16 Σεπ 2012

Ἂς κάνουμε τὴν Μεγάλη Ἐπανάσταση στὶς καρδιές μας

Ἀπὸ τὸν ἀγαπημένο πνευματικὸ ἀδελφὸ Θεόδωρο* : 
(...) Ὄντως τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ θέλουν νὰ ὑφαρπάξουν ἀπ' τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ εἶναι οἱ πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς του (Χρυσὸ ἀέριο, πετρέλαιο). Σὲ κανένα λαὸ δὲν ἔχουν σκοπὸ νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ ἐλέγχει τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγές του, ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἀνεξαρτησία του. Θέλουν νὰ σκλαβώσουν ὅλους τους λαοὺς καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὑπερχρέωσαν ὅλα τὰ κράτη μὲ τὴν προδοτικὴ συνενοχὴ τῶν πολιτικῶν τους. 
Ὅμως αὐτὸ εἶναι τὸ σχεδὸν φανερὸ κομμάτι τῶν σατανικῶν ἐπιδιώξεων τῆς παγκόσμιας σιωνιστικῆς οἰκονομικῆς ἐλίτ. 
Τὸ πιὸ οὐσιαστικὸ κομμάτι ποὺ διακαῶς ἐπιθυμοῦν ἐδῶ καὶ 200 χρόνια εἶναι ἡ σκλαβιὰ ὅλης της ἀνθρωπότητας μέσα ἀπὸ ἕνα παγκόσμιο σύστημα ἐλέγχου. 
Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ αὐτὸ τὸ σύστημα μὲ τὰ μέσα ποὺ ὑπάρχουν εἶναι τὸ ἠλεκτρονικό. Ἑπομένως ὅλα τὰ μέτρα ποὺ ζητοῦν (καὶ ἐπιβάλλουν οἱ παγκόσμιοι σιωνιστὲς) στὸν τόπο μας δὲν ἔχουν τόσο σκοπὸ τὴν ὁποιαδήποτε ἐπιδιόρθωση τῆς διαλυμένης (ἀπ' τοὺς ἴδιους) ἐθνικῆς οἰκονομίας. Στόχο ἔχουν τὴν ἐξάντληση καὶ ἐξουδένωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἔτσι ὥστε...
ὅταν δὲν θὰ ὑπάρχει ἄλλη διέξοδος ἂπ΄ τὰ συνεχόμενα ἀπάνθρωπα μέτρα θὰ προσφέρουν στὸ πιάτο τὴν «σωτηρία» δλδ τὴν ἠλεκτρονικὴ φορολόγηση γιὰ τὴν πάταξη δῆθεν τῆς φοροδιαφυγῆς αὐτῶν ποὺ κατέχουν αὐτῶν ποὺ κλέβουν κλπ, ποὺ θὰ κρύβει ὅμως τὴν οὐσιαστικὴ ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση τοῦ κάθε ἀτόμου καὶ θὰ συνιστᾶ τὴν πιὸ ἀπεχθῆ (ἠλεκτρονικὴ) δικτατορία ποὺ πιθανὸν θὰ βιώσει καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνθρωπότητα ὅλη. 
Ἔχουν πιὰ ὅλη τὴν κοσμικὴ δύναμη στὰ χέρια τους. Ὅλα ἔχουν προδοθεῖ ἂπ΄ τὴ σύσταση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἀκόμη. Κοσμικὰ δὲν μποροῦμε πλέον νὰ τοὺς ἀντισταθοῦμε. Ἐκεῖ προδώσαμε ὅλοι μας τὶς ἀξίες τοῦ ἔθνους μας. Προδώσαμε καὶ τὴν ἀρχαιοελληνική μας ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια καὶ τὴν ἠθική της ὀρθόδοξης παράδοσης τῆς ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Μᾶς νίκησε ὁ ἀρχισιωνιστὴς Κίσιγκερ. Ἐμεῖς τὸν ἀφήσαμε νὰ μᾶς νικήσει. Διέλυσε τὴ γλώσσα μας, τὸν πολιτισμό μας, τὰ ἤθη μας καὶ τὰ ἔθιμά μας γιατί ἐμεῖς τὰ παραδώσαμε. Προτιμήσαμε τὸν εὔκολο πλουτισμό, τὴν τεμπελιά, τὴ λαμογιὰ τὴν ἀδικία, τὴν κακία τὴν ἀτιμία. Διαφθαρήκαμε μέσα στὴν χειρότερη ἀσωτία. Ἀποδεχθήκαμε τὴν παρὰ φύση ἁμαρτία. Διαπράξαμε τὸ χειρότερο ἔγκλημα τοῦ σύγχρονου «πολιτισμοῦ», σκοτώσαμε μὲ τὶς ἐκτρώσεις τὰ ἴδια τὰ παιδίά μας. Ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς ἐκκλησίας μας, χλευάσαμε τὴν ὀρθοδοξία μας καὶ προτιμήσαμε τὴν «προοδευτικὴ» ζωὴ τῶν Εὐρωπαίων «φίλων» μας. Ἀρνηθήκαμε τὴν ἀρετὴ , τὴν ἐγκράτεια, τὴ νηστεία, τὴν τιμιότητα, τὴν φιλοτιμία, τὴν αὐτοθυσία, τὴν παλικαριά, τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ πλησίον καὶ τὸ Θεό μας ποὺ εἶναι ἡ Ζωὴ καὶ συμπορευτήκαμε μὲ τὸ χρηματιστήριο, τὶς καταθέσεις, τὰ τυχερὰ παιχνίδια, τὴν τηλεκόλαση, τὰ εὔκολα δάνεια, τὰ ἀκριβὰ αὐτοκίνητα, τὰ μεγάλα σπίτια, τὴν ἁμαρτωλὴ ζωὴ καὶ τὸ Μαμωνὰ τὸν ἴδιο, ποὺ εἶναι ὁ θάνατος. Ἤδη ἔχουμε πεθάνει πνευματικά. 
Τὸ παιχνίδι τὸ 'χουμε χάσει. Ὅμως ὄχι τελείως. Ὑπάρχει μία ἐλπίδα. Ὑπάρχει ἕνα θεῖο φῶς ποὺ τρεμοπαίζει σὲ κάποιες τελευταῖες καρδιὲς ξεσκισμένες ἀπ' ἢν κακία τοῦ κόσμου μὰ φωτισμένες ἀπ' τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ὑπάρχει ἕνα δάκρυ σὲ κάποια βαθουλωμένα μάτια ἀπ' τὴν ἀγρύπνια ποὺ κατρακυλάει μὲ πόνο στὸν ἁγιορείτικο βράχο. Ὑπάρχει μία μυστικὴ προσευχὴ ποὺ σὰν θυμίαμα σκιρτάει τὴ φύση καταμεσῆς της νύχτας στὴ ἑλληνικὴ ὕπαιθρο. Ὑπάρχει ἕνα θεῖο τραγούδι γιὰ τὴν ἀνάσταση τῆς πατρίδα μας ποὺ ξεκινάει ἀπ' τὴ Δυτικὴ Μακεδονία καβαλάει τὸν βόρειο ἄνεμο καὶ χαϊδεύει τὰ κύματα τοῦ αἰγαίου μας μέχρι τὴν Κρήτη Ὑπάρχουν κάποιοι τελευταῖοι «τρελοὶ» αὐτοῦ του κόσμου ποὺ πονᾶνε γιὰ αὐτὴ τὴ θλιβερὴ κατάντια καὶ ἀναπαύεται στὶς ψυχές τους ἡ Θεία Χάρις, Ἂς ξυπνήσουμε ἂπ΄ τὸ λήθαργό μας καὶ ἂς ἀκολουθήσουμε τὸ παράδειγμά τους. Ἂς σηκώσουμε τὸ βλέμμα μας πρὸς τὸν Κύριο καὶ γονατισμένοι ἂς ζητήσουμε συγχώρεση γιὰ τὴ μεγάλη ἀποστασία μας. 
Ἂς κάνουμε τὴν Μεγάλη Ἐπανάσταση στὶς καρδιές μας. 
