20 Απρ 2012

«Ἔχουμε εὐθύνη» - Γέροντας Παΐσιος

Εχε ρθει στό Καλύβι νας θεος μέχρι τό κόκκαλο. φο επε διάφορα, μετά μου λέει: «γώ εμαι εκονομάχος». πό κε πο δέν πίστευε τίποτε, στερα λεγε τι εναι εκονομάχος. «Βρέ θεόφοβε, το λέω, σύ φο δέν πιστεύεις σέ τίποτε, τί μου λές τι εσαι εκονομάχος;
Τότε, τόν καιρό τς Εκονομαχίας [2], μερικοί Χριστιανοί πό περβολικό ζλο πεσαν σέ πλάνη, φθασαν στήν λλη κρη, καί μετά κκλησία τοποθέτησε τό θέμα· δέν εναι τι δέν πίστευαν». ποστήριζε ν τ μεταξύ λη τήν σημερινή κατάσταση. Μαλώσαμε κε πέρα. 
«Καλά, το λέω, κατάσταση εναι ατή; Δικαστικοί νά φοβονται νά δικάσουν, νά κάνουν μηνύσεις γιά γκληματίες καί νά τούς πειλον νας καί λλος καί νά ναγκάζονται νά τίς ποσύρουν;Καί τελικά ποιοί κυβερνον; Σέ ναπαύει ατή κατάσταση;ποστηρίζεις ατούς; σύ εσαι γκληματίας. Γι' ατό ρθες; ντε, φύγε πό δ!». Τόν...
 δίωξα. 
- Γέροντα, δέν φοβάστε τσι πο μιλτε; 
- Τί νά φοβηθ; Τόν τάφο μου τόν χω νοίξει. ν δέν τόν εχα νοίξει, θά μέ πασχολοσε πο θά κουραζόταν λλος νά σκάψει. Τώρα θά χρειασθε νά ρίξει μόνο λίγους τενεκέδες χμα...
χω π' ψιν μου ναν λλον θεο, ναν βλάσφημο, πο τόν φήνουν στήν τηλεόραση καί μιλάει, ν χει πε τά πιό βλάσφημα λόγια γιά Τόν Χριστό καί τήν Παναγία. Δεν παίρνει καί κκλησία μιά θέση νά φορίση μερικούς. Ατούς πρεπε νά τούς φορίζη κκλησία.Λυπονται Τόν φορισμό! 
- Γέροντα, τί θά καταλάβουν μέ τόν φορισμό, φο τίποτε δέν παραδέχονται; 
- Τουλάχιστον νά φανε τι κκλησία παίρνει μιά θέση. 
- σιωπή της, Γέροντα, εναι σάν νά τά ναγνωρίζει; 
- Ναί. Έγραψε νας κάτι βλάσφημα γιά τήν Παναγία καί κανείς δέν μίλησε. Λέω σέ κάποιον: «ν εδες τί γράφει κενος;». «Έ, τί νά τούς κάνης, μο λέει. Θά λερωθες, ν σχοληθες μαζί τους». Φοβονται νά μιλήσουν. 
- Τί εχε νά φοβηθε, Γέροντα;
- Νά μή γράψουν τίποτε γι' ατόν καί κτεθε, καί νέχεται νά βλασφημται Παναγία!  Νά μή θέλουμε νά βγάλει λλος τό φίδι πό τήν τρύπα, γιά νά χουμε μες τήν συχία μας. Ατό εναι λλειψη γάπης. Ύστερα ρχίζει νθρωπος νά κινεται πό συμφέρον. Γι' ατό βλέπεις να πνεμα σήμερα: «Μέ τόν τάδε νά χουμε σχέσεις, γιά νά μς λέει καλά λόγια. Μέ τόν λλο νά τά χουμε καλά, γιά νά μή μς διασύρει κ.λπ. Νά μή μς πάρουν γιά κορόϊδα, νά μή γίνουμε θύματα». 
λλος διαφορε καί δέν μιλάει. «Νά μή μιλήσω, λέει, γιά νά μή μέ γράψουν ο φημερίδες». Οι περισσότεροι δηλαδή εναι τελείως διάφοροι. Τώρα ρχισε λίγο κάτι νά γίνεται - τόσον καιρό δέν γραφε κανένας τίποτα. Είχα βάλει τίς φωνές πρίν πό χρόνια σέ κάποιον στό γιον ρος. «Πολύ πατριωτισμό χεις», μο λέει. Πρίν πό λίγο καιρό ρθε καί μέ βρκε: «λα τά διέλυσαν, μο λέει, οκογένεια, παιδεία...». Το λέω καί γώ μέ τήν σειρά μου: «Πολύ πατριωτισμό χεις!» 
λη ατή κατάσταση χει κάνει να κακό καί να καλό. Τό κακό εναι τι καί κενοι πο εχαν κάτι μέσα τους, ρχισαν νά διαφορον, γιατί λένε: «γώ θά σιάξω τήν κατάσταση;».Τό καλό εναι τι πολλοί ρχισαν νά προβληματίζονται καί νά λλάζουν. Μερικοί ρχονται καί μέ βρίσκουν καί  προσπαθον νά δικαιολογήσουν να κακό πο καναν προηγουμένως, γιατί χουν προβληματισθε
- Δηλαδή, Γέροντα, πρέπει πάντα νά μολογομε τό «πιστεύω» μας; 
- Χρειάζεται διάκριση. Εναι φορές πο δέν πρέπει νά μιλήσουμε καί λλες φορές πο πρέπει νά μολογομε μέ παρρησία τό «πιστεύω» μας, γιατί φέρουμε εθύνη, ν δέν μιλήσουμε. 
