10 Δεκ 2011

Τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ἰωαννίνων στὰ καλύτερά τῆς Εὐρώπης

Τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ἰωαννίνων εἶναι ὑποψήφιο γιὰ τὸ βραβεῖο Εὐρωπαϊκὸ Μουσεῖο τῆς Χρονιᾶς 2012 (European Museum Award 2012). Τὸ βραβεῖο χορηγεῖται ἐτησίως ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ European Museum Forum (EMF) καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Πρόκειται γιὰ μακροβιότερο καὶ σημαντικότερο βραβεῖο στὸν τομέα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Μουσείων κι αὐτὸ κάνει ἀκόμα πιὸ σημαντικὴ τὴν ἐπιτυχία τῶν Ἰωαννίνων. Στόχος τοῦ εἶναι ἡ προώθηση τῆς καινοτόμου μουσειακῆς πρακτικῆς καὶ τῆς προσφορὰ ποιοτικῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν πρὸς ὅλες τὶς κατηγορίες ἐπισκεπτῶν. Τὸ 2012 συμπληρώνονται τριάντα πέντε χρόνια ἀπὸ τὴ θεσμοθέτηση τοῦ βραβείου. Ὁ διαγωνισμὸς περιλαμβάνει καὶ τὸ περιβαλλόμενο μὲ μοναδικὸ κύρος Βραβεῖο τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Μὲ τὸ πρῶτο Βραβεῖο τοῦ ΕΜΥΑ ἔχει τιμηθεῖ στὸ παρελθὸν τὸ Μουσεῖο Λαϊκῆς Τέχνης τοῦ Ναυπλίου τὸ 1981 καὶ μὲ τὸ Βραβεῖο τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης τὸ Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 2005.
Ἡ ἐπίσκεψη τῶν μελῶν τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς Shirley Collier (Διευθύντριας τοῦ Μουσείου Scarborough στὴν Ἀγγλία) καὶ τοῦ Michael Ryan (Ἐπικεφαλῆς τοῦ ICOM στὴν Ἰρλανδία) στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ἰωαννίνων, τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2011, ἦταν ἐξαιρετικὰ ἐπιτυχημένη, ὅπως σημειώνει σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ ΙΒ' Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων.. Καὶ οἱ δύο ἐξέφρασαν τὸ θαυμασμό τους γιὰ τὴν ἔκθεση ἀλλὰ καὶ τὴ θετικὴ ἔκπληξή τους γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ Μουσείου. Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα ἀποτελεῖ ἤδη μία διάκριση καὶ ἀνταμείβει τοὺς κόπους τῶν ἀνθρώπων ποὺ στήριζαν καὶ στηρίζουν μὲ τὴ δουλειὰ τοὺς τὸ μουσεῖο. Εἰδικὴ ἀναφορὰ πρέπει νὰ γίνει στὸν...

 Κώστα Ζάχο, προϊστάμενο τῆς Ἐφορείας στὸν ὁποῖο ὀφείλεται καὶ ἡ μουσειολογικὴ ἔκθεση, ἐνῶ ἡ δουλειὰ ποὺ γίνεται καὶ σήμερα μὲ τὸν κ. Σουέρεφ ἐπικεφαλῆς, αὐξάνει συνεχῶς τὴν ἐπιρροὴ τοῦ μουσείου στὴν τοπικὴ κοινωνία κι ἀποτελεῖ ξεχωριστὸ πόλο ἕλξης ἐπισκεπτῶν.
«Ὁποιαδήποτε διάκριση λαμβάνει τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο εἶναι διάκριση καὶ γιὰ τὰ ἴδια τὰ Γιάννινα, ἀφοῦ αὐτὸ βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς πόλης μας. Παράλληλα, ἀποτελεῖ καὶ ἀφορμὴ γιὰ τοὺς κατοίκους τῶν Ἰωαννίνων ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς νὰ ἔχουν ἕνα σημεῖο ἀναφορᾶς στὴν πόλη», ἀναφέρει ὁ διευθυντὴς τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου κ. Κῶν/νὸς Σουέρεφ.

Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ἀρχαιολογικὸ βρίσκεται στὸ κέντρο τῶν Ἰωαννίνων, δίπλα στὸ πάρκο «Λιθαρίτσια» δὲν συντελεῖ στὸ νὰ ἔχουμε ὅσους ἐπισκέπτες θὰ θέλαμε, σημειώνει μὲ ἔμφαση. Συγκρίνοντας προορισμούς, ὁ κ. Σουέρεφ ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀρχαιολογικὸς χῶρος τῆς Δωδώνης φτάνει νὰ δέχεται ἕως καὶ 60.000 ἐπισκέπτες τὸ χρόνο, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο προσελκύει ἐτησίως ἀπὸ 16 ἕως 20.000 ἐπισκέπτες! Στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία αὐτοὶ εἶναι ξένοι, ποὺ ἔρχονται στὴν περιοχή μας ἀπὸ διάφορες γωνιὲς τῆς Ἑλλάδας καὶ ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό. Ὁ διαγωνισμὸς καὶ ἡ ἀπονομὴ τοῦ βραβείου ἔχει προγραμματιστεῖ γιὰ τὶς 16-20 Μαΐου 2012 στὸ Penafiel τῆς Πορτογαλίας.

Τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ἰωαννίνων προκρίθηκε ἀκριβῶς στὰ Μουσεῖα ποὺ θὰ παρουσιαστοῦν στὴ συνάντηση καὶ θὰ συμμετέχει μὲ ἀντιπροσωπεία καὶ ἡ ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων θὰ γίνει σὲ εἰδικὴ τελετὴ στὶς 19 Μαΐου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.