6 Ιουλ 2012

Στοὺς νέους τῆς Ἑλλάδας πού σκέφτονται νὰ μεταναστεύσουν

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 Σὲ σένα κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς Ἑλλάδας θέλω νὰ μιλήσω, σὲ σένα ποὺ σὲ ποτίζουν μὲ τὸ δηλητήριο τῆς ἀνέχειας καὶ τόσο δίκιο ἔχεις νὰ θέλεις νὰ φύγεις, γιὰ νὰ λευτερωθεῖς ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ ἀβέβαιο. Σὲ σένα ποὺ γιὰ λόγους ἀνασφάλειας ἔχεις «ὄνειρο» νὰ γίνεις μετανάστης, στέλνω ἐτοῦτες τὶς σκέψεις μου καὶ σὲ παρακαλῶ ρίξε μία ματιά, μετὰ κᾶνε ὅ,τι σὲ προστάζει ἡ καρδιὰ καὶ ἡ ψυχή σου. 
Ἡ γενιά σου παρουσιάζεται ὡς ἡ πλέον ἀδικημένη καὶ τὴν ἀδικία ποὺ ὑφίστασαι τὴν προβάλλουν καὶ τὴν στηρίζουν μὲ πάθος ὅλα τὰ μέσα ποὺ ἐπιθυμοῦν τὸν ἐκπατρισμό σου. Τὰ μέσα ποὺ ἔχουν πληρωθεῖ ἁδρὰ γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν ἐκείνους ποὺ ἐπιθυμοῦν μία Ἑλλάδα ὀρφανὴ ἀπὸ τὸν ἀνθὸ τῆς νιότης της, μία Ἑλλάδα ἀνύπαρκτη. Σὲ ἔπεισαν καὶ ἐξακολουθοῦν ἀκόμη περισσότερο νὰ θέλουν νὰ σὲ πείσουν, σπέρνοντας στὴν ψυχή σου τὸν τρόμο τοῦ ἀναξιοπαθοῦντα, ὅτι ἡ μόνη λύση εἶναι ὁ ξεριζωμός σου. 
Κανεὶς ποτὲ δὲν σοὺ εἶπε καὶ οὔτε πρόκειται νὰ σοὺ ὁμολογήσει, ὅτι ἡ δική σου ἡ γενιὰ εἶναι εὐλογημένη, γιατί τάχθηκε στὴν πρώτη γραμμὴ πολέμου. Σοὺ ἀπέκρυψαν τὸ ποιὸς εἶσαι ἀληθινὰ καὶ ὅτι τάχθηκες γιὰ νὰ προσθέσεις ἀκόμη μία φωτεινὴ σελίδα στὸ ἀναρίθμητο βιβλίο τῆς Ἑλληνικῆς καταβολῆς σου. Καταβολὴ ποὺ θέλουν νὰ ἀφανίσουν… Ὅμως τώρα, σὲ σένα κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς Ἑλλάδας ρίχνεται ὁ κλῆρος τῆς Μοίρας κι ἐσὺ εἶσαι ποὺ θὰ πάρεις τὴν ἀπόφαση γιὰ τὸ ἂν θὰ ἐπιτρέψεις νὰ μεταμορφωθεῖ ἡ Ἑλλάδα τοῦ Φωτὸς σὲ....

