25 Νοε 2011

Ἄρθρο-Ἀποκάλυψη τῆς Μασσωνίας καί τῆς Ἑωσφορικῆς Συνωμοσίας ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Τό θέμα τς Μασσωνίας εναι τόσον τεράστιον, πού σφαλς δέν θά παρκοσαν γκωδν τόμων, διά νά τήν περιγράψη κανείς σέ πλήρη κτασι. Τό θέμα εναι σοβαρόν, σοβαρώτατον, διότι δέν φορ πλς μία μικρή μάδα παρανοϊκν νοήτων νθρώπων, λλά κάτι βαθύτερο... φορ λόκληρη τήν ωσφορική Συνωμοσία κατά το Θεο καί τς Χριστιανωσύνης.. Τί μπορε λοιπόν κανείς νά πρωτογράψη σ’ατό τό μικρό μήνυμα πρός τόν ρθόδοξον λληνικόν Λαόν; Ατός λοιπόν εναι λόγος διά τόν ποον παρουσιάζω ατό τό κεφάλοιον, πό μορφήν δημοσιογραφικς συνεντεύξεως μέ τούς ν Χριστ δελφούς μας. τσι σως τούς ποβοηθήσωμεν καλλίτερα νά χρησιμοποιον τό «περόπλον» τό ποο κατέχομεν, διά τήν συντριβήν τν χθρν της ρθοδοξίας: ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πόσα εδη Μασσωνίας χομεν;
ΑΠΑΤΗΣΙΣ: Κυρίως ΤΡΙΑ. Τήν λεγομένην ΦΡΑΜΑΣΩΝΙΑΝ (λευθεροτεκτονισμός), τήν ΜΑΥΡΗΝ ΜΑΩΝΙΑΝ, ποία καμουφλάρεται πό τήν ταμπέλλαν τν «Ροδοσταυρίων» καί τούς ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΑΣ.
ΕΡΩΤ: πάρχουν καί λλοι Μασσνοι; 
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. πάρχουν πολλές μικρές μάδες διαφόρων Μασσωνιν, α ποαι διαφέρουν ες τούς Βαθμούς καί τυπικά, δηλαδή λλοι χουν 33ο, λλοι λιγότερους καί λλοι περισσότερους. Βασικά μως λοι χουν τόν ατόν (διον) σκοπόν: Κατάργησιν λων τν Θρησκειν καί...

