16 Ιαν 2012

Μητροπολίτης Μεσσηνίας «τό τρεῖς ἐξαμαρτεῖν»


τοῦ Νίκου Χειλαδάκη, Δημοσιογράφου-Συγγραφέα-Τουρκολόγου, Διευθυντῆ Σύνταξης τοῦ «ΕΡΩ»
Ὁ Σεβασμιότατος μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος, ἂν καὶ νέος ἱεράρχης, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικαιρότητα καὶ γίνετε ὁ μεγάλος πρωταγωνιστὴς τῶν γνωστῶν «μεγαλόσχημων» ΜΜΕ, ποὺ δὲν χάνουν τὴν εὐκαιρία νὰ πλήξουν ὅσο μποροῦν περισσότερο τὴν ἐκκλησία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Μὲ τὶς ἄνευ προηγούμενου σὲ βιαιότητα δηλώσεις τοῦ κατὰ τῆς ἀπόφασης τῆς Ἱεραρχίας νὰ συμπαρασταθεῖ σὲ ἕνα φυλακισμένο ἡγούμενο μίας ἀπὸ τὶς ἱστορικότερες καὶ μεγαλύτερες μονὲς τοῦ ἁγίου Ὅρους, ἔγινε γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὁ πρωταγωνιστὴς ὅλων ὅσων προσπαθοῦν νὰ καταρρακώσουν τὸ κῦρος τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας καὶ νὰ συμβάλουν στὴν ἀπὸ καιρὸ ἀρχομένη ἐκστρατεία ἀποκαθήλωσης κάθε ἱεροῦ καὶ ὁσίου ποὺ κράτησε αὐτὸν τὸν τόπο σὲ ὑπόσταση ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες....


