8 Απρ 2012

Γερμανοί πολίτες θέλουν νά μᾶς ἀποζημιώσουν !

Γερμανοί πολίτες καλοῦν τή χώρα τους νά πληρώσει στήν Ἑλλάδα τίς πολεμικές ἀποζημιώσεις. "Γερμανία ἀνάλαβε τίς εὐθύνες σου", λέει ἡ πρωτοβουλία Γερμανῶν πολιτῶν ποῦ ζοῦν στά Χανιά. Ὅπως ἀναφέρουν τά "Χανιώτικα Νέα" οἱ Γερμανοί πολίτες ἐγκαλοῦν τή σημερινή γερμανική κυβέρνηση γιά τίς τελευταῖες δηλώσεις τῆς ἀπόρριψης τῶν ἀποζημιώσεων ποῦ ἀξιώνει ἡ Ἑλλάδα γιά ὅσα δεινά ὑπέστη κατά τή διάρκεια τῆς κατοχῆς, τά ἀναγκαστικά δάνεια, τίς ἁρπαγές καί τά ἐγκλήματα σέ βάρος τοῦ ἄμαχου πληθυσμοῦ. Σύμφωνα μέ μέ τό δημοσίευμα, μέχρι στιγμῆς 5 Γερμανοί πολίτες ἀπό τά Χανιά ἔχουν ὑπογράψει τό σχετικό κείμενο, τό ὁποῖο παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά ἀπό τά "Χανιώτικα Νέα" σέ μία κατεύθυνση συλλογῆς καί ἄλλων ὑπογραφῶν.
"Ξεκινᾶμε ἐμεῖς καί ἐλπίζουμε νά συνυπογράψουν καί ἄλλοι Γερμανοί μέ σκοπό νά πάρει διαστάσεις τό θέμα, νά δημοσιευτεῖ καί ἀλλοῦ τό κείμενό μας καί νά μαζέψουμε πολλές ὑπογραφές καί στήν Ἑλλάδα καί παντοῦ. Αὐτή τή στιγμή εἶναι ὑποχρέωση τῶν Γερμανῶν νά καθαρίσουν τό σπίτι τους", τονίζει ὁ Κοnstantin Fischer, στήν ἐφημερίδα ἕνας Γερμανός ποῦ ζεῖ ἐδῶ καί 20 χρόνια στά Χανιά καί εἶχε συμβάλει παλαιότερα σημαντικά στό νά ἐντοπίσει ἐν ζωή Χανιῶτες ποῦ.....

