8 Φεβ 2012

Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ κρίση

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων
«Ζητοῦνται ἀκόμη μεγαλύτερες δόσεις ἑνός φαρμάκου πού ἀποδεικνύεται θανατηφόρο.
Ζητοῦνται δεσμεύσεις πού δέν λύνουν τό πρόβλημα, ἀλλά ἀναβάλλουν μόνο προσωρινά τόν προαναγγελθέντα θάνατο τῆς Οἰκονομίας μας. Καί ὑποθηκεύουν, ταυτόχρονα, τήν ἐθνική μας κυριαρχία. Ὑποθηκεύουν τόν πλοῦτο πού ἔχουμε, ἀλλά καί αὐτόν πού μπορεῖ νά ἀποκτήσουμε στά ἐδάφη καί τίς θάλασσές μας. Ὑποθηκεύουν τήν Ἐλευθερία, τή Δημοκρατία, τήν Ἐθνική μας Ἀξιοπρέπεια. Στή διαμόρφωση τῶν ἀποφάσεων, οἱ φωνές τῶν ἀπελπισμένων, οἱ φωνές τῶν Ἑλλήνων, ἀγνοοῦνται προκλητικά....».
Αὐτά μεταξύ ἄλλων ἀναφέρονται στή συγκλονιστική ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πρός τόν Πρωθυπουργό κ. Παπαδῆμο, ἡ ὁποία δημοσιοποιήθηκε στίς 2.2.2012. Ἡ ἐπιστολή καταγγέλλει μέ παρρησία τήν ἀδιέξοδη καί κοινωνικά ἀνάλγητη πολιτική τῶν μνημονίων καί καταλήγει μέ μία ὑπενθύμιση τῶν πνευματικῶν θησαυρῶν μας, πού εἶναι πολυτιμότεροι καί μακροβιότεροι ἀπό τούς ὑλικούς. Ὁ Μακαριώτατος τονίζει ὅτι ἡ Ἑλλάδα τοῦ Πολιτισμοῦ, ἡ Ἑλλάδα τῆς Ἱστορίας, ἡ Ἑλλάδα τῶν παραδόσεων δέν μπορεῖ νά...