 πιβολήν νιαίας θρησκείας: το ωσφορισμο.
ΕΡΩΤ: πάρχουν προστριβαί μεταξύ ατν τν μάδων τν Μασσώνων;
ΑΠΑΝΤ: χι, δέν πάρχουν. λοι θεωρον τούς «συναδέλφους» τν, ς ν ωσφόρω...δελφούς.
ΕΡΩΤ: Ποιοί εναι περισσότερον δυναμικοί καί ρα ο πλέον πικίνδυνοι;
ΑΠΑΝΤ: σφαλς ο «Μαροι» καί ο Θεοσοφισταί, διότι εναι περισσότερον προκεχωρημένοι ες τόν ωσφορισμόν καί τήν Μαύρην Μαγείαν. Στήν λλάδα παρουσιάζουν πολύ σοβαρν δράσιν ο τελευταοι ξ ατν, κατευθυνόμενοι ξ νδιν.
ΕΡΩΤΗ: κτός πό θρησκευτικούς σκοπούς, χουν ο Μασσνοι καί λλους σκοπούς;
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. Τήν πιβολήν παγκοσμίου πολιτικς καί οκονομικς γεμονίας. Τοτο κατ’ ρχάς θά πιτευχθ διά ργανισμν, ς Κ.Τ.Ε., καί Ο.Η.Ε. Τήν στιγμήν, πού τά κράτη θά συμφωνήσουν κε διά τόν σχηματισμόν τς Παγκοσμίου περκυβερνήσεως καί τά θνη θά φοπλισθον καί θά παραμείνη να διεθνές στρατιωτικόν σμα στυνομεύσεως, λοι ο Λαοί θά ερεθον ες τό λεος τς Μασσωνίας. δη τό 99% τν ντιπροσώπων διαφόρων θνν εναι Μασσνοι καί ωσφορισταί. Τό ατό πιδιώκεται καί ες τό οκονομικόν πίπεδον, διά διαφόρων διεθνν κοινν γορν κ.λ.π., α ποαι θά ποδουλώσουν οκονομικά ν πρώτοις τά μικρά θνη. Γι’ ατό μακρυά πό κάθε τί, τό ποον φέρει τήν σφραγίδα «Διεθνές», «Παγκόσμιον», «Πν...κ.λ.π. κ.λ.π.». Καί ς παράδειγμα ναφέρω «Παγκόσμιον Συμβούλιον κκλησιν, τήν Πανθρησκεία κλπ»
ΕΡΩΤ: Τί παρατηρεται ες τά θνη, τά ποα περιέπεσαν, πό τόν πόλυτον λεγχον τς Μασσωνίας;
ΑΠΑΝΤ: Τρομακτική αξησις κφυλισμο, ναγνώρισις μοφυλοφιλίας, νευ προηγουμένου χρσις ναρκωτικν, αξησις γκληματικότητος, διάλυσις οκογενείας, πόλυτος διάλυσις τς κκλησίας καί φανερή λατρεία το Σαταν.
ΕΡΩΤ: Εναι ληθές, τι ο παδοί το ωσφορισμο κάνουν νθρωποθυσίας;
ΑΠΑΝΤ: Βεβαιότατα. Εδικά ες τάς γγλοσαξωνικς χώρας. λλά καί ες τήν σίαν, φρική καί χώρας το νατολικο μπλόκ λαμβάνουν χώραν κρυφίως νθρωποθυσίες, πρός δόξαν το ωσφορισμο. Στήν λλάδα ετυχς δέν παρετηρήθησαν ως τώρα τέτοια φαινόμενα. τσι μως πού πμε δέν θά ργήση κι’δ νά ρχίση τό κακό. δη γίνεται σχετική «προεργασία».
ΕΡΩΤ: Τί ννοετε «προεργασία’;
ΑΠΑΝΤ: διαφθορά καί χρσις τν ναρκωτικν πρέπει νά «προσωρήσουν» κόμη περισσότερον, πρίν φθάσουμε καί στς θυσίας βρεφν. Εναι τρομερόν νά γνωρίζη κανείς, τι σέ μικρή σχετικς πόστασιν πό τόν ερόν βράχον τς Πνυκός, μέσα σέ κέντρα πολυτελείας φρόκρεμα τς Κοινωνίας μς παρακολουθε σύν γυναιξί καί τέκνοις τό ργό ξεντύσιμο πορνν, τό ποον μς λθε π’ξω μέ τήν ταμπέλα το «στρίπ τήηζ». φθαλμοπορνεία φαρμόζεται, πό τά μματα τς στυνομίας καί τν πισήμων ρχν, ο ποοι παραμένουν διάφοροι μπροστά στήν καταστροφή τς Νεολαίας μας καί το μέλλοντος τς λληνικς Φυλς. λθε μως καιρός κκλησία μας νά θέση τέρμα ες τήν παράδεκτον ατήν κατάστασιν.
ΕΡΩΤ: Τί κυρίως συμβάλλει ες τήν ξάπλωσιν τς διαφθορς στόν τόπο μας;
ΑΠΑΝΤ: Κινηματογράφος, λληνικός τύπος, τά ντόπια καί πορνογραφικά ξένα (εσαγόμενα) περιοδικά, ναρκωτικά καί γκατάλειψις τς Νεολαίας ες τό λεος το διαβόλου!
Παραπλανηθέντες δελφοί τν Στον! Ξυπνστε, γκαταλείψατε ΣΗΜΕΡΟΝ τήν ωσφορικήν τράπεζαν καί λτε νά ξομολογηθτε στήν πρώτη κκλησία, πού θά βρεθ στόν δρόμο σας! γία μας ρθόδοξος κκλησία θά σς δεχθ καί θά σς συγχωρέση. λτε στόν δρόμο το Χριστο, πού τόν κολουθε Λαός μς σύσσωμος....
πό τό βιβλίο το π.Χαραλάμπους Βασιλοπούλου «Ξεσκέπασμα τς Μασωνίας»
*Διατηρήθηκε χρήση τς γλώσσας το συγγραφέως

