13 Απρ 2018

Μήν κρίνεις ποτέ τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν ἐξωτερική τους ἐμφάνιση μόνο. Συχνά τά φαινόμενα ἀπατοῦν!

«Ἡ ζωή καί ἡ ἀλήθεια τοῦ "ἄλλου κόσμου" εἶναι ἀντίθετη ἀπό τή ζωή καί τήν ἀλήθεια τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ "ἄλλου κόσμου", πρέπει μέ τή ζωή του νά δείξει αὐτή τήν ἀντίθεση. Ἔτσι ὁ Σαλός, συνδυάζοντας τή μεγαλύτερη αὐτοεγκατάλειψη καί αὐτοταπείνωση μέ τόν μεγαλύτερο ἡρωισμό, προσπαθεῖ νά ἀνατρέψει τά κατεστημένα ὅταν αὐτά δέν ἐξυπηρετοῦν ἀνώτερους σκοπούς καί καταντοῦν κενό γράμμα μίας φορμαλιστικῆς ἠθικῆς καί ἑνός κοινωνικοῦ εὐπρεπισμοῦ.» (Ernst Benz)
Ὁ Διά Χριστόν Σαλός εἶναι ὁ «ἀλήτης τοῦ θεοῦ», ἕνας ἀναρχικός του πνεύματος καί τῆς ζωῆς, μία ξεχωριστή μορφή ἁγιοσύνης πού ἡ παράδοσή της πέρασε στή σημερινή μας κοινωνία, μέ μία διαστρεβλωμένη μορφή, ὅπως τό κίνημα τῆς ἀναρχίας, τῆς ἀμφισβήτησης τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ, πού προσπαθεῖ συχνά μέ ἀκραῖες καί ἀποτυχημένες μεθόδους νά ἐφαρμόσει ὁρισμένες μορφές Σαλότητας. Ἡ λέξη σαλός πού γιά πολλούς σημαίνει τρελός, εἶναι σίγουρα ἕνας χαρακτηρισμός πού κουβαλάει πάνω του πολλές προκαταλήψεις, ἀπό ἕνα καθιερωμένο κατεστημένο πού ἔχει κυριαρχήσει τούς τελευταίους αἰῶνες στόν ἀνθρώπινο πολιτισμό καί ἔχει βασιστεῖ σέ ἕνα ἄκρατο ὀρθολογισμό, θεμελιωμένο στή διαφωτιστική ἐπανάσταση τῆς Δύσης.
Ἡ ἐπικράτηση τούς περασμένους αἰῶνες ἑνός ἄκρατου ὀρθολογισμοῦ, γέννησε....
 ὅλες τίς σύγχρονες ψυχοπάθειες, μέ ἀποτέλεσμα, ὅλη ἡ ἐκσυγχρονισμένη κοινωνία μας νά χαρακτηρίζεται συχνά σάν ψυχικά ἄρρωστη. Στόν ἀντίποδα τοῦ ὀρθολογισμοῦ, μέ τήν ἔννοια τῆς Σαλότητας ἀποδίδεται ἕνα εἶδος «θείας τρέλας», στήν πραγματικότητα μία στάση ζωῆς πού κρατοῦσαν ὁρισμένοι μοναχοί καί Χριστιανοί ἀσκητές, κυρίως τά πρῶτα χρόνια της ἐπικράτησης τοῦ Χριστιανισμοῦ, γιά νά καυτηριάσουν τήν θρησκευτική ὑποκρισία πού εἶχε ἀρχίσει τότε νά κυριαρχεῖ.
Ἀλλά ἡ θρησκευτική καί ἡ κοσμική ὑποκρισία ἦταν πάντα ἕνα χαρακτηριστικό της ἀνθρώπινης κοινωνίας καί εἰδικά της σύγχρονης, συχνά τυπολατρικῆς καί ὀρθολογικῆς πραγματικότητας. Ἔτσι, ἡ ἀναφορά στή Σαλότητα εἶναι μέσα στή σύγχρονη καθημερινή ἐπικαιρότητα. Σαλότητα ἦταν ὁ «θεῖος ἔρωτας» πού ὁδηγοῦσε τούς ἅγιους ἐκείνους νά κάνουν τρελές καί παράλογες πράξεις, σύμφωνα μέ τά κριτήρια τοῦ κόσμου. Ὁ σκοπός τούς ἦταν νά δώσουν τά δικά τους μηνύματα στούς ἄλλους καθ' ὅσον, ὄντας μοναχοί, προτιμοῦσαν νά ζοῦνε μέσα στόν κόσμο καί δέν ἀκολουθοῦσαν τόν μοναχικό δρόμο τοῦ ἀσκητισμοῦ. Ἦταν δηλαδή ἀσκητές τῆς κοινωνίας.
Ἐνέπαιζαν τόν κόσμο καί ἐμπαίζονταν ἀπό αὐτόν, ἐνῶ τό βασικό τους μήνυμα, πού διακρίνεται ἀπό τή μεγάλη τους ἀγάπη γιά τήν ἀνθρωπότητα ἦταν τό ἑξῆς: «Ἀνακαλύψτε τήν ἁμαρτία παντοῦ. Εἰσχωρήσετε σέ ὅλες τίς ἀνθρώπινες δραστηριότητες, συναναστραφεῖτε τούς πάντες καί μήν περιφρονεῖτε κανέναν, σέ ὅποια θέση καί ἄν βρίσκεται, ὅποια δουλειά κι ἄν κάνει. Ξεσκεπάστε καί ἀποκαλύψτε τήν ἁμαρτία ἀλλά περιβάλλετε, ἀγκαλιάστε μέ ἀγάπη τόν ἴδιο τόν ἁμαρτωλό».