 μουσουλμανικὴ Ἑλλάδα, ὅπως ἐπιτάσσουν τὰ σχέδια τῆς νέας ἐποχῆς. Ὁ σημερινὸς πόλεμος ποὺ βιώνεις --καὶ μαζὶ μὲ σένα ὅλοι μας τὸν ὑποφέρουμε-- εἶναι πρωτόγνωρος καὶ ἀριστοτεχνικὰ στημένος. Τί θὰ κάνεις λοιπὸν παιδί μου; Θὰ προδώσεις τὴν Πατρίδα σου ἐγκαταλείποντας τὴν στὶς ὀρδὲς τῶν βαρβάρων ποῦ κατέκλυσαν ἐτοῦτα τὰ θεία χώματα, ὁρμώμενοι κι ἐπικουρούμενοι ἀπὸ τὸ φθονερὸ τῶν σκοτεινῶν της πολέμιων; Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα γνωρίζει ὅτι ὁ Ἕλληνας ὅσο ἐξασθενημένος καὶ νὰ ἦταν, πάντα στάθηκε ἀπέναντι στὸν ἐχθρὸ μὲ σθένος καὶ αὐτοθυσία, στὸν κλασσικὰ δοσμένο πόλεμο τῆς πρώτης γραμμῆς καὶ τῶν χαρακωμάτων, γι’ αὐτὸ καὶ τώρα προσπαθοῦν νὰ ἐπιτάξουν ἀπέναντί σου μία ἀρρωστημένη μορφὴ ἀνέχειας, ἕναν ἀόρατο καὶ παντοδύναμο ἐχθρό, ἀφοῦ πρῶτα κατάφεραν νὰ σ’ ἐγκλωβίσουν στὴν παγίδα τῆς ὑπερεπάρκειας. Ὅμως ὁ Ἕλληνας δὲν εἶχε ποτὲ τοῦ ἀνάγκη τὰ πολλά, μόνο τὴν οὐσία χρειαζότανε γιὰ αἴτιο καὶ ἀφορμή του. Τὴν οὐσία ποὺ κατόπτριζε τὴν ἴδια τὴν ψυχή του καὶ τοῦτο ἀποτυπώθηκε μέσα ἀπὸ μία σταγόνα λάδι, ποὺ πολὺ πρόσφατα ἐνδυνάμωσε τὸν Ἕλληνα γιὰ νὰ πεῖ ΟΧΙ καὶ νὰ βροντοφωνάξει ΑΕΡΑ, μέσα στὸν ἀέρα ποὺ ἔδωσε ζωὴ στὸ λιόδεντρό του (τὸ δέντρο τῆς δικῆς σου γὴς πού σου δωρήθηκε νὰ σὲ κρατήσει δυνατό).! Κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας, ἔχεις μία μεγάλη ὀφειλή: Νὰ στηρίξεις τὴ Φυλὴ ποὺ σ’ ἔσπειρε καὶ στήριξε τὸ κύτταρό σου μέσα στὸ ἀναρίθμητό του αἰώνα καὶ τώρα σὲ στέλνει στὸν ἐχθρὸ μπροστά, γιὰ νὰ σοὺ δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποδειχθεῖς Ἕλληνας καὶ πάλι. Τὸ ὀφείλεις στὴν ἱστορία τῆς ἱερῆς σου Πατρίδας, ἀλλὰ καὶ στὸ ἀνιστόρητό της πανάρχαιας πορείας σου ποὺ μὲ τέχνη σου ἀποκρύβουν. Ἡ ἀντίσταση σὲ τοῦτο τὸν βρώμικο πόλεμο εἶναι ὑπόθεση τῶν ἀμιγῶς Ἑλλήνων. Καὶ ὅλοι ὅσοι χρεωνόμαστε γιὰ Ἕλληνες, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ν’ ἀκολουθήσουμε τὴν ἐντολὴ τῶν προγόνων καὶ νὰ λογιστοῦμε ὅτι ἐγκαταλείποντας τὴ γῆ μας, εἴμαστε ἁπλῶς ὑπάκουοι στὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν της ποὺ θέλουν τὴν Ἑλλάδα ἐξαφανισμένη. Κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς Ἑλλάδας, ἂν σὲ τούτη ἐδῶ τὴν προκλητικὴ συγκυρία ἐγκαταλείψεις τὴ μάχη, ἀφήνεις τὴν ἔκβαση τοῦ πολέμου ἕρμαιο στὰ σχέδια τῶν ἀπέναντι. Ἀφήνοντας τώρα τὴν Ἑλλάδα, εἶναι σὰν νὰ ρίχνεις τὴν ἀσπίδα σου στὸ χῶμα καὶ νὰ ἐγκαταλείπεις τὸ πεδίο τῆς μάχης. Θυμήσου ὅτι ἡ μεγαλύτερη ντροπὴ γιὰ τὸν πρόγονό σου ἦταν νὰ τὸν ἀποκαλέσουν ρίψασπι. Ὅρος ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ἀτιμασμένο, ἐκεῖνον ποὺ ἀπέρριψε τὴν ἀσπίδα του στὴν μάχη καὶ πέρασε στὴ συλλογικὴ μνήμη σὰν ἄνανδρος, μικρόψυχος καὶ ψοφοδεὴς . Ντροπὴ ποὺ οὔτε ὁ θάνατος δὲν ξέπλυνε ποτέ. Θαρσεῖν χρὴ ταχ’ αὔριον ἒσετ’ ἄμεινον (πρέπει νὰ ἔχεις θάρρος, ἴσως αὔριο θὰ εἶναι καλύτερα)… Λόγος ἀθάνατός της Νόησης Ἀθηνᾶς ποὺ διὰ στόματος Ὀδυσσέως ἀπέτρεψε τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὸ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν προσπάθειά τους, ὁδηγώντας τους καὶ πάλι στὸν πόλεμο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἐτούτης τῆς ρήσης εἶναι πάντα ζωντανὸ στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων καθὼς ὁδήγησε στὴν καταδρομικὴ ἐπιχείρηση τοῦ Δούρειου Ἵππου καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμψυχώνει τοὺς Ἕλληνες, ὡς καταδρομεῖς πολεμιστὲς ποὺ εἶναι ἀπὸ τὴ φύση τους... Θαρσεῖν χρὴ διότι ἡ ἔννοια Ἕλλην, δὲν εἶναι προσδιορισμὸς ὑπηκοότητας, εἶναι χρέος Μνήμης, Ἔθνους καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ΤΙΤΛΟΣ!... Ἐδῶ εἶναι ὁ Πόλεμος, ἐδῶ καὶ ἡ γιορτή του! 
anti-ntp.net

