26 Ιαν 2012

Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ὁ Βατοπαιδινός, ὡς Ἁγιορείτης Γέροντας

Στά τόσα ξιόλογα κείμενα πού δημοσιεύτηκαν μέ φορμή τήν δικη προφυλάκιση το Γέροντα φραίμ το Βατοπαιδινο, παρατηρεται μία «ποβάθμιση» τν ξής  βασικν κειμένων.
Α.Τς πιστολς Συμπαράστασης τς ερς Κοινότητας πρός τόν γούμενο καί τήν δελφότητα τς Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου.
Β.ΤηςΑνακοίνωσης τς δελφότητας τς Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου.
Στά παραπάνω κείμενα σκιαγραφεται σύντομα φενός μέν προσωπικότητα το Γέροντα φραίμ, ς γιορείτη γουμένου καί μοναχο,φετέρου δέ φαίνεται σημασία το Γέροντα στήν ζωή μίας μοναστικς δελφότητας.
Γέροντας στήν ρθόδοξη Μοναστική Παράδοση.
Σύμφωνα μέ τήν ρθόδοξη μοναστική παράδοση Γέροντας σέ κάθε ρθόδοξη μονή εναι «πατήρ τέκνων γνησίων, εναι χειραγωγός ες Χριστόν»,εναι πεύθυνος γιά τό μέλλον τς δελφότητας.Εναι διά τήν δελφότητα φορεύς το θελήματος το Θεο καί το πνεύματος τς ρθοδόξου Παραδόσεως.Εναι «ρχέτυπον παντός γαθο», γνώστης τν Γραφν, μηδέν προτιμν τς γάπης το Θεο,λκύων τάς ψυχς ες τήν θείαναγαπησιν….
(πομνημαΑρείας)
γιορείτης Γέροντας Αμιλιανός Σιμωνοπετρίτης γράφει καί τά ξς.
« ρατός νθρωπος ζε γιά νά χει τόν όρατο Θεάνθρωπο.Δέν εμαστε τυχαοι!Πνεμα θεο μς ποίησε καί πνοή Παντοκράτορος μς διδάσκει.Γί΄ατό ο καρδιές μς ζητον να πρόσωπο πατρικό γιά νά ασθάνονται υοί Θεο…Γιά τήν δυναμία μας μως χρειάζεται νας ρατός καί συμμορφος  συνάνθρωπος, γιά νά κατέχει τήν θέση το Θεοδοκε καί δίνει στό πλάσμα το Πλάστης ς πλάστην νανομοδουλον καί συμφυρτον Γέροντα, γιά νά εναι ατός τό κρον, τό τέρμα, τό κέντρον, ξονας τς ζως του. Ατός γίνεται τό κριτήριο, τό βάθος καί τό ψος γιά τόν μοναχό,στε νά φθάσει μοναχός στήν «λευθερία  τς δόξης τν τέκνων το Θεο».Γί΄ατό ο ποτακτικοί στίς σχέσεις τους πρός τόν Γέροντα ναφέρονται συχνά γιά τήν ζωή τους,γιά τίς πτώσεις καί τίς νορθώσεις καθώς καί γιά τήν πορεία τς προσευχς μέ τήν ποία κατακτον τήν ποθητήπολη». Καί συνεχίζει.
« γούμενος ζωογονε τήν δελφότητα καί θά τήν ζωογονε κάθ΄σον ατός θά πάρχει.
μολογία το μοναχο στόν γούμενο εναι μία συνθήκη μέ τόν Θεό,λλά καί νας δεσμός φυλαττόμενος διάρρηκτος μέτ΄ατο.
γούμενος γίνεται πλέον «σκοπός τή μετέρα ζωή», σκοπός το μοναχο, σύμφωνα μέ τόν γιο Γρηγόριο Νύσσης. «Μίμησαι, λέγει τούτου καί πολιν καί νεότητα, μλλον δέ μίμησαι ατο τό ν μειρακίω γρας καί τήν ν τ γήρα νεότητα»(Λόγος Περί παρθενίας).
Καί Θεόδωρος δέσσης γράφει: «Μηδείς σέ χωριζέτω τς γάπης ατο καί τς συναυλίας».Κανείς νά μή σέ χωρίσει πό τήν γάπη το γουμένου σου, σάν νά εναι ατός σκοπός τς ζως το μοναχο.
μοναχός, σύμφωνα μέ τόν γιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, «βλέπων ατόν, ατόν βλέπειν τόν Χριστόν λογίζεται.Καί συνν κολουθν ατ,Χριστ συνεναι καί κολουθεν βεβαίως πιστεύει. τοιοτος μοναχός οκ πιθυμήσει τρωτινιομιλησαι ποτέ,ο προτιμήσει τί πέρ τήν κείνου μνήμην μού καί γάπην»(Κεφάλαια πρακτικά καί θεολογικά ). «Καί ς ατόν τόν Χριστόν καί ρν καί λαλν, οτω σεβάσθητι ατόν καί οτω διδάχθητιπαρ΄ατο τά συμφέροντα» λέγει πάλι διος.