Ἀπό τήν ἄλλη τόνιζαν, (ἀλήθεια πόσο ἐπίκαιρο), πώς αὐτοί πού μέ τόση εὐκολία μπαίνουν στίς ἐκκλησίες καί ἀνάβουν κεριά καί κάνουν ἀμέτρητους τεμενάδες, μέ τόν ἴδιο τρόπο μπαίνουν μέσα στίς ταβέρνες, στά δημόσια λουτρά καί στά κακόφημα σπίτια καί κάνουν τά χίλια μύρια ...!
Μέ τόν ἴδιο τρόπο πού ἀνακαλύπτουν τήν ἁμαρτία, ἐκεῖ πού ὑπάρχει, μέ τόν ἴδιο τρόπο τήν ἀποκαλύπτουν καί ἐκεῖ, πού σύμφωνα μέ τά κατεστημένα, εἶναι ἀδύνατο νά ὑπάρχει. Περπατώντας στούς δρόμους, ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, χορεύουν, κάνουν ἀστεία καί παίζουν μαζί τους. Καί μέσα ἀπ' ὅλα αὐτά τά ἐπεισόδια τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἀνακαλύπτουν μέ τό διορατικό τους χάρισμα κάποιο σκάνδαλο, κάποια κρυφή ἁμαρτία, κάποια κρυμμένη μοχθηρή σκέψη. Αὐτό τό ἐπισημαίνουν, τό διαλαλοῦν καί ἀκόμα προειδοποιοῦν τούς ἀνθρώπους γιά τήν ἁμαρτία πού σκέφτονται νά κάνουν, γιά τίς βρώμικες σκέψεις πού κυριαρχοῦνε στό μυαλό τους. Ὁ Σαλός εἶναι ἡ ζωντανή ὑπέρβαση τῆς καθημερινῆς ζωῆς πού ἔχει παρεκκλίνει καί εἶναι βουτηγμένη στήν ἁμαρτία, ὄχι μέ τήν αὐστηρή ἠθική ἔννοια, πού καί αὐτή ὁ Σαλός τήν καυτηριάζει, ἀλλά μέ τήν ἔννοια τῆς ἔλλειψης ἐσωτερικῆς καθαρότητας.
Ὅλο αὐτό τό παιχνίδι εἶναι δύσκολο στή μορφή του καί ἡ Σαλότητα γίνεται ἐπικίνδυνη γιά τόν ἀσκητή, γιά τόν Ἅγιο, πού φαινομενικά γίνεται ὁ ἴδιος ἁμαρτωλός, ἀρνεῖται τά μοναχικά καί ἀσκητικά ἰδεώδη πού ὑπηρετεῖ μέσα του καί παριστάνει τήν ἴδια τήν κορυφή τῆς ἀπάτης καί τῆς ὑποκρισίας. Γίνεται συνειδητά ἕνας καθρέπτης ὅλης αὐτῆς τῆς «κατρακύλας» τῆς κοινωνίας, εἴτε αὐτή ἦταν ἡ κοινωνία τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου στούς πρώτους αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ εἴτε θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ σημερινή κοινωνία μας πού πραγματικά ἔχει ἀνάγκη ἀπό Σαλούς, νά τῆς κάνουν νά καταλάβει σέ ποιά κατάσταση βρίσκεται καί νά τῆς δείξουν τόν ὀρθό δρόμο.
Ὁ Σαλός κάνει παρέα μέ πόρνες καί μεθυσμένους, τρώει λαίμαργα μέχρι σκανδαλισμοῦ, ὅταν οἱ ἄλλοι νηστεύουν, ἐνῶ ἄλλη φορᾶ βρίσκεται μισοπεθαμένος ἀπό τήν πείνα. Προσπαθεῖ νά ἐξαπατήσει τούς ἄλλους γιά νά κρύψει τό μυστικό του παιχνίδι. Ὅταν μαθευτεῖ ἡ ἁγιότητά του καί φανερωθεῖ ὁ θεῖος σκοπός του ἀπό τά ἴδια τοῦ τά θαύματα, τότε ὁ Σάλος χάνεται, ἐξαφανίζεται, γιατί ἀπεχθάνεται κάθε ἔπαινο καί κάθε εὐχαριστία ἀπό ὅσους ἔχει εὐεργετήσει. Εἶναι ὁ «ἀλήτης τοῦ θεοῦ», ἕνας ἀναρχικός του πνεύματος καί τῆς ζωῆς, μία ξεχωριστή μορφή ἁγιοσύνης πού ἡ παράδοσή της πέρασε στή σημερινή μας κοινωνία, μέ μία διαστρεβλωμένη μορφή, ὅπως τό κίνημα τῆς ἀναρχίας, τῆς ἀμφισβήτησης τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ, πού προσπαθεῖ συχνά μέ ἀκραῖες καί ἀποτυχημένες μεθόδους νά ἐφαρμόσει ὁρισμένες μορφές Σαλότητας.

