30 Σεπ 2011

Μὲ πρόσχημα τὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο μᾶς δένουν πισθάγκωνα μὲ "ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες"

Τὰ νέα  φορολογικὰ μέτρα , ἡ συλλογὴ ἀποδείξεων , καὶ    διαχείριση τῆς ἐλευθερίας  τῶν πολιτῶν μέσω   τῆς  "ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης" (Κάρτα Τοῦ Πολίτη)
  ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης  καὶ ὕπ. οἰκονομικῶν κ. Βενιζέλος ἔδωσε στὴν δημοσιότητα  μερικὰ "δείγματα" ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ νέου φορολογικοῦ νομοσχεδίου, ἔτσι γιὰ νὰ πάρουμε  μία πρόγευση  γιὰ τὸ πὼς θὰ εἶναι  ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς ἡ ζωή μας.
Πίσω ἀπὸ τὸ προφανὲς δηλαδὴ  τὴν οἰκονομικὴ  ἐξόντωση  τῆς συντριπτικῆς  πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέσω  τῆς  φοροκαταιγίδας, βρίσκεται    24ωρη  ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση  τοῦ Ἕλληνα πολίτη καὶ ὁ ἀπόλυτος  ἔλεγχος  τῆς  ἐλευθερίας του.
Αὐτὸ  ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας  θεμελιώνεται μέσω αὐτοῦ του  πραξικοπήματος  τὸ ὁποῖο μὲ  ἀλαζονικὴ  ἀναίδεια μᾶς παρουσιάζουν  τὰ   κατοχικὰ ἐπιτελεῖα  σὰν  "φορολογικὴ ἐπανάσταση", εἶναι  ἡ λειτουργία μίας ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς  στὴν ὁποία κρατούμενοι  θὰ εἴμαστε ὅλοι μας.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς  κάθε  συναλλαγή μας  θὰ καταγράφεται μὲ ἠλεκτρονικὸ τρόπο  σὲ γιγάντιες βάσεις δεδομένων  τὰ στοιχεῖα τῶν ὁποίων  θὰ τροφοδοτοῦν  τὴν "καρδιὰ" τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης  ἡ ὁποία  θὰ φροντίζει  εἴτε νὰ μᾶς τιμωρεῖ  μέσω προστίμων , διώξεων κλπ, εἴτε νὰ μᾶς "ἐπιβραβεύει"  ἐπιτρέποντας  ἁπλῶς νὰ ἐπιβιώνουμε.
Εἴμαστε  σχεδὸν  βέβαιοι  πὼς σὲ λίγες ἡμέρες  θὰ ἀνακοινωθεῖ ὁ τρόπος ποὺ θὰ ἐπιβληθεῖ ἡ "Κάρτα Τοῦ Πολίτη"  χωρὶς  τὴν ὁποία κανεὶς δὲν θὰ μπορεῖ  νὰ ἀγοράσει , νὰ πουλήσει , νὰ ζήσει.
Τὸ μήνυμα  ἦταν ξεκάθαρο: "ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ  ὑποβάλλονται  ἠλεκτρονικὰ  καὶ θὰ καταγράφονται  ἀπὸ τὸ κράτος , προκειμένου νὰ...

 δικαιολγεῖται  τὸ πόθεν ἔσχες ὅλων τῶν πολιτῶν".

Μὲ  πρόσχημα  τὴν  πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ  μὲ  τὴν μουτσούνα  τῆς  "εὐνομίας" καί της  ...δικαιοσύνης, μεταμορφώνουν τὴν χώρα μας ὄχι μόνο  σὲ οἰκονομικὸ προτεκτοράτο ( βλ πρόσφατη  πρόταση  τοῦ ὕπ. οἰκονομικῶν της Μ.Βρετανίας), ἀλλὰ σὲ ἕνα  ὑπερσύγχρονο  ψηφιακὸ στρατόπεδο συγκέντρωσης.Νὰ λοιπὸν  πὼς μία  "χώρα διεφθαρμένων"  (βλ. δήλωση πρωθυπουργοῦ σὲ ξένα ΜΜΕ) θὰ  ..σωφρονισθεῖ καὶ θὰ  ἐπαναποκτήσει  ἐπιτέλους  τὴν χαμένη τῆς ἀξιοπιστία.

