14 Ιαν 2012

Ὁ σοφὸς γυναικολόγος

Μιὰ γυναίκα μὲ τὸ μικρό της παιδὶ ἀγκαλιὰ πηγαίνει στὸν γυναικολόγο της καὶ τὸν παρακαλάει:
-Γιατρέ, σᾶς παρακαλῶ βοηθῆστε μὲ στὸ πρόβλημά μου: Τὸ παιδί μου δὲν εἶναι οὔτε ἑνὸς ἔτους καὶ ἐγὼ εἶμαι ξανὰ ἔγκυος! Δὲν θέλω νὰ ἀποκτήσω τόσο σύντομα ἕνα δεύτερο παιδί. Θὰ ἤθελα νὰ ὑπάρχει κάποιο χρονικὸ διάστημα ἀνάμεσα στὰ δυὸ παιδιά. Ὁ γιατρὸς ρωτάει:
-Ὡραία, τί θέλετε λοιπὸν νὰ κάνω γιὰ σᾶς;
Ἡ γυναίκα ἀπαντάει:
-Θέλω νὰ διακόψω τὴν ἐγκυμοσύνη μου καὶ χρειάζομαι τὴ βοήθειά σας.
Ὁ γιατρὸς σκέφτεται γιὰ λίγο καὶ τῆς λέει:
-Νομίζω ὅτι ἔχω μιὰ καλύτερη λύση στὸ πρόβλημά σας καὶ εἶναι μάλιστα πιὸ ἀκίνδυνη γιὰ ἐσᾶς. Ἡ γυναίκα ἀρχίζει νὰ χαμογελάει πιστεύοντας ὅτι ὁ γιατρὸς μπορεῖ νὰ τὴν βοηθήσει. Ὁ γιατρὸς συνεχίζει: -Λοιπόν, γιὰ νὰ μὴν ἔχετε σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα ἕνα δεύτερο παιδί, θὰ σκοτώσουμε τὸ παιδὶ ποῦ κρατᾶτε στὴν ἀγκαλιά σας. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἔχετε κάποιο χρονικὸ διάστημα χαλάρωσης, ὥσπου νὰ γεννηθεῖ τὸ...

 ἑπόμενο παιδί. Ἐκτὸς αὐτοῦ εἶναι εὐκολότερο νὰ θυσιάσετε τὸ παιδὶ ποῦ κρατᾶτε στὴν ἀγκαλιά σας, ἐπειδὴ αὐτὸ σημαίνει καὶ λιγότερο ρίσκο γιὰ τὴ δική σας ὑγεία.
Ἡ γυναίκα ἐμφανῶς σοκαρισμένη: -Ὄχι, κύριε γιατρέ! Τί ἀπάνθρωπο! Τὸ νὰ σκοτώσεις ἕνα παιδὶ θὰ ἦταν ἔγκλημα!
-Αὐτὸ πιστεύω καὶ ἐγὼ ἀγαπητή μου, ἀπαντάει ὁ γιατρός. Ὅμως φαινόσασταν τόσο ἀποφασισμένη ποῦ πίστεψα πρὸς στιγμὴν ὅτι ἔπρεπε νὰ σᾶς βοηθήσω.
Μετὰ ἀπὸ μιὰ στιγμὴ σιγῆς φαίνεται ὅτι τὸ δίδαγμά του εἶχε ἀποτέλεσμα. Ἔδωσε στὴ μητέρα νὰ καταλάβει ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως διαφορὰ στὸ ἂν θὰ σκοτώσεις μιὰ γεννημένη ἢ μιὰ ἀγέννητη ζωή! Τὸ ἔγκλημα εἶναι τὸ ἴδιο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.