1 Ιαν 2012

Σύντομος ἀπολογισμὸς τοῦ ἔτους γιὰ τὸ Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ

Ἕνα ἀκόμη ἔτος ἔφτασε στὸ τέλος του καὶ ἦρθε ἡ στιγμὴ νὰ κάνουμε ἕναν σύντομο ἀπολογισμὸ καὶ νὰ συνοψίσουμε μερικὰ γεγονότα ποὺ σημάδεψαν γιὰ φέτος τὸ Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικό.
Κατ’ ἀρχὰς δὲν σᾶς κρύβουμε ὅτι κοπιάσαμε ἀρκετὰ γιὰ τὴν μικρὴ αὐτὴ προσπάθεια ὥστε νὰ ἀναδείξουμε γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ  κείμενα, φωτογραφίες καὶ προβολὲς σχετικὲς μὲ τὴ ρωμαίϊκη παράδοση μᾶς (Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμό). Ὡστόσο, ὁ κόπος μᾶς βρῆκε ἀνταπόκριση ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς ἀναγνῶστες ποὺ μὲ σχόλια καὶ μηνύματα στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο μᾶς ἐπιβραβεύσατε, μᾶς ἐπικρίνατε, μᾶς προτείνατε καὶ γενικά μας διδάξατε πολλά. Ἐλπίζουμε πὼς μὲ τὴν νέα χρονιὰ θὰ ἀποφύγουμε τὰ ὅποια τυχὸν λάθη πράξαμε…
Ἀλλὰ ἂς θυμηθοῦμε ὁρισμένα σημαντικά κατά την κρίση μας θέματα ποὺ προβλήθηκαν μέσα ἀπὸ τὸ Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικό. Ἀρχικά, θεωροῦμε ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ φλέγοντα ζητήματα τῆς παρελθούσης χρονιᾶς ἦταν ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Γι’ αὐτὸ προσπαθήσαμε μὲ τὴν ἀνάρτηση σχετικῶν μὲ αυτή κειμένων ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴ συμμετοχή μας στὶς συγκεντρώσεις ποὺ ἔγιναν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἐνημερώσουμε γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ αὐτὴ κρύβει. Ἤδη ἀπὸ πέρυσι τὸν Δεκέμβριο παρεβρεθήκαμε στὴν πρώτη συγκέντρωση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Σύνταγμα ἐνῶ συμμετείχαμε καὶ στὶς ἀνάλογες εκδηλώσεις στὴ Θεσσαλονίκη, πάλι στὴν Ἀθήνα (δεῖτε φωτογραφίες ἐδῶ καὶ βίντεο ἐδῶ) καὶ στὴν Κόνιτσα. Κρίνουμε πὼς οἱ ἰθύνοντες ἔλαβαν τὸ μήνυμα πὼς ὁ πιστὸς λαὸς θὰ ἀντιδράσει δυναμικὰ σὲ ὅποια τυχὸν προσπάθειά τους νὰ ἐπιβάλουν τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀλλὰ καὶ ἄλλα ἀνάλογα νεοταξικὰ μέτρα. Ἐπίσης ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε τὴν συνέντευξη ποὺ μᾶς παραχώρησε ὁ ἐξειδικευμένος πάνω στὸ θέμα π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, ποὺ...


