὸ τὴν «ἡμέρα καὶ τὴ νύχτα». Μέσα σὲ μία ἑβδομάδα μόνο εἶχαν ὁρκιστεῖ καὶ παραιτηθεῖ τουλάχιστον 4 πρόεδροι. Ἕνας ἐξ αὐτῶν ὁ Adolfo Rodriguez Saa ἡ θητεία τοῦ ὁποίου ἄντεξε δὲν ἄντεξε τρία 24ωρα, ἔκανε τὸ μόνο σωστὸ πράγμα, ἔστω καὶ ἂν τὸ ἔκανε λάθος: Κήρυξε ἐπίσημα τὴν πτώχευση τῆς Ἀργεντινῆς.
Τότε ἄνοιξαν οἱ πύλες τῆς κολάσεως: Οἱ διεθνεῖς τραπεζίτες καὶ τὸ IMF (ΔΝΤ) ἔκαναν ὅτι περνοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι τους γιὰ νὰ «σπάσουν τὴ ραχοκοκαλιὰ» τῆς χώρας. Τὰ διεθνῆ ΜΜΕ προέβλεπαν ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς καταστροφές. Ἡ πτώχευση τῆς χώρας σήμαινε πὼς ἡ Ἀργεντινὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποφέρει μόνη της καὶ μέσα στὴν ἀγωνία, ὄντας ἐξοστρακισμένη ἀπὸ τὴ «διεθνῆ οἰκονομικὴ κοινότητα».
Ἀλλὰ ἄσχετα μὲ τὸ πόσο στραβὰ πῆγε, ἦταν πολὺ καλύτερα χωρὶς τὴ «βοήθεια» τῶν τραπεζιτῶν, χωρὶς τὸ IMF, τὶς εὐρωπαϊκὲς κεντρικὲς τράπεζες καὶ τὸ ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Καλύτερα νὰ ξεκαθαρίζεις τὰ προβλήματα μόνος σου παρὰ νὰ εἶσαι ἀναγκασμένος νὰ ζεῖς παρασιτικὰ ἀπὸ τοὺς «γύπες» τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ συστήματος οἱ ὁποῖοι ξεσκίζουν τὶς σάρκες τῆς χώρας σου, μία χώρας ποὺ παρακμάζει κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικά.

Καὶ πόσο ἄσχημο ἦταν τὸ 2002 γιὰ τὴν Ἀργεντινή; Πολὺ ἄσχημο: Τὸ ΑΕΠ ἔπεσε κατὰ 40%, ἡ ἀνεργία ἀνῆλθε στὸ 30% καὶ τὸ 50% τοῦ πληθυσμοῦ πέρασε κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας ἐνῶ τὸ πέσος ὑποτιμήθηκε ἐν μία νυκτὶ ἀπὸ 1:1 σὲ 1:4ενώ ὅσοι εἶχαν σὲ τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς δολάρια ἀναγκάστηκαν νὰ τὰ ἀνταλλάξουν σὲ πέσος μὲ ἰσοτιμία 1,40 πέσος πρὸς 1 δολάριο.

Ναὶ ἀλλὰ τί εἶχε κάνει λάθος ἡ κυβέρνηση τῆς Ἀργεντινῆς; Στοὺς μῆνες ποὺ ἀκολούθησαν τὴν οἰκονομικὴ κατάρρευση, ὑπέκυψε στὶς ἐντολὲς καὶ τὶς συνταγὲς τοῦ IMF οἱ ὁποῖες ἦταν στὴν οὐσία ἡ ἴδια ἡ αἰτία γιὰ τὴν οἰκονομική της καταστροφή. Ἡ Ἀργεντινὴ δανειζόταν πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα μποροῦσε νὰ ἐπιστρέψει πίσω καὶ οἱ τραπεζίτες τὸ γνώριζαν αὐτό!

Οἱ κυβερνήσεις ποὺ ἀκολούθησαν συνέχισαν νὰ λειτουργοῦν γιὰ τοὺς τραπεζίτες μεταθέτοντας τὸ χρέος σὲ βάθος 30 καὶ 40 ἐτῶν, ἐνῶ τὸ 2006 ἡ Ἀργεντινὴ κατάφερε νὰ ξεπληρώσει ὅλο τὸ χρέος της στὸ IMF σχεδὸν 10 δισ. $ σὲ ρευστό.

Οἱ ἴδιοι «γύπες» πετοῦν γύρω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα

Σήμερα ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζει μία παρόμοια ἀπόφαση. Εἴτε κρατᾶ τὴν κυριαρχία της, ἢ παραδίδεται στὴν «Τρόικα» τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, καὶ τὸ IMF ποὺ ἐργάζονται γιὰ τοὺς τραπεζίτες καὶ ὄχι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους.