 χαθεῖ.... Μπορεῖ καί πάλι νά τραβήξει μπροστά!
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν μακραίωνα πορεία τῆς πάντα διαφύλαξε τήν οἰκουμενική ἀποστολή της καί τό πανανθρώπινο μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἰδιαιτέρως γιά τό Γένος τῶν Ἑλλήνων στάθηκε μητέρα καί τροφός σέ ὅλες τίς δύσκολες περιστάσεις. Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό χῶρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἦταν ποικιλόμορφη. Ἡ ἠθική μας ἀνάπλαση, ἡ κοινωνική ἀλληλεγγύη, ἡ διαμόρφωση χαρακτήρων, ἡ καλλιέργεια τῶν γραμμάτων καί τῆς τέχνης, ἡ ἀγωνιστικότητα ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας, αὐτά καί πολλά ἄλλα συνέθεσαν καί συνέδεσαν τούς ἄρρηκτους δεσμούς Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας. Κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπέδειξε ἐμπράκτως ὅτι μπορεῖ νά συνδυάσει τό ἐθνικό μέ τό οἰκουμενικό, τήν ἀγωνιστικότητα μέ τήν κοινωνική ἀλληλεγγύη. Οἱ ἑλληνορθόδοξες κοινότητες ὑπό δουλείαν βοηθοῦσαν τούς φτωχούς καί τά ὀρφανά, ὀργάνωνα τήν παραγωγή καί τήν οἰκονομία, ἀλλά ταυτοχρόνως καλλιεργοῦσαν τόν πόθο γιά τήν ἐλευθερία. Τό κοινοτικό σύστημα τῶν ὑποδούλων βασίσθηκε στήν Ὀρθόδοξη ἐνορία καί τά καταστατικά πολλῶν κοινοτήτων καί συνεταιρισμῶν εἶναι γραμμένα ἀπό τούς τοπικούς Ἐπισκόπους. Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι σέ μία ἐποχή κρίσης τοῦ παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμοῦ καί μετά τήν κατάρρευση τῶν μαρξιστικῶν καθεστώτων ἀμερικανοί κοινωνιολόγοι προτείνουν τόν Κοινοτισμό ὡς τήν Τρίτη λύση γιά τήν κοινωνία καί τήν οἰκονομία.
Στή σύγχρονη κρίση ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἔμεινε οὔτε θά μείνει ἀπαθής. Ἤδη χιλιάδες ἄνθρωποι σιτίζονται ἀπό τά συσσίτια τῶν Ἐνοριῶν σέ ὅλες τίς πόλεις τῆς Ἑλλάδας. Ὑπό τίς ὁδηγίες τῶν Ἐπισκόπων οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἐθελόντριες κυρίες προσφέρουν δωρεά τό φαγητό τῆς ἡμέρας σέ ὅποιον ἔχει ἀνάγκη χωρίς νά ἐρωτοῦν τό θρήσκευμα ἤ τή ἐθνική του καταγωγή. Ὅμως πέραν τῆς ὑλικῆς συνδρομῆς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει καί ἕνα ἄλλο ἴσως σημαντικότερο ρόλο. Τήν ἀναζήτηση καί θεραπεία τῶν πνευματικῶν αἰτίων τῆς κρίσης. Κάθε σκεπτόμενος Ὀρθόδοξος κατανοεῖ ὅτι ἡ κρίση τῆς οἰκονομίας προκλήθηκε ἀπό τόν ὑλισμό, τόν εὐδαιμονισμό, τόν καταναλωτισμό, τήν ἀλαζονεία, τή μανία νά δείχνουμε πλουσιότεροι ἀπό τόν γείτονα ἔστω καί ἄν τό σπίτι μᾶς πεινάει. Ὁ ὑπερδανεισμός τῶν νοικοκυριῶν καί ὁ ὑπερδανεισμός τῶν κρατῶν εἶναι ἕνας φαῦλος κύκλος πού ὁδήγησε τίς μέν οἰκογένειες σέ ἀπελπισία καί αὐτοκτονίες, τά δέ κράτη ὅπως τό Ἑλληνικό σέ ταπεινωτικούς ὅρους πού ἐπιβάλλουν οἱ δανειστές. Τό ἄν παραποιήθηκαν στοιχεῖα γιά νά ὑποδουλωθοῦμε στό ΔΝΤ εἶναι κάτι πού ὁπωσδήποτε πρέπει νά διερευνηθεῖ. Ἀλλά τό πνευματικό πρόβλημα παραμένει. Ξεφύγαμε ἀπό τίς ἀρχές καί ἀξίες τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης καί ὑποδουλωθήκαμε στά ὑλιστικά πάθη καί στόν μιμητισμό ξενόφερτων ἠθῶν καί ἐθίμων.
Ὀρθῶς ἐπισημαίνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ὅτι ἡ μέχρι σήμερα ἀκολουθουμένη συνταγή εἶναι θανατηφόρα καί οἱ δανειστές μᾶς ζητοῦν νά τήν συνεχίσουμε. Ὀρθοτατα ἐπίσης καταγράφει τήν ἐλπίδα πού μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας ὅτι αὐτή ἡ προβληματική Ἑλλάδα μπορεῖ καί πάλι νά σταθεῖ στά πόδια της. Ἀρκεῖ νά θυμηθεῖ ὁ λαός μας ὅτι ἀνήκει στήν Ἑλλάδα τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῶν παραδόσεων καί νά μήν ἀφήνεται νά ποδηγετεῖται ἀπό τίς προπαγάνδες, ἀπό τά παπαγαλάκια, ἀπό τά τουρκικά σήριαλ, ἀπό τήν παιδεία ἄνευ προτύπων, ἀπό τήν κατατρομοκράτηση καί τήν ἀπαισιοδοξία πού κάποιοι σκοπίμως καλλιεργοῦν. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποτέ δέν ἀποδέχθηκε τά ἀπαισιόδοξα κηρύγματα. Διότι γνωρίσει ὅτι μετά τή Σταύρωση πάντα ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση.
Φυσικά μέσα στόν κυκεώνα τῶν προβλημάτων καί τῶν διλημμάτων πολλοί συνέλληνες θά ἀναρωτηθοῦν τί τελικά ὠφελοῦν οἱ διαπιστώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὅταν ἐπικρέμαται πάνω ἀπό τά κεφάλια μας ἡ Δαμόκλειος σπάθη τοῦ νέου μνημονίου. Πιστεύω ὅτι τέτοιες ἐπισημάνσεις εἶναι εὐεργετικές καί γιά τούς ἄρχοντες καί γιά τούς ἀρχομένους. Διότι δέν βασίζονται στή σκοπιμότητα προσπορισμοῦ συγκεκριμένου ὀφέλους, ἀλλά ἐρείδονται στά ἀκλόνητα θεμέλια της Ἑλληνορθόδοξης Αὐτοσυνειδησίας μας, ἡ ὁποία μᾶς κράτησε ὄρθιους σέ ἀκόμη πιό δύσκολες ἐποχές.
Ἡ ἀγωνιστική παρουσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στά ἑλληνικά πράγματα καταδεικνύει ὅτι ἡ ἐθνική ἀφύπνιση καί ἡ κοινωνική δικαιοσύνη δέν εἶναι ἀσύμβατα στοιχεῖα ὅπως κάποιες ἰδεολογίες πρεσβεύουν. Στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση τό ἐθνικό καί τό κοινωνικό συνυπάρχουν ἁρμονικά καί σήμερα βοηθοῦν τή δημοκρατία μας νά γίνει μία δημοκρατία εὐθύνης. Ἡ παρέμβαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἔρχεται στήν κατάλληλη στιγμή γιά νά δώσει μηνύματα στούς κυβερνῶντες καί ἐλπίδα στόν λαό.
πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 7/2/2012