18 σχόλια:

 1. Ο Θεός φροντίζει για το ΣΩΣΤΟ μέλλον του καθένα!
  Ο πτυχιούχος Νέος που αντέγραφε και έκανε σκονάκια στο 50%+ των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο, γίνεται πτυχιούχο γκαρσόνι ή ντελίβερι, γιατί αυτή την αξία έδωσε αυτός στο πτυχίο του.
  Ο Νέος που μοιάζει περισσότερο με άγγλο, γιατί γνωρίζει καλύτερα αγγλικά από ελληνικά και ακούει αγγλική μουσική και βλέπει αγγλικές ταινίες, γράφει greekilish ή αγγλικά με ελληνικές λέξεις, και διαβάζει μόνο αγγλικά κείμενα, πρέπει να γίνει άγγλος.
  Αυτός που πιστεύει πως είναι «πολίτης του κόσμου» και όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, δηλαδή τα 2/3 των νέων, θα γίνουν οι μελλοντικοί τσιγγάνοι του κόσμου, θα ζουν τρώγοντας σκουπίδια σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα και θα εργάζονται ως καλλιτέχνες του δρόμου.
  Όσοι νέοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την ορθοδοξία από την πατρίδα, θα μεταναστεύσουν σε ορθόδοξες χώρες, ακόμα και αν είναι φτωχές.
  Η μειοψηφία της μειοψηφίας που πιστεύει σε ορθοδοξία και πατρίδα, θα μείνει στην Ελλάδα.
  Ο Θεός επιτρέπει στους μουσουλμάνους να έρχονται στις ΠΙΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΕΣ περιοχές της Ελλάδας για να επιβάλουν την τάξη και την ηθική, π.χ. να κλέψουν τους κλέφτες και να μοιχεύσουν στους μοίχους μέχρι να ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΟΒΑΡΑ ΡΕ ΦΙΛΕ?ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΙΑΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ,ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΣ ,ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ....ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΘΕΩΡΩ ΑΔΙΚΗ,ΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΝΟΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΙΩΣ....ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΣΤΕ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ,ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕ..ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΘΑ ΠΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΤΗΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!!!

   Διαγραφή
  2. ΘΛΙΒΕΡΕ Ανώνυμε ποιός διάβολος σου είπε να πεις όλα αυτά τα λόγια της ασέβειας; Ποιός διάβολος έχει μπει μέσα σου που έχεις το θράσος το απίστευτο θράσος, να τα βάζεις με τον Θεό;
   Ό,τι παθαίνουμε το παθαίνουμε για τις αμαρτίες εμας. Και τους ΒΙΑΣΜΟΥΣ. Και τα πάντα.
   ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΑΝ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

   Οι διαχειριστές πρέπει να ξανασκεφτούν αν θα πρέπει να δημοσιεύουν τόσο ασεβή σχόλια.