Χωρὶς νὰ ἀποτελεῖ ἔκπληξη σήμερα βρίσκουμε στὴν Ἑλλάδα ἕνα ἄνθρωπο τῆς Trilateral καὶ τοῦ συστήματος Rockefeller/Rothschild νὰ διοικεῖ τὴ χώρα, πράττοντας τὰ ἴδια ἀκριβῶς ποὺ εἶχαν πράξει ἄλλοι στὴν Ἀργεντινὴ τὸ 2001 καὶ 2002.

Ἡ Ἀργεντινὴ ὄχι μόνο ὑπέστη τὸν Cavallo ἀλλὰ καὶ ὁ τότε πρόεδρός της De la Rua ἦταν ἐπίσης σὺν-ἱδρυτὴς τοῦ ἐγχώριου lobby CARI – τοῦ Ἀργεντινοῦ Συμβουλίου Διεθνῶν Σχέσεων- ἑνὸς τοπικοῦ «ὑποκαταστήματος» τῆς Trilateral καὶ τῆς μαφίας τῆς Bilderberg.

Ἡ Ἑλλάδα σήμερα πρέπει νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ ἀποφάσισε ἡ Ἀργεντινὴ νὰ κάνει πρὶν ἀπὸ μία δεκαετία. Καλύτερα νὰ ὑποφέρετε τὸν πόνο καὶ τὴν δοκιμασία, ξεκαθαρίζοντας τὸ χάος ποὺ δημιούργησαν οἱ πολιτικοί σας σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς διεθνεῖς τραπεζίτες, κρατώντας ὅποια Ἐθνικὴ κυριαρχία ἐξακολουθεῖτε νὰ ἔχετε παρὰ νὰ ἀφήσετε τοὺς τραπεζίτες ποὺ ἑδρεύουν στὸ Λονδίνο, τὴ Νέα Ὑόρκη ἢ τὴν Φρανκφούρτη νὰ καθορίζουν τὸ μέλλον σας.

Εἶναι τὸ «νέο-ἀποικιακὸ» μοντέλο τῆς οἰκονομικῆς ἰσχύος

Ἢ νομίζετε πὼς εἶναι ἁπλὰ κακὴ τύχη, ἢ κακὴ ἐκτίμηση καὶ σύμπτωση ποὺ χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ἀργεντινή, ἡ Ἱσπανία, ἡ Πορτογαλία, ἡ Βραζιλία, ἡ Ἰσλανδία, ἡ Ἰρλανδία, ἡ Ρωσία, ἡ Μαλαισία, ἡ Οὐκρανία, ἡ Ἰνδονησία, ἡ Νότιος Κορέα, ἡ Ταϊλάνδη, ἡ Γαλλία καὶ ἀκόμη ἀκόμη οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Βρετανία, ποὺ δανείζονται πάντα τόσο πολλὰ ἀπὸ τοὺς τραπεζίτες γιὰ νὰ «διαπιστώσουν» στὴ συνέχεια πὼς ὅτι δὲν μποροῦν νὰ τὰ ξεπληρώσουν καὶ κατὰ τρόπο συστηματικὸ οἱ ἴδιοι τραπεζίτες (CitiCorp, HSBC, Deutsche, Commerz, BNP, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorganChase, BBVA) δανείζουν τόσα πολλὰ σὲ χῶρες γιὰ νὰ «διαπιστώσουν» στὴ συνέχεια πῶς δὲν μποροῦν νὰ τὰ εἰσπράξουν;
Ὄχι! Εἶναι ὁ δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὶς «ἀναδιαρθρώσεις χρέους», στὶς «ἐπαναχρηματοδοτήσεις χρέους» καὶ στὶς «ἀνταλλαγὲς ὁμολόγων» οἱ ὁποῖες ἐπεκτείνουν τὸ κρατικὸ χρέος πρακτικὰ σὲ ὁρίζοντα 20, 40 ἢ περισσοτέρων ἐτῶν.
Ἡ παραπάνω διαδικασία ἐγγυᾶται ἀπίστευτα μεγάλα καὶ κολοσσιαία ἐπιτόκια, γιὰ τοὺς μεγάλους τραπεζίτες καὶ ὅλους αὐτοὺς τοῦ «καλοὺς» πολιτικούς, βαρόνους τῶν ΜΜΕ, ἐπενδυτὲς καὶ μεσίτες χωρὶς τοῦ ὁποίους κάτι τέτοιο δὲ θὰ ἦταν δυνατό.
Αὐτὸ εἶναι τὸ μοντέλο. Πρέπει νὰ τρέχει καὶ νὰ τρέχει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο… Αὐτὴ εἶναι ἡ τερατώδης μηχανὴ ποὺ συντρίβει ὄνειρα καὶ ἐλπίδες τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν τὴν ἐνδιαφέρει ποιοὶ εἶναι τὰ θύματά της: Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι ἢ Βουδιστές, γιατί δὲν ἔχει καμία ἠθική.