3 σχόλια:

 1. ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ;

  Του Παναγιώτη Τελεβάντου
  ========

  Το βρίσκω ιδιαίτερα διασκεδαστικό - από τη μια - αλλά τραγικό από την άλλη, να ενθουσιάζονται ορισμένοι για την επιστολή μαιμού - αντίσταση που έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος προς τον κατοχικό πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμου.

  Αλλοι πάλιν ντύθηκαν στα μαύρα επειδή ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έστειλε επιστολή “αντίστασης” στα σχέδια των κατοχικών κυβερνήσεων και έχασαν έτσι - όπως αφελώς νομίζουν - ένα πολύτιμο σύμμαχο.

  Ποια είναι η αλήθεια;

  Το σίγουρο είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχασε τον ύπνο του εξαιτίας των απαιτήσεων της τρόικας. Ακόμη και η επιστολή μαιμού - ροζ επανάστασης και “αντίστασης” που έστειλε εξυπηρετεί τα σχέδια του ΓΑΠ και του ΠΑΣΟΚ να παρουσιαστούν ως ανένδοτοι στις συνομιλίες με την τρόικα.

  Οσοι αμφιβάλλουν ότι αυτή την προσπάθεια εξυπηρετεί η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου ας διαβάσουν το πιο κάτω απόσπασμα άρθρου που αναφέρεται στις εσωκομματικές ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ:

  “Plan B και χρεωκοπία...

  «Οι εταίροι μας έχουν έτοιμο ένα plan A και ένα plan B. Το πρώτο είναι σχέδιο στήριξης και βοήθειας της χώρας μας παρά τις δύσκολες δεσμεύσεις που απαιτεί και το δεύτερο είναι αρχικά η χρεοκοπία και μετά η αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη», φέρεται να είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίους υπουργούς που βρέθηκαν στη συνεδρίασή του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του real.gr, o Γιώργος Παπανδρέου, επέμεινε στην ανάγκη σκληρής διαπραγμάτευσης μέχρι τέλους.”

  Aς κοιμηθούν λοιπόν ήσυχοι οι Μνημονιακοί.

  Ο Μακαριότατος κ. Ιερώνυμος του ΓΑΠ “τοις ρήμασιν πειθόμενος” απέστειλε επιστολή μαιμούς - αντίστασης για να ενισχύσει τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Δεν έχει απολύτως καμιά διάθεση να το παίξει επαναστάτης. Του αρκεί ο “επίζηλος” τίτλος του ανθρώπου των σκοτεινών παρασκηνίων.

  Την επανάσταση σε τι την χρειάζεται;

  Τα ίδια θα λέγαμε και προς όσους αφελείς πίστεψαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ξύπνησε και είδε το κακό που επέρχεται.

  Μην στηρίζεστε στον Μακαριότατο πατέρες και αδελφοί.

  Η φερεγγυότητά του έχει μετρηθεί, έχει ζυγιστεί και βρέθηκε ελλειπέστατη.

  Εν παντί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι γίνεται στην Ελλάδα με την Παιδεία;

  Τί συμβαίνει με το μάθημα των Θρηκευτικών, της Ιστορίας και των Ελληνικών;

  Κατεδάφιση των πάντων.

  Γιαγκάζογλου, Ρεπούση, Δραγώνα και δεν συμμαζευόμαστε.

  Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  _________

  Ποια είναι η αντίδραση της υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Εκκλησίας της Ελλάδος;

  Ασφαιρα πυρά, κάποιες νερόβραστες ανακοινώσεις και κάποιες αναποτελεσματικές συναντήσεις για το θεαθήναι την ώρα που ο στενότερος θεολόγος - συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου τουτέστιν αυτός ούτος ο κακός δαίμονας του μαθήματος των Θρησκευτικών, κ. Σταύρος Γαιγκάζογλου, συνωμοτεί με τους άθεους και υλοποιεί το πρόγραμμά τους σε βάρος της πίστης μας στα σχολεία.

  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;
  _________

  Τι γίνεται τώρα στην Κύπρο;

  Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος και ο Μητροπολίτης Πάφου ως Πρόεδρος της επιτροπής παιδείας της Συνόδου - παρόλον ότι έχουν να κάνουν με μια κυβέρνηση πολύ εχθρική προς την Ορθοδοξία και τον Ελληνικό χαρακτήρα της παιδείας -κατόρθωσαν να τιθασσεύσουν εν πολλοίς τις ενέργειες των άθεων εν Κύπρω κρατούντων.

  Πώς έγινε αυτό κατορθωτό;

  Με τη σθεναρή στάση που τήρησε ο Μακαριότατος για όλα αυτά τα θέματα με τη βοήθεια της Συνόδου, των οργανώσεων των εκπαιδευτικών και των γονέων και άλλων πνευματικών φορέων, οι οποίοι αγωνίζονται σταθερά και δυναμικά ώστε οι μαθητές της Κύπρου να διδάσκονται τα Ελληνορθόδοξα Γράμματα.

  Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
  ___________

  Καρπός αυτής της καθόλα επαινετέας στάσης της Εκκλησίας της Κύπρου και όσων άλλων αγωνίζονται να διατηρήσει η παιδεία Ελληνορθόδοξο χαρακτήρα είναι και η πρόσφατη εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου για τους Τρεις ιεράρχες που εκφράζει αυτές τις θέσεις, αλλά και οι διαβεβαιώσεις του νέου εχέφρονος υπουργού παιδείας, ο οποίος διαβεβαίωσε - για μια ακόμη φορά - ότι οι συντεταγμένες της παιδείας της Κύπρου θα παραμείνουν σταθερά προσηλωμένες στα Ελληνικά πρότυπα.

  ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
  ________

  Επομένως στην Ελλάδα λείπουν
  1.) Ηγέτης - Αρχιεπίσκοπος που να συντονίζει τον αγώνα υπέρ του Ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της παιδείας που παρέχεται στα Ελληνόπουλα.
  2.) Οργανώσεις εκπαιδευτικών και γονέων οι οποίες να μη τα βάζουν κάτω και να επιμένουν σταθερά στον αγώνα τους,
  3.) Πνευματικοί φορείς οι οποίοι να συνδράμουν τον αγώνα.

  ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΑ;
  ___________

  Αλλά τι πρώτιστα λείπει;

  Οπως για όλα τα θέματα λείπει αρχιστράτηγος - συντονιστής του αγώνα. Και όχι μόνον λείπει, αλλά και συντονίζει από τα παρασκήνια τον εξανδραποδισμό του μαθήματος των θρησκευτικών.

  Ενόσω ο συνθηκολόγος αυτός Αρχιεπίσκοπος παραμένει στο τιμόνι της Εκκλησίας ΜΟΝΟΝ συμφορές μπορούν να προκύψουν στην Εκκλησία της Ελλάδος για όλα τα θέματα.

  Οποιος θέλει να κοροιδεύει τον εαυτό του περί του αντιθέτου είναι ελεύθερος να το κάνει, αλλά η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία της Ελλάδος δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί ποσώς με οποιεσδήποτε ψευδαισθήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν μου λέτε κύριε!

  Θέλετε να πιστέψω ότι πήρατε στα σοβαρά την επιστολή του διά τας αμαρτίας ημών Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου;

  Αν αυτό όντως πιστεύετε θα στεναχωρηθώ ιδιαίτερα και θα κάνω ήκιστα κολακευτικές σκέψεις για το επίπεδο της ευφυίας σας.

  Για όνομα του Θεού. Ο “πρασινοφρούραρχος” Αρχιεπίσκοπος πήρε εντολή από τον ΓΑΠ να το παίξει αντιστασιακός και ενήργησε ανάλογα.

  Οχι δα να πάρουμε στα σοβαρά και τον Ιερώνυμο για επαναστάτη!

  Αλλά δεν πολυκατάλαβα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.