30 σχόλια:

 1. ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΟΥ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ..ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν σας χακάρουν το όμορφο ιστολόγιό σας να μην απορήσετε. Καλή δύναμη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και πάλι θα υποβάλλω αφελείς ερωτήσεις. Είναι τελικά η Μασσωνία σιωνιστικό εργαλείο ή εργαλείο των ανατολικών θρησκειών μια και μιλάμε για Ινδία; Και μια και μιλάμε για ροδοσταύρους και θεοσοφιστές και μια και οι μεν πρώτοι αποτελούν χριστιανικό τάγμα μη δεχόμενοι αλλοθρήσκους στην αίρεσή τους,ενώ οι δεύτεροι (θεοσοφιστές) αίρεση, ίσως, των ανατολικών πώς συμβιβάζονται μεταξύ τους; Ποιοι υπερέχουν; Ποιοι είναι οι επικίνδυνοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οἱ Ἑβραῖοι πιστεύουν στὸ Ταλμοῦδ καὶ στὴν Καμπάλα, ἀπορρίπτοντας συνάμα τὴν Π.Δ, ἀσχέτως ἂν ὑποστηρίζουν τὸ ἀντίθετο δημοσίως. Ἡ θρησκεία τους βασίζεται στὸν Ἐωσφορισμὸ κι ἔχει Βαβυλωνιακὲς ρίζες ὅπως καὶ ὁ Ἰνδουισμός κ.ἄ. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ οἱ ἑβραῖοι κάνουν ἀνθρωποθυσίες, παιδεραστία, ὁμοφυλοφιλία κοκ. Οἱ ἀνθρωποθυσίες γίνονται ἀπὸ κάποιους ραβίνους φυσικὰ, ὄχι ἀπ᾽ ὅλους. Ἰδρυτὲς τοῦ Τεκτωνισμοῦ ῆσαν οἱ Ναΐτες μοναχοί (ἠγέτες τῶν ὁποίων ἦσαν κρυπτοεβραῖοι εὐγενεῖς τῆς Φραγγιᾶς). Οἱ ροδόσταυροι εἶναι κι αὐτοὶ ἑβραιοιδρυθέντες καὶ βασίζουν τὶς δοξασίες τους στὴν Καμπάλα. Οἱ Θεοσοφία ἱδρύθηκε ἀπὸ τὴν ἑβραιορωσίδα Μπλαβάτσκυ (ποὺ ἠσχολεῖτο μὲ τὴ μαύρη καμπαλιστικὴ μαγεία). Ἕνα τμῆμα ἐπίσης τῆς κβαντικῆς φυσικῆς βασίζεται στὴν Καμπάλα (ὅπως οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐν λόγῳ ἐπιστήμης ἔχουν δηλώσει!). Τὸ ἴδιο ἰσχύει μὲ τοὺς Πεφωτισμένους, τὴν Ἱερὰ ἐξέτασι, τὸν Κομμουνισμό, τοὺς Ἰησουίτες κ.ἄ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κωνσταντίνε Μαδιά τα νεφελείμ τι ώρα βγαίνουν στο σόου...μην πάω από την αρχή και βαρεθώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  Έλληνες ξυπνήστε επιτέλους και μην εθελοτυφλείτε!!!
  http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/12/blog-post_22.html

  Σας χρειάζεται ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ Διογένους και ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ Αριστοφάνους για να εννοήσετε το άθλιο πνευματικό σας ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ.
  http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/01/blog-post_05.html


  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2011/07/blog-post_7592.html

  Πάρτε ένα δείγμα από τις διδασκαλίες του υιού του δρακονιανού σιν-σιων-σίνα-γιαχβέ:
  http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ "ΣΑΚΑΤΕΜΕΝΟΥΣ" ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΖΟΜΠΙ ΑΕΡΟΣ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ....
  http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2011/05/blog-post_27.html

  Οι χριστιανο-αντισιωνιστές αποδείχθηκαν τελικώς ότι εργάζονται προδοτικώς για τον Σιωνισμό και τον Σινισμό Κίνας δια την τελική γενοκτονία των Ελλήνων
  http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2011/01/blog-post_14.html

