5 Ιουν 2012

Μνημόνιο μέ τά Σκόπια ὑπογράφουν Τσίπρας-Κουβέλης

ΕΞΗΓΓΕΙΛΑΝ «ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ» ΜΕ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ»
Μεγάλο δῶρο στόν Γκρούεφσκι ἡ προαναγγελία ἀποδοχῆς «σύνθετης Ὀνομασίας» μέ τούς Πλαστογράφους, πού μόλις πρόσφατα ἔστησαν τεράστια Μνημεῖα Σφετερισμοῦ γιά τήν οἰκειοποίηση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τοῦ Φιλίππου καί ὅλης της μακεδονικῆς ἱστορίας καί κληρονομιᾶς μας, ἐνῶ ταυτόχρονα ἔσερναν τήν Ἑλλάδα στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης
Ἡ Παγκόσμια Ἐπιτροπή Μακεδονικοῦ Ἀγώνα ἐκφράζει τήν μεγάλη ἀπογοήτευσή της γιά τήν δήλωση τοῦ Προέδρου τῆς ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη περί «Βόρειας Μακεδονίας», καθώς καί γιά τήν ἀνακοίνωση τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀλέξη Τσίπρα, περί «Σύνθετης Ὀνομασίας»! Οἱ δύο πολιτικοί ἀρχηγοί,  ἐνῶ πῆραν εὐθεία ἤ πλάγια ἀντιμνημονιακή θέση ὡς πρός τήν Τρόικα, ἔλαβαν ὅλως περιέργως «φιλομνημονιακή» θέση ὡς πρός τά Σκόπια, ταυτιζόμενοι ἀπόλυτα μέ τήν ἀπαράδεκτη γραμμή τῆς Ντόρας καί τοῦ Παπανδρέου γιά «Σύνθετη Ὀνομασία», πού σημαίνει ἀναγνώριση τῶν Σκοπίων μέ....

 τό ἑλληνικό ὄνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» σύν κάτι, ὅπως π.χ. «Βόρεια ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «Ἄνω ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «Νέα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τοῦ Βαρδάρη» ἤ «Νέα Δημοκρατία τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» καί τά σχετικά ἀπαράδεκτα, τή στιγμή πού εἶναι ἱστορικά ἀποδεδειγμένο πώς ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
   Εἰδικότερα ὁ κ. Κουβέλης, σέ συνέντευξή του στό «Ἀποκαλύπτω» τοῦ Κώστα Χαρδαβέλλα στίς 30-5-2012, τάχθηκε ὑπέρ μίας «λύσης» μέ «γεωγραφικό προσδιορισμό» ἐπί τοῦ ἱστορικοῦ, ἑλληνικοῦ ὀνόματος «Μακεδονία», ὅπως τό «Βόρεια Μακεδονία», πού δέν ἔχει οὔτε ἱστορικό, οὔτε γεωγραφικό, οὔτε ἐθνολογικό ἀντίκρισμα, ἐνῶ εἶναι ἐπικίνδυνο ἐθνικά καί ἀπαράδεκτο ἠθικά:
   ΚΟΥΒΕΛΗΣ: "...Πρέπει νά βρεθεῖ μία λύση - ἀναφορικά μέ τό ὄνομα - κοινῆς συμφωνίας. Θά σᾶς ἔλεγα προσωπικά ὅτι ἐμένα δέν θά μέ ἐνοχλοῦσε ἐάν εἴχαμε καί ἕναν γεωγραφικό προσδιορισμό, προκειμένου αὐτή ἡ ὑπόθεση νά τελειώσει... Καί τοῦτο δέν ἀποτελεῖ οὔτε...."
ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ: "Βόρεια Μακεδονία" ἄς ποῦμε...
ΚΟΥΒΕΛΗΣ: "Ναί"!
Δεῖτε τό σχετικό ντοκουμέντο: 


   Θυμίζουμε ὅτι καί τό «Βόρεια Μακεδονία» εἶναι ἀπόλυτα ἑλληνικό, ἀκόμη καί ὡς γεωγραφικός προσδιορισμός (πού δέν ἀφορᾶ βέβαια τό σύνολο τῆς σημερινῆς γεωγραφικῆς ἐπιφάνειας τοῦ κρατιδίου, ἀλλά μόνο τό νότιο μέρος του), καθώς χρησιμοποιήθηκε ἀπό τούς ἴδιους τους ἐκεῖ ἀλύτρωτους Ἕλληνες κατοίκους τῆς περιοχῆς (Ἀχρίδα – Μοναστήρι – Κρούσοβο – Περλεπές – ποταμός Ἐριγῶν - Καβάρντασι - Στρώμνιτσα – Γευγελή) σέ ὑπόμνημά τους πρός τά Ἡνωμένα Ἔθνη, μέ τίτλο «Η ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» καί ὑπότιτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, πρός τούς Δημοκρατικούς Λαούς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Συμμάχων τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τόν τελευταῖον πόλεμον», Θεσσαλονίκη 1946, ὥστε ἡ βόρειος Μακεδονία μας νά προσαρτηθεῖ στόν ἑλλαδικό κορμό, ἀπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις κατά τό τέλος τότε τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου! Κατά τήν σχετική παράλληλη προσπάθεια καί τῆς Βορείου Ἠπείρου…
   Ἀκόμη καί τώρα ζοῦν μάλιστα ἐκεῖ 240.000 Ἕλληνες, ξεχασμένοι, πληγωμένοι καί ἀβοήθητοι, τήν ὥρα πού ἡ Ἑλλάδα θρέφει, φιλοξενεῖ ἤ ἀνέχεται πάνω ἀπό 1.000.000 ξένους λαθρομετανάστες…
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
  Ἐπίσης, ὁ κ. Τσίπρας, κατά τήν παρουσίαση τοῦ «Κυβερνητικοῦ Προγράμματος» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐν ὄψει τῶν Ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου, ἔκανε στό «Ἀθηναΐς» τήν 1-6-2012 τήν ἀκόλουθη δεσμευτική, προγραμματική ἐξαγγελία:
   «Ἀναλαμβάνουμε τήν εὐθύνη καί ἐγγυόμαστε νά ἐργαστοῦμε, προκειμένου νά καταλήξουμε σέ μία ἀμοιβαία ἀποδεκτή λύση στή διαφορά γιά τό ὄνομα τῆς Π.Γ.Δ.Μ., στό πλαίσιο τοῦ ΟΗΕ. Λύση σύνθετης ὀνομασίας μέ γεωγραφικό προσδιορισμό γιά ὅλες τίς χρήσεις»!
   Δεῖτε τό σχετικό ντοκουμέντο:


ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝ
   Ἐντύπωση προκαλεῖ σύν τοῖς ἄλλοις, ὅτι οὔτε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ οὔτε τῆς ΔΗΜΑΡ, δέν ἔκαναν καμμία ἀναφορά, οὔτε ἔθεσαν καν ὡς προϋπόθεση ἐπίτευξης «Συμφωνίας» μέ τούς Πλαστογράφους, τήν ἀφαίρεση τῶν προκλητικότατων, τεραστίων μνημείων τοῦ «Μεγάλου Ἀλεξάνδρου» καί «Φιλίππου», πού τοποθετήθηκαν πρόσφατα στά Σκόπια καί ἔχουν ἐξοργίσει κάθε Ἕλληνα, Φιλέλληνα καί στοιχειώδη γενικότερα γνώστη τῆς Ἱστορίας!
   Ἔτσι ἐμφανίζονται τά δύο κόμματα, πού ἐπαγγέλλονται τό νέο, τό πατριωτικό καί τό διαφορετικό, νά παρακάμπτουν αὐτή τήν κυκλώπεια παραχάραξη καί σφετερισμό τῶν ἡρώων καί πρωταγωνιστῶν τῆς μίας καί μόνης Μακεδονίας τῶν Ἑλλήνων, τήν ὁποία μέ τέτοιο ἐξόφθαλμο καί προκλητικό τρόπο οἰκειοποιοῦνται τά Σκόπια, περνώντας τήν μέσω Τουρισμοῦ καί διεθνῶν ΜΜΕ ὡς «χειροπιαστή ἀλήθεια»…

ΟΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΙ ΤΟΥ «ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ»
  Εἶναι φανερό ὅτι τέτοιου τύπου δεσμεύσεις, σκοπεύουν παράλληλα καί τούς «ξεχασμένους» ψηφοφόρους τοῦ φιλοσκοπιανοῦ «Οὐράνιου Τόξου», τό ὁποῖο στίς Εὐρωεκλογές 2009 συγκέντρωσε μόλις 4.512 ψήφους, ἀλλά καί ὅλων ἐκείνων τῶν ἁπλῶς «ἑλληνόφωνων» πού στέκονται εὐνοϊκά στήν προπαγάνδα καί τά «λεξικά» τους καί πολλοί ἐξ΄ αὐτῶν κινοῦνταν στίς τελευταῖες Ἐκλογές «οἰκολογικά» ἤ εἶχαν στηρίξει τόν Γιωργάκη, τόν ὁποῖο ζωντανεύουν πλέον ἀνέλπιστα στό συγκεκριμένο θέμα οἱ δύο νέοι Ἀρχηγοί!
   Εἶναι γνωστό βέβαια πώς σύμφωνα καί μέ τούς Δημοσκόπους, ἡ πρωτιά τῶν ἐκλογῶν θά κριθεῖ γιά ἐλάχιστες πιθανότατα ψήφους… Ἀλλά κάτι τέτοιοι ψῆφοι, εἶναι μᾶλλον ψῆφοι κατάντιας καί ὄχι ψυχῆς καί πατρίδας, πού ἀπαιτεῖ ὁ ἀντιμνημονιακός ἀγώνας… Χωρίς ὑποχωρήσεις, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς μοίρασμα τῆς Ἑλλάδας, πού δέν εἶναι μόνο οἱ ἐπιχειρήσεις καί τά ταμεῖα της, ἀλλά καί ἡ Ἱστορία, οἱ μορφές, οἱ προσωπικότητές της, πού σφράγισαν μάλιστα τήν παγκόσμια πορεία καί ἐξέλιξη!

5 σχόλια:

 1. - ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΠΝΙΓΟΜΑΙ !!!!!!!
  - ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΩ , ΑΛΛΑ ΚΟΥΝΑ ΚΙ ΕΣΥ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΜΑKEDONIA Ο ΤΙΤΟ, ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΗΤΑΝ BARDARSKA.
  AΣ ΠΑΡΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ναι και τοτε δεν ειχε πει κανεις τιποτα στον τιτο.
  οποτε αφου καμια 30αρια χρονια το χωνεψανε και το συνηθησανε τωρα ξυπναμε εμεις....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. λιγα ειναι τα ψωμια τους. αυτοι που προδιδουν την πατριδα θα τους φαει το μαυρο φιδι. δυστυχως το συμφερον τους κοιτανε και αδιαφορουν για το κοινο καλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΛΥΠΑΜΑΙ ΛΥΠΑΜΑΙ ΛΥΠΑΜΑΙ.ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.