28 σχόλια:

 1. Από τις πιο θεολογικές αναρτήσεις που έχω διαβάσει. Θα τη διαβάσω στα παιδά στο σχολείο. Ευχαριστούμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το άρθρο τα μπερδεύει τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η εξωτερική εμφάνιση έχει σχέση με την εσωτερική. Ένας σεμνός ποτέ δεν θα φορέσει άσεμνα ρούχα. Και μια άσεμνη γαϊδούρα μόνο όταν πρόκειται να εμφανιστεί σε κόσμο σεμνό, τότε και μόνο, απο υποκρισία θα ντυθεί σεμνά, για να φανεί.
  Το άρθρο τα μπλέκει τα πράγματα γιατί ανακατεύει τους δια Χριστόν σαλούς που είναι η εξαίρεση των εξαιρέσεων και όχι ο κανόνας. Οι άγιοι και ευσεβείς άνθρωποι έχουν ανάλογη εμφάνιση και εξωτερική.

  Ορέστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντι οικουμενιστής30 Μαΐου 2012 - 7:11 μ.μ.

   Δεν τα μπερδεύει καθόλου ίσα-ίσα τα ξεκαθαρίζει. Έχουμε γίνει όλοι ευσεβοφανείς και χάνουμε την ουσία της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία μας δεν έχει σχέση με την προτεσταντική ήθική. Πότε εμείς οι θρησκευόμενοι θα το αντιληφθούμε;
   Δυστυχώς ο εκδυτικισμός έχει διαβρώσει ακόμα και θρησκευτικούς πολλές φορές κύκλους. Βάζουμε συχνά το εξωτερικό μας προσωπείο και αφήνουμε την εσωτερική καλλιέργεια. Έχουμε καταντήσει τόσο ψεύτικοι εμείς οι σημερινοί χριστιανοί. Χάθηκε ο αυθορμητισμός μας.
   Ο π. Παΐσιος και τόσοι άλλοι άγιοι μοναχοί καμμία βάση δεν έδιναν στην εξωτερική εμφάνιση γιατί ήταν πραγματικά αγιασμένοι εσωτερικά.
   Ο άγιοι επισκέπτονταν πόρνες και τις εξαγίαζαν χωρίς να λογαριάζουν τα λόγια του κόσμου. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός συναντήθηκε πολλές φορές με πόρνες και τελώνες. Προσωπικά πιστεύω ότι αν ερχόταν σήμερα ο Χριστός και έκανε το ίδιο οι πρωτοι που θα τον κατακρίναμε θα ήμασταν εμείς οι "θρησκευόμενοι", οι "άνθρωποι της Εκκλησίας".
   Έχουμε ξεφύγει τελείως από την πορεία μας. Καιρός για μετάνοια...

   Διαγραφή
 3. Τα μπερδεύει και ο Ορέστης εξήγησε τους λόγους.
  Η σεμνότητα, την οποία κάποιοι συκοφαντούν ως προτεσταντική ηθική είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Με αυτή συμφωνούν και οι σύγχρονοι Γέροντες σαν τον π. Ιάκωβο, τον π. Παϊσιο και τον π. Πορφύριο! Οι Γέροντες αυτοί ποτέ δεν συνηγορούσαν υπερ της ξετσίπωτης ενδυμασίας που σήμερα έχει γεμίσει τον κόσμο και είναι λέρα πνευματική. ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΑΛΙΣΤΑ!
  Η άσεμνη ενδυμασία δεν είναι ούτε αυθορμητισμός ούτε ειλικρίνεια αλλά ξετσιπωτσιά ψυχής που εκδηλώνεται και στην εξωτερική εμφάνιση.
  Ναί έχουμε ξεφύγει, έχουμε ξεφύγει προς την ξετσιπωσιά αυτό είναι φανερό σε όλους. Χρειαζόμαστε μετάνοια και όχι δικαιολογίες φθηνές και θεωρίες για κλάμματα σαν αυτές που προσπαθεί ο δήθεν αντιοικουμενιστής να μας πει.
  Καιρός για μετάνοια και όχι για δικαιολογίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντι οικουμενιστής30 Μαΐου 2012 - 8:56 μ.μ.