Σ' ατά τά δύσκολα χρόνια καθένας μς πρέπει νά κάνη τι γίνεται νθρωπίνως καί τι δέν γίνεται νθρωπίνως νά τό φήνει στόν Θεό. τσι θά χουμε συχη τήν συνείδησή μας τι κάναμε κενο πο μπορούσαμε. Αν δέν ντιδράσουμε, θά σηκωθον ο προγονοί μας πό τούς τάφους.
κενοι πέφεραν τόσα γιά τήν πατρίδα καί μες τί κάνουμε γι' ατήν; λλάδα, ρθοδοξία, μέ τήν παράδοσή της, τούς γίους καί τούς ρωές της, νά πολεμται πό τούς διους τους λληνες καί μες νά μή μιλμε! Εναι φοβερό!
Επα σέ κάποιον. «Γιατί δέν μιλτε; Τί εναι ατά πο κάνει τάδε;». «Τί νά πες, μο λέει, ατός λος βρωμάει». «ν βρωμάει λος, γιατί δέν μιλτε; Χτυπστε τόν». Τίποτε, τόν φήνουν. 
ναν πολιτικό τόν φτυσα. «Πές, το λέω, "δέν συμφων μ' ατό". Τίμια πράγματα. Θέλεις νά ξυπηρετηθες σύ καί νά ρημάξουν λα;». Αν ο Χριστιανοί δέν μολογήσουν, δέν ντιδράσουν, ατοί θά κάνουν χειρότερα. ν, ν ντιδράσουν, θά τό σκεφθον. 'λλά καί ο σημερινοί Χριστιανοί δέν εναι γιά μάχες. Ο πρτοι Χριστιανοί ταν γερά καρύδια· λλαξαν λο τόν κόσμο. Καί στήν βυζαντινή ποχή μιά εκόνα βγαζαν πό τήν κκλησία καί ντιδροσε κόσμος. 
δ Χριστός σταυρώθηκε, γιά νά ναστηθομε μες, καί μες νά διαφορομε! ν κκλησία δέν μιλάει, γιά νά μήν ρθει σέ ρήξη μέ τό κράτος, ν ο μητροπολίτες δέν μιλον, γιά νά τά χουν καλά μέ λους, γιατί τούς βοηθνε στά δρύματα κ.λπ., ο γιορετες πάλι ν δέν μιλον, γιά νά μήν τούς κόψουν τά πιδόματα [3], τότε ποιός θά μιλήσει; 
Επα σέ κάποιον γούμενο: «ν σς πον τι θά σς κόψουν τά πιδόματα, νά πετε: "Θά κόψουμε καί μες τήν φιλοξενία", γιά νά προβληματισθον». Ο καθηγητές τς Θεολογίας κ.λπ. δέν φωνάζουν, γιατί λένε: «Εμαστε πάλληλοι· θά χάσουμε τόν μισθό μας, καί μετά πς θά ζήσουμε;». 
Τά μοναστήρια ν τ μεταξύ τά πίασαν μέ τίς συντάξεις. Γιατί γώ δέν θέλω νά πάρω οτε ατήν τήν ταπεινή σύνταξη το Ο.Γ.Α.; κόμη καί σφαλισμένο σέ μιά σφάλεια το Ο. Γ. Α. νά τόν χουν τόν μοναχό, καί ατό δέν εναι τίμιο. Νά τόν χουν σφαλισμένο ς πορο, Ναί· ατό τόν τιμ
"λλά νά τόν χουν σφαλισμένο στόν Ο.Γ.Α., γιατί;  μοναχός φησε μεγάλες συντάξεις, φυγε πό τόν κόσμο καί ρθε στό μοναστήρι, καί νά πάρει πάλι σύνταξη! 
Καί νά φθάνουμε γιά τήν σύνταξη νά προδώσουμε Τόν Χριστό! 
- Δέν ννοετε, Γέροντα, ν λ.χ. μιά μοναχή δούλεψε ς δασκάλα μερικά χρόνια καί δικαιοται κάποια σύνταξη; 
- Καλά, ατή τέλος πάντων. Τώρα μως νά σού π, ν καί ατήν τήν σύνταξη τήν διάθεση κάπου, θά πάρει μία γερή σύνταξη πό Τόν Χριστό.
1 Επωθκαν τό 1992
2  Θρησκευτική ρις πού συντάραξε πί ναν αώνα καί πλέον τήν Βυζαντινή Ατοκρατορία (726-843) καί ληξε ρχικά μέ τήν Ζ' Οκουμενική Σύνοδο τό 787. Τήν ναζωπύρωση τς ριδος πό τόν Λέοντα ' τόν ρμένιο κατέπαυσε Πατριάρχης Μεθόδιος τό 843. Εκονομάχοι νομάζονταν ο Χριστιανοί πού ρνονταν τήν πόδοση τιμς στίς εκόνες.
3 Γέροντας ννοε τήν οκονομική χορηγία ( τά μετοχιακά μισθώματα), δηλαδή να ποσό χρημάτων τό ποο τό λληνικό κράτος νέλαβε τήν ποχρέωση πό τό 1924 νά δίνη κάθε χρόνο στίς ερές Μονές το γίου ρους, πειδή ο Μονές δωσαν στούς πρόσφυγες τά μετόχια τους, πό τά ποία εχαν τό λάδι, τό σιτάρι, τό κρασί κ.λπ. τς χρονις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.