ελογία το γουμένου συνέχει  τήν δελφότητα, χωρίς ατό νά σημαίνει τι διοικε διάκριτα καί αθαίρετα.Διοικε μέ βάση τόν κανονισμό τς Μονς, προεδρεύων τς Γεροντικς Σύναξης, ποία εναι φρουρός τς παράδοσης καί κφραση τς συνείδησης τς δελφότητας.Καί γιά σοβαρές ποθέσεις συγκαλεται πωσδήποτε δελφότητα τς Μονς.
πνευματική πατρότητα εναι μία ρμονική συνεργεα μοναχο καί Γέροντα γιά τήν παιδαγωγία τς ν Χριστ λευθερίας καί τήν καλλιέργεια τς προσωπικότητας. δέ μαθητεία δέν καταντ σέ προσωπολατρεία λλά «ες  θεοφορίαν ν ταπεινώσει καί νδρεία»
Γέροντας φραίμ Βατοπαιδινός καί δελφότητα τς Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου.
πουδήποτε πρξε νθηση πνευματικς ζως κε πρξε να πρόσωπο. Καί πουδήποτε πρξε νθηση μοναστηριο, κε πρξε νας γούμενος πού νά ξερε νά γαπ, νά ζε τόν Χριστό καί νά διοικε.Τά χαρακτηριστικά του γνήσιου ρθόδοξου Γέροντα,πού ναφέρθηκαν παραπάνω,συγκεντρώνονται στό πρόσωπο το Γέροντα φραίμ το Βατοπαιδινο. κάθε σχετικός προσκυνητής τό διαπιστώνει, ταν πισκέπτεται τό Βατοπαίδι.
Γέροντας φραίμ Βατοπαιδινός γεται τς δελφότητας τς Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου πό τό 1990. ς κλεγμένος γούμενος κατόρθωσε νά αξήσει τήν δελφότητα τς Μονς πό 18 μέλη τό 1990 σέ 120 μέλη τό 2011.Καί ν λάβουμε πόψη τι ο πατέρες τς Μονς Βατοπαιδίου εναι νέοι στήν λικία καί  πό διάφορα μέρη το κόσμου, ο περισσότεροι δέ  μέ δύο καί τρία πτυχία, εκολα συμπεραίνει κανείς τι Γέροντας φραίμ εναι μία σύγχρονη  χαρισματική προσωπικότητα τς ρθόδοξης κκλησίας, πού μπνέει καί παραδειγματίζει. Ζυμωμένος στήν ρθόδοξη μοναστική παράδοση πό τόν μακαριστό Γέροντα ωσήφ τόν Βατοπαιδινό μέ τίς ρχές το Γέροντα ωσήφ το συχαστ , ποτελεί  ζωντανό  καί ναντικατάστατο κεφάλαιο το σύγχρονου γιορείτικου Μοναχισμο.κολουθώντας τά βήματα το γίου θανασίου το θωνίτου κατόρθωσε τήν σύζευξη τς συχίας καί τς πακος μέσα στό μεγάλο κοινόβιο τς Μονς Βατοπαιδίου,τς δεύτερης στήν τάξη γιορείτικης Μονς. Θέτοντας σάν πρτο μέλημα τς πρώτης κοινοβιακς δελφότητας τήν πνευματική ποκατάσταση τς Μονς, κατόρθωσε νά τήν παναφέρει στήν στορική της θέση.
Γιά τήν δελφότητα Γέροντας  ποτελε τό κέντρο τς ζως τν μοναχν, πως φαίνεται καθαρά καί στό παρακάτω πόσπασμα πό τήν νακοίνωση τς δελφότητας.
Γέροντας φραίμ εναι πρότυπο ζως τν μοναχν,φορέας Θείας Χάριτος,ργάτης καί δάσκαλος τς ρετς καί τς κτημοσύνης ,νθρωπος τς προσευχς καί τς νηστείας. Γράφεται συγκεκριμένα:
«Ποιός θά μποροσε νά σκεφτε τι νθρωποι ο ποοι θυσιάζονται στήν διακονία το πλησίον, πού ζον νιδιοτελς μέ φ΄ ρου ζως πακοή, νηστεία καί προσευχή, νά μεταχειρίζονται ς κοινοί γκληματίες καί γι’ ατό νά φυλακίζονται;
Ποιός θά φανταζόταν ναν φορέα τς θείας Χάριτος, ργάτη καί δάσκαλο τς ρετς, νά τόν προπηλακίζουν, νά τόν φυλακίζουν, πειδή κάποιοι νομίζουν τι μέ τόν τρόπο ατό πηρετον τούς νόμους τς Δικαιοσύνης;»(πό τήν νακοίνωση τς δελφότητας)
δημοκρατική διοίκηση τς Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου, καθώς καί πνευματική σχέση το ΓέρονταΕφραιμ μέ τήν δελφότητααποδεικνυεται καί στό παρακάτω πόσπασμα τς νακοίνωσης τς δελφότητας.