 πραγματικά μας ἐνημέρωσε διεξοδικότατα γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύει ἡ χρησιμοποίηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.
Ἐπιπλέον, δὲν θὰ ξεχάσουμε τὴ συνάντηση καὶ τὴ συνομιλία ποὺ εἴχαμε μὲ δύο μεγάλες προσωπικότητες, τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνὸ καθὼς καὶ τὸν κ.Κωνσταντῖνο Χολέβα, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐξαιρετικὴ προθυμία δέχτηκαν νὰ μᾶς μιλήσουν καὶ νὰ ἀπαντήσουν στὰ ἐρωτήματά μας.
Ἀπὸ τὶς πιὸ συγκινητικὲς στιγμὲς ποὺ ζήσαμε φέτος ἦταν τὸ ταξίδι μας στὰ χώματα τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ συγκεκριμένα στὴν ἡρωικὴ Χειμάρρα γιὰ νὰ παραστοῦμε στὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Ἐθνομάρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα καὶ στὰ ἀποκαλυπτήρια της προτομῆς του. Εἰλικρινὰ ζήσαμε στιγμὲς ποὺ δύσκολα θὰ ξεγραφτοῦν ἀπὸ τὴ μνήμη μας καὶ καταλάβαμε ὅτι παρὰ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες στὴ Βόρειο Ἤπειρο ὁ Ἑλληνισμὸς ἀντιστέκεται καὶ μεγαλουργεῖ.
Δὲν μποροῦμε ἐπίσης νὰ λησμονήσουμε τὶς δυναμικὲς δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Κονίτσης Ἀνδρέα στὴν ἐπέτειο τῆς μνήμης τῶν Γραμμομάχων τὸν περασμένο Αὔγουστο, ποὺ ταρακούνησε τὰ λιμνάζοντα νερὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καθωσπρεπισμοῦ.  Τὸ βίντεο τοῦ Ρωμαίϊκου Ὁδοιπορικοῦ «παίχτηκε» σὲ μεγάλους τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς ἐνῶ ἐκτενῆ ρεπορτὰζ  ἔγιναν σὲ ἐφημερίδες  καὶ σημαντικοὺς εἰδησεογραφικοὺς ἰστοχώρους.
Πέραν αὐτῶν συμμετείχαμε στὶς ἀντικατοχικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Παγκύπριας Ἕνωσης Ὁμίλου Φοιτητῶν στὴ Θεσσαλονίκη καὶ τοὺς ἀκολουθήσαμε στὴν καθιερωμένη πλέον πορεία πρὸς τὸ τουρκικὸ προξενεῖο γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε γιὰ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ ψευδοκράτους τοῦ Ντενκτᾶς.
Τὸ σημαντικότερο ὅλων, ὅμως,  ἐκτιμοῦμε πὼς ἦταν ἡ πραγματοποίηση στὴν Κόνιτσα τοῦ τριημέρου ἐκδηλώσεων γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου καὶ τῆς Μητροπόλεως Κονίτσης. Κόσμος ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα κατέφθασε στὴν Κόνιτσα γιὰ νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ σπίτι τοῦ Γέροντα, νὰ μιλήσει μὲ πολὺ στενούς του συγγενεῖς ἀλλὰ καὶ νὰ ἀκούσει ὁμιλίες ἀπὸ ἐκλεκτοὺς ὁμιλητές. Καὶ ἐκεῖ καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ὥστε νὰ μεταδώσουμε μὲ βίντεο καὶ φωτογραφικὸ ὑλικὸ τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ ὅσους δὲν κατάφεραν νὰ παρεβρεθοῦν.
Αὐτὰ ἦταν ἐν ὀλίγοις τὰ γεγονότα ποὺ κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας ξεχώρισαν φέτος. Ἀπὸ τὴ νέα χρονιὰ θὰ εἴμαστε καὶ πάλι μαζί. Καλό και ευλογημένο τό νέο έτος!Υ.Γ Δὲν σᾶς κρύβουμε ὅτι χαιρόμαστε ἰδιαίτερα ὅταν λαμβάνουμε δικά σας κείμενα, βίντεο καὶ φωτογραφίες. Ἄλλωστε αὐτὸ εἶναι τὸ πλεονέκτημα τοῦ διαδικτύου: ἡ διαδραστικότητα καὶ ἡ ἀμφιμερὴς ἐπικοινωνία. Γι’ αὐτὸ ὅ,τι κρίνετε ἐνδιαφέρον μπορεῖτε νὰ μᾶς τὸ στέλνετε στὸ orthodoxosellhnas@gmail.com ὥστε νὰ τὸ ἀναρτήσουμε.