   Αδερφέ είσαι σε σύγχυση και σε κατανοώ. Όταν κατακρίνω την προτεσταντική ηθική δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι την άσεμνη εμφάνιση. Καμμία σχέση...
   Ο Γέροντας Πορφύριος μιας και τον ανέφερες δεχόταν επισκέψεις από χίππηδες, αναρχικούς, νακρομανείς, πόρνες μη λογαριάζοντας την εμφάνισή τους και τα λόγια των "θρησκευομένων". Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο π. Παΐσιος. Εμείς θα το κάναμε ποτέ;;;;;;; Ή μήπως η "ηθική" μας δεν το επιτρέπει;;;;
   Έχουμε μπερδέχει δυστυχώς την σεμνότητα που είναι απόρροια της εσωτερικής αγιότητας με την σεμνοτυφία και την τυπολατρεία που είναι καθαρά δυτικές παρεμβάσεις που πρέπει να αποδιώξουμε. Δεν έχουν σχέση με την πίστη μας!

   Μόνο το Άγιον Όρος κρατάει το αυθεντικό πνεύμα της Ορθοδοξίας. Δυστυχώς εμείς εδώ στον κόσμο τα έχουμε μαγαρίσει όλα με την προτεστατική λογική που μας έφεραν στην χώρα μας οι μισσιονάριοι. Ο Θεός να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτές τις πλανεμένες απόψεις μας και να κοιτάμε την ουσία της πίστης μας.

   Διαγραφή
  2. Φιλε μου μαλλον εσυ κανεις καποιο λαθος και παρεξηγησες υποθετω καποια πραγματα θα σου πω κατι πολυ απλο εγω τυχαινει να φοραω 2 σκουλαρικια στο αυτι οταν πηγαινα στην εκλησσια η οταν τυχαινε να συναντησω καποια πνευματικα μου αδερφια η τον πνευματικο μου τοτε εβγαζα τα σκουλαρικια μου καποια στιγμη ξεχασα να τα βγαλω και συναντηθικα με τον πνευματικο μου οπου τυχαινει να ειναι απο την Κρητη και οταν πηγαινω απο την Αθηνα οπου κατοικω φιλοξενουμε στο σπιτι του , αυτος το προσεξε αλλα δε μου ειπε τιποτα καποια στιγμη αντολυφθηκα οτι δε ειχα βγαλει τα σκουλαρικια μου και πηγαιναμε στη εκκλησια τοτε εκανα αμεσως τη κινηση να τα βγαλω, ο πνευματικος μου με σταματησε και μου λεει το εξης δεν εχεις ευλογια να τα βγαλεις , Ο Θεος ξερει πως τα φορας και σε δεχεται οπως εισαι η αμαρτια ειναι να προσπαθησεις να κοροιδεψεις τον εαυτο σου και τους γυρω σου βγαζοντας τα οταν πηγαμε στη εκλησσια συναντηθικα με μια κυρια ηλικιωμενη πνευματικη κορη του πνευματικου μου αυτη λοιπον με στριμωξε σε μια γωνια και μου λεει με αυτο το υφος το σενωμοτικο βγαλε τα σκουλαρικια δεν ειναι σωστο να τα φορας εγω δε δεχτηκα και της ειπα οτι δεν εχω την ευλογια να το κανω η γυναικα ταραχτηκε και ισως και να μη με πιστεψε !!! Στο τελος της λειτουργειας ο πνευματικος μου εκανε ενα απο τα ωραιωτερα κυριγματα που εχω ακουσει ποτε το θεμα ηταν τα σκουλαρικια ενος πνευματικου του παιδιου και το νοημα αυτου , ελετε οπως ειστε και ο Θεος θα σας δεχτει γιατι ο Θεος θελει να κραταμε τη ψυχη μας καθαρη γιατι αυτη ειναι που θα ζει για παντα !!! Η πνευματικη μου αδερφη ηρθε και μου ζητησε συγνωμη !!!!

   Διαγραφή
  3. Δ. Καραγεωργίου3 Ιουνίου 2012 - 11:19 π.μ.

   Συγκλονιστική η εμπερία σου αδερφέ!!! Ο πνευματικός σου φαίνεται ότι έχει διάκριση στο μέγιστο βαθμό!!! Θα μπορούσες να γράψεις το περιστατικό που αναφέρεις και να δημοσιευτεί στα θρησκευτικά ιστολόγια μπας και ξυπνήσουμε.