   Διαγραφή
  3. Ο Πλάτωνας όμως δεν έλεγε (δε το θυμάμαι ακριβώς) ότι όταν ένας τόπος έχει απεμπολήσει κάθε ήθος, όποιος έιναι ευσυνείδητος οφείλει να ανατρέψει την κατάσταση ή να μεταναστεύσει; Εφ όσον λοιπόν προς το παρών δεν υπάρχει σοβαρή προοπτική αντίστασης να μείνω στην Ελλάδα απλά ως άνεργος που θα τρώω απ τους γονείς μου ή να επιστρέψω κάποια χρόνια μετά με εμπειρία - όχι μόνο εγώ, πολλοί σαν εμένα- μπας και αλλάξουμε τίποτα;
   Δε θα ήταν πιο χρήσιμο αυτό;

   Διαγραφή
 2. εσύ που ακυρώνεις τα πτυχία που με τόσο κόπο και μόχθο αποκτήσαμε είτε όταν δίναμε εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, είτε στον αγώνα μας για να αποφοιτήσουμε εκτελείς δηλαδή θεάρεστο και πατριωτικό έργο; Ή μήπως θέλεις να εξευτελίσεις την αξία των πτυχίων μας ώστε να δουλεύουμε τελικά για ένα κομάτι ψωμί σε ξένες εταιρείες;
  όπως βλέπεις γράφω με τα Ελληνικά που θυμάμαι από τότε που αντέγραφα από το σκονάκι.
  και τελικά να ντρέπεστε όλοι όσοι καταριέστε τους Ελληνες μεόποιο τρόπο και αν το κάνετε αυτό και κυρίως να ντρέπεστε για την ανωνυμία σας
  ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
  Υ.Γ. Αν δεν μπορείς να ταϊσεις τα παιδιά σου φεύγεις και τα άλλα όλα είναι μεγάλα λόγια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ποιος θα παλέψει για το μέλλον της Ελλάδας; Οι πέτρες και τα λαμόγια οι πολιτικοί που θα μείνουν σίγουρα γιατί καλοπαιρνάνε;;; Στην Τουρκοκρατία γιατί οι Έλληνες πάλευαν γνωρίζοντας ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να αποτινάξουν τον ζυγό;;; Μήπως γιατί είχαν πίστη που μας λείπει εμάς σήμερα με αποτέλεσμα να τα αντιλαμβανόμαστε όλα με τη λογική;;;
   ΟΧΙ ΡΕ. ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΕΔΩ ΝΑ ΠΑΛΕΨΩ ΚΑΙ ΑΣ ΠΕΙΝΑΣΩ. ΣΤΟ ΘΕΟ ΘΑ ΔΩΣΩ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

   Διαγραφή
 3. Μη μαλωνετε αδερφια. Ειρηνη Ειμιν αγαπατε αλληλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΤ΄ΑΡΧΗΝ, ΔΗΛΩΝΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΑΛΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ. (ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΑΚΕΡ)ΟΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΘΑΣΩ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΕΛΕΞΑ ΤΟ:ΑΝΩΝΥΜΟΣ .
   ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ: ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΑΠΛΗΚΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ. ΟΜΩΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ. ΤΟ ΝΑ ΤΑΪΣΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΘΕΜΙΤΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙΣ ΠΡΩΤΟ, ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ.
   ΟΜΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ (ΠΙΣΤΕΥΩ) ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ,Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΕΝΩ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΝ, ΕΚΑΝΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΓΛΕΝΤΟΥΣΕ, ΓΥΜΝΑΖΟΝΤΑΝ, ΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΑ ΠΕΝΙΧΡΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΟ ΚΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΑΧΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ.
   ΒΕΒΑΙΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΗ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΟ, ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ Η ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΑΝ ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΛΑΙΨΟΥΝ.Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΡΤΟΚΟΣΜΑΣ, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ,ΚΑΝΑΡΗΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄,ΥΨΗΛΑΝΤΗΔΕΣ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΑΝΕΤΗ ΖΩΗ, ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ, ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ.
   Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ, ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΗΤΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ, ΕΠΙΣΗΣ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ(ΤΟ ΚΑΤΙΟΦΥΛΛΙ).
   ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΦΟΡΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ)ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΣΚΕΨΗ). ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ.
   ΑΥΤΟ ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ,ΠΑΡΠΛΑΝΩΝΤΑΣ ΝΑΣ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΜΑΣ ΣΦΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ.
   ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΑΣ ΑΠΟΔΥΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝΑ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ: ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ΄ΗΜΩΝ, ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΘ΄ΗΜΩΝ.
   ΓΕΝΟΙΤΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

