23 Ιαν 2012

Κατηγορῶ κατὰ Τουρκίας γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Κατηγορῶ κατὰ τῆς Τουρκίας ἐξαπέλυσε ἡ Διεθνὴς Ὀργάνωση "Παρατηρητήριο γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα" ( Human Rights Watch), μὲ τὴν Ἔκθεσή της γιὰ τὸ 2012, ποὺ κυκλοφορήθηκε στὶς 22 Ἰανουαρίου.  Σ' αὐτὴν ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἀξιοπιστία τῆς πολιτικῆς τῆς Τουρκίας στὸ ἐξωτερικὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κατάσταση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸ ἐσωτερικό της. Πιὸ συγκεκριμένα ἡ Ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι δὲν μπορεῖ ἡ Τουρκία νὰ καταγγέλλει τὴν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σὲ ἄλλες χῶρες, ὅταν σ' αὐτὴν τὴν ἴδια φυλακίζονται δημοσιογράφοι, Κοῦρδοι ἀκτιβιστὲς καὶ προσωπικότητες ποὺ κάνουν κριτικὴ στὴν κυβέρνηση.
Στὴν Ἔκθεση γιὰ τὸ 2012 ἡ Human Rights Watch σημειώνει πὼς ἡ κυβέρνηση Ἐρντογκᾶν, ἡ ὁποία ἐξελέγη γιὰ τρίτη φορὰ τὸν περασμένο Ἰούνιο, σκλήρυνε τὴ στάση της, ὡς πρὸς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ στὸ πρῶτο ἑξάμηνό της νέας διακυβέρνησης περιόρισε τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ τὴν ἐλευθερία στὴ δημιουργία ὀργανώσεων καθὼς καὶ μὲ Νόμους ποὺ ψήφισε ἐπιτρέπει στὶς ἀρχὲς νὰ ποινικοποιοῦν κάθε κριτικὴ ποὺ τῆς γίνεται καὶ νὰ ὁδηγεῖ στὴ φυλακή τους...

 μὴ ἀρεστούς της γιὰ μῆνες, ἢ καὶ γιὰ χρόνια.
 " Ἡ ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ κυβέρνηση φυλάκιση δημοσιογράφων καὶ   ἀκτιβιστῶν τῆς πολιτικῆς, ποὺ τάσσονται κατὰ τῆς κυβερνητικῆς βίας ὑπονομεύει τὰ δημοκρατικὰ διαπιστευτήρια της στὴν περιοχὴ" εἶπε ἡ κυρία Ἔμμα Σινκλαὶρ-Γουέμπ, ἐρευνήτρια τῆς Human Rights Watch. "Ἡ κυβέρνηση Ἐρντογκᾶν ὀφείλει νὰ σταματήσει τὸν περιορισμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ νὰ ἀναθεωρήσει τοὺς νόμους κατὰ τῆς τρομοκρατίας ποὺ ἔχει ψηφίσει", πρόσθεσε.
 Ἡ Ἔκθεση γιὰ τὸ 2012 τοῦ Παρατηρητηρίου γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα ἀποτελεῖται ἀπὸ 676 σελίδες καὶ παρουσιάζει τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σὲ περισσότερες ἀπὸ 90 χῶρες σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ὡς πρὸς τὴν Τουρκία δίδεται ἔμφαση καὶ στὶς ἐνδημικὲς κακοποιήσεις ποὺ ὑφίστανται οἱ γυναῖκες, καὶ τὴ βία ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις τῆς χώρας σὲ βάρος τῶν κρατουμένων, βία ποὺ μένει ἀτιμώρητη καὶ ἔχει τὴν ἀνοχὴ τῆς κυβέρνησης Ἐρντογκᾶν. 