   Διαγραφή
  4. Σ'ευχαριστω πολυ αδερφε μου ευτυχως δεν ηταν και η μοναδικη εμπειρια μου !!! Εμπειριες που επετρεψε ο Θεος και που ισως απο αυτες καποιες να ακουγόταν και υπερβολικες ή παραμυθια για καποιους αλλα εγω τις εζησα και τιποτα πια δε μπορει να με κανει να αμφιβαλω τοσσο για την Υπαρξη Του οσο και για την απιστευτη Αγαπη Του!!!Ασχετα εαν και εγω εχω λιγο λοξοδρομησει δεν παψω ποτε να πιστευω οτι οταν φωναζεις το Χριστο αυτος ακουει !!!Απλα καμια φορα εμεις οι ανθρωποι ενω ξερουμε την αληθεια απογοητευομαστε και δε Τον καλουμε οι ακομα πολλες φορες τον καλουμε και του ζηταμε πραγματα τα οποια δεν μας δινει γιατι Αυτος ξερει οτι δεν ειναι προς συμφερον μας και παλι ομως εμεις απογοητευομαστε και φευγουμε απο κοντα Του ή ακομα μπορει να συναχισουμε και να επιμενουμε τοτε ειναι αυτο που ελεγε καποιος γεροντας οτι φερνουμε σε δυσκολη θεση τον Θεο αυτο βεβαια δεν εχει σχεση με το θεμα παραπανω απλως καταληγοντας θελω να πω πως Ο Θεος μας θελει οπως ημαστε απλα να Του παραδωσουμε την ψυχη μας καθαρη και Αυτος ξερει τι θα κανει με αυτην οπως και με την επιγεια ζωη μας!!!

   Διαγραφή
  5. Ο πνευματικός σου δεν είναι αλάθητος να ξέρεις. Ο Κυριάκος μίλησε σωστά και με επιχειρήματα, εσύ διηγείσαι ένα παράδειγμα απο τη ζωή σου αλλά δεν μπορείς να μας το επιβάλεις σαν πρότυπο. Μπορεί να είναι και λάθος του πνευματικού σου. Δεν κάνεις Πάπα αλάθητο τον πνευματικό σου.

   Διαγραφή
  6. Φίλε ανώνυμε είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Μάλλον δεν έπιασες καν το νόημα της ανάρτησης και του σχολίου που έκανε ο Θάνος. Μελέτησέ τα πάλι και μετά μπορείς να γράψεις ό,τι θες...

   Διαγραφή
 4. "Αντι οικουμενιστή" όπως θέλεις να χαρακτηρίζεσαι, συνεχίζεις να συγχέεις τα πράγματα.
  Όταν ο Γέροντας Πορφύριος δεχόταν επισκέψεις απο χίππηδες, πόρνες, ναρκομανείς, αναρχικούς, έκανε αυτό που έκανε και ο Χριστός που δεχόταν τις πόρνες και τους αμαρτωλούς.
  Δεν έκανε αυτό που κάνεις εσύ, να θεωρείς την ηθική και την σεμνότητα ως προτεσταντική ηθική. Δεν έκανε αυτό που κάνεις εσύ, να θεωρείς ως δυτικές παρεμβάσεις τη σεμνή ζωή που μας λέει η Εκκλησία. Δεν έκανε αυτό που κάνεις εσύ, να θεωρείς την άσεμνη εμφάνιση ως αυθορμητισμό στο πρώτο σου σχόλιο.
  Έχεις μπερδέψει το να δέχομαι τον αμαρτωλό, απο το να δικαιολογώ την αμαρτία και να βρίζω την αρετή. Οι Γέροντες έκαναν το πρώτο ενώ εσύ και μερικοί άλλοι κάνετε το δεύτερο.
  Ούτε το Άγιο Όρος ούτε και ο αντιοικουμενισμός όμως συμβιβάζεται με την ξετσιπωσιά.
  Ο Θεός να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τις πλανεμένες απόψεις σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντι οικουμενιστής31 Μαΐου 2012 - 12:19 π.μ.

   Προφανώς δεν ανέγνωσες σωστά το προηγούμενο μήνυμα . Γράφω: "Όταν κατακρίνω την προτεσταντική ηθική δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι την άσεμνη εμφάνιση. Καμμία σχέση..."

