7 Μαρ 2012

Μήπως ξεχάσαμε τούς ἀγνοούμενους τῆς Κύπρου;

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων
Ἡ εἴδηση μᾶς συγκλόνισε ὅλους. Ἡ Κυπρία Εὐρωβουλευτής Ἑλένη Θεοχάρους κατήγγειλε στό Εὐρωκοινοβούλιο ὅτι στίς τουρκικές φυλακές τοῦ Ντιαρμπακίρ βρέθηκαν 38 σκελετοί πυροβολημένοι μέ περίστροφο στό κρανίο...
Ἡ κ. Θεοχάρους εἶναι βεβαῖα ἀπό τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα ὅτι πρόκειται γιά τά λείψανα Ἑλλαδιτῶν καί Ἑλληνοκυπρίων ἀγνοουμένων ἀπό τήν εἰσβολή τοῦ Ἀττίλα τό 1974. Ἡ ἱστορία αὐτή φέρνει ὅλους μας ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας καί ἀξίζει νά ἀναρωτηθοῦμε: Μήπως ξεχάσαμε τό δράμα τῶν ἀγνοουμένων καί τῶν συγγενῶν τους; Μήπως χαλαρώσαμε στήν κριτική μας ἔναντί της Τουρκίας, ἡ ὁποία βαρύνεται μέ σοβαρά ἐγκλήματα κατά ἀμάχων τό μαῦρο καλοκαίρι τοῦ 1974; Μήπως θά ἔπρεπε νά συζητήσουμε μία προσφυγή κατά τῆς Ἄγκυρας στό Διεθνές Δικαστήριο Ποινικοῦ Δικαίου τῆς Χάγης;
Πάντα εἶχα τήν ἀπορία: Γιατί ἡ Διεθνής Κοινότητα ἐξάντλησε ὅλη τή δικαστική καί ἀστυνομική αὐστηρότητά της κατά τῶν Σέρβων γιά τά ὑπαρκτά καί ἀνύπαρκτα ἐγκλήματά τους στή Βοσνία καί δέν ἀσχολήθηκε καθόλου μέ ὅσα διέπραξε ὁ τουρκικός Ἀττίλας τό 1974. Μέ τό φτωχό μυαλό μου ἔδωσα δύο ἀπαντήσεις. Πρῶτον ὅτι οἱ ΗΠΑ καί ἄλλες δυτικές δυνάμεις βλέπουν τήν Τουρκία ὡς τό ἰδανικό ἐργαστήριο ὅπου δοκιμάζεται ἡ ἀνάμιξη τοῦ ἐλαφροῦ Ἰσλάμ μέ τήν ὑποτυπώδη κοινοβουλευτική δημοκρατία καί...