Ἀφοῦ λοιπὸν  ξένοι καὶ ντόπιοι ,μας βομβάρδισαν  ἐπὶ μῆνες  μὲ κάθε εἴδους ἐκδοχὴ  τοῦ  παγκαλικοῦ  δόγματος "μαζὶ τὰ φάγαμε" , ἔδειξαν  τελικὰ "μεγαλοψυχία" καὶ ἀνέστειλαν  τὴν ἐκτέλεση τῆς θανατικῆς ποινῆς μέχρι νὰ τοὺς ἀποδείξουμε  πὼς ἀξίζουμε  τὴν ὁριστικὴ  μετατροπή της σὲ  ἰσόβια κάθειρξη.

Μία ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις  ποὺ θὰ ἔχουμε ὡς  "ὑπὸ ἀναστολὴν θανατοποινίτες", εἶναι  ἡ καθημερινὴ  ἀναφορὰ  στὴ  "διεύθυνση  τῆς φυλακῆς" γιὰ τὸ τί φάγαμε , τί ἠπίαμε , σὲ ποιὸν γιατρὸ πήγαμε καὶ γιατί, τί ἐφημερίδες διαβάσαμε , πόσα  κέρματα βάλαμε στὸν κουμπαρὰ  κλπ.Ἂν κάποιος "συλληφθεῖ" νὰ ἔχει κρύψει  ἔστω καὶ ἕνα παξιμάδι κάτω ἀπὸ τὸ στρῶμα  θὰ τιμωρηθεῖ  παραδειγματικὰ  καὶ ἂν τὸ ξανακάνει θὰ ἐξοντωθεῖ.

Σχετικὰ  μὲ τὰ  "νέα φορολογικὰ μέτρα" ποὺ προανήγγειλε  χθὲς καὶ "διευκρίνησε" σήμερα ὁ  εὐτραφὴς κατοχικὸς  ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν,  εἶναι  ἄκρως διαφωτιστικὸ  τὸ  ἄρθρο τῆς  "Ἐλευθεροτυπίας":

Ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση τοῦ εἰσοδήματος προαναγγέλλει ὁ Βενιζέλος             
Σὲ ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση τῶν εἰσοδημάτων σκοπεύει νὰ προχωρήσει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Μάλιστα, ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος προαναγγέλλει ὅτι μὲ τὸ νέο...
Ἐθνικὸ Φορολογικὸ Σύστημα τὸ σύνολο τοῦ εἰσοδήματος ποὺ καταναλώνεται θὰ πρέπει νὰ τεκμηριώνεται μὲ παραστατικά, τὰ ὁποία θὰ καταχωρίζονται ἠλεκτρονικὰ ἀκόμη καὶ μὲ εὐθύνη τῶν φορολογουμένων.

  Σὲ δήλωσή του, ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἐπισημαίνει ὅτι τὸ σύνολο τοῦ εἰσοδήματος ποὺ καταναλώνεται πρέπει νὰ τεκμηριώνεται μὲ παραστατικὰ ποὺ θὰ καταχωρίζονται ἠλεκτρονικὰ μὲ εὐθύνη τοῦ ἐκδότη ἢ τοῦ ἀποδέκτη τους.

Ἐπισημαίνει δὲ ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ ἀφορᾶ μόνον τὶς κατηγορίες δαπανῶν ποὺ λαμβάνονται τώρα ὑπ’ ὄψιν γιὰ τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ καὶ τὸ σύνολο τῶν οἰκογενειακῶν δαπανῶν (ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια, φυσικὸ ἀέριο, ἐνοίκιο, δίδακτρα, κινητὴ τηλεφωνία, οἰκιακὲς ὑπηρεσίες, νομικὲς καὶ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες, ταξίδια κόκ).

Ἀναφέρει δὲ ὅτι τὸ εἰσόδημα ποὺ τυχὸν ἀποταμιεύεται πρέπει ἐπίσης νὰ δηλώνεται (καταθέσεις, τίτλοι, ἀκίνητα κτλ).

Στὴν ἀνακοίνωσή του ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος δὲν κάνει καμία ἀναφορὰ στὸ γεγονὸς ὅτι ζητάει τρεῖς μῆνες πρὶν τελειώσει ἡ χρονιὰ ζητάει ἀπὸ τοὺς φορολογούμενους τὶς διπλάσιες τουλάχιστον ἀποδείξεις ἀπὸ ὅσες τοὺς ζητοῦσε μέχρι σήμερα.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.