   Όποιος κατακρίνει τον ευσεβισμό, τον πιετισμό, την ευσεβοφάνεια και τον ηθικισμό που ανθούν δυστυχώς ανάμεσα στους θρησκευόμενους δεν σημαίνει ότι είναι υπέρ της άσεμνης εμφάνισης.
   Απλά λέω ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι πράγματι σεμνή όταν είναι απόρροια της εσωτερικής καθαρότητας. Όταν γίνεται ΤΥΠΟΛΑΤΡΙΚΑ είναι το πρόβλημα.
   Απλά σου συστήνω ανεπιφύλακτα να διαβάσεις λίγο π. Ιωάννη Ρωμανίδη και π. Γεώργιο Μεταλληνό για να καταλάβεις πόσο βαθύ είναι το νόσημα του ηθικισμού και πόσο εκτός της ορθόδοξης παράδοσης και της πίστης μας.
   Εύχου για μένα αδερφέ

   Διαγραφή
 5. Για τα τυπολατρικά κανείς δεν νομίζω ότι τα δικαιολογεί.
  Σήμερα όμως αυτό που λείπει είναι η σεμνότητα και αυτό που ξεχειλίζει είναι η χυδαιότητα ακόμα και μέσα στους ιερούς Ναούς. Να αφήσουμε τα υπόλοιπα περι προτεστανικής ηθικής και να κοιτάξουμε την ανηθικότητα που μπήκε και τους Ναούς του Θεού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τί προτεσταντική ηθική και πράσινα άλογα λέτε; Βλέπετε πολλές με μακρυές φούστες και σεμνή ενδυμασία; Εγώ και όλη η κοινωνία βλέπει το αντίθετο παντού και κάθε ώρα: Αισχρότητα, ξεγυμνωσιά, γυμνισμό! Σοβαρολογούμε τώρα να μιλάμε για προτεσταντική ηθική όταν ο κόσμος και η τηλεόραση και οι εκκλησίες γέμισαν απο γυμνισμό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μιλάνε για τους θρησκευτικούς κύκλους όπου όντως ακμάζει ο ευσεβισμός και όχι γενικά. Αν κατάλαβα καλά δηλαδή...

   Διαγραφή
  2. Εγω παντως γνωριζω και πολλες με μακριες φουστες και δηθεν ευσεβη εμφανιση που ειναι γεματες εγωισμο θεωροντας πως επειδη κρατανε τα προσχηματα υπερτερουν απεναντι στους αλλους και συμπεριφερονται με ανυποτη υποκρισια.Η εμφανιση δεν τις κραταει μακρια απο τα αμαρτηματα στα οποια πεφτουν και αυτοι με λιγοτερο σεμνη ενδυμασια. Καταλαβαινω ομως πως μονον οταν ο ανθρωπος ερθει με απολυτη ελευθερια και καθαροτητα κοντα στο Χριστο ζησει και νιωσει τη χαρα και το μεγαλειο της Ορθοδοξιας θα εχει και εμφανιση που δεν θα προκαλει. Και αυτο θα εχει γινει κυριως απο φιλοτιμο γιατι θα εχει εσωτερικη αλλαγη.

   Διαγραφή
  3. Προφανώς και η άσεμνη εμφάνιση ρίχνει σε αμαρτίες και αυτόν που τον έχει και τους άλλους που την βλέπουν. Όπως και η σεμνή εμφάνιση προστατεύει και απο αμαρτίες και απο σκανδαλισμούς πολλούς και πολλές. Μην πιανόμαστε απο ακραία παραδείγματα κάποιων που έχουν σεμνή εμφάνιση αλλά και υποκρισία. Αλλά και αυτές τουλάχιστον δεν βλάπτουν και δεν σκανδαλίζουν άλλους με την εμφάνιση του.
   Η όποια υποκρισία τους αν υπάρχει, βλάπτει τους ίδιους και μόνον. Ενώ αυτός που έχει άσεμνη εμφάνιση βλάπτει και άλλους που δεν του φταίνε σε τίποτα.

   Διαγραφή
 7. Αυτο καταλαβες φιλε μου ? Ουτε καν προσπαθησα να σε πεισω για κατι ποσο μαλλον να σου το επιβαλω !!!Ενοειται πως ειναι ανθρωπος και αυτος και κανει και λαθη αλλα δεν ειναι απο αυτους που το παιζουν δικαστες παπαδες και ειναι με το δαχτυλο ορθιο καοι απλως προτειμαει να πηγαινω στην εκκλησια ακομα και με τα σκουλαρικια παρα να μην πηγαινω και αυτο που ειπα ειναι μονο ενα μικρο παραδειγμα και τιποτα αλλο !!!Αν εσυ αισθανεσαι οτι πρεπει να φορας κελεμπια για να πας στην εκκλησια δικαιωμα σου !!! Εχω συγγενισσα μου που φοραει μαντηλια για να παει στην εκκλησια την ιδια ωρα που καταραριωταν την εγκυο κορη της !!! Εσυ τι νομιζεις πως ενοχλει περισσοτερο τον Θεο τα σκουλαρικια που φοραει καποιος ή η καταρες μιας γυναικας στο παιδι της και για να μην παρεξηγηθω και παλι , σαν παραδειγμα το αναφερο δεν θαα την κρινω σε καμια περιπτωση εγω !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πες τα ρε αδερφέ!!! Σε πάω με τα χίλια... Γεμίσαμε σοβαροφανείς και ευσεβοφανείς. Μπυ αρέσουν τύποι σαν εσένα που προσπαθούν πάνω από όλα να είναι ΑΛΗΘΙΝΟΙ και ΑΝΥΠΟΚΡΙΤΟΙ. Δυστυχώς καταντήσαμε χριστιανοί της βιτρίνας και τίποτε παραπάνω...

