11 Δεκ 2011

Τί κερδίσαμε ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Χάγης

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Ναί, τυπικὰ εἶναι καταδίκη. Ἀλλά, ἂν τὴν διαβάσει κάποιος προσεκτικά, ἡ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Χάγης ἐμπεριέχει ἀρκετὰ θετικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Οἱ συνήθεις ἠττοπαθεῖς, μεμψίμοιροι καὶ ὀπαδοὶ τῶν ἐθνικῶν ὑποχωρήσεων βρῆκαν εὐκαιρία καὶ πάλι νὰ κατηγορήσουν τὸν ἐθνικισμό, τὸν Ἀντώνη Σαμαρά, τὸν... Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ κάθε σκέψη περὶ δυναμικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ὅμως δὲν ἀξίζει νὰ ἀσχολούμεθα μὲ γκρινιάρηδες. Διότι στὰ μεγάλα ἐθνικὰ θέματα ὁ Ἑλληνισμὸς ὅποτε προχώρησε καὶ νίκησε τὸ πέτυχε ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἄφησε κατὰ μέρος τοὺς γκρινιάρηδες καὶ ἄκουσε τὴ φωνὴ τῆς Ἱστορίας του καὶ τῶν παραδόσεών του...
Πιστεύω ὅτι τὸ πρῶτο θετικὸ γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἡ ἀπόφαση τῆς Χάγης διαπιστώνει ὅτι ἡ τότε κυβέρνηση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ εἶχε τὸ σθένος καὶ τὴν πυγμὴ νὰ θέσει ΒΕΤΟ στὴν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς καὶ μάλιστα σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ βούληση τῶν ΗΠΑ. Ναί, λοιπόν, ἂς τὸ μάθουν καὶ οἱ ξένοι καὶ οἱ δικοί μας, καὶ οἱ φίλοι καὶ οἱ ἀντίπαλοι, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀκόμη καὶ σήμερα ξέρει καὶ μπορεῖ νὰ λέει ΟΧΙ. Καὶ ἀξίζει νὰ πιστωθεῖ στὸν Κώστα Καραμανλὴ τὸ ΟΧΙ στὸ Βουκουρέστι, τὸ ὁποῖο ἁπλῶς διαπιστώνει τὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης, καθὼς καὶ τὸ ΟΧΙ στὸ σχέδιο Ἀνᾶν μέσω τῆς ἠθικῆς στήριξης ποὺ ἔδωσε στοὺς Ἑλληνοκυπρίους. Ὑπάρχει καὶ αὐτὴ Ἑλλάδα ποὺ εἶναι πολὺ καλύτερη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἐγκατέλειψε τὰ Ἴμια καὶ παρέδωσε τὸν Ὀτσαλᾶν. Ὑπάρχει καὶ αὐτὴ ἡ Ἑλλάδα ποὺ ξέρει νὰ ἀκούει τὴ φωνὴ τοῦ λαοῦ καὶ νὰ σέβεται τὴν ἱερὴ κληρονομιά της. Ναί, λοιπόν, βάλαμε ΒΕΤΟ στὰ Σκόπια καὶ θὰ ξαναβάλουμε. Κι ἂς φωνάζει ὁ πλαστογράφος τῆς Ἱστορίας Γκρούεφσκι καὶ ἂς μᾶς μαλώσει ξανὰ τὸ...
 Δικαστήριο τῆς Χάγης.
Τὸ δεύτερο θετικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς μικρότητος καὶ τῶν σκοπιμοτήτων ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ βαρύγδουπους τίτλους ὅπως «Δικαστήριο Διεθνοῦς Δικαίου» κ.λπ. Σέβομαι τοὺς διεθνεῖς θεσμούς, ἀλλὰ καλὸ εἶναι πρῶτα ἐκεῖνοι νὰ σέβονται τὴν ἀποστολή τους. Τὸ ἐν λόγω Δικαστήριο παραδέχθηκε μὲν ὅτι στὸ Βουκουρέστι ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη ἀπὸ ὅλους τους Συμμάχους, ἀλὰ καταδίκασε τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὶς προφορικὲς δηλώσεις ποὺ ἔκανε ἡ κυβέρνηση Καραμανλή. Εἶμαι βέβαιος ὅτι τέτοια μετέωρη καὶ ἀνερμάτιστη ἀπόφαση οὐδέποτε θὰ ἐξεδίδετο ἀπὸ ἑλληνικὸ δικαστήριο γιὰ θέματα ἀστικὰ ἢ ποινικά. Ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη εἶναι κατὰ πολὺ πιὸ ἀξιόπιστη ἀπὸ τὰ διάφορα διεθνῆ δικαστήρια ποὺ δικάζουν τὴν πρόθεση καὶ ὄχι τὴν πράξη. Εἶναι σὰν νὰ μᾶς λέει ἡ Χάγη ὅτι πρέπει νὰ καταδικάσουμε ὡς δολοφόνο ἕναν ἄνθρωπο μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ φώναξε: «Φύγε μὴ σὲ σκοτώσω»! Αὐτὰ νὰ βλέπουν ὅσοι θέλουν νὰ σύρουν ὅλο τὸ φάσμα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων στὴ Χάγη. Τὸ δικαστήριο αὐτὸ κρίνει μὲ πολιτικὰ καὶ ὄχι μὲ νομικὰ κριτήρια. Ἂς μείνουμε ὅσο μακρύτερα γίνεται. .

Τὸ τρίτο θετικὸ στοιχεῖο εἶναι ὅτι ἐπιτέλους κατανοήσαμε πόσο βλαπτικὴ γιὰ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα εἶναι ἡ Ἐνδιάμεση Συμφωνία Ἑλλάδος - ΠΓΔΜ. Ὅταν ὑπεγράφη δημοσίευσα στὸν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἀπαρχὴ δεινῶν γιὰ τὸν Ἑλληνισμό». Ἀφοῦ δὲν ἤθελαν οἱ κυβερνῶντες νὰ καταγγείλουν τὰ Σκόπια γιὰ τὴ συνεχῆ καταπάτηση τῆς Συμφωνίας ἂς ἔχουν σήμερα τὸ θάρρος νὰ καταργήσουν ἀμέσως αὐτὴ τὴ δέσμευση ποὺ μόνο κακό μας ἔκανε. Τὸ ἐθνικὸ συμφέρον ἐπιβάλλει ἄμεση καταγγελία ἀπὸ μέρους μας τῆς διάτρητης αὐτῆς Συμφωνίας, τὴν ὁποία τὰ Σκόπια κατήντησαν πτῶμα τυμπανιαῖον. Ἂς τελειώνουμε μὲ τὰ πτώματα καὶ ἂς ξαναβροῦμε τὴ ζωντάνια μας ὡς Ἔθνος.
πηγή: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 11.12.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.