3 Ιαν 2012

Δήλωση τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος

Δήλωση τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας, Διὰ Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων, Ἄννας Διαμαντοπούλου, μετὰ τὴν ἐπίσκεψή της στὴν ἔκθεση τοῦ καθηγητῆ Ε. Βαρλάμη «Ἅγιον Ὅρος» μὲ γυναῖκες ἐκπαιδευτικούς, στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν: «Εἴμαστε σήμερα ἐδῶ μὲ γυναῖκες ἐκπαιδευτικοὺς γιὰ νὰ ξεναγηθοῦμε καὶ νὰ θαυμάσουμε τὸ μεγάλο θησαυρὸ τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Σὲ μία ἐποχὴ βαθιᾶς κρίσης, ἀντλοῦμε ὅλοι αὐτοπεποίθηση ἀπὸ τὶς ρίζες καὶ τοὺς θησαυρούς μας.Ἕνας τέτοιος θησαυρὸς εἶναι καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ὅ,τι αὐτὸ ἐμπνέει ὅπως δείχνει ἡ σημερινὴ ἔκθεση».
Διαβάστε παρακάτω λίγα λόγια γιὰ τὴν ἐν λόγω ἔκθεση…

Ἦταν μεγάλη ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κοινοῦ της Ἀθήνας στὴν ἔκθεση τοῦ Βαρλάμη μὲ θέμα τὸ Ἅγιον Ὅρος στὸ Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο. Περισσότεροι ἀπὸ 10.000 ἐπισκέπτες εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ βιώσουν μὲ ἕνα μοναδικὸ τρόπο τὴν μυσταγωγία καὶ τὴν κατάνυξη τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας. Ἡ πρωτότυπη καὶ πολύμορφη αὐτὴ ἔκθεση λειτουργεῖ ὡς...

 ἕνας μυστικὸς τόπος στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ἕνας τόπος τῆς εἰρήνευσης καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ἀγαλλίασης. Ἰδιαίτερα γιὰ τὶς γυναῖκες εἶναι μία ξεχωριστὴ βιωματικὴ ἐμπειρία στὸ ἄβατο γὶ αὐτὲς Ἅγιο Ὅρος.
Ὕστερα ἀπὸ τὴν μεγάλη αὐτὴ ἐπιτυχία ἡ διάρκεια τῆς ἔκθεσης παρατείνεται ἕως τὶς 8 Ἰανουαρίου 2012 δίνοντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν εὐκαιρία νὰ τὴν ἐπισκεφθεῖ τὸ κοινό της πρωτεύουσας.
Οἱ ὧρες λειτουργίας τῆς ἔκθεσης εἶναι καθημερινὰ (ἐκτὸς Δευτέρας) καὶ Σαβατοκύριακα ἀπὸ τὶς 08.30 μέχρι τὶς 15.00. Ἡ εἴσοδος στὴν ἔκθεση εἶναι ἐλεύθερη καὶ πληροφορίες μπορεῖτε νὰ πάρετε ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνη κυρία Μαίρη Ναζλίδου στὸ τηλέφωνο 6978009081.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.