21 Αυγ 2011

Μία Προφητική συνέντευξη τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ

  παρακάτω διάλογος μεταξύ του Γέροντα ωσήφ τς μονς Βατοπαιδίου στό γιο ρος καί νός Ρώσου πισκέπτη λαβε χώρα στίς 26.10.2001.
κολουθε μετάφραση τς πηγς:
Γέροντας ωσήφ: Μέ μεγάλη χαρά μας σς ποδεχόμαστε. χετε τόν βαθύτατο σεβασμό μας καί τίς καλύτερες εχές.

πισκέπτης: Εχαριστομε, Πάτερ, πού μς δεχτήκατε. Ο καιροί στήν Ρωσία, τώρα, εναι φ’ νός δύσκολοι, καί φ’ τέρου πολύπλοκοι.

Γέροντας ωσήφ: Προσευχόμαστε στε ο Ρσοι νά πιστρέψουν στήν φυσική τους κατάσταση, ατή πού πηρχε πρίν τήν καταστροφή, πειδή χουμε κοινές ρίζες καί κατάσταση στήν ποία ο Ρσοι χουν περιέλθει εναι βάρος στήν καρδιά μας.

πισκέπτης: πάρχουν πολλά δεινά, φυσικά. θισμός στά ναρκωτικά χει καταντήσει μάστιγα. Τό θνος μς χει πέσει σέ παρακμή.
 Γέροντας ωσήφ: Τά πράγματα βρίσκονται τώρα σέ τέτοια κατάσταση παρακμς – μία κατάσταση κοινή γιά λόκληρο τόν κόσμο, στήν παροσα φάση. Καί εναι πακόλουθο ατς τς κατάστασης, ατό κριβς τό ριο, πό τό ποο καί θά...
 ρχίσει ργή το Θεο. χουμε φτάσει ατό τό περβολικό ριο. Καί τώρα θά συμβε πώς, ατό πού Κύριος, μέ τό λεός Του, προηγουμένως νεχόταν, τώρα, δρώντας σύμφωνα μέ τήν Δικαιοσύνη Του, θά τιμωρήσει, γιατί καιρός πλέον χει λθει γιά ατό.
Θά γίνει νας πόλεμος, καί πόλεμοι, καί θά βιώσουμε φοβερές δυσκολίες. Τήν παγκόσμια κυριαρχία χουν τώρα στά χέρια τούς ο βραοι, καί σκοπός τούς εναι νά ξοντώσουν τόν Χριστιανισμό. ργή το Θεο θά εναι τέτοια, στε λοι ατοί ο κρυφοί χθροί πού προκαλον ατή τήν κατάσταση στά πράγματα θά καταστραφον ο διοι. Εναι γιά ατό τόν σκοπό, συγκεκριμένα, πού ργή το Κυρίου θά σταλε κάτω στή Γ: στε νά τούς καταστρέψει, μέ τόν να τρόπο μέ τόν λλο. Μά ατό δέν θά πρέπει νά μς φοβίζει, γιατί πάντα θά πρέπει νά χουμε λπίδα στόν Θεό.
Γιατί χιλιάδες, κατομμύρια μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων καί τν νεομαρτύρων, πέφεραν κατά τόν διο τρόπο, καί πρέπει νά εμαστε τοιμοι γιά ατό καί νά μήν φοβόμαστε πό ατό. Πρέπει νά πάρχει πομονή, προσευχή καί λπίδα στήν Θεία Πρόνοια, πό τήν πλευρά μας. ς προσευχηθομε γιά τήν ναλαμπή το Χριστιανισμο μας μετά πό ατόν τόν πόλεμο, μετά πό λα ατά πού μς περιμένουν, στε Κύριος νά μς δώσει πραγματικά τήν δύναμη γιά νά τά ξαναφτιάξουμε λα ατά. λλά ατό τό κακό θά πρέπει νά τό ποστομε.

πισκέπτης: Καί πόσο σύντομα μετά πό ατό Ρωσία θά ξαναγεννηθε;

Γέροντας ωσήφ: λα χουν τώρα ρχίσει. Τώρα, θά πάρξει μία μεγάλη κρηξη. Μετά πό ατήν, θά γίνει ναγέννηση.

πισκέπτης: Πολλές εκόνες, τώρα, ναβλύζουν μύρο. χουμε μία εκόνα το Σωτρος, πού ναβλύζει αμα.

Γέροντας ωσήφ: Καί δ, στήν λλάδα, πίσης ναβλύζουν μύρο. Τό μήνυμα εναι πώς Σωτήρας κλαίει, καί Μητέρα το Θεο κλαίει μοίως, καί ο εκόνες κλανε μαζί της.

πισκέπτης: Φέρνουνε μία εκόνα, καί πάρχει μία στάμπα πό αμα πάνω της σάν ατό:  εναι μία χάρτινη εκόνα καί τόσο εωδιαστή…, φαντάσου. Τήν πγαν γιά νάλυση καί ποδείχθηκε πώς ταν πλάσμα.

