11 Δεκ 2011

Μητροπολίτης Πάφου: "Προσπαθοῦν μέσα ἀπὸ τὰ βιβλία τους νὰ μᾶς ἀποκόψουν ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ"

Μητροπολίτης Πάφου: "Προσπαθούν μέσα από τα βιβλία τους να μας αποκόψουν από τον Ελληνισμό"
Ὁ Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, μὲ παρέμβασή του στὴν ἠλεκτρονικὴ  ἐφημερίδα paideia-news ἀσκεῖ δριμεία κριτικὴ κατὰ τῆς Κυβέρνησης καὶ προπάντων τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ ὅτι μέσα ἀπὸ νέα βιβλία ποὺ ἐκδίδουν στὴν Κύπρο, ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς ἀποκόψουν ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμό. «Ἐπιδιώκουν μέσα ἀπὸ τὰ νέα βιβλία νὰ ἐμπεδώσουν τὴν ἰδεολογία τῆς κυπροποίησης» τονίζει. Ἀναφερόμενος σὲ παραδείγματα μιλᾶ γιὰ τὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν της Ἃ ΄ Γυμνασίου. Τὸ χαρακτηρίζει ὡς σπουδὴ στὸν πολιτισμὸ παρὰ ὡς θρησκευτικό. «Στὸ βιβλίο αὐτὸ δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες, ἐνῶ μᾶς χαρακτηρίζουν ντόπιους. Στὸ βιβλίο δὲν περιλαμβάνεται πουθενά, τίποτε, γιὰ τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος»

Γιὰ τὸ ἄλλο βιβλίο τῆς βυζαντινῆς Κύπρου ὁ πανιερώτατος σημειώνει:
Χαρακτηρίζουν τὸν Ἅγιο Νεόφυτο ὡς κατ’ ἐπίφαση ἐνάρετο. Μάλιστα στὸ τέλος τοῦ βιβλίου βάζουν μία φωτογραφία μὲ ἕνα κομμένο κεφάλι σὲ ἕνα κοντάρι καὶ κάτω τὸν κατάλογο τῶν αὐτοκρατόρων ποὺ εἶχαν φρικτὸ θάνατο ἐπιδιώκοντας νὰ μᾶς κάνουν νὰ ἀποστρέψουμε τὸ πρόσωπό μας ἀπὸ τὸ Βυζάντιο καὶ νὰ ντρεπόμαστε γιὰ αὐτὴ τὴν περίοδο. Δὲν βρῆκαν πουθενά, οὔτε μία λέξη, γιὰ νὰ ποῦν κάτι τὸ καλὸ γιὰ τὸ Βυζάντιο».
Ὁ Μητροπολίτης Πάφου σημειώνει ὅτι...

 «Τὴν ἴδια τακτικὴ γιὰ ἀποκοπῆ ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ ἐφάρμοσαν καὶ οἱ Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες, ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφεραν».
Προχωρώντας ἀκόμη ἕνα βῆμα ὑποστηρίζει ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλα βιβλία ποὺ θὰ ἐκδοθοῦν μὲ αὐτὴ τὴ φιλοσοφία καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι οἱ συνέπειες θὰ εἶναι μακροπρόθεσμες. Καταλήγοντας σημειώνει ὅτι στὴν προσπάθειά τους νὰ καλλιεργήσουν τὴν κυπριακὴ γλώσσα, καθιέρωσαν καὶ τὰ τσιαττιστὰ στὰ δημοτικὰ σχολεῖα.
Σημειώνεται ὅτι ὁ πανιερώτατος δὲν καταλογίζει καμιὰ εὐθύνη στὸν ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ Γιῶργο Δημοσθένους, τὸν ὁποῖο πιστώνει καὶ γιὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ ἀποσύρει ἀπὸ τὰ σχολεῖα τὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν της Ἃ Γυμνασίου. Καταλήγοντας, μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι πρόθεση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας, τῆς ὁποίας προεδρεύει εἶναι νὰ ζητήσει συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας γιὰ νὰ τοῦ ἐκφράσει τὶς ἀνησυχίες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.