Ὁ Σεβασμιότατος εἶχε γίνει για πρώτη φορά γνωστος στὸ πανελλήνιο λίγο μόλις καιρὸ μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Χριστόδουλου, κατὰ τὴν τότε ἔναρξη τῶν διαδικασιῶν τῆς ἐκλογῆς νέου ἀρχιεπισκόπου. Νὰ θυμίσουμε τότε τὰ γεγονότα. Τὴν θέση τοῦ ἀρχιεπισκόπου διεκδικοῦσε μὲ μεγάλες πιθανότητες ἐκλογῆς, ὁ Σεβασμιότατος Σπάρτης, Εὐστάθιος. Ξαφνικὰ τότε ὁ Σεβασμιότατος Μεσσηνίας «τάραξε τὰ νερὰ» βγάζοντας στὴν ἐπιφάνεια ἕνα «μεγάλο σκάνδαλο» κατὰ τοῦΣπάρτης. Ὁ Μεσσηνίας κατήγγειλε τότε τὸν Σεβασμιότατο Σπαρτῆς οὐσιαστικὰ γιὰ τραμπουκισμὸ σὲ βάρος του, καθώς, , ὅπως ἰσχυρίστηκε, τὸν ἐκβίαζε γιὰ νὰ τὸν ὑποστηρίξει στὴν ἐκλογή του σὰν ἀρχιεπίσκοπο. Ὅπως εἶναι φυσικό, ἡ κοινὴ γνώμη εἶχε ἐκπλαγεῖ μὲ τὰ καταγγελθέντα ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ὁ ὁποῖος συνέταξε καὶ γραπτὴ καταγγελία ποὺ ἔγινε διὰ δελτίου Τύπου ἀπὸ τὸ κανάλι τοῦ Alpha μετὰ τὸν Ἑσπερινό της ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς. Ὁ κ. Χρυσόστομος τόνισε χαρακτηριστικὰ τότε ὅτι, «δὲν μπορεῖ ἡ Ἱεραρχία νὰ ὁδηγηθεῖ μὲ ἀστυφυλακίστικες καὶ χωροφυλακίστικες μεθόδους στὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου». Ἀνέφερε ἐπίσης: «Εἶμαι πάρα πολὺ ἐνοχλημένος ἐδῶ καὶ πολὺν καιρό, καὶ μὲ τοπικοὺς παράγοντες οἱ ὁποῖοι φαίνονται (ἢ «φέρονται» -δὲν ἀκούστηκε εὐκρινῶς) ὅτι ὑποστηρίζουν τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ Ἁγίου Σπάρτης καὶ γυρίζουν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ μέσα στὶς ἐφημερίδες καὶ γράφουν ἀσύστολα ψεύδη».
Περιττὸ νὰ ποῦμε ὅτι οἱ συκοφαντικὲς αὐτὲς καταγγελίες ἔγειραν ἀποφασιστικὰ τὴν πλάστιγγα στὴν ἐκλογὴ τοῦ Σεβασμιότατου Ἱερώνυμου στὴν θέση τῆς ἀρχιεπίσκοπου. Κάνεις δὲν γνωρίζει ποιὰ θὰ ἦταν ἡ στάση τῆς ἐκκλησίας στὴν σημερινὴ οἰκονομικὴ καὶ κυρίως ἐθνικὴ κρίση, ἂν τὴν θέση αὐτὴ τὴν κατελάμβανε ὁ Σπάρτης. Τὸ φοβερὸ ὅμως στὴν περίπτωση αὐτῆς τῆς συκοφαντικῆς καταγγελίας, εἶναι ὅτι οἱ ἀνακρίσεις καὶ οἱ ἔρευνες ποὺ ἔγιναν στὴν συνέχεια ἀπὸ τὶς νόμιμες ἀρχὲς ἀπέδειξαν ὅτι ὅλα ἦταν μία μυθοπλασία τοῦ Σεβασμιότατου Μεσσηνίας ποὺ μὲ αὐτὸ τὸν «μὴ κανονικό», γιὰ νὰ μὴ ποῦμε κάτι χειρότερο, κατάφερε νὰ βγάλει ἀρχιεπίσκοπο τῆς ἀρεσκείας του. Εἶναι τὸ λιγότερο κρῖμα ἡ ἐκλογὴ τοῦ ἡγέτη τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας νὰ γίνετε μὲ βάση διάφορες συκοφαντίες. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι στὴ συνέχεια ὁ Μεσσηνίας «τὰ μάζεψε», ἐνῷ ὁ Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης, Εὐστάθιος, δήλωσε τότε χαρακτηριστικά: «Ἔχω πληγωθεῖ... ὅλη ἡ ἱστορία αὐτὴ εἶναι θεμελιωμένη σὲ ψέμα».
Τὴν δεύτερη φορά που ἔκανε πάλι σοβαρὸ ἀτόπημα ὁ Σεβαστότατος ἦταν τὸ καλοκαῖρι τοῦ 2010. Τότε μὲ μία ἀποκαλυπτικὴ καὶ συγχρόνως καυστικὴ ἐπιστολὴ ὁ Σεβασμιότατος Κυθήρων, Σεραφείμ, κατήγγειλε τὸν Μεσσηνίας γιὰ σοβαρὴ ἐκκλησιολογικὴ παρέκκλιση, ὅτι δηλαδὴ ὑποστηρίζει πὼς ὑπάρχει διαίρεση τῶν ἐκκλησιῶν ἀφοῦ προϋπῆρξε τὸ σχίσμα τοῦ 1054. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας Σεβασμιότατος τῆς Ὀρθόδοξου ἑλληνικῆς ἐκκλησίας ὑποστήριξε ὅτι ὑπάρχει διαίρεση τῶν ἐκκλησιῶν, αὐτομάτως ἀπορρίπτει τὴν μοναδικότητα τῆς μόνης ἁγίας, καθολικῆς, ἀποστολικῆς καὶ Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας. Σύμφωνα μὲ τὸ Πιστεύω, ὑπάρχει μία ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία καὶ δὲν νοεῖται νὰ ὑπάρχουν δύο ἐκκλησίες διότι ἔτσι ἀναιρεῖτε τὸ ἴδιο τὸ Πιστεύω. Προκλήθηκε σάλος ἀπὸ τὶς δηλώσεις αὐτὲς τοῦ Μεσσηνίας καὶ μάλιστα στὸ θέμα παρενέβη ὁ ἔγκριτος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς, κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, ὁ ὁποῖος μὲ δύο τεκμηριωμένες ἐπιστολὲς κατακεραύνωσε τὶς ἀντορθόδοξες θέσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας, κ. Χρυσοστόμου. Τὸ θέμα πῆγε νὰ πάρει ἔκταση, ἀλλὰ ὁ Σεβασμιότατος Μεσσηνίας προφανῶς ἀντιλαμβανόμενος ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει περισσότερο στὴν διένεξη γιατί θὰ ἐκτίθετο ἀνεπανόρθωτα, τελικὰ προτίμησε νὰ σωπάσει παρὰ τὴν ἔντονη κριτικὴ ποὺ δέχτηκε ἀπὸ τὸν κ Τσελλεγίδη.
Τώρα ὁ ἴδιος Σεβασμιότατος ἔρχεται για ἄλλη μία φορά να προκαλέσει θόρυβο, πρὸς μεγάλη εὐχαρίστηση ὅλων τῶν προβοκατόρικων ΜΜΕ ποὺ ἔσπευσαν νὰ κάνουν τὶς πραγματικὰ ἔντονες δηλώσεις τοῦ κατὰ τοῦ Ἐφραὶμ καὶ τὶς Ἱεραρχίας, κύριο θέμα τῶν δελτίων εἰδήσεών τους. Ἀλήθεια μπορεῖ ὁ Σεβασμιότατος νὰ γίνετε κάθε φορᾶ ὁ ἥρωας τῶν κεντρικῶν δελτίων εἰδήσεων, ἀλλὰ κάποτε θὰ πρέπει νὰ συλλογιστεῖ σοβαρὰ ποιὰ εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ ἀποδίδει στὸ ἑλληνορθόδοξο ποίμνιο. Οἱ εὐθύνες ἑνὸς Ἑλληνορθόδοξου ἱεράρχη στὴν σημερινὴ ἐποχὴ εἶναι πολὺ μεγάλες. Ζοῦμε σὲ πολὺ κρίσιμους καιροὺς καὶ ὅλοι θὰ κριθοῦμε μηδενὸς ἑξαιρουμένου. Τὸ νὰ κερδίζεις τὶς ἐντυπώσει προκαλώντας «ἀνήκεστο βλάβη» στὸ κῦρος καὶ τοῦ ἁγίου Ὅρους, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησιᾶς, σίγουρα δὲν θὰ πρέπει νὰ περάσει ἔτσι. Οἱ συγκυρίες καὶ οἱ ἀνάγκες τῶν καιρῶν εἶναι πολὺ σκληρὲς καὶ ὁ καθεὶς θὰ δώσει τὸν ἀπολογισμό του στὴν ἱστορία.

