27 Δεκ 2011

Τὰ "μαργαριτάρια" τῆς νέας Γραμματικῆς γιὰ τὸ Δημοτικό.

τοῦ Κων. Α. Οἰκονόμου δασκάλου στὸ 32ο Δ. Σχ. Λάρισας
Ἦρθε μετὰ ἀπὸ τριετῆ ἀναμονὴ ἡ νέα Γραμματικὴ γιὰ τὶς Ε΄καὶ Στ΄τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καὶ διανεμήθη στοὺς μαθητές, ἀντικαθιστώντας τὸ ἐγχειρίδιο τοῦ Τσολάκη ποὺ κυκλοφοροῦσε ἐδῶ καὶ δεκαετίες, καλύπτοντας, χωρὶς προβλήματα, τὶς ἀπαραίτητες γνώσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴ μορφὴ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ στὴν ἀφομοίωση τῆς βασικῆς ὕλης ἀπὸ τοὺς μικροὺς μαθητές.
Ὅταν χρησιμοποιήσαμε τὸ νέο βιβλίο, οἱ μαθητές μου κι ἐγώ, ἀντιληφθήκαμε πολὺ γρήγορα ὅτι κάτι δὲν πάει καλά. Αὐτὸ συνέβη ἀρκετὲς φορὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μαθημάτων τῆς Γλώσσας καὶ ἔτσι ἀποφάσισα νὰ τὸ μελετήσω ἀπὸ τὶς πρῶτες ἀράδες του. Στὴν “ἐξερεύνησή” μου αὐτὴ ἀνακάλυψα πολλὰ “μαργαριτάρια”, κατὰ τὴ συνήθη ὁρολογία, ἀλλά, μελετώντας τὴν εἰσαγωγὴ τῶν συγγραφέων τοῦ πονήματος, σκέφθηκα ὅτι ἴσως δὲν πρόκειται γιὰ τὰ πολύτιμα στοιχεῖα τῶν ἀκριβῶν κολλιέ, ἀλλὰ κάτι τὸ πρωτοποριακό, μία ἐπανάσταση στὴν πολύπαθη Γλώσσα μας.
Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν λοιπὸν τὴ δεύτερη ἀπὸ τὶς ἀπόψεις ποὺ προανέφερα, οἱ συγγραφεῖς γράφουν προλογίζοντας, μεταξὺ ἄλλων: “Τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του βιβλίου ὑπαγόρευσαν κάποιες ἀπαραίτητες ἁπλοποιήσεις ἀλλὰ καὶ ὁρισμένες σημαντικὲς διαφοροποιήσεις στὸ περιεχόμενο τοῦ ἐγχειριδίου τόσο ἀπὸ σύγχρονες γλωσσολογικὲς μελέτες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα (ποὺ ἀπευθύνονται στοὺς εἰδικοὺς) ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς γραμματικές.” (σ.5). Ἐδῶ, ἀφήνωντας κατὰ μέρος τὴ σύνταξη τοῦ κειμένου (!) καὶ τὸν καινοφανῆ πληθυντικὸ ¨γραμματικές”, γεννᾶται τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: γιατί δὲν...

 ὑπάρχει καμιὰ ἀναφορὰ στὶς “σύγχρονες γλωσσολογικὲς μελέτες”, καὶ πῶς αὐτὲς ἐπικράτησαν ἔναντι τῶν “ἀναχρονιστικών” παλαιοτέρων, οὔτε ὡς ὑποσημείωση, οὔτε ὡς βιβλιογραφία; Ἀντιπαρερχόμενοι τὸ ρητορικὸ ἐρώτημα ἂς κάνουμε μία καταγραφὴ τοῦ τί προσφέρεται ἀπὸ τὸ νέο βιβλίο καὶ τὶς “γλωσσολικὲς μελέτες καὶ ἁπλοποιήσείς” του.
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ: Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.