 εἶχαν κρατηθεῖ στά ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης καί νά τούς βοηθήσει στή συνέχεια νά διεκδικήσουν ἀποζημιώσεις ἀπό τή Γερμανία γιά ὅσα ὑπέστησαν.
Μεταξύ ἄλλων, ὁ κ. Fischer τονίζει πῶς οἱ λόγοι τῆς πρωτοβουλίας εἶναι δύο: "Πρῶτα ἀπό ὅλα ἡ ντροπή ποῦ νιώθω ἀπέναντι στούς Ἕλληνες ποῦ βρέθηκαν στά στρατόπεδα συγκέντρωσης καί ἔζησαν τήν κατοχή καί τόν πόλεμο καί ἀκοῦνε μία δήλωση τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ποῦ δέν στέκει. Ντροπή καί πρός τούς νέους Γερμανούς ποῦ τούς ρίχνουν μία εὐθύνη ποῦ δέν εἶναι δική τους, δέν πρέπει νά εἶναι δική τους.
Μετά τόν πόλεμο οἱ Ἀμερικανοί ἀθώωσαν πολλούς Ναζί προκειμένου νά συνεργαστοῦν ἀπέναντι στήν ΕΣΣΔ καί στό Ἀνατολικό Μπλόκ. Ἄφησαν τούς Ναζί στή θέση τους καί αὐτοί συνέχισαν νά λειτουργοῦν μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο καί φόρτωσαν τήν εὐθύνη στήν ἑπόμενη γενιά καί ἡ ἑπόμενη γενιά στή δική μου γενιά. Καί τώρα οὐσιαστικά ἡ δική μου γενιά ποῦ ἐπιρρίπτει τήν εὐθύνη στήν ἑπόμενη γενιά καί αὐτό δέν τό θέλω.
Δεύτερον, ἐπειδή θεωρῶ ὅτι ἡ Γερμανία μέ τή συγκεκριμένη πολιτική ὑπονομεύει τόν διάλογο ἀνάμεσα σέ νέους ἀνθρώπους στήν Εὐρώπη. Καί αὐτό ἐντάσσεται στή γενική πολιτική τῆς Γερμανίας νά ἀπομονώνει τό τμῆμα αὐτό τῆς κοινωνίας ποῦ νιώθει ὅτι ἔχει εὐρωπαϊκή ταυτότητα καί ὄχι ἐθνική".
Ἀναλυτικά τό κείμενο
"Ἑξήντα πέντε χρόνια μετά τό τέλος τοῦ πολέμου καί ἔπειτα ἀπό δεκαετίες εἰρηνικῆς, γεμάτης ἐμπιστοσύνη συνεργασία τῆς Γερμανίας μέ τήν Ἑλλάδα καί στενῆς σχέσης μας στό ΝΑΤΟ καί στήν Ε.Ε., τό ἐρώτημα τῶν ἀποζημιώσεων... δέν ἀποτελεῖ πλέον θέμα' (Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν της Γερμανίας). Ἡ δήλωση αὐτή θά ἦταν πολύ ὡραία καί ἐποικοδομητική ἄν ὑπῆρχε λόγος νά διατυπωθεῖ ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδας, ἐκ μέρους τοῦ θύματος δηλαδή. Ἐκ στόματος τοῦ θύτη ὅμως τή θεωρῶ ἄτοπη καί αἰσχρή. Ἐπιπλέον προϋποθέτει καί τήν ὕπαρξη μίας πανευρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης τήν ὁποία στήν πραγματικότητα σκοπίμως ὑπονομεύει ἡ πολιτική τῆς Γερμανίας τά τελευταία χρόνια.
Ὡς Γερμανός τοῦ ἐξωτερικοῦ διαμαρτύρομαι ἐντονότατα. Ζητῶ τή πλήρη ἀποκατάσταση τῶν γερμανοευρωπαϊκῶν σχέσεων ὅπως καί τήν ἄμεση παραίτηση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Guido Westerwelle. Ὡς πρός τό θέμα τῶν ἀποζημιώσεων, πρέπει νά γίνω σαφής: Ὅσο ἡ Γερμανία ζεῖ μέ κλεμμένα, ὅσο ἀρνεῖται νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες της γιά τίς καταστροφές ποῦ προκάλεσε τό Γ΄ Ράιχ καί γιά τίς συνέπειές τους, δέν θά καταφέρουν οἱ νέοι της Γερμανίας, οἱ ὁποῖοι φυσικά δέν φταῖνε γιά τά ἐγκλήματα τῶν προγόνων τους, νά ἐνταχτοῦν σέ μία κατά βάθος 'εἰρηνική, γεμάτη ἐμπιστοσύνη, συνεργασία' καί ἕναν οὐσιώδη διάλογο μέ τούς Εὐρωπαίους συνομηλίκους τους. Ἐδῶ καί ἑξήντα πέντε χρόνια, ἡ Γερμανία ζεῖ μέ ἐμπιστοσύνη ἐπί πιστώσει. Ὡς τώρα ὅμως δέν κατάφερε νά ἀποδείξει τό ἀληθές της ἀξιοπιστίας της. Τό γεγονός καθ' ἑαυτό ὅτι ἡ Γερμανία ἀποφεύγει νά ἀναλάβει πλήρως τίς εὐθύνες της δέν ἰσοδυναμεῖ μέ τά ἐγκλήματα τῶν Ναζί. Τό νά δεχτεῖ ὅμως αὐτή τήν εὐθύνη μέ ὅλες τίς συνέπειες παραμένει ἴσως ἡ σημαντικότερη πρόκληση γιά τή σημερινή Γερμανία, ἐνδεικτική γιά τήν κατάσταση καί τήν ταυτότητα τῆς χώρας.
Konstantin Fischer - Χανιά Συνυπογράφουν οἱ Anja Zuckmantel - Χανιά Alexandra Fischer - Χανιά, Gabi Maurer - Χανιά, Sabine Eiselt - Πατεράκη - Χανιά".
Σημειώνεται πῶς ὅσοι Γερμανοί πολίτες ἐπιθυμοῦν νά συνυπογράψουν, παρακαλοῦνται νά στείλουν μήνυμα (χωρίς ἀπόκρυψη) στό 6942692910 ποῦ ἀναφέρει τό ὀνοματεπώνυμό τους ὅπως καί τόν τόπο κατοικίας ἤ νά στείλουν φωτοαντίγραφο αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς μέ ὑπογραφή καί τόπο κατοικίας στήν Τ.Θ. 119, 73110 Χανιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.