30 Σεπ 2011

Ὅταν οἱ γείτονές μας συνασπίζονται κατὰ τῆς ἙλλάδαςΣτὸ πλευρὸ τῶν Σκοπίων, ὅπως καὶ ἀναμενόταν ἄλλωστε, τάχθηκε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Ρ.Τ. Ἐρντογᾶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὴν ΠΓΔΜ. O Ἐρντογᾶν χαρακτήρισε ὡς ἀκατανόητη τὴν ἄρνηση τῆς Ἑλλάδας νὰ ἀποδεχτεῖ τὴ λεγόμενη συνταγματικὴ ὀνομασία τῆς ΠΓΔΜ.
Μὲ δηλώσεις του στὸ ἀεροδρόμιο «Alexander the Great», τὸ ὁποῖο διαχειρίζεται ἑταιρεία τουρκικῶν συμφερόντων, ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ὑποστήριξε ὅτι: «Ἡ «Μακεδονία» ἔχει δικαίωμα νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ συνταγματικό της ὄνομα, μὲ τὸ ὁποῖο ἔγινε ἀνεξάρτητο κράτος. Ἡ ἑλληνικὴ θέση εἶναι γιὰ ἐμᾶς ἀκατανόητη καὶ ἄδικη. Δὲν κατανοοῦμε τὴ...

 λογικὴ ὀνομασιῶν μὲ τὸ πρόθεμα «ἄνω», «κάτω», «βόρεια» κλπ... Ζοῦμε σὲ ἕναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, στὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη καὶ ἡ κατανόηση».
Ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων, Νίκολα Γκρούεφσκι, ἀπὸ τὴν πλευρά του καὶ ἐμφανῶς ἱκανοποιημένος γιὰ ὅσα ἄκουσε ἀπὸ τὸν Τοῦρκο ὁμόλογό του, ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὴν Τουρκία γιὰ τὴν ἠθικὴ στήριξη ποὺ παρέχει γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς χώρας του στὸ ΝΑΤΟ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν δικαιωμάτων καὶ συμφερόντων ὥστε νὰ προστατευθεῖ ἡ ταυτότητα καὶ τὸ συνταγματικὸ ὄνομα τῆς «Μακεδονίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.