   Διαγραφή
  2. Κανένα δεν είναι σωστό ούτε οι κατάρες ούτε τα σκουλαρίκια. Και το ένα δείχνει έλλειψη συγχωρητικότητας και το άλλο έλλειψη σεβασμού στον ιερό χώρο και στον Θεό. Είναι σαν να ρωτάς τί προτιμάς καλύτερα να πορνεύεις ή να μοιχεύεις; Χάθηκε το ίσιωμα; Κακό και η κατάρα κακό και τα σκουλαρίκια και η άσεμνη εμφάνιση!
   Όχι όμως να την δικαιολογούμε όπως κάνουν κάποιοι που παριστάνουν τους ελεύθερους ενώ είναι σκλάβοι της μόδας!

   Διαγραφή
  3. Καλά λέει ο ανώνυμος 1:59μμ. Και επειδή έκανε ένας πνευματικός μια βλακεία τί θα πει; ότι είναι αλάθητος;
   Αν είναι βλακεία, διότι μπορεί να το έκανε για να μην χάσει εντελώς τον άνθρωπο και φύγει απο την Εκκλησία. Μια για μικρό διάστημα ανοχή σε κάποια πράγματα επιτρέπεται. Όχι όμως και να το κάνουμε κανόνα και να βρίζουμε την σεμνότητα ως σοβαροφάνεια!

   Διαγραφή
  4. Κώστα σου συστήνω ανεπιφύλακτα να διαβάσεις κανένα βιβλίο του π. Παΐσίου μπας και ξεκολλήσεις...

   Διαγραφή
  5. Φιλε μου Κωστα αντιλαμβανομαι οτι εχεις χασει την ουσια ,θα σε ρωτησω κατι και θα ηθελα σε παρακαλω να μου απαντησεις ειληκρινα , πια ειναι η γνωμη σου ας πουμε για τις πορνες πχ. ας πουμε οτι πηγαινεις στην εκκησια και μπαινει και μια πορνη οπου ειτε γνωριζεις οτι ασκει την πορνεια ή ας πουμε οτι κανει αυτο που λεμε μπαμ οτι ειναι πορνη , αν τη δεις μεσα στη εκκλησια θα σε σκανδαλισει? Επισης θα ηθελα να μου πεις την αποψη σου για καποιον που ασθενει και δε μπορει να νηστεψει γιατι ο γιατρος του προτεινε να τρωει κρεας πχ.σε καθημερινή βαση και αυτος ο ανθρωπος νιωθει την αναγκη να κοινωνησει, κατα την αποψη σου ο ιερεας πρεπει να τον κοινωνησει η οχι ?Οσο για τον πνευματικο μου το αν λεει βλακειες ή οχι θα τον κρινει ο Θεος συμφωνα με τις ψυχες που εφερε κοντα Του (στο Θεο εννοω)και με το εργο που παρηγαγε μεσα στην εκκλησια και δε νομιζω να εγραψα σε καμια απο τις αναρτησεις μου οτι δεν ειναι ανθρωπος και οτι δεν κανει λαθη αλλα ξερω πολυ καλα οτι, οτικανει το κανει με φοβο Θεου !!! Κατι τελευταίο και συγνωμη αν κουρασα καποιον , αν θελεις μπορεις να μου περιγραψεις τον Θεο ? Ετσι με πολυ απλα λογια σαν να τον πριγραφεις σε ενα παιδι!!!

   Διαγραφή
  6. Προς : Ανώνυμος6 Ιουνίου 2012 4:05 μ.μ. Αδερφε μου σ ευχαριστω πολυ !!! Αλλα πιστευω οτι δεν κανω κατι απο το να προσπαθω να προσεγγισω το Θεο οσο πιο απλα μπορω χωρις πολλα πολλα δεν ειμαι ανθρωπος δυστυχως που θα παω καθε Κυριακη στην Εκκλησια πηγαινω συχνοτερα απο οτι πηγαινα αλλα οχι οσο θα επρεπε και η αληθεια ειναι οτι εδω και λιγο καιρο εχω λιγο λοξοδρομησει δεν διαβαζω καποιες προσευχες δε κανω σχεδον τιποτα απο ολα οσα θα επρεπε η ψυχη μου ευτυχως προσευχεται εγω οχι αλλα αυτο δεν αλλαζει το τι πιστευω για τον Θεο!!! Ελπιζω απλα οτι καποια στιγμη θα με βοηθησει να ξαναμπω στο ''κοπαδι΄΄ Του !!!Συμβαινουν καμια φορα πραγματα που σε κανουν ή να δεθεις ακομα περισσοτερο ή να σε απομακρυνουν σε εμενα συμβαινουν παραληλλα και τα δυο με οτι και αν σημαινει αυτο το θετικο ομως ειναι οτι η Χαρη προνοησε και μου εδωσε απο πριν τα ΄΄οπλα΄΄ και αυτο απλα με βοηθησε αν μη τι αλλο να μη χασω την πιστη μου για την Υπαρξη του !!!