 τήν ἐλεύθερη ἀγορά. Ὁ ἀείμνηστος Βρετανός ἱστορικός καί διπλωμάτης Ἄρνολντ Τόυνμπη εἶχε γράψει στό βιβλίο τοῦ «Ὁ πολιτισμός δικάζεται- Ὁ κόσμος καί ἡ Δύση» ὅτι ἡ Δύση μετά τόν Κεμάλ ἀποδέχθηκε μέ χαρά τή βιαῖα δυτικοποίηση τῆς τουρκικῆς κοινωνίας καί θά τῆς ἀνεχθεῖ κάθε ἔγκλημα καί κάθε παρεκτροπή ἀνθρωπιστική, διότι θά τή χρησιμοποιεῖ ὡς πρότυπο καί γιά τίς ὑπόλοιπες μουσουλμανικές χῶρες. Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ἡ δική μας ἀδράνεια καί ὑποχωρητικότητα. Ἄν ἤμασταν Ἑβραῖοι ἤ Ἀρμένιοι δέν θά εἴχαμε ἀφήσει τήν Τουρκία σέ χλωρό κλαρί. Θά θυμίζαμε συνεχῶς τά ἐγκλήματα τοῦ Ἀττίλα καί θά προβάλλαμε ὅσα στοιχεῖα ὑπάρχουν περί τῶν 1619 ἀγνοουμένων μας.
Ὁ Ραούφ Ντενκτᾶς, ὁ ἐθνικιστής Τουρκοκύπριος ψευδοπρόεδρος πού πέθανε προσφάτως εἶχε παραδεχθεῖ σέ ραδιοφωνική του συνέντευξη πρός τόν Κύπριο δημοσιογράφο Σταῦρο Σιδερά ὅτι δέν ὑπάρχουν πλέον ἀγνοούμενοι ἀπό τό 1974, ἀλλά ὅλους τους ἔσφαξαν οἱ Τοῦρκοι εἰσβολεῖς καί κυρίως Τουρκοκύπριοι παραστρατιωτικοί ὑπό τήν ἡγεσία του. Καί μόνο αὐτή ὁμολογία θά ἀρκοῦσε γιά νά ξεκινήσει ἡ ἑλληνική πλευρά διαδικασίες γιά τήν παραπομπή τοῦ Ντενκτᾶς σέ Διεθνές Δικαστήριο. Ἀλλά καί ἄλλες ἐνέργειες τοῦ Ἀττίλα εἶναι δυνατόν νά καταδικασθοῦν στή Χάγη, ὅπως π.χ. ἡ βιαῖα μετακίνηση Ἑλληνοκυπρίων ἀπό τόν Βορρᾶ πρός τόν Νότο. Ἔχουμε πολλά στοιχεῖα καί ἐπιχειρήματα , ἀλλά καταντήσαμε νεροκουβαλητές τῆς Ἄγκυρας ἀπό μιά λανθασμένη καί ἀδικαιολόγητη ἐμμονή μερικῶν πολιτικῶν μας στήν ἀνύπαρκτη καί ἀστήρικτη ἑλληνοτουρκική φιλία. Σπρώχναμε κατά καιρούς τό κάρο τῆς Τουρκίας πρός τή Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί φαινόμασταν τόσοι ἀφελεῖς πού δέν εἴχαμε καταλάβει ὅτι ὁ σκληρός γαλλογερμανικός πυρήνας δέν θέλει τήν Τουρκία ὡς πλῆρες μέλος. Ἀντί νά ἀναζητοῦμε τήν τύχη τῶν ἀγνοουμένων μᾶς ἀναλωνόμασταν σέ ζεϊμπέκικα καί χαριεντισμούς πρός Τούρκους ἐθνικιστές ὅλου του πολιτικοῦ φάσματος. Δέν μπόρεσαν οἱ ὀπαδοί αὐτῆς τῆς γραμμῆς νά ἐννοήσουν ὅτι ἀσχέτως κομμάτων καί ἰδεολογιῶν ὅλοι οἱ Τοῦρκοι πολιτικοί εἶναι σκληροί καί διεκδικητικοί κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Στό βιβλίο τοῦ «Τά 15 περιστέρια» ὁ δημοσιογράφος Πέτρος Κασιμάτης καταγράφει μαρτυρίες γιά τή ὕπαρξη τουλάχιστον πρό ὀλίγων ἐτῶν 15 Ἑλλαδιτῶν καί Ἑλληνοκυπρίων ἀγνοουμένων πού εἶχαν ἐντοπισθεῖ στά βάθη τῆς Τουρκίας ἀπό στελέχη κρατικῶν ὑπηρεσιῶν μας ἤ ἀπό ὁδηγούς φορτηγῶν διαφόρων ἐθνικοτήτων. Ἡ μαρτυρία τοῦ Ντενκτᾶς ὅτι ὅλοι οἱ θεωρούμενοι ὡς ἀγνοούμενοι εἶναι νεκροί ἴσως νά ἀποσκοποῦσε στήν παύση τῶν ἑλληνικῶν ἐρευνῶν. Προσωπικά πιστεύω ὅτι ὁ Ντενκτᾶς γνώριζε τήν ὕπαρξη ἐπιζώντων σέ τουρκικά κάτεργα, ἀλλά τούς παρουσίασε ὅλους ὡς σφαγμένους γιά νά σταματήσουμε νά τούς ἀναζητοῦμε. Οἱ πορεῖες τῶν μαυροφορεμένων μανάδων στή Λευκωσία ἔχουν ἀραιώσει πλέον, ἀλλά ἡ ἀνθρωπιστική πλευρά τοῦ ζητήματος παραμένει τεράστια. Ἡ Ἀθήνα καί ἡ Λευκωσία ὀφείλουν ἀμέσως νά ἀξιοποιήσουν τά στοιχεῖα τῆς ἄξιας Εὐρωβουλευτοῦ κ. Ἑλένης Θεοχάρους καί νά ζητήσουν τήν ἀντικειμενική ἔρευνα ὅλων τῶν τουρκικῶν φυλακῶν ἀπό ἐπιτροπές νομικῶν καί εὐρωβουλευτῶν ἀπό ὅλες τίς χῶρες τῆς Εὔρ. Ἕνωσης. Δέν εἶναι δυνατόν νά θέλει ἡ Τουρκία νά ἐνταχθεῖ στήν Ε.Ε. καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά νά κρύβει συστηματικά σκελετούς στά ντουλάπια της καί στίς φυλακές της. Οἱ Ἀρμένιοι ἐπιτυγχάνουν διεθνῶς νίκες κατά τοῦ τουρκικοῦ σωβινισμοῦ καί ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπό τούς Νεοτούρκους ἀναγνωρίζεται ὅλο καί ἀπό περισσότερα κράτη. Ἐμεῖς γιατί ὑπνώττουμε; Ὡς πότε θά μᾶς ἀποκοιμίζει τό δηλητήριο τῆς δῆθεν ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας; Ὡς πότε θά ἀφαιροῦμε τούς ἥρωες ἀπό τά σχολικά μας βιβλία γιά νά καλοπιάσουμε μία χώρα, ἡ ὁποία προέβη σέ φοβερά ἐγκλήματα κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τό 1922 μέχρι τό 1974;
Προτείνω νά συσταθεῖ εἰδική Ἐπιτροπή στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων γιά τή διερεύνηση τῆς τύχης τῶν ἀγνοουμένων μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται στρατιωτικοί ἐξ Ἑλλάδος καί Ἑλληνοκύπριοι μάχιμοι ἤ ἄμαχοι. Ὁ Ἑλληνισμός εἶναι ἑνιαῖος καί ὑπό αὐτό τό πρίσμα πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε καί πάλι μέ τούς 1619 ἀγνοουμένους μας. Μέ σοβαρότητα, τεκμηρίωση καί ἀξιοποίηση ὅλων τῶν δυνατοτήτων πού μᾶς παρέχει ἡ Διεθνής Δικαιοσύνη. Δέν ξεχνοῦμε τά ἐγκλήματα τοῦ Ἀττίλα!
πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 6/3/2012