  Σεληνιακό Μέντιουμ Παϊσιος: Προγραμματιστής των Γλύξμπουργκ-Βαρθολομαίου και του "Δώρου" Κων/πολη
  http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2011/05/blog-post_17.html

  ΙΣΡΑΗΛ: Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ-ΔΙΑΒΟΛΟΥ-ΣΙΝ-ΣΙΩΝ-ΣΙΝΑ-ΤΖΕΝΤΑΪ-ΤΖΙΟΥΝΤ-ΙΟΥΔΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.
  http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/06/blog-post_2594.html

  Περι Αβραάμ ή Χαβρα-Χαν και Βαρθολομαίο - Δώρο για Μπουμπούκο από την Ο.Ε.Α.
  http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/11/blog-post_8743.html

  ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ: ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΤΡΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
  http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/06/blog-post_172.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. andromedie πως είπαμε τον λένε το Θεό σου; Όνομα έχει; Ποιός σου είπε ότι είναι, και πως πείστηκες ότι είναι Θεός; Μέχρι να μας απαντήσεις για τους δικούς σου ψευτοθεούς άσε εμάς να πιστεύουμε στον ΈΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ, ΑΛΗΘΙΝΟ, ΤΡΙΑΔΙΚΟ και ΖΩΝΤΑ!!! Κουμάντο στη πίστη μας κάνουμε εμείς...

   Αναρωτιέμαι γιατί ένας αρχαιολάτρης (υποθέτω) θίχτηκε σε ανάρτηση περί μασωνίας...τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα δύο!!! Για να θυμηθώ τι έλεγε ο Φουράκης...μμμ!!!

   θυμήθηκα...http://www.youtube.com/watch?v=y3WenNRx-SM

   άντε στη στοούλα σου αγόράκι μου να κάνεις κήρυγμα...άντε στη χρονοπύλη σου να δεις αν έρχομαι

   Διαγραφή
 7. Τὸ μήνυμα τὸ ἔστειλα γιὰ νὰ βοηθήσω τὸν Ἠπειρώτη φίλο μας Sapphire. Ἐπὶ τῆ εὐκαιρίᾳ μὲ τὸν Λιακόπουλο δὲν τὰ πάω καλά! Ἕνα στοιχεῖο ποὺ ξέχασα ν᾽ ἀναφέρω εἶναι ὅτι ὁ Ταλμουδικὸς ἑβραϊσμὸς ἔχει πάρα πολλὰ κοινὰ στοιχεῖα μὲ τὸν Ἰνδουισμὸ καὶ τὶς θρησκεῖες ποὺ προέρχονται ἀπὸ αὐτόν. Ὁ πρῶτος Πρόεδρος τοῦ Ἰσραὴλ φερ᾽ εἰπεῖν ὁ Μπὲν Γκουριὸν ἦταν Σιωνιστὴς (ὡς γνωστὸν συνεργάτης τοῦ Χίτλερ) ἀλλὰ Βουδιστὴς στὸ θρήσκευμα. Οἱ ἑβραῖοι ἔχουν ἀγαστὴ συνεργασία μὲ ὅλα τὰ θρησκεύματα. Οἱ Προτεστάντες αὐτοαποκαλοῦνται ἰουδαιοχριστιανοὶ καὶ πιστεύουν ὅτι ὁ ἐπιούσιος λαὸς εἶναι οἱ ἑβραῖοι!!!! Ὁ Πάπας συνεργάζεται ἄψογα. Οἱ ἀνατωλικὲς θρησκεῖες ὁμοιάζουν πρὸς τὸν ἑβραϊσμὸ. Μόνον ἡ Ὀρθοδοξία τοὺς καίει γι᾽ αὐτὸ δημιούργησαν τὸν Κομμουνισμὸ ἄλλως τε οἱ τραπεζῖτες Ρότσιλντ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Υπάρχει τρόπος να πολεμήσουμε όλους αυτούς τους δούλους του σατανα...
  Τον τρόπο σας τον διδάσκουν εδώ και τόσες δεκαετίες οι παππούδες σας και οι γιαγιάδες σας.
  Γιατί τον αμελείτε;;;