5 σχόλια:

 1. ίσως θα έπρεπε τα αρμόδια όργανα να τον εγκαλέσουν στην τάξη ή και σε παραίτηση! Δεν γνωρίζω με ποιό τρόπο και ποιός ελέγχει τους ιεράρχες αλλά δυστυχώς δεν βλέπω διάθεση να αποκόπτονται οι αιρετικοί μέσα στους κόλπους της εκκλησίας. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι να κατακεραυνώνεις τον αδελφό σου που έπεσε σε αίρεση και αν μετανιώσει αν τον αγκαλιάσεις και να τον φιλήσεις σταυρωτά. Αν όμως όχι, τότε να τον παραμερίσεις και να τον απομακρύνεις ειδικά αν είναι ποιμένας και καταστρέφει έτσι και άλλες ανθρώπινες ψυχές.

  Από ότι διάβασα ήταν και εισηγητής σε συνέδριο των Ροταριανών αλλά συλλειτουργεί και με αιρετικούς. Δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια αλλά ο βίος του τελικά δείχνει ότι έχει "πέσει" σε ολέθρια παραπτώματα!

  Εύχομαι να τον φωτίσει ο Θεός μας γιατί μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι η τιμωρία είναι μεγαλύτερη για τους υποκριτές και τους προδότες.

  Με πόνο ψυχής
  ένας ανάξιος ορθόδοξος αδελφός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δηλαδή είναι συκοφάντης και παπόφιλος και αιρετίζων. Έπεται και συνέχεια ; ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όποιος συμπροσεύχετε ή συλλειτουργεί με αιρετικό ,αναθεμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είχε διαμάχη με γυναικείο στην περιοχή του και τους επέβαλλε βαρύ επιτίμιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ντροπη του να φυγει αν δεν του αρεσουν οι αγιοι πατερες και οι ερμηνειες που δινουν και τα αναθεματα κατα των αιρετικων...εκει στην μητροπολη του πως τον ανεχονται ακομα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.