«λες ο νέργειες το Γέροντα εχαν τήν γκριση, ποδοχή καί ποστήριξη λης της δελφότητάς μας.
Πληροφορομε τόν πιστό λαό το Θεο τι λη δελφότητα εναι νωμένη καί γαπημένη, συμπαρίσταται στό Γέροντά της καί σηκώνει μαζί του τόν σταυρό το μαρτυρίου μέ πίστη καί λπίδα.
….Θά θέλαμε νά γνωρίζουν ο πεύθυνοι τι στό πρόσωπο το Γέροντός μας φραίμ φυλακίζουν καί λη τήν δελφότητα τς ερς Μονς Βατοπαιδίου, πού ποτελεται πό κατόν εκοσι μοναχούς.»
πομένως ποτελε γκληματική πράξη καί μεγάλο πνευματικό λάθος στέρηση το Γέροντα πό τήν δελφότητα. λγεινή ατή κατάσταση, πού βιώνει δελφότηταως ρση το σταυρο, ξαιτίας τς στέρησης το Γέροντα, ποτυπώνεται καί στό παρακάτω πόσπασμα τς πιστολς τς ερς Κοινότητας  πρός τήν δελφότητα τς ερς Μεγίστης Μονς Βατοπαιδίου.
«γιοι πατέρες καί δελφοί, συμμεριζόμεθα τόν πόνον καί τό μέγεθος τς πρωτοφανος δοκιμασίας καί το σταυρο, τόν ποον αρετε κατά τάς γίας ταύτας μέρας, κατά τάς ποίας δίκως διασύρεται καί δηγεται ες προφυλάκισιν πνευματικός μν Πατήρ, γνωστός κ νεότητος διά τήν γάπην ατο πρός τήν κκλησίαν καί τόν μοναχισμόν καί τήν πολυετ προσφοράν, τόσον ες τήν εράν μν Μονήν, σον καί γενικώτερον ες τό γιον ρος. Οτως ν τ προσώπω ατο προσβάλλεται πασα γιορείτικη δελφότης.»
Δυστυχς ο κπρόσωποι τς δικαιοσύνης (ντελς κατήχητοι ς πρός τήν ρθόδοξη μοναστική Παράδοση) δέν λαβαν καθόλου πόψη τήν σημαντική θέση το Γέροντα φραίμ στή ζωή τς δελφότητας τς Μονς Βατοπαιδίου καί νήργησαν πολύ βιαστικά γιά λόγους πού καθένας μς γνωρίζει.Καί προτίμησαν νά θωώσουν τούς φυσικούς ατουργούς νός στημένου σκανδάλου καί νά φυλακίσουν ς θικό ατουργό(;;;;;;)  τόν κτήμονα μοναχό,γιά τόν ποο παγκόσμια ρθοδοξία μιλάει μέ τά πιό παινετικά λόγια…
Γιά μία κόμα νύχτα, Γέροντας φραίμ, γούμενος τς Μεγίστης Μονς το Βατοπαιδίου, πατέρας κατόν εκοσι μοναχν καί ποιός ξέρει πόσων κατοντάδων καί χιλιάδων λαϊκν, γιός το Γέροντα ωσήφ το Βατοπαιδινο καί  γγονός το σίου Γέροντα ωσήφ το συχαστ, πράος μοναχός , νθρωπος πού συνδυάζει τήν πλότητα μέ τήν ρχοντιά, μέ  τήν μεγάλη ζεστή καί νοιχτή γκαλιά γιά τόν κάθε νθρωπο,βρίσκεται σέ κάποιο κελί φυλακς!μως εμαστε σιγουροι  τι φορος το γίου ρους  θά τόν νταμείψει πλουσιοπάροχα, γιατί πομένει γόγγυστα τήν πρωτοφαν συκοφαντία.
ς γνωρίζουν δέ λοι ατοί πού ποκιλοτρόπως τού  στησαν ατή τήν παγίδα τι στόν θωνα τόν πρτο καί τόν τελευταο λόγο τόν χει Κυρία Θεοτόκος.Καί ατή κόμα δέν μίλησε.λλοίμονο δέ σέ ατούς πού διασύρουν τούς πιστούς πηρέτες Της .
Πρωτοπρεσβύτερος  Δημήτριος  θανασίου
κπαιδευτικός  ( Χημικός ).     
ρτα
Πεμπτουσία-Τό εδαμε στό Βατοπαίδι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.