   Διαγραφή
 4. σε διαλογο μεταξυ του βασιλεα λεωνιδα και καποιου αρχηγου εταιρης ελληνικης πολης λιγο πριν την ιστορικη μαχη των θερμοπυλων προταθηκε στον λεωνιδα να συνετιστει και να αποχωρισουν απο το εν λογω στενο ωστε να ανασυγκροτηθουν με αλλες πολλες και να πολεμισουν με καλυτερες προυποθεσεις εναντι των βαρβαρων ,αυτος ομως αποκριθηκε 'θα πολεμησουμε εδω και ας ειμαστε ολιγοι ωστε οποτε ανατρεξουν στα γραμμενα της ιστοριας οι απογονοι μας να μην βρουν ουτε ενα μελανο σημειο ουτε να νιωσουν ντροπη για τιποτα απο την ιστορια της πατριδας μας' και αφοτου χαιρετιθηκαν χωριστικαν για παντα, αυτων των θεοπνευστων ανθρωπων ειμαστε απογονοι και σημερα το μονο που κανουμε ειναι να ντροπιαζουμε αυτους και τουσ αγωνες τους εσσεται ημαρ αδερφια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ωραία και πώς να πολεμήσουμε? Να μείνουμε στην πατρίδα, αλλά τι να κάνουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. πιστη στον Θεο αδελφια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αν φύγουμε από την πατρίδα μας όλοι εμείς οι νέοι... στην ουσία θα μας πάρουν την χώρα χωρίς πόλεμο!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΘΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΙΟΛΑΣ ΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ.ΟΣΟΙ ΠΑΛΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΛΙΔΑΤΟ ΒΙΟ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΣΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΝ ΤΙΠΟΤΑ.ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΔΕ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΟΥ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙΣ ΚΑΝ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙΣ ΑΝ ΔΕ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ...ΠΑΝΤΩΣ 100% ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΑΡΘΡΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δυστυχώς δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε τα πράγματα...Νομίζετε ότι όσοι έχουν μεταναστεύσει δεν ήθελαν να προσφέρουν στην Ελλάδα;;; το αντίθετο μάλιστα! είναι άνθρωποι που τους αρέσει η πολύ δουλειά και στην Ελλάδα δεν μπορούν να βγάλουν άκρη...από πικρή προσωπική πείρα σας λέω ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο κάνει το καλύτερο που μπορεί για να σε πετάξει έξω από το σύστημα όταν είσαι εργατικός και δεν έχεις κομματικές ή άλλες είδους προσβάσεις..πολύ απλά τους χαλάς την πιάτσα! σκεφτόμουν και εγώ έτσι ''ρομαντικά'' για κάποια χρόνια. ότι θα μείνω πίσω, θα παλέψω τώρα που με χρειάζεται η χώρα μου κλπ..αλλά η χώρα μου απλά δεν νοιάζεται!!!!!η χώρα μου δεν με θέλει! πονάω και αγαπώ πολύ την Ελλάδα! μου λείπει πολύ και προσπαθώ όσο μπορώ να τη διαφημίσω. το ίδιο κάνουν και χιλιάδες άλλων επιστημόνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ήρθα στη Σουηδία πριν ένα χρόνο για διδακτορικό. Πολύ λένε ότι είναι γερμανόφιλη χώρα κλπ κλπ...ίσως να είναι ως ένα βαθμό έτσι.Πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι μεν μπορεί αυτή η οικονόμικη κρίση να αποσκοπέι στο να φύγει το καλύτερο δυναμικό της Ελλάδας και να προσφέρει στο εξωτερικό όμως ο βασικότερος λόγος για τον οποίο ο Έλληνας φεύγει είναι η συμπεριφορά των ίδιων των Ελλήνων!!Και σε αυτό δεν μας φταίει καμία τρόικα. Αυτό είναι επιλογή μας και η νοοτροπία που τόσα χρόνια έχουμε σαν λαός!!!Όμως, εδώ που είμαι τώρα μπορώ και κάνω τη δουλειά μου. Εδώ με σέβονται και με ανταμείβουν. Δεν κοιτάνε να με πετάξουν έξω, να με υποτιμήσουν, να λουφάρουν όπως και όσο μπορούν...Είναι μία τεράστια διαφορά. Η χώρα αυτή με δέχτηκε όταν η δικιά μου με πέταξε έξω...Η χώρα αυτή με δέχεται χωρίς να μιλάω τη γλώσσα τους και το πανεπιστήμιο λειτουργεί ρολόι...δεν είναι το μισό χρόνο κλειστό και κατεστραμμένο όπως το ελληνικό. Δεν σε λένε ''φασίστα'' όταν απλώς θέλεις να μπεις μέσα και να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν μου ζητάνε να είμαι μπλε, πράσινου ή κόκκινου χρώματος για το παραμικρό που θέλω να κάνω. Δεν δουλεύω σαν σκλάβος χωρίς να παίρνω δεκάρα και από πάνω να με βρίζουν....Σε ποια χώρα πρέπει να αισθάνομαι πιο πολύ ευγνώμων;;; Από την Ελλάδα κρατάω τα καλά. Το βάθος της πνευματικότητας και την ορθοδοξία που δεν μπορείς να τα βρεις στο εξωτερικό. Μου λείπουν πολύ αυτά αλλά δεν μπορώ να αισθάνομαι ένοχη...Θα ήθελα να γυρίσω πίσω, θα ήθελα να προσφέρω αρκεί οι συμπατριώτες μου να άλλαζαν μυαλά πράγμα που δεν το βλέπω να γίνεται...Να είστε καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΜΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ ΑΥΤΟ ΩΣ ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ
   ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΓΩΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΓΩ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΚΡΥΨΩ ΤΗΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΜΟΥ ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