1 σχόλιο:

 1. ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΧΟΛΕΒΑ

  Του Παναγιώτη Τελεβάντου
  ===========

  Ως Ελληνας της Κύπρου δοκιμάζω πάντοτε χαρά όταν διαβάσω τα πατριωτικά άρθρα του κ. Χολέβα για τα εθνικά μας θέματα.

  Ο κ. Χολέβας ως αληθινός Ελληνας πατριώτης ουδέποτε εξαιρεί την Κύπρο από τα εθνικά όνειρα της πατρίδας μας.

  ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ
  _________

  Στο παρόν άρθρο του - αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύουμε στη συνέχεια - επισημαίνει την ανάγκη να μην ξεχάσουμε το θέμα των 1619 αγνοούμενων Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων και την ανάγκη να παραδειγματιστούμε από άλλα έθνη όπως είναι οι Εβράιοι και οι Αρμένιοι, οι οποίοι διεκδικούν δυναμικά τα δίκαιά τους.

  Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος, ο οποίος θα διαφωνήσει με τις θέσεις και τις προτάσεις του κ. Χολέβα.

  Δυστυχώς όμως είναι εντελώς εξωπραγματικές οι προτάσεις του. Οσες επιτροπές και αν δημιουργηθούν δεν θα αποφέρουν κανένα όφελος επειδή δεν υπάρχει η πολιτική βούληση ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο για να υπάρξει διεκδικητική πολιτική έναντι των Τούρκων.

  Ο ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΑ
  _______________

  Εις μεν την Κύπρο τα κόμματα που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του λαού στο Εθνικό Συμβούλιο απαίτησαν από τον εθνομειοδότη πρόεδρο της Κύπρου να παραμείνει πιστός στις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι του Εθνικού Συμβουλίου, ενώ ο ίδιος ο Νεοκύπριος και Εκκλησιομάχος και ανθέλληνας πρόεδρος αρνείται κατηγορηματικά να το πράξει.

  Πολλώ μάλλον επομένως δεν είναι διατεθειμένος να υιοθετήσει διεκδικητική πολιτική έναντι των Τούρκων.

  Ας το χωνέψουμε μια για πάντα.

  Ενόσω ο Χριστόφιας θα βρίσκεται στην εξουσία ΜΟΝΟΝ συμφορές μπορούν να προκύψουν για τον τόπο.

  Οποιος βαυκαλίζεται να πιστεύει το αντίθετο αγνοεί πλήρως τα δεδομένα ή αδυνατεί να τα αξιολογήσει ορθά.

  Ο ΕΘΝΟΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΓΑΠ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ___________

  Οσο για την Ελλάδα ποια διεκδικητική πολιτική μπορεί να υπάρξει, αφού ο άνθρωπος που είπε ότι είναι καλή ιδέα να δώσουμε στους Τούρκους λίγη γη για ασφάλεια εξελέγη πανηγυρικά πρωθυπουργός και υπέγραψε στη συνέχεια μνημόνιο που φαλκιδεύει την εθνική κυριαρχία της πατρίδας μας και ο οποίος εξακολουθεί να συγκυβερνά μέσω της μαριονέτας της κατοχικής οικονομικής κυβέρνησης την Ελλάδα;

  Ευχαριστούμε πάντως με όλη μας την καρδιά τον κ. Χολέβα για τον αγνό πατριωτισμό και την αγάπη στη ημικατεχόμενη Κύπρο που τον διέπει και για την ευαισθησία του για την τραγωδία των αγνοούμενων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.