Γέροντας ωσήφ: Ατή εναι ρχή λων ατν τν γεγονότων,  ταλαίπωρων γεγονότων, πολεμικν… Ο βραοι εναι ατοί πού βρίσκονται πίσω πό ατό τό κακό. Τούς παρακινε Διάβολος νά τό κάνουν ατό, γιά νά ρχίσουν ατό… στε νά καταστρέψουν τόν καρπό τς ρθοδοξίας στήν λλάδα καί στήν Ρωσία. Ατό θά εναι καί τό μεγαλύτερο μπόδιό τους στόν δρόμο γιά μία παγκόσμια κυριαρχία. Καί σέ κάθε περίπτωση θά ναγκάσουν τούς Τούρκους νά ρθουν δ, στήν λλάδα, γιά νά ξεκινήσουν τή δουλειά τους. Καί λλάδα, παρόλο πού τυπικά χει κυβέρνηση, δέν χει στήν πραγματικότητα κυβέρνηση. Τς λείπει δύναμη, καί ο Τορκοι θά ρθουν δ. Ατή θά εναι καί στιγμή πού Ρωσία θά μετακινήσει τίς δυνάμεις τς πίσης, γιά νά ναγκάσει τούς Τούρκους σέ ποχώρηση. Τά γεγονότα θά ξελιχθον ς ξς: ταν Ρωσία κινηθε γιά νά βοηθήσει τήν λλάδα, ο μερικάνοι καί τό ΝΑΤΟ θά προσπαθήσουν νά τό ποτρέψουν ατό, στε νά μήν πάρξει νότητα, νά μήν πάρξει νωση μεταξύ δύο ρθοδόξων θνν. Θά κινήσουν καί λλες δυνάμεις, πως τούς άπωνες καί λλους. Θά γίνει φοβερή σφαγή στήν περιοχή τς πρώην Βυζαντινς Ατοκρατορίας. πό ατούς πού θά πεθάνουν, θά εναι 600 κατομμύρια, ξέχωρα. Τό Βατικανό θά διαδραματίσει σπουδαο ρόλο σέ λο ατό, στε νά ποτρέψει τόν λοένα καί μεγαλύτερο ρόλο τς ρθοδοξίας καί νά ποτρέψει μία τέτοια νωση. τσι Θεία Πρόνοια θά βρε τήν κπλήρωσή της.

πισκέπτης: Φυσικά. λες ο προυποθέσεις πάρχουν γιά ατό, γιά λα ατά τά γεγονότα. λλά πάρχει πίσης καί τό γεγονός τι πάρχει τέτοια ντίθεση πό τά μέσα νημέρωσης. Ο Παγκόσμιοι εράρχες… (δύνατον νά διαβάστει)… Καί πόσο καιρό Πρόεδρος θά κρατήσει ατή τήν γραμμή; Εναι καλή ατή πο διατηρε τώρα;

Γέροντας ωσήφ:  Θεός θά πιτρέψει τήν καταστροφή λων ατν πού σπέρνουν ατούς τούς πειρασμούς, την πορνογραφία, καί τόν θισμό στά ναρκωτικά. Καί Κύριος θά τούς τυφλώσει τόσο τό μυαλό, στε θά καταστρέψουν νας τόν λλο χωρίς νά λαμβάνουν τήν παραμικρή εχαρίστηση πό ατό. Κύριος θά τό πιτρέψει ατό κριβς γιά νά φέρει μία μεγάλη κάθαρση. σον φορ τόν Πούτιν, καιρός ατός δέν θά κρατήσει πολύ, θά γίνει νας ξαφνικός πόλεμος, καί δέν θά μείνει γιά πολύ τριγύρω. λλά, κολούθως ατς τς μεγάλης κλίμακας κάθαρσης, θά γίνει τέτοια ναγέννηση τς ρθοδοξίας, χι μόνο στήν Ρωσία, λλά σέ λόκληρο τόν κόσμο. Τέτοια ναλαμπή τς ρθοδοξίας!!!
Κύριος θά δώσει περίσσεια τήν ελογία Του, τήν Χάρη Του, κριβς πως γινε στούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες. Τότε, ο νθρωποι πήγαιναν στόν Κύριο μέ καθαρή καρδιά… Ατό θά κρατήσει γιά 3-4 δεκαετίες μως, τότε δικτατορία το ντίχριστου θά γκαθιδρυθε πολύ γρήγορα. Ατά εναι τά τρομερά γεγονότα πού πρέπει νά ντέξουμε. ς μήν μς φοβίζουν, γιατί Κύριος, γιατί Κύριος θά δώσει καταφύγιο στούς δικούς Του. Ναί, θά βιώσουμε σίγουρα φοβερές δυσκολίες, πείνα, καί κόμα καί διωγμούς καί πολλά λλα, λλά Κύριος δέν θά γκαταλείψει τούς δικούς Του. Καί ατοί πού εναι τοποθετημένοι σέ θέσης ρμοδιότητας θά πρέπει νά ναγκάσουν σους φίστανται σέ ατούς νά εναι μέ τόν Κύριο, σο περισσότερο. Νά πακον στήν προσευχή, σο περισσότερο, καί Κύριος θά διαφυλάξει τούς δικούς Του. κατάσταση πού θά πικρατήσει μετά τήν κάθαρση θά εναι ατή τς φοβερς ναγέννησης.
μες, σάν ποιμένες, πρέπει νά καταφέρουμε σους περισσότερους νθρώπους γίνεται νά ποφύγουν τήν μαρτία, στε Χάρη Το Θεο νά μήν μς γκαταλείψει λους. στε νά εμαστε σο πιό πολύ γίνεται κοντά στόν Θεό, στήν μετάνοια καί στήν προσευχή… τότε Κύριος θά μπορε νά εναι μαζί μας, σχετα πό τό πόσο δύσκολες μπορε νά εναι ο περιστάσεις. Κύριος δέν θά μς γκαταλείψει. Πρέπει νά μαζέψουμε τούς αυτούς μας καί τούς δικούς μας.

--
Μέ κτίμιση,
A.N.

2 σχόλια:

  1. ΙΩΣΗΦ (ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ)
    ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΒΡΑΙΚΟ ΟΝΟΜΑ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Τί πειράζει που είναι εβραϊκό το όνομα; Ο π.Ιωσήφ πάντα τόνιζε την αξία του Ελληνισμού πολλές φορές. Χωρίς να είναι σωβινιστής έλεγε την αλήθεια.

    Φιλήμονας

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.