Ἡ διεθνὴς ὀργάνωση ἐπισημαίνει πὼς ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἔχει ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ ἀναθεωρήσει τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας, ὥστε νὰ ὑπάρξει θετικὴ ἐξέλιξη στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ὅμως μέχρι σήμερα ἐκεῖνο ποὺ κάνει εἶναι νὰ στραγγαλίζει τὴν ἐλευθερία δράσης τοῦ  φιλοκουρδικοῦ Κόμματος γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴ Δημοκρατία. Ἐπίσης στὰ δικαστήρια κατηγορούμενοι ἔχουν παραπεμφθεῖ ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς χιλιάδες πολιτῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων κομματικὰ στελέχη, ἐκλεγμένοι δήμαρχοι, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, ὁρισμένοι ὑπερασπιστὲς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἀκαδημαϊκοὶ δάσκαλοι. Ὁρισμένοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι γιὰ μῆνες προφυλακισμένοι. Οἱ περισσότεροι κατηγοροῦνται γιὰ σύνδεσή τους μὲ τὰ ἐκτὸς Νόμου Κόμματα, Ἐργατικό του Κουρδιστᾶν καὶ Ἕνωση τῶν Κοινοτήτων τοῦ Κουρδιστᾶν. Καὶ τὰ δύο οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς τὰ θεωροῦν πολιτικὲς πτέρυγες τοῦ ΡΚΚ.   
 Ἡ Ἔκθεση τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα ὑπογραμμίζει ὅτι οἱ δημοσιογράφοι πληρώνουν στὴν Τουρκία ἀκριβὸ τίμημα στὴν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων τους. Ἕνας αὐξημένος, σὲ σχέση μὲ τὰ προηγούμενα χρόνια,  ἀριθμὸς δημοσιογράφων καὶ ἐκδοτῶν συνελήφθησαν στὴ διάρκεια τοῦ 2011. Στὶς 24 Δεκεμβρίου 2011 36 δημοσιογράφοι τοῦ φιλοκουρδικοῦ Τύπου φυλακίστηκαν μὲ βαριὲς κατηγορίες γιὰ τρομοκρατικὴ δράση.
Ἡ σύγκρουση τῆς Τουρκίας μὲ τὸ ΡΚΚ ἐντάθηκε τὸ 2011 καὶ ἡ ἔνταση κορυφώθηκε στὸ β' ἑξάμηνο. Ἐπιθέσεις τοῦ ΡΚΚ προκάλεσαν  θανάτους καὶ τραυματισμοὺς πολλῶν πολιτῶν σὲ διάφορες πόλεις καὶ στὶς 28 Δεκεμβρίου σμῆνος πολεμικῶν ἀεροπλάνων τῆς Τουρκίας βομβάρδισε κουρδικᾶ χωριά, στὰ σύνορα μὲ τὸ Ἰράκ,  μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φονευθοῦν 34 πολίτες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 19 ἤσαν παιδιά. Ἡ διεθνὴς ὀργάνωση γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καλεῖ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς νὰ προχωρήσουν  σὲ πλήρη διαλεύκανση τῆς ὑπόθεσης καὶ οἱ ὑπεύθυνοί της φονικῆς ἐπίθεσης κατὰ ἀμάχων νὰ ὁδηγηθοῦν ἄμεσα στὴ Δικαιοσύνη. "Ἡ Τουρκικὴ κυβέρνηση ἐπιδιώκει νὰ παίξει ἕνα ρόλο στὶς δημοκρατικὲς μεταρρυθμίσεις σὲ χῶρες τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητο πρῶτα νὰ προχωρήσει σὲ δημοκρατικὲς μεταρρυθμίσεις στὴν ἴδια τῆς τὴ χώρα" τόνισε ἡ κὰ Σινκλαὶρ - Γουέμπ. Ἡ εἰρωνεία εἶναι πὼς  ἡ δημοσίευση τῆς Ἔκθεσης συνέπεσε μὲ διαδηλώσεις Τούρκων πολιτῶν στὴ Γαλλία καὶ μὲ δηλώσεις τοῦ κ. Ἐρντογκᾶν κατὰ τῆς ἀπόφασης τῆς Γαλλικῆς Βουλῆς νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς Ἀρμενικὴ Γενοκτονία. Ἡ τουρκικὴ πλευρὰ κατηγορεῖ τὴ Γαλλία γιὰ παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων!… 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.