12 σχόλια:

 1. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε για τα θέματα που αναδεινκύετε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι μπλογκ
  ρασοφόρων, υπερσυντηριτικό, εβραιόφιλο,
  υβρίζει όσους διαφωνούν,
  ακραίων πολιτικών και κοινωνικών θέσεων.
  θΥΜΊΖΕΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1950.
  Λογοκρίνει (δεν δημοσιεύει) ακόμα και κόσμια σχόλια, εάν αυτά εκφράζουν έστω και κατ ελάχιστον, αντίθετη άποψη ΚΑΙ ΥΒΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ
  ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ,
  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,
  ΥΒΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΩΣ... ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥΣ,
  ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ(!!!),
  ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ
  ΕΒΡΑΙΩΝ.
  ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΚΟ ΛΑΟ ΩΣ... ΕΚΛΕΚΤΟ(!!!)
  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ
  ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΧΟΥΝ... ΚΟΙΝΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ(!!!)ΤΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ, ΙΣΑΑΚ ΚΛ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τελικά το ρωμαίϊκο ενοχλεί πολύ τους δωδεκαθεϊστές. Παιδιά συνεχίστε...
  Τουλάχιστον με τα σχόλιά τους μας φτιάχνουν την διάθεση. Έχω ρίξει πολύ γέλιο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΦΙΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ:1 Ιανουαρίου 2012 9:49 π.μ - ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΤΗ, ΜΕ ΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΓΕΛΑΣΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΤΗΣ ΘΑ ΓΙΝΩ ΜΑΛΛΟΝ.. ..
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ "ΡΩΜΑΙΪΚΟΥ":
  ΑΣ ΚΟΑΖΟΥΝ ΟΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΔΕΞΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΜΟΥ.ΑΣ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! ΕΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. απορώ πως ο ανώνυμος 9.49, έγραψε σχόλιο τέτοια ώρα! καλά ρε δεν πήγες εκκλησία; γενίκαμε τούρκοι μωρέ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σας παρακολουθώ ανελλιπώς εδώ και ενάμιση χρόνο. Πραγματικά σαν ιστολόγιο έχετε το κάτι ιδιαίτερο. Κρατάτε ένα επίπεδο σοβαρότητας (σπάνιο δυσυχώς στα ιστολόγια) και μας ενημερώνετε με την ποικιλία των θεμάτων σας. Πολλές φορές παίρνω κείμενά σας και τα διαβάζω στα παιδιά στο σχολείο γιατί είμαι εκπαιδευτικός.
  Ιδιαίτερα με συγκινούν τα ιστορικά θέματα που βάζετε που αναφέρονται κυρίως στο Βυζαντινό-Ρωμαίϊκο Πολιτισμός.
  Να είστε καλά. Καλή χρονιά και ευλογημένη.

  Γιώργος, εκπαιδευτικός από Νάουσσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλή και Ευλογημένη Χρονιά! Πράγματι εγώ γνώρισα το site σας μέσα από την προβολή των εκδηλώσεων στην Κόνιτσα για το Γέροντα Παΐσιο. Να είστε καλά, εσείς κρατάτε τις Θερμοπύλες της Ελληνορθοδοξίας στο διαδύκτιο! Καλή συνέχεια, Χρόνια Πολλά, ευλογημένα και αγωνιστικά!

  Εμμανουήλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συγχαρητήρια για την άψογη παρουσία σας
  για τις ενδιαφέρουσες αλλά και ποιοτικές αναρτήσεις σας

  όλα αυτά σίγουρα χρειάζονται πολύ μόχθο και πολλές ώρες.
  Συγχαρητήρια και καλή δύναμη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καταρχήν Καλή Χρονιά να έχετε, με υγεία και αγάπη.

  Συγχαρητήρια για τον αγώνα σας. Συνεχίστε να αφυπνίζετε τον κόσμο, και όχι μόνον αυτό αλλά να τον ενώνετε και υπό τη σκέπη του Θεού.

  Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς εδώ, για την άψογη συνεργασία αλλά και την βοήθεια σας.

  Καλή δύναμη, και φέτος με την ίδια φλόγα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΡΩΜΑΙΙΚΑ..................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δυνατά και ορθόδοξα μπράβο..Και να σας συγχαρώ που αναδεικνύετε το πρόβλημα του οικουμενισμού...Δημητρης..γερμανια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. συνεχίστε Ελληνορθόδοξα................

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.