  Πότε πήγατε τελευταία φορά στην Εκκλησία;;;
  (καλή ερώτηση εεεε;)

  Άμα κάποιος είναι κοντά στον Θεό των όλων, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί (ούτε δέκα αποκαλύψεις)

  ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΠΗΓΑΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΟ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ Ἠ ΔΕΝ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΙΑ...;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ποιοι είναι οι Σεφαρδίτες Εβραίοι και ποιοι οι Ασκενάζι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Οἱ Σεφαρδῖτες εἶναι οἱ ἑβραῖοι ποὺ κατοίκησαν στὴ Θεσσαλονίκη μετὰ τὴ φυγή τους ἀπὸ τὴν Ἱσπανία. Τοὺς ἔδιωξαν οἱ Ἱσπανοὶ Βασιλεῖς ἐπειδὴ α) τοὺς εἶχαν πιεῖ τὸ αἷμμα μέσῳ τοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου ποὺ ἐπέβαλαν καὶ β) διότι ὄντες σύμμαχοι τῶν Μουσουλμάνων δημιουργοῦσαν ἐπαναστάσεις κι ἐπιδρομὲς στὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησο. Οἱ Ἀσκενάζι εἶναι γνωστοὶ κι ὡς Χαζάροι. Αὐτοὶ εἶναι Τουρκομογγολικῆς καταγωγῆς. Ἀργότερα φυσικὰ ἀνεμίχθησαν καὶ μ᾽ Εὐρωπαίους. Τὸ 80% - 90% τῶν Ἑβραίων εἶναι Χαζάροι σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πολύ καλά τα λέει ο φίλος μας Κωνσταντίνος!Να το δανειστώ το άρθρο;Ευχαριστώ πολύ.Συγχαρητηρια για το αξιόλογο ιστολόγιο σας!Επίσης και για το μάζεμα υπογραφών κατα του Οικουμενισμού δημιούργημα των Σιωνιστών και αυτό!!!Κωνσταντίνε θα ήθελα να μιλήσουμε προσωπικά στο ήμαιλ μου που βρίσκεται πάνω ψηλά στο ιστολόγιο μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αγαπητέ Παναή μπορείς να δανειστείς ό,τι θέλεις απλά με μία αναφορά πηγής. Να είσαι καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Χαῖρε Παναή / Πανῖκο.
  Σὲ τί μπορῶ νὰ ἐξυπηρετήσω;
  Σοῦ ἔστειλα δύο φορὲς e-mail στὸ Νimfwn@gmail.com ἀλλὰ μοῦ ἐπεστράφη. Γράψε μου ἐδῶ καλλίτερα: costasmadias@freemail.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ξαναδωκίμασε φίλε Κώτσιο Μαδιά, δεν ξέρω και πολλά τεχνικά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Συγχαρητήρια καιπάλι για την συλογή υπογραφών κατα της παναιρέσεως του Οικουμενισμού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΑΥΤΑ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΞΥΠΝΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ερώτηση αυτή οι ορθοδοξη εκκλησια τι αποψη έχει για τους χρυσαυγίτες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. πόση πολύ βλακεία μαζεμένη σε ένα ποστ. η ομοφυλοφιλία είναι μια ιδιαιτερότητα που έχουμε υποχρέωση να σεβαστούμε. είστε μισάνθρωποι που εξισώνεται την ομοφυλοφιλία με κάτι το βρωμερό και ανήθικο. Είστε φανατισμένοι που συκοφαντείτε και λασπολογείτε εις βάρος οποιουδήποτε δεν ανήκει στην ίδια θρησκεία με σας. όσον αφορά, το τρόπο που λειτουργεί ο καπιταλισμός, οι χρεωκοπίες, η εξαθλίωση των μαζών, η ανισοκαταναμή των πόρων είναι έργα όχι κάποιου αόρατου μεταφυσικού "σατανά", αλλά έργο ανθρώπων που ούτε λέπια έχουν, ούτε θυσιάζουν μωρά. πίνουν το αίμα του κόσμου μεταφορικά, όχι κάποιοι εκκεντρικοί λομπίστες, αλλά οι ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ. Λέτε ασυναρτησίες, είστε φαντασιόπληκτοι και δεν μπορείτε να αποδείξετε τίποτα απ'όλα όσα ισχυρίζεστε. Και αν θέλουμε να ξυπνήσουμε, δεν θα απευθυνθούμε σε φαντασιόπληκτους τρελόγερους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΦΙΛΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΚΡΕΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ.ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.ΕΙΔΕΣ ΕΣΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΞΕΒΡΑΚΩΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΕΒΕΣΤΕ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ;EXOYN KOΜΠΛΕΞ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΑΝ ΛΥΣΑΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΛΥΣΑΣΜΕΝΟΙ.ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΙΑ ΖΩΗ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ.ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥΜΕ ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ;ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΝ ΠΙΣΙΝΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΗΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΥΒΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΤΕ ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΕΙΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΠΙΣΤΗΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ;ΑΜΑ ΒΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΛΙΤΕΧΝΗΣ(ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥ)ΝΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΚΙΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΣΟΥ.ΑΜΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΑΛΛΑΧ Η ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΒΡΑΙΟ ΤΟΥ ΝΤΑΧΑΟΥ ΘΑ ΣΕ ΠΙΑΣΕΙ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.ΒΡΕ ΟΥΣΤ ΑΠΟ ΚΕΙ!AN ΕΝΝΟΕΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΟΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΞΕΡΑ ΓΡΑΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

