20 Φεβ 2012

Τό Ἰσλανδικό θαῦμα! Παγκόσμιο ρεκόρ στή διαγραφή χρέους νοικοκυριῶν!

Πρίν τέσσερα χρόνια "πέταξε" ἔξω τό ΔΝΤ καί τώρα βρίκσεται  σέ ρυθμούς ἀνάπτυξης ὑψηλότερους ἀπό τόν μέσο ὄρο τῶν ἀνεπτυγμένων κρατῶν!
Οἱ τράπεζες τῆς Ἰσλανδίας διέγραψαν δάνεια τῶν νοικοκυριῶν πού ἀντιστοιχοῦν στό 13% τοῦ ΑΕΠ τῆς χώρας, μειώνοντας τό βάρος χρέους γιά περισσότερο ἀπό τό ἕνα τέταρτό του πληθυσμοῦ της. Τά νοικοκυριά τοῦ νησιωτικοῦ κράτους βοηθήθηκαν ἀπό μία συμφωνία τῆς κυβέρνησης καί τῶν τραπεζῶν, οἱ ὁποῖες ἐλέγχονται ἀκόμη ἐν μέρει ἀπό τό κράτος, γιά τή διαγραφή τοῦ χρέους πού ξεπερνοῦσε τό 110% τῆς ἀξίας τῶν κατοικιῶν. Ἐπιπλέον, ἀπόφαση τοῦ ἀνώτατου δικαστηρίου τῆς χώρας θεώρησε παράνομα τά δάνεια πού εἶναι συνδεδεμένα μέ ξένα νομίσματα, μέ ἀποτέλεσμα νά μή χρειάζεται πλέον τά νοικοκυριά νά καλύπτουν τίς ἀπώλειες (ἀπό τήν ὑποτίμηση) τῆς ἰσλανδικῆς κορώνας. Χωρίς τή διαγραφή τοῦ χρέους, οἱ ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων θά λύγιζαν ἀπό τό βάρος τῶν δανείων τούς μετά τήν ἐκτόξευση τοῦ χρέους στό 240% τῶν εἰσοδημάτων τό 2008.
Τό δημοσίευμα τονίζει ὅτι ἀποδεικνύονται ἀποτελεσματικά τά μέτρα πού πῆρε ἡ Ἰσλανδία γιά νά ἀναγεννηθεῖ ἀπό τήν κρίση τοῦ 2008, ὅταν οἱ τράπεζές της προχώρησαν σέ χρεοκοπία γιά τό ποσό τῶν 85 δισ. δολαρίων. Ἡ οἰκονομία τῆς χώρας θά ἀναπτυχθεῖ ἐφέτος μέ ρυθμό ὑψηλότερο ἀπό τό μέσο ὄρο τῶν ἀναπτυγμένων χωρῶν, σύμφωνα μέ...

 ἐκτιμήσεις τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καί Ἀνάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τό κόστος ἀσφάλισης ἔναντι ἐνδεχόμενης χρεοκοπίας τῆς Ἰσλανδίας εἶναι περίπου τό ἴδιο μέ τήν προστασία ἀπό ἐνδεχόμενο πιστωτικό γεγονός γιά τό Βέλγιο. Οἱ περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα ὅτι οἱ Ἰσλανδοί δέν ἐπιθυμοῦν νέ ἐνταχθοῦν στήν ΕΕ, ὅπου ἡ κρίση διαρκεῖ γιά τρίτο χρόνο. Ἡ ἰσλανδική οἰκονομία, μέ ΑΕΠ 13 δισ. δολαρίων, συρρικνώθηκε κατά 6,7% τό 2009, ἀλλά σημείωσε ἀνάπτυξη 2,9% τό 2011 καί θά ἀναπτυχθεῖ κατά 2,4% φέτος καί τό 2013, σύμφωνα μέ τόν ΟΟΣΑ, ἐνῶ οἱ χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ προβλέπεται νά ἀναπτυχθοῦν μόνο κατά 1,6%.
Οἱ τιμές τῶν κατοικιῶν στή χώρα εἶναι σήμερα μόνο περίπου 3% χαμηλότερες ἀπό τίς τιμές πού ἴσχυαν τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2008, λίγο πρίν ἀπό τήν κρίση. Ὁ οἶκος Fitch ἀναβάθμισε τήν περασμένη ἑβδομάδα τό ἀξιόχρεό της Ἰσλανδίας σέ διαβαθμισμένο ἐπίπεδο μέ σταθερή προοπτική καί δήλωσε ὅτι "ἦταν ἐπιτυχημένη ἡ ἀνορθόδοξη πολιτική της γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης".

Ἡ προσέγγιση τῆς Ἰσλανδίας γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κατάρρευσης ἦταν νά θέτει κάθε φορᾶ τίς ἀνάγκες τοῦ πληθυσμοῦ τῆς ἐπάνω ἀπό ἐκεῖνες τῶν ἀγορῶν. Μόλις τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2008 ἔγινε φανερό ὅτι οἱ τράπεζες τῆς χώρας δέν ἦταν δυνατό νά σωθοῦν, ἡ κυβέρνηση παρενέβη, θωράκισε τούς ἐγχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς καί ἄφησε τούς διεθνεῖς πιστωτές νά κλυδωνίζονται.

Ἡ κεντρική τράπεζα εἰσήγαγε ἐλέγχους στήν κίνηση κεφαλαίων γιά νά σταματήσει τό ξεπούλημα τῆς κορώνας καί δημιουργήθηκαν νέες κρατικά ἐλεγχόμενες τράπεζες ἀπό τά κατάλοιπα τῶν χρεοκοπημένων τραπεζῶν.
newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.