   Διαγραφή
 8. Πες τα Κυριάκε! Γεμίσαμε αισχρότητα και κάποιοι κοιτάνε πώς θα συκοφαντήσουν τους λίγους εναπομείναντες σεμνούς πραγματικούς χριστιανούς! Ξέχασαν τον λόγο του Χριστού ότι όποιος σκανδαλίσει ένα των ελαχίστων, των τελευταίων ανθρώπων, τον συμφέρει να κρεμάσει μια πέτρα και να πέσει στη θάλασσα!
  Αλλοίμονό τους και σε όσους τους υποστηρίζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Επισης φιλε μου Κωστα οσον αφορα τα σχολιασου στις 6 Ιουνίου 2012 9:33 μ.μ. και 6 Ιουνίου 2012 9:27 μ.μ.πρωτον σου θυμίζω οτι ο Ιησους μιλουσε με παραβολες δηλαδη με παραδειγματα και οσο για την αισχροτητα και τη συκοφαντηση κατα τους λιγους εναπομείναντες σεμνους ,πραγματικους και απο οτι αντιλαμβανομαι ΓΟΧ θα ηθελα να σου πω πως το να δεσει καποιος μια πετρα στο λαιμο του και να πεσει στη θαλασσα οπως εσυ γραφεις πως ειναι προς συμφερον του σε πληροφορώ πως αυτο λεγετε αυτοκτονια και πως ειναι ενα απο τα μεγαλυτερα αμαρτηματα που σε στελνω αμεσως στη κολαση! αν υποθεσουμε οτι εγω ακολουθω αυτο που λες και πεφτω στη θαλασσα δεν ειναι προς το δικο μου συμφερον αλλα προς το δικο σου ωστε να μη με δεις στην εκκλησια και σκανδαλιστεις επειδη φοραω σκουλαρικι , εγω παλι θα σου προτεινα να διαβασεις τα λογια των πατερων της εκκλησιας και οτι εκκλησιαζεσαι να σκυβεις το κεφαλι και να βλεπεις μονο το προσωπο του Χριστου και οχι τι φοραει ο καθενας ετσι δε θα σκανδαλιζεσαι !!!Καλο ηταν ολοι μας να προσπαθουσαμε να βλεπουμε τους ανθρωπους κυριως με τα ματια της ψυχης αγαπητε μου τοτε ολα θα ηταν καλυτερα κατα την ταπεινη μου αποψη και κατι τελευταιο απο οτι βλεπεις ειμαι ο μονος με φωτογραφια, αν τη δεις πες μου σε παρακαλω πιστευεις οτι το ντυσιμο μου αποκαλειται αισχρο ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Χριστός Ανέστη! Σε αθλητικό site μπήκα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. "Μήν κρίνετε κατ΄όψιν , αλλά την δικαίαν ρίσιν κρίνατε". Τον δαιμονισμένον , όταν τον εθεράπευσεν ο Χριστός τον είδαν "ιματισμένον και σωφρονούντα". Επομένως οι απαντήσεις δίδονται μέσα από τα κείμενα του Ιερού Ευαγγελίου. Ο πουριτανισμός δεν έχει θέσι στην Ορθοδοξίαν.Κι ο μακαριστός Χριστόδουλος είπε στους νέους , "ελάτε με το σκουλαρίκι κι όπως είστε", για να προσελκύση τα παιδιά στην Εκκλησία , αλλά θεωρώ ότι ήτο λάθος , διότι πίσω από αυτό δικαιολογούνται οι γυναίκες όλων τω ν ηλικιών και αποθρασύνθηκαν πολλές ηλικιωμένες και πηγαίνουν με τα παντελόνια και τα στενά κολάν στην Εκκλησία ,ακόμη και στη θεία κοινωνία και δεν τολμά κανείς ιερεύς ή χριστιανός να τους ειπή τίποτε ,γιατί αμέσως αντιλέγουν "το είπε κι ο Χριστόδουλος". Γι΄αυτό πρέπει να υπάρχη διάκρισις σε όλα, αρετή που δυστυχώς λείπει από όλους μας. "Οία η ψυχή τοιάδε και η μορφή ", λένε τα σοφά λόγια. Χριστός Ανέστη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.