   Διαγραφή
 10. Γύριζε

  «Γύριζε, μὴ σταθῇς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη,
  ὁ ψεύτης εἴδωλο εἶν᾿ ἐδῶ τὸ προσκυνᾷ ἡ πλεμπάγια,
  ἡ Ἀλήθεια τόπο νὰ σταθῇ μιὰ σπιθαμὴ δὲ θἄβρῃ.
  Ἀλάργα. Μόρα τῆς ψυχῆς τῆς χώρας τὰ μουράγια.
  Ἀπὸ θαμποὺς ντερβίσηδες καὶ στέρφους μανταρίνους
  κι ἀπὸ τοὺς χαλκοπράσινους ἡ Πολιτεία πατιέται.
  Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες! Χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους!
  Σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.
  Δὲν ἔχεις, Ὄλυμπε, θεούς, μηδὲ λεβέντες ἡ Ὄσσα,
  ραγιάδες ἔχεις, μάννα γῆ, σκυφτοὺς γιὰ τὸ χαράτσι,
  κούφιοι καὶ ὀκνοὶ καταφρονοῦν τὴ θεία τραχιά σου γλώσσα,
  τῶν Εὐρωπαίων περιγελᾷ καὶ τῶν ἀρχαίων παλιάτσοι.
  Καὶ δημοκόποι Κλέωνες καὶ λογοκόποι Ζωίλοι,
  καὶ Μαμμωνᾶδες βάρβαροι, καὶ χαῦνοι λεβαντίνοι.
  λύκοι, ὦ κοπάδια, οἱ πιστικοὶ καὶ ψωριασμένοι οἱ σκύλοι
  κι οἱ χαροκόποι ἀδιάντροποι καὶ πόρνη ἡ Ρωμιοσύνη!»
  Κωστὴς Παλαμᾶς (1908)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Σε καποιους φαντασμενους που νομιζουν οτι αμα φυγουν ειναι αμαρτια δλδ η μεταναστευσει εχω να πω οτι την αναγκη του καθενος δεν μπορεις να την γεμισεις με πατριοτισμο το στομαχη του ανθρωπου δεν γεμιζει με περηφανεια για το ειδος του και την καταγωγει του εδω στην ελλαδα μας στερησαν το δικαιωμα της εργασιας ....ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΕΙ ΜΟΝΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΙΚΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.