Ἂς κάνουμε τὴν πρώτη μας μετάνοια, τὴν πρώτη μας γονυκλισία στὸ ἅγιο πετραχήλι, ἂς βιώσουμε μὲ πόνο τὴν πρώτη μας ἐξομολόγηση. Ἂς ἀγγίξουμε μὲ τὰ χείλη μας γιὰ πρώτη φόρα τὸ μεγαλύτερο θαῦμα στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, τὴ Θεία κοινωνία. Ἂς ἀγκαλιάσουμε τοὺς κρυμμένους ἅγιους ἱερεῖς μας. Ἂς ἑνώσουμε τὶς καρδιές μας μὲ τὴν ἀδιάκοπη ἐπίκληση τοῦ θείου ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ μας. Ἂς γίνουμε μία κραυγὴ ἕνας πόνος, μία καρδιά, ἕνα δάκρυ ποὺ θὰ κυλήσει στὴν αἱματοβαμμένη γῆ τῶν πατέρων μας καὶ τῶν μαρτύρων μας καὶ ὁ καλὸς Θεὸς μᾶς αὐτὸ τὸ δάκρυ θὰ τὸ πάρει καὶ θὰ τὸ κάμει χείμαρρο ὁρμητικὸ ποὺ θὰ συμπαρασύρει τοὺς παγκόσμιους σιωνιστὲς κανίβαλους γιὰ νὰ ἐλευθερώσει ὁριστικὰ τὴν πατρίδα μᾶς ἂπ΄ τὴν κατοχή τους. Γιὰ νὰ σηκωθεῖ ἐδῶ ἡ ἑλληνικὴ σημαία μὲ τὸ σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Κυρίου μας καὶ νὰ κυματίσει ὡς σύμβολο πνευματικὸ στὶς ψυχὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων στὴν οἰκουμένη. Γιὰ νὰ γίνει ἡ πονεμένη καὶ ἀδικημένη πατρίδα μᾶς φάρος πνευματικὸς ποὺ θὰ καθοδηγεῖ πνευματικὰ ὅλη τὴν βασανισμένη ἀνθρωπότητα. Γιὰ νὰ γίνουμε ὅλοι ξανὰ ἀδέρφια « ὡς ἐκ τοῦ Ἀδὰμ καταγόμενοι» κάτω ἀπ' τὴ θεία Σκέπη καὶ νὰ ὑμνοῦμε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἕως τῆς συντελείας αὐτοῦ του κόσμου εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός, Ἀμήν.
* Θεόδωρε, ἅμα εἶναι νὰ γράφεις τέτοια πράγματα προκειμένου νὰ μὴν ἔρχεσαι στὸ ψάρεμα, σοὺ εὔχομαι νὰ μὴν ξαναψαρέψεις ποτέ!
Ἄντε, μόνο γιὰ ...σήμερα...
Υ.Σ.
Στὴν σημερινὴ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα θὰ ἀντιπρότεινα την ἴδια ὥρα ὅλοι σπίτι μας στὸ εἰκονοστάσι μπροστά... 
Θυμίζω τὰ σοφὰ λόγια του ἀνώνυμου γέροντος :
«Ὅταν καταλάβουμε τὰ λάθη μας καὶ ἀρχίσουμε νὰ μετανοοῦμε τότε θὰ ξεχειλίσει ἡ ὀργὴ ἀπὸ μέσα μας. Τότε θὰ δεῖ ὁ Θεὸς τὴν θέλησή μας γιὰ τὸ καλὸ καὶ θὰ γίνει τὸ «ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ»». 

1 σχόλιο:

  1. Το παρακάτω είναι για τον σχολιαστή Μαχητή της Χρυσής Αυγής που εμφανίζεται ως Μαχητής της Θεσσαλονίκης.

    Ένα αντιχριστιανικό εγχειρίδιο απο τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής
    Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι φορέας αντιχριστιανικών αντιλήψεων και πρακτικών ( Ντοκουμέντο)
    http://klassikoperiptosi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_15.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.