Φέρτε πίσω τὴ Δραχμὴ

Ἔτσι λοιπὸν Ἑλλάδα: Ἁπλὰ χρεωκοπῆστε τὸ κρατικό σας χρέος: Ἁπλὰ ἐπιστρέψτε στὴ Δραχμή: Ἁπλὰ πεῖτε «Ὄχι εὐχαριστῶ» στοὺς Γερμανοὺς τραπεζίτες, καὶ στὰ ἁρπακτικά της Τρόικα. Πεῖτε ὄχι στὸν δικό σας πρόεδρο τῆς Trilateral.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ θέσετε ἕνα ἰσχυρὸ προηγούμενο γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους γείτονές σας: Ὅπως ἡ Ἱσπανία ποὺ ἔχει πληγωθεῖ τόσο ἄσχημα γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους. Ὅπως ἡ Ἰταλία μὲ τὸν δικό της πρωθυπουργὸ τῆς τριμεροῦς, Mario Monti –καὶ ἐπίσης πρόεδρος τῆς εὐρωπαϊκῆς Trilateral.
Ἡ Ἑλλάδα τὸ λίκνο τῆς Δημοκρατίας, μπορεῖ νὰ διδάξει στὸν κόσμο ἕνα μάθημα ἀληθινῆς Δημοκρατίας μὲ τὸ νὰ πετάξει ἔξω τὰ παράσιτα ἀπὸ τὴ χώρα, μία κίνηση ἡ ὁποία πὰρ΄ ἐλπίδα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὸ νὰ τὰ πετάξουν ἔξω ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ ἴσως ἀργότερα ἀπὸ τὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ σύστημα.
Γιατί αὐτὸ ποὺ ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ἀργεντινή, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἱσπανία περνοῦν τώρφα δὲν εἶναι μία ἀληθινὴ Δημοκρατία, ἀλλὰ μᾶλλον μία διαστρεβλωμένη μίμησή της ἡ ὁποία συστηματικὰ τὶς ὁδηγεῖ στὸν ἔλεγχο τῶν παγκόσμιων ἀφεντικῶν, στὸν ἔλεγχο τῆς Trilateral τῆς Bilderberg καὶ τῆς διεθνοῦς τραπεζικῆς κυριαρχίας.
Αὐτοὶ διοικοῦν τώρα τὸ «παιχνίδι» ὅπου ὅλες οἱ χῶρες καταλήγουν νὰ ἔχουν τὴν «καλύτερη δημοκρατία ποὺ τὰ λεφτὰ μποροῦν νὰ ἀγοράσουν» κάτι τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι Δημοκρατία…
Τὰ μεγαθήρια τῆς οἰκονομικῆς ἰσχύος ἐπελαύνουν μὲ πλήρη ταχύτητα ἐναντίον ὅλων μας. Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα καταρρεύσει, ποιὸς θὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος; Ἡ Ἱσπανία; Ἡ Ἰταλία; Ἡ Πορτογαλία; Ἡ Ἀργεντινή; (ξανά;)
Καὶ τί θὰ γίνει ἐὰν ἡ Ἑλλάδα γυρίσει πίσω στὴν Δραχμή;

Ἀφῆστε καὶ τὴν Ἰταλία νὰ γυρίσει πίσω στὴν Λιρέτα, τὴν Ἱσπανία στὴν Πεσέτα, τὴν Πορτογαλία στὸ Ἐσκοῦντο…! Ἕνα ἐθνικὸ νόμισμα εἶναι τὸ κλειδὶ στὴν ἐθνικὴ κυριαρχία. Ὅλες οἱ κυβερνήσεις πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι εἴτε θὰ κυβερνᾶς γιὰ τὸν κόσμο ἐνάντια στοὺς τραπεζίτες, εἴτε γιὰ τοὺς τραπεζίτες ἐνάντια στὸν κόσμο.

Adrian Salbuchi γιὰ τὸ Russia Today
Ο Adrian Salbuchi εἶναι πολιτικὸς καὶ οἰκονομικὸς ἀναλυτῆς, καὶ ραδιοφωνικὸς καὶ τηλεοπτικὸς παραγωγὸς στὴν Ἀργεντινὴ (www.asalbuchi.com.ar)

Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr

4 σχόλια:

  1. http://omadaneoneforiakon.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4126.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σε ποιό Ελληνικό Κανάλι είπαμε ότι αναφέρθηκε στην παραπάνω συνέντευξη; Ή δεν είπαμε; Μάλλον δεν θα επρόκειτο ποτέ για Ελληνικό Καναλι για τους ευνόητους λόγους. Επιτέλους Θεέ μου, πότε θα ξυπνήσουμε;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Δύσκολα τα πράματα και από την άλλη η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι κάρτες του πολίτη προωθούνται.... Πώς γίνεται όλοι οι έλληνες να είμαστε τόοοοοοοοοοοοοσο υπομονετικοί και να τρώμε το κουτόχορτο?

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.