   Διαγραφή
  2. ΠΑΡΑΒΛΕΠΩ ΤΑ, ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ: ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ. ΟΜΟΡΦΑ, ΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΩΝΥΜΑ;;; ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΟΥ;;; ΦΟΒΑΣΑΙ;;;;!!!!!!!!..........

   Διαγραφή
 19. Οι Τράπεζες και οι Κυβερνήσεις (εσύ το είπες) πίνουν το αίμα των λαών, αυτοί ΟΛΟΙ τι είναι;; Σκέψου, ψάξε το λίγο περισσότερο και κάνε συνδυασμούς, η παγκοσμιοποίηση θέλει λοβοτομημένους εξαθλιωμένους λαούς- ρομπότ για να κάνουν κουμάντο μόνο οι Λομπίστες σε κοσμικό και σε Ουράνιο ο Εωσφόρος. Δεν θέλουν το ΦΩΣ, δεν το βλέπεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Δηλαδή εσύ ο ανώνυμος που μιλάς για "τρελλόγερους" έχεις σε εκτίμηση την μασσωνία ή δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι; Σύμφωνοι απολύτως, δεν επιτρέπεται να καταδικάζεται και να περιθωριοποιείται κανένας άνθρωπος ούτε οι ομοφυλόφιλοι ούτε άλλες ομάδες -αυτά είναι νεοναζιστικά και χρυσαυγίτικα- αλλά κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα εδώ μέσα, απ' όσο διάβασα. To ποστ όμως γιατί σε ενόχλησε τόσο, με τους μασσώνους τα βάζει όχι με κανέναν άλλον περιθωριακό κοινωνικά. Μας είπες δυο τσιτάτα του μαρξισμού λες και κάνεις μάθημα σε αναλφάβητους και νομίζεις πως μας άφησες με ανοιχτό το στόμα αλλά κι εγώ σου λέω πως άλλο είναι να ερμηνεύεις (ας πούμε)τον καπιταλισμό κι άλλο να πολεμάς την θρησκεία με τέτοιο φανατισμό. Τώρα τι κάνει ο "αόρατος μεταφυσικός σατανάς" άστο γιατί εσύ δεν πιστεύεις ούτε σε Θεό απ' ότι κατάλαβα. Αυτά είναι μόνο για κάτι φαντασιόπληκτους στο Άγιο Όρος που άμα πιάσεις να διαβάσεις κανένα βιβλίο τους μπορεί και να πιστέψεις πως εσύ τελικά είσαι αφάνταστα πιο κολλημένος στο μυαλό απ' αυτούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ἐλᾶτε στόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ, πού τόν ἀκολουθεῖ ὁ Λαός μᾶς σύσσωμος**....
  ** Ε ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΟΣ!!!!!! ΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